Dagbok 1856

av Halfdan Kjerulf

Feb.


s16_feb1

s19_feb2

3. Skrevet til Assessor E Bruun og tilstillet ham Attesterne fra Berlin ang. Frøken Elise Bruun.
Feuilletonen som Følgeblad til Chr.p. «Søndagsno». «En Sjel i Vildmarken» af Welhaven.
I Illustr. Nyhedsbl. af Welhaven «om det norske literære Selskab i Kjbhvn».

4. Arnold reiste igaar og hans gamle Fader reiste med paa 2 Mdrs Fravær. De vil give Concerter sammen i Götheborg og Stockholm, hvor gl. A. ogsaa vil see at faa sin ny Symfoni opført.

5. En mærkelig Samtale med Assessor Bruun om hans Svigerinde og Broderdøtre i Berlin.
– Fru Hallager død i Barselseng.

7. Tilskrevet Fru Hanna Bruun (Berlin, Behrenstr. 6 3 Tr.) ianl af hendes Brev af 2de f M. Attesterne bero hos mig.

10. Compt «Alfeland» Romance.
– Kronprindsen er udnævnt til Vicekonge.

16 Monrad om Mozart i Illustr. Nyhedsblad for idag.
– Der har atter været Præstemøde her. Lammers vil have den gamle Kirketugt indf. i al sin Strenghed og savner ikke ganske Tilhæng hos sine Colleger, som ialfald for endel vil have denne Kirketugt igjen. Monrad talte meget fornuftigt imod disse Paver.

19. Der er i Politiken Tegn til at Keiser Napoleon virkelig vil Freden om den end skulde bryde det inderlige Baand med England. Thi det er vist at den engelske Nation nødig vil have Freden nu. Det synes overh. som Rusland atter spiller et udmærket diplomatisk Spil. Skulde Napoleon III. til Slut ikke forstaa sin Opgave? Det vil snart vise sig.

22. Pariser Congressen skal aabnes d 25te For Rusland møder Brunnow og Orloff.
– I Tirsdags fik vi Efterr. om at Cathrine Welhaven er bleven forlovet med Doktor Peter Winge der i flere Aar har i al Stilhed holdt af hende.

26. En morsom Aften hos Dr Schjøtt. «Concert dansant» som Fætter Christian i sit Program kaldte den. Sextetten af Cosi fan tutte blev udf (Fru Kjerulf, Frøken Schjøtt, Jfr Binneballe, Wolf, J Nicolaysen. Falck) og min Quartett (Hjort, Nicolaysen, Ziesler, Meyer og C. Lasson) gjorde Lykke. – Cathrine W. var der med sin Forlovede.
– H. Heine er nu endelig død i d. M. i Paris.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1856

1856 fremstår i Halfdan Kjerulfs dagbok som et år uten de helt store begivenhetene. Han har et nært forhold til familien sin og et rikt sosialt liv. Han følger nøye med på alle slags hendelser i samfunnet, både nasjonalt og i Europa. Hans reise til Dresden i juli/august er nøye dokumentert, men inneholder ikke så mange meninger om det han opplever.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1856 er den sjuende utgivelsen i Kjerulf-serien.

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.