Dagbok 1856

av Halfdan Kjerulf

Juli


s36_juli1

s39_juli2

3. Ogsaa Juli kold og vindig, lader det til. Igaar afskyelig surt iformiddags virkelig sommervarmt, iaften atter kold Vind. Jeg har endnu ikke badet.
– Theodor som kom hjem igaar havde idag Audients hos Vicekongen som lod til fra G. Sibbern at kjende til hans Forholde og som var høist elskværdig og med Deltagelse hørte paa de Planer Th. havde for Landets geologiske Undersøgelse, og lovede ham sin bedste Hjelp til at faa denne Plan for Storthinget.

4. Til den Soupee som Vicekongen giver idag paa Ladegaardsøen er ogsaa Theodor indbuden.
Brev fra Gude (Df d. 29de) Han reiser om 3 Uger til München, Tyrol, Wien Prag, Dresden, Berlin for at studere Vegetation og se Gallerierne. Betsy og Børnene skal imidlertid bo i Oberwesel.
Gude bringer mig en Hilsen fra Pr. Oscar som han paalagde ham da han paa Reisen til Paris var i Df. Det var da naturl Complimenter for mine Sange som han alle kunde og interesserede sig meget for!
Om Musikfesten skr. G. at Orkestret blev bedre ledet af Rietz end af Hiller ifjor; at Primadonna ingen Lykke gjorde men at Baritonisten Stockhausen var aldeles ypperlig.

6. For 4de Gang compt «Hvad mon jeg har andet villet». Er det nu den sidste?

7 Hos Fru Due. (Augusta Sibbern syg.).

8 Lina reiser idag over Frhald til Ør i Sverige.
– Agnes tilbage.
– Søndag Aften kom Prindsen af Oranien hertil; han er 16 a 17 Aar og reiser med sin Gouvernør og Adjutant paa Dampsk Merapi.
– Efter den megen Blæst og Tørhed, idag en gevaltig Regndag, men ogsaa lidt sur.

9. Augusta Sibbern skal være død inat. (Sygdommen var kort men heftig. Obduktionen viste en Forstoppelse i en Tarm.)

12. Idag blev hun begravet. – Agnes Sibberns Sygdom skal ikke være uden Fare.
– Naturforskermødet begyndte idag. I den geologiske Sektion hvor Forchhammer præsiderer, er Theodor Sekretær.

14. Pr. af Oranien reiste ifmd paa sin Damper «Merapi». Kronprindsen reiste paa «Vidar» kl 9 iaften. Iforveien havde han paa Hovedgaarden Middag for Naturforskerne. Han var yderst fidel og gjorde stormende Lykke med sine Toaster. Theodor var ogsaa buden og Vicekongen viste ham ogsaa dennegang paafaldende Opmærksomhed, talte med ham, anbefalede Forchhammer at skrive om ham og puffe ham frem osv, bad ham hilse Agnes, kort var aimabel. Der herskede stor Gemytlighed. Hansteen, Admiral Bille, Retzius, Forchhammer, Faye mfl talte. Den Sidste paa Esplanaden foran Oskarshall hvorhen man spadserede. – Imorgen skal Theodor holde sit Foredrag. Naturf. reiste frem og tilbage med «Viken».
Skrevet til Gude ang. Østgaards Obligation.

17. De sidste Dage har været milde og varme, virkelig Sommerdage.
Iaften gav Prof Nielsen fra Kbhvn et Deklamatorium i Theatret.
– Welhavens ypperlige Tale i Upsala staar i Xaniaposten for idag. –

19. Stang skal nu være kommet til Christiansand.

20. Idag forlader Axel Sandefjord. Kommer dog hjem først d. 1ste Aug.
– Theodor og Agnes reiser imorgen.
Idag paa en Sætertour; inviteret af Thr Heftye til hans Ejendom Sarasbraaten ved Nøklevandet omtr en kort Mil fra Byen i Retningen mellem Schøyen og Abildsø. Afreise if. trykt Program. Kl 9 fra Samlingspladsen Oslo Ladegaard. Jeg kjørte med Friele i Heftyes egen Gigh som hentede mig. Siden kjørte F og jeg med Sorenskr. Egeberg. Frokost kl 12 paa Sæteren (Fjeldstue bygget af Schirmer) Schweitzeren Hiesland og hans Ost. Vandring til Højaasen. Herlig Udsigt deroppe over det vide Skovlandskab i Christianiadalen. Man skal kunne se Gausta men Luften var ei saa klar skj Veiret ellers var udmærket; Solskin og Varme. Middag kl 4. God Stemning. Dog lidt Kvakel foranl af Welhaven formedelst hans noget for vidt drevne Fritalenhed. Mod Aften opbrændes en gl. Hytte paa Nøklevandsbraaten. Albumet (Kronprindsens Vers). Retour kl 9. Bl. Gjæsterne: Prof Worsaae fra Kbhvn, R. Keyser, Welhaven, Conradi, Fougstad, Borgaard, 3 Hrr Rosenberg, 2 Heftyer, Ingier, 2 Hrr Andresen, Meltzer, S. Løvenskjold, Harald Knudtzon, Sorenskr Egeberg, Graah jun, Fleischer, Brandt, v Hanno, Friele Halvor Schou, Kloed, Lars Lassen.

21. Vidunderligt deiligt Sommerveir. En dunkel, mild Aften. Badet 1ste Gang iaar.

23. Svar fra Julius Gude om Obligationen.

24. Breve fra Stockholm af 21te fra Berg og Schildknecht melde at mine Sange nu endelig er udkomne. Expl er afgivne til Berg, Josephson, Norman, Hallström og Fru Due og jeg faar her 10 Expl.
– Skuespillerinden Anna Nielsen (Wexschall) død d 21te i Kjøbhvn.

28. I Aftonbl og Sv. Tidn for 24de annonceres mit Sanghefte saal: hos Abr. Hirsch udk: «Sex Sånger med Accomp. af Piano Kgl Hofsangaren Hr I.A. Berg tilegnade af Halfdan Kjerulf.
Pr 1 Rd. 16 sk. Bco.

Robert Schumann døde den 29. i Endenich ved Bonn. Han hensov blidt og stille. Clara og Vennerne Joachim, Brahms og Dietrich var nærværende.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1856

1856 fremstår i Halfdan Kjerulfs dagbok som et år uten de helt store begivenhetene. Han har et nært forhold til familien sin og et rikt sosialt liv. Han følger nøye med på alle slags hendelser i samfunnet, både nasjonalt og i Europa. Hans reise til Dresden i juli/august er nøye dokumentert, men inneholder ikke så mange meninger om det han opplever.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1856 er den sjuende utgivelsen i Kjerulf-serien.

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.