Dagbok 1856

av Halfdan Kjerulf

Januar


s12_jan1

s15_jan2

1. Theodor er paa Kongsvinger; vi Andre hjemme. Juleaften og Nytaarsaften hos Lassons. Vor Vært har ikke lagt paa med Betalingen for Husleje. Overalt giør man det dog. (fks Heiberg med Garbens). Julen har været ganske mild. Paa Vækkerø Grevinden syg. Carl Anker blev dog Officier; Bredo Stang ogsaa. Eftr fra Statsraaden var lidt trøsteligere. Fra den arme Marie Ørtenblad derimod de mest nedslaaende.

5. Jeg har componeret lidt i Ferierne men meget lidt. Solen er borte og det gjør utrolig meget.

7. Brev fra Berg i Stockholm; et meget godt Brev. Sagerne gaa godt derinde. Hirsch vil give et Hefte ud saasnart Berg og jeg faar arrangeret Udvalget.
– Theodor kom hjem idag. Han vil leje hos Heiberg til Vaaren. Han har Brev fra Rosing som lever godt og arbeider dygtig nede i Tharand.

11. Vort Huusbudget gaar nu op til omtr 1000 Sp. Det har Dyrtiden voldt. Axel og jeg bidrager fra d. A af med 18 Sp mdl. Ifjor gav jeg 14. tidligere 12.

13. Componeret «Hvile i Skoven» af Welhavens nyere Digte (Ed).

19. Telegrafen iaften melder at Rusland skal d. 16d have erklæret i Wien at det antager Østerigs nye Fredsforslag (som de Allierede gav sit Samtykke til at det fremsatte som Mægler) «pure et simple» til Basis for Fredsunderhandlinger. Bekræfter dette sig da er Efterr vigtig nok.

22. Carl Arnold den stockholmske Rummlaren og Brelæanen hos Lindorff. (Axel Winge)

23. Besvaret Hirsch og Bergs Skrivelser.
Nedsendt til Cappelen Manuskr. 6 Sange til Hirsch for at sendes pr Pakkepost over Götheborg.
Iaften Carl Arnolds Concert. Den lille Logesal var næsten fuld, et rent Særsyn her. Arnold spillede varmt, freidigt, korrekt som en Kunstner af det rette Slag. Bedst foredrog sin Faders ypperlige Cello-Sonate hvoraf Adagio patetico og Rondo scherzando blev udført af begge Arnolder. Disse Satser havde for mig stor Tiltrækning. Den Beethovenske Aand gaar igjen i dette Arbeide, især er Adagioen ypperlig og Cellopartiet har en Klang som mangt et andet Cellostykke savner, nemlig det giver det ædleste af Celloen. Rondoen er pastoral og humoristisk. Stor Fornøielse var det ogsaa at høre gl Arnolds 2de Lieder f S.A.T og B. af et opus udgivet i 1819. Hvilken sød frisk ungdommelig Melodi og hvilket rent skjønt Arbeide! A junior op. 2d Salon no. af Servais og Schuberth og B. Romberg svenske Capriccio, denne sidste gjorde især Lykke. –

24. Et interessant Stykke i Theatret iaften: «En Brud ved Erobring» af Legouvè ved Borgaard. (Wiehe, Jørgensen, Mme Wolf, Mm Jørgensen, Mm Schrumpf. Den Sidste her for første Gang i en større gammel Damerolle)

27. Hundreaarsdagen siden Mozarts Fødsel. Hvor der er et sandt Musikliv vil denne Dag blive feiret paa en værdig Vis. Vor Philharmoni giver ogsaa et Kvæk fra sig ianl. af Dagen. D.v.s. der synges urent og ukorrekt Sager hvoraf Halvdelen ikke er af Mozart (fordi man ei havde Tid til at faa noget andet) Orkester har man ikke til Disposition. Og Monrad skal ville fremsige et Digt ianl af Dagen (af ham selv naturl). Gubben Arnold stakkel maa være med ogsaa i denne Prostitution! Det er ogsaa Kunstnerskjæbne.

30. Det var dog af Mozart hvad der i Søndags blev udf. i Philharmonien og Arnold medvirkede i en Piano-Kvartett, og Mm Dahl sang Titus-Arien. Monrad reciterede. Alligevel var jeg fornøiet ved min Fraværelse.
Udbye er en ganske mærkelig Musiker. Han har tilsendt Monrad et Manuskr «3 Digte for 1 St m Pfte» hvori «Aasgaardsreien» gjennemcomponeret som en grandios Ballade; jeg saa den igjennem iaften Den er vist i mange Hens. vanskelig at praktisere men der er stolte Ting deri. Akk. er for svært. Sangst. vel dyb men Stemningen er truffet og enkelte af Motiverne ere ypperlige. –
– Arnold spillede igaar i Theatret mellem Stykkerne. Imorgen skal han spille to Gange.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1856

1856 fremstår i Halfdan Kjerulfs dagbok som et år uten de helt store begivenhetene. Han har et nært forhold til familien sin og et rikt sosialt liv. Han følger nøye med på alle slags hendelser i samfunnet, både nasjonalt og i Europa. Hans reise til Dresden i juli/august er nøye dokumentert, men inneholder ikke så mange meninger om det han opplever.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1856 er den sjuende utgivelsen i Kjerulf-serien.

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.