Dagbok 1856

av Halfdan Kjerulf

Mai


s28_mai1

s31_mai2

1. Moder 64 Aar gl. – Gratulationsbesøgene af Familien en gros. – En stor Nyhed bragtes – nemlig Fætter Richards Forlovelse med Ida Bertelsen.
– Skrevet en 4st Serenade (Text af Geibel).

4. Kolde, kolde Maidage! – Paa Vækkerø idag var Lt Riis og hans Erika. Frøken Marie Sneedorff var kommet fra Helsingør ianl af Agnes’ Bryllup.
– Igaar i det phil. Lokale gav den belgiske Violinspiller M. Leenders en Concert for faa men meget taknemmelige Tilhørere. Han er en Elev af Leonard, spiller elegant, kraftigt, nydeligt; ægte fint Salonspil. Men nogen indre Rørelse frembringer han ikke. Han sp. Beriot, Artot, Bazzini m m. Deiligt sp sordino en Berceuse af Reber og endte med en høist virksom Hexedans af Bazzini. – Sperati akkompagnerede.

5. Brev til Gude.

8. Brev fra Stockholm fra Hirschs Forretningsfører Schildknecht at Sangene virkelig er ankomne og at Trykningen vil paabegyndes saasnart Svar fra Hirsch selv er indløbet til hvem han strax skrev Brev. H. er neml paa en udenl. Reise og for Øiebl i Leipzig.

9. Leenders 2den Concert i Logen. Tyndt men dog ikke aldeles slet Huus; stor Enthusiasme. Anna Ursin maatte dennegang assistere med et Pfte No neml Talbergs Straniera-Fantasi. Hun var for ræd og kom derfor et Par Gange slemt ud af det men hun spillede forresten med Foredrag, Rundhed og selv ikke uden en vis Noblesse i Foredraget. Jeg tør vel sige at jeg har lært hende meget. Fru Petersen sang – ak, saa fladt, saa fladt!

10. Pintseaften: Theodor og Agnes Ankers Bryllup. De viedes kl 8 Aften paa Kongsvinger i Commandantboligen af Provst Rynning en overmaade ugeistlig Pastor og skammelig slet og sjusket Taler. Men der var Ingen anden at faa deroppe. Ellers var Festen nok saa smuk. Agnes var inderlig sød. Axel og jeg var Forlovere. Marie Sneedorf og Emilie Lasson Brudepiger. Nærværende ved Vielsen var: General og Generalinde Anker, Grev P. Wedel, Frøkenerne Karen og Erica; Emilie L og Marie S.; A og jeg; Lieutn A. Riis, Carsten Anker, Provstens Døtre og den ene af disses Forlovede Lt Rosenquist. – Capt Værenskjold m. Frue og Svigerinde. Vi (Greven, Emilie og A og jeg) ankom kl 6. efter en temmelig rap Reise i blankt smukt Veir paa støvet Vei. Særdeles vakker er Veien fra Vormsund til Vinger og Fæstningen ligger pragtfuldt. (Mærk den nye store Bue bro over Glommen lige under Fæstningen og Byen).

11 Paa Kongsvinger og

12. Hjemreise (Greven og Axel og jeg). De Nygifte blive Ugen ud deroppe. –
– Thorvald Ks Frue Mathilde fik en Søn Pintseaften. Mama og Lina høitideligholdt Bryllupsdagen ude hos Grevinden paa Vækkerø. Næste Dag havde Tante S. Forlovelsesmiddag for Richard og Ida Bertelsen.

13. Leenders sp. i Theatret 3 No bl. a. Carneval de Venise ganske fortræffeligt. Fru Lundahl (før Jfr Hardenberg) sang et Par Arier.
– Kl 10 om aft kom Sangerne tilbage fra Frhald. Festen har været meget prægtig, og alt gik godt.

14. Første virkelige Vaar Regn. Marken er grøn og Løvet spirer. Luften er mild.

15. Skrevet til Hirsch. (Schildknecht)(2 rettelser i Sangene)

20. Theodor og Agnes kom igaaraftes fra Kongsvinger, men for sent til at kunne gaa med Banetoget kl 4. De maatte derfor tage Skyds ogsaa de sidste tre Mil. A. er meget glad i sin lille Bolig og ikke mindst i den virkelig nydelige Dagligstue.
– Geo. Sibbern er ank. hertil fra Amerika for som man siger at blive Kabinetssekretær hos Vicekongen.

22. Kronprindsen med Gemalinde kom idag igaar.
Skrevet til Hirsch (Schildknecht) og til L. Norman.

25. Kaja Ms Geburtsd. og Bryllupsdag. Selskab hos Lassons for Agnes og Theodor. Marie Sneedorff og Marie Garben var der. – Wilhelm Nicolaysen er forlovet med Marie Cappelen i Kbhvn.

31. Marie Lasson reist til Kbhvn. Tante S. og Kathinka til Sandefjord.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1856

1856 fremstår i Halfdan Kjerulfs dagbok som et år uten de helt store begivenhetene. Han har et nært forhold til familien sin og et rikt sosialt liv. Han følger nøye med på alle slags hendelser i samfunnet, både nasjonalt og i Europa. Hans reise til Dresden i juli/august er nøye dokumentert, men inneholder ikke så mange meninger om det han opplever.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1856 er den sjuende utgivelsen i Kjerulf-serien.

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.