Dagbok 1856

av Halfdan Kjerulf

Marts


s20_mars1

s23_mars2

1. Agnes kom i Eftm. og bor hos Lina.
– Kvartetten samlet ude paa Munkedammen. Den sang godt. Der var Flere der. bl.A Marie Garben som jeg nu seer et Par Gange om Aaret.

2. Marie L. hos mig iaften. Hun sang. Tandem aliquando! Hun sang mine nye: Alfeland og Hvile i Skoven. Item flere kostelige Lieder af Mendelssohn.

3. Idag atter Fredsrygter fra Conferentserne. Igaar var derimod Telegr. krigersk. P.S. Keiser Napoleon holder dog oprigtig med England. Cf Hans Tale til Kamrene den lovg Forsamling.
– Axel var Lørdag og Søndag en Tour paa Karlberg.
– Streng Kritik idag i Mgbl over Ws «En Sjel i Vildmarken».
Sendelsen fra Hirsch kom endelig idag. Den indeholdt Aargangen 1855 af «Ny Tidning for Musik» og 2d Pris-Compositioner af P.U. Stenhammar og H. Berens. Ligeledes et Hefte Sanger af Førstnævnte og et do (det 12te) af Dannström. Det Meste af dette synes ved løst Gjennemsyn at være gode Sager. –
Den Concert som Josephson d 3 Dec. holdt i Upsala bestod af lutter Comp af skandin. Musikere. Gades Ossiansouverture, af en Ouv af Kraus Sonate f Piano og Violin af Lindblad, og bl. Chorsangene en af Norman, Sæterjentens Sang af Ole Bull (Reissigers Arr.) et Chor af Hartman og «Den blide Dag af mig».

5. Stort Bal paa Bogstad, ved hvilket da Baronen indviede sine restaurerede Værelser. Alt var i Hovedsagen som i gamle Dage, kun de daglige Beboelsesrum er omformede. Billarden under Salen er kasseret hvorved Salen er bleven skikket til at taale et Bal. Ballet var splendid i alle Maader. De oplyste herregaardsmæssige Rum tog sig ypperligt ud. Et Par Hundrede var indbudne.
– Rigsretten i Danmark frikjendte Ministt Ørsted. Pressen dadler især Høiesteret for at have bevirket dette Resultat.

9. Jens Magnus ankom hertil igaar aftes; han blir paa et længre Besøg her i Byen.
Skrevet til Hirsch (Adr. Stora Nygatan No 12) ang Modtagelsen af Pakken fra Götheborg, og om Rettelse i Akk til Hvile i Skoven.

16. Keiserinden af Frankrig fødte idag morges en Søn.
– I Torsds i Theatret Ibsens Drama «Gildet paa Solhaug». ‹…› Sød, lidt mat, sentimental Lyrik med mange Reminiscentser af Stilen i Svend Dyring. Lidet motiveret dramat. Udvikling. Musik af Sperati. –
Forsøg paa at skrive nordiske Sange og Chor. Men Sperati er Sperati.
– Militærconcert af Jægermusikcorpset under Sperati igaar.
– Iaften i Stockholm Concert i det kgl Th. af Arnold sen. Cmol Concert af Beethoven. Hummels Fantasi op 18. Adagio for 5 Celli. Ny Symfoni af Arnold. (Foroni Dirigent.)

16. Compt. «Vesperhymne» af Th. Moore og Freiligrath (4st Mandschor). Nylig forud compt. «Der Wald» af Geibel.

14 Axels Gebd. Welhaven og Camilla Collett var her samme Aften – et hidtil useet Sammentræf.

19. Grevinde Hedevigs Geburtsdag. Hun er endnu lidende men har dog været ude at kjøre de sidste Par Dage. Jeg var til Middag paa Vækkerø med Carl Anker og Dr Egeberg. Ellers var ingen Gjæster. Af Grevinden saa jeg blot nogle faa Minutter henimod Aftenen.
– Isen er endnu stærk men Solen smelter stærkt ved Middagstid. Man begynder at vække Dampskibene ind nu.

20. Mærk George Sands Charakteristik af Chopin i 11te B af «Hist. de ma vie».
– Lt Axel Kaltenborn døde iforgaars. Dette Dødsfald beklages meget. Han var gift og havde det meget knapt; hans Frues Forældre (Com. Louis?) ere høist forgjældede. K. var i sin første Ungdom en lystig Krabat men forandredes meget. Han var nu høist solid, streng, arbeidsom og jeg tror ogsaa religiøs. Han var en flink Heraldiker; forresten Officier ved Kadetskolen. Søsteren Julie Knuth, som er aldeles nedsynket i Sorg over sin Broder Grev Knuths tidlige Død, faar nu atter en ny, stor Sorg.

24. Paasken har været klar og solfuld. Frost om Natten; Smelten om Dagen. «Courier» og det ny prægtige Dampsk. «GangerRolf» ligge i «Raaken» bag Hovedøen, men kan ei komme længer ind de første Dage da Resten af Raaken er tilfrossen. «Lindesnæs» ligger længer ude og gaar til Kiel imorgen.
– Jeg skulde componeret i Feriedagene – men Fantasien kom ikke til Hjælp. Imidlertid gjør Ro godt. – 1ste Paaskedag Middagselskab hos Peter Petersen hvor jeg morede mig, spiste, drak og var glad og fidel. Jørgensen, Md Ursin, Wolf og Madm Wolf var der bl. A. Mm W. er virkelig høist tækkelig og naturlig. Jørgensen (Kean!) var grandios, lidt primer – talte med mig om «før og nu» om Ebbell, Betty S., om Fader som Theaterdirektør (et Ideal af en Theaterd. sa’e han) om min mageløse Pen, om hans egen mageløse Storhed o.s.v. o.s.v. –

26. Jeg venter Svar fra Stockholm – er det derfor jeg ikke kan komponere i disse Fridage? Igaar og idag læste jeg mange gamle Breve og Optegnelser igjennem. – Saadant er godt imellem – man lever sig en Stund ind i det Svundne, om ei Glemte saa dog overskyggede. Breve fra de kjære Afdøde – fra andre glemte, anderledes Tabte, utroligt Forandrede – Optegnelser af En selv – selv forandret i saameget, saameget! –
– Fætter Richard bragte mig en Hilsen fra hvem? Fra Kongen. Jo paa Slottet havde nylig været Musik. Romancer af mig blev bl. A. sungne (af Helene??) Kongen fandt saa meget Behag i dem at han bad Statsraad Petersen (?) formelde den stakkels Comp. sit naadige Bifald. Statsraaden hilste fra Fruen, Fruen traf En af Damerne i Torvefamilien, Damen hilste R., R hilste mig – fra Kongen? Eller var det blot Petersens egen Hilsen at Kongen maaskee havde nikket paa Hovedet da Visen blev sjungen? Attendons! – P.S. Jo, det skal virkelig have været en Hilsen fra Allerhøistsamme.
– Grevens lille Ida har vært farlig syg i Paasken. Atter en ny Smerte for den kjære Hedchen.
I udenl. Aviser Detailler om den franske Prinds’ Fødsel. Han er døbt Nap. L. Eugen Jean Joseph. De to sidste Navne efter Fadderne Paven (Jean Mastai Pio IX) og vor Dronning, Keiserens Cousine. Item om Duellen mellem v Hinckeldey og Lt v Rochow i Berlin.

26. Raadmandens Soirèe musicale, ad modum Schjøtte, men ikke nær saa morsom og udstyret med mange fatalia. (Meyers prægtige Bas i Trioen af Lucretia).

28. Brev fra Gude (om at der atter skal blive Musikfest i D.f i Pintsen. –)

30. Th.s & E.s Geb. (Grevinden og lille Ida bedre) Soiré hos Wessels (Marie Garben).

31. Telegraf om Fredens Afslutning. Første ankomne Kielerdampskib.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1856

1856 fremstår i Halfdan Kjerulfs dagbok som et år uten de helt store begivenhetene. Han har et nært forhold til familien sin og et rikt sosialt liv. Han følger nøye med på alle slags hendelser i samfunnet, både nasjonalt og i Europa. Hans reise til Dresden i juli/august er nøye dokumentert, men inneholder ikke så mange meninger om det han opplever.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1856 er den sjuende utgivelsen i Kjerulf-serien.

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.