Dagbok 1856

av Halfdan Kjerulf

Juni


s32_juni1

s35_juni2

7. Iaften kl 9. afgaa Upsalafarerne med Gangerrolf. (Welhaven, A. Munch, C. Boeck, Monrad. er med af Profess.).
– Greven og Grevinden til Jarlsberg.
– I Onsdags d 4de var Borgerbal for Vicekongen og Kronprindsessen.

12 Igaar kom Studenterne til Stockholm og skulde derfra strax til Upsala
Paa Lørdag tilbage til Stockholm. Tirsdag Morgen fra S.
– I Tirsdags stort Middagsgilde hos Hr P. Petersen hvor v. Hanno benyttede Stemningen til at anbringe Planen til Aktietegning for en Turn-Bygning. Jeg tegnede 5 og troede dermed at have sat 5 Spd., men 5 skulde sige 5 Aktier a 10 Sp = 50 Sp. Jeg har derfor idag tilskrevet v. Hanno om Feiltagelsen og bedet mig antegnet for 1 Aktie. a 10 Sp. hv endda ikke havde været gjort hvis ei P. Petersen havde gjort Middagsgilde.
Cappelens Pftelager er nu ganske remarkabelt. Pleyel, Erard og en ny: Souffleto hvis Pianinos er ret vakre. Men to Erardske Flygler staa der af herlig Klang og prima Qualitet især det korte.
Paa Lørdag d 14de reiser Axel til Sandefjord; Theodor ud paa vidensk. Forskning og Agnes til Jarlsberg.
d 14de Den franske Keiserprinds’ Daab. Pr. Oscar repræs. Dronningen som Fadder. En Cardinal Paven. d 15de skulde Pr. Napoleon afgaa paa en vidensk. Expedition til Island og Skandinavien.
d 15de Storartet Fest paa Drottningholm givet Studenterne af Kong Oscar (Aftonbl. f. 16de).
– Marie Lasson kom tilbage d 13de Hun var ikke til at bevæge til at blive der længer. Dette ligner hende ogsaa ganske.

18. Mad Kjøls Uheld med sine Hænder.

19. Brev fra Due med Tak paa Døtrenes Vegne.

22 Kl 9 iaften kom Ganger Rolf tilbage med Studenterne. Ikke Faa skal være tilbage i Stockholm, ‹…› og især i Danmark. Welhaven skal have været syg den sidste Dag i Upsala og den Dag da Festen paa Drotningholm fandt Sted. Jeg talte iaften med Henrik Meyer som nærede en Tvivl om Sygdommens Sandhed da han havde hørt ymte om Rivninger mellem den norske og danske Bestyrelse. Nok er det norske Talere savnedes i Stockolm. Men i Upsala i den bot. Have skal Welhaven have talt fortræffeligt. Ploug talte rent ud politisk-skandinavisk baade i U. og S. Meyer havde det bedste Indtryk fra Upsala. I Stockholm syntes det mere tilstelt undtagen hos Kongen hvor Modtagelsen var storartet og Enthusiasmen uhyre.
Lidt smertefuldt var det mig at høre at Berg og Helene endnu var i S. og at jeg hvis jeg var reist med altsaa havde truffet dem. Hjort havde talt med Bergs længe og meget siger M. Meyer hilste mig fra Josephsons og fra Abr. Hirsch. Sangene var nu under Trykning – altsaa ikke færdige – nu det havde jeg jo heller ikke saa ganske ventet. Fagerlin havde ogsaa M. talt med. Festen i Kbhvn (Eremitagen) var noget vel i Hui og Hast mente M. og Kongen af Danmark kunde paa langt nær ikke ved sin Fremtræden komme op mod K. Oskar. Beværtningen havde imidlertid været kongelig. – Upsalasangerne havde været prægtige, især Tenoristerne hvis Mængde og Dygtighed havde frapperet Meyer. – Anker var ogsaa fremdeles i S. – kort; jeg burde have været med.
– Hjort havde mange Hilsener til mig fra Bergs for hvem han blev forestillet af Fagerlin ved Festen paa Hasselbakken. Helene fandt han ganske bedaarende. Fætter Carl som i Upsala boede hos Josephson sammen med Prof Hartman havde ogsaa venligste Hilsener. Med Hirsch talte han i Stockholm; og H. ytrede sig meget fordelagtigt om mig.

23. St Hansaften paa Bærum hos Baronen hvor der var mange Gjæster. bl. a. Chr Døderlein som nu er Capellan paa Bjerke, og hans Malvina.

24. Sexa i Studenterlunden for de hjemkomne Upsalafarere. Richter, Welhaven, Gjertsen, Friis m.m.fl talte. Kronprindsen indfandt sig af egen Drift senere ud paa Aftenen og sagde nogle varme kraftigt udtalte Ord – paa ret godt norsk. – Carsten Anker er blevet Kammerherre hos Kronprindsen.

28. Kronprindsessen reiser idag med Dampsk «Louise» til Kbhvn og videre til Haag. Karen Anker er med men gaar af i Düsseldorf. Oscar M* er i hendes Følge. – Marie Garben reiste til Sandefjord.

29. I de sidste Morgenblade er indf de to første Afd. af en ganske velskreven Opsats om Studentertoget; (rimeligvis Bjørnson). Illustr. Nyhedsbl. har ogsaa paabegyndt en do – I Mgbl for igaar stod Welhavens Tale i Studenterlunden.
Brev fra Schildknecht i S. om Sangenes snare Udgivelse modt. d. 27de dat d. 23de.
Idag skrevet til Schildknecht med indlagt Dedikationsskr. til Berg.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1856

1856 fremstår i Halfdan Kjerulfs dagbok som et år uten de helt store begivenhetene. Han har et nært forhold til familien sin og et rikt sosialt liv. Han følger nøye med på alle slags hendelser i samfunnet, både nasjonalt og i Europa. Hans reise til Dresden i juli/august er nøye dokumentert, men inneholder ikke så mange meninger om det han opplever.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1856 er den sjuende utgivelsen i Kjerulf-serien.

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.