Dagbok 1856

av Halfdan Kjerulf

Nov.


s52_nov1

s55_nov2

1. October var i det Hele prægtig. Mildt og klart som oftest; der var mod Enden af Mdn Dage varme som ved Sommertid med svale Aftener. Nu er Taagen tyk og vaad men mildt er det endnu. –
– Mk. Herman Grimms «Novellen». (Das Kind u. der Landschaftsmaler.)

2.4. I Søndags kom Door og K-n fra den vestlandske Reise som havde været «efter Omst.» heldig. Igaar spiste vi sammen hos Jürgensens og var samlet til Aften hos Wolfs hvor der var formelig Soupee (blot Herrer). Her sp. K. en Sats af Servais Em Fantasi. Idag morges reiste de til Fhald hvorfra det gaar videre til Götheborg og Stockholm. Door vil jeg savne da han var en meget begavet, livlig, meget kundskabsrig og alsidig Musiker. (Doors mystiske «ich bin ein Esel gewesen» og «est ist heute Abend was unangenehmes passirt» o.s v. forstod jeg idag da den deilige Frøken Sandborg fremstillede sig som forlovet med Consul Fabre hvem D. havde fundet høist ubetydelig og sagt det i god Tro til hende.).
– Fra Paris har jeg faaet af Tellefsen mig tilsendt 3 St. Hans Udgave af 6 af Em. Bachs Klaverstykker og af ham selv Sonate i G for Pfte og Violin op 19 (tilegnet Kongen af Holland.) og Allegretto (Ad) op 20. – Lykkelige T. som er kommet alt til op 20 – og jeg!! —

7. Coll. Acad. skal have besluttet at foreslaa en Lektorgage for Theodor. Keilhau syntes nok han burde have mere at leve af men protest. skriftligt mod nogen ny Lektorpost. Alt hænger da vel nu af Storthinget.
Agnes – Stakkel – ligger endnu paa ottende Ugen!
I Politiken som jeg lang Tid ikke har skjænket videre Opmærksomhed, ser det ud som den fr-engelske Alliance snart vil revne. L. Nap. koketterer med Keiser Alexander og England holder med Østerig.

9. Dyb Sne falder idag! – Forsøgt at skrive en Halling for Kvartetten. Det faldt vanskeligere end jeg havde tænkt.

10. Byfoged Thrap pludselig død.

13. NB det som Cand. jur. Lie fortalte om Rosenkrones Modt. af Vicekongen. Om hvad Bønderne syntes om R. m.m.

15 Bredo L. indtræder i Kvartetten da J Nicolaysen rimel kommer til at faa Ansættelse som Læge ved Fiskeriernefartøierne.

16. Tante Otilie fremdelessyg. – Agnes sidder lidt oppe. Stærk Kulde iaften.
Klaverudt. af Tannhäuser. (Marschen i 2den Akt er dog prægtig!) –

20. Progr. for Vinterconcerterne i Musikfgn i Kbhvn viser bl. A. at Gade har compt sin 6te Sinfoni (G.moll.) – Og Hartman et Slags Vaar-Idyl for Soli, Chor og Orchester. Clara Schumann skal sp. Beethoven, Schuman, Schubert, o.s.v.

18. Ph S. 2den Saml. Beeth. Es dur Sonate for Pfte og Violin. (Ursin og Søster). Fru Antonie Lassen (Elev af Berg) sang en fransk Arie af Concone og Paciuss Ballade; hun har Tilbøiel til at synge falsk og affektert men var iaften ualmin. heldig og havde flere Træk af en udmærket Instruktion.
Gades Elverskud gik dennegang helt, men med Pfte! Arnold sp. skammelig negligent Klaverudtoget og Sangen var elendig nok med Undt af Wolf. Denne Comp er deilig – ganske nordisk, dansk, romantisk. Mendelsohns Skole anvendt paa Motiver af nordisk Kæmpevisecharakter.

21. En mærkelig Kvartet-aften (Sølieutn. Lund!!).

23. Kunstfgn. Morten Møller store Landskab (det som var udst. i Paris 1855.)
– Agnes var idag lidt ude og herover hos os. Men hun ser lidende ud. Og Theodor er heller ikke frisk. For otte Dage siden havde han et lidet Anfald af Blodspytning og dette maner om Forsigtighed. Men Th, og forsigtig! – –. Collegiet havde dog ei Mod til at foreslaa Kirkedpt. en Lektorpost for Theodor. Alle dernede er vist enige i at Keilhau nu burde vige men Ingen vil være den første til at sige ham det ligeud. Og hvor længe skal da denne Tilstand vare? Gud give dem Helbred, ham og hende.

26 Streng Vinter! Formegen «Kavalleri» indkvartering i Kvartetaftenerne.
– Tante Sophie har leiet Stue-Etagen paa Sørenssens Løkke (fd. Balle Thoresen) for sig og Erichsen som virkelig altsaa til Vaaren vil gifte sig med Kathinka —.

30. Agnes spiste Middag her idag. Th. er ogsaa lidt bedre skj. Hosten vedvarer.
– I Thorsdags brændte Thaulows Gaard for størstedelen og hans Apoth. labor. Tabet er meget stort. Familien bor hos Heibergs til videre.

30. Skrevet til Hirsch om at jeg ikke ved hvor Door er og derfor er meget bekymret for mine Musik-Manuskripters Skjæbne.
– Imorgen skriver jeg til Kellemanns Kone i samme Anl. –

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1856

1856 fremstår i Halfdan Kjerulfs dagbok som et år uten de helt store begivenhetene. Han har et nært forhold til familien sin og et rikt sosialt liv. Han følger nøye med på alle slags hendelser i samfunnet, både nasjonalt og i Europa. Hans reise til Dresden i juli/august er nøye dokumentert, men inneholder ikke så mange meninger om det han opplever.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1856 er den sjuende utgivelsen i Kjerulf-serien.

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.