Dagbok 1856

av Halfdan Kjerulf

October


s48_okt1

s51_okt2

2. Endelig atter Sol.
– Prinds Oscar skal if. Tel. Eftrr. være forlovet med Prindsesse Sofie af Nassau.

3. Axel kom hjem sent igaaraftes, meget fornøiet over Opholdet i Helsingør. Han havde været 2 Gange i Kbhvn og endog med Marie S. besøgt Tante Thea i Roskilde.
Doors 2den Concert, temmel tyndt besøgt, maaske lidt foranlediget af en stor Soirè hos Kronprindsen samme Aften. Han sp. Beethovens Cis moll Sonate. Capricen op 16, C moll af Mendelssohn, Des d. Valsen af Chopin «Terpsichore» Etude af Moscheles. Sonnambulafantasien af Thalberg. En meget smuk Barcarolle venitienne af sig selv; og de to forrige Gang udf.Stykker af Vallace og Vollenhaupt. – Kellermann er kommen og var i Concerten.

5. Door hos mig. Schumans «Kreisleriana». Et Par St. af Norman og min lille Scherzo.
– Aften grande Soirèe hos Wessells. (Confirmation og Fruens Geburtsdag.) Marie Garben, sød og yndefuld.

6. Skuesp. Jørgensens Benefice ianl af hs Jubilæum. (Sexaen i Logen og Hr Skjelderups og Fougstads mindeværdige Taktløshed)

7. Kellerman og Door sp i Theatret. Halvt Hus men stort Bifald.

8. Soirèe hos Kammerherre Morgenstjerne (K. & Door. bl. m. A.)
– Agnes ligger endnu Stakkel! Karen reiser med Hoffet til Stockholm og Grevinden reiser snart til Udlandet.

10. Hos Jürgensens var Kellerman og Door og Ursin. De udf. Beeth. Trio op 1 i G. og ganske prægtigt, i livlige Tempi. K. spillede Gounods Meditation over Bachs 1ste Prelude, et ganske ejendommeligt Stykke Arbeide; ligeledes et smukt Reverie du soir af Karasowsky. Door sp. bl. A. Mendelssohns Rondo cappriccioso op 14. og akk. Fru J. til Schubertske Lieder og 3 af mine.

11 Kvartetten i Cavallerikasernen.

12 Door sp. hos mig flere af mine Stykker og ønskede at beholde tre af dem Vuggevise, «Salon» og Idylle. Kellerman vilde skaffe mig dem forlagte, men det er vel ei at lide paa. Jeg comp. idag af spanisch Liederbuch Ich fuhr über Meer. Nylig comp jeg en anden i Boleroform af samme Værk «Treibe nur mit Lieben Spott».

13 Emilie Hjelms Forlovelse med Georg Bull er nu deklareret.
Concert af Kellermann og Door i Logesalen (fuld). Beeths Trio op 1 Gd med Ursin. Især Adagioen gik fortræffeligt. Sang af Fru Lindorf: Cavatine af Robert. Erlkönig. «Evening bells» Lied af Door. (ret smuk) – Door akk. Sangen og Celloen hele Tiden. Door spillede en Lucretia-Fantasi af Asher, Kreisleriana (sidste No) af Schuman (ypperlig) Concert Etude af Billiet (lidt tør). Polka af Dreyshok (praftfuldt udført). K. spillede Adagio af Romberg. Caprice over ungarske Melodier af K. Gounods Meditation over Prel. af Bach. Romanesca. Rondoletto gracioso og Divertiss over wallachiske Melodier. Applausen hørtes mattere end tilbørligt, maaske paa Gr af Heden. Thi sjelden hører man her sligt Spil forenet.

20. Door & Kellermann. Concert i Theatret. Over al Forventning godt Hus; meget livligt Bifald især til Door, thi K. fremtvang sit paa den slette Vei og sp. ofte virkelig nederdrægtigt, d.v.s. som en Flegel af en Virtuos. Men ogsaa ret smukt f.Ex Adagioen af Mozart Gm Quintett (Bd) den samme som Ole Bull oftere spillede. Item en Serenade og en Andante af Fr Lachner f. 4 Celli (K. Røsholm. Ibsen og Hennig.) Door sp. Webers Concertstück friskt og indtrængende, kun Finalen for hurtigt. – Fremdeles Schulhoffs smukke Böhmiske Fantasi, 2 Etuder af Henselt, Scherzo af Mendelssohn (op 16) 2 Concertdandse af Wollenhaupt.
– Statsraad Krog blev begravet idag.

21. Bodom reiste idag. Arbo som medtog de to Portræter, ogsaa. Herman Jarlsberg ogsaa for at møde Greven og Grevinden i Vallø og med dem reise til Udlandet.
Brev fra Hirsch. Nyt Tilbud om at forlægge et Sanghefte a 1 Rbd Brev dat. Stockholm d 13de Oct.
Eftrr i Brevet om at L Norman er reist til Leipzig maaske for bestandig. I et Brev til Axel fra Gude siger han at Norman har været i Df. og at han synes meget godt om ham.
– Door forsp. mig idag paa et godt Pianino af Wölfel nogle Compp af Julius Schäffer og Veît. Især den sidste behagede mig meget op. 34 og 39, to Scherzi; ildfulde, poetiske, godt satte.

22 Atter en hemmelig Forlovelse som er bleven offentlig – Christian Lasson og Alexandra Morgenstjerne.
Hos Jürgensens Musiksoirèe. Kellermann og Door sp. Mendelss Bd Sonate. K. sp. 1ste Allegro temmelig slet; bedre de to sidste Satser. K. kan sjelden sp. rigtig nobelt; han er formeget Virtuos-Farceur. Ursin sp. med Door Beeths Fd Sonate som gik med Liv og Lyst. K og D sp. en Adagio af en Violinconcert af Molique. Fru J. sang nogle Schumannske Lieder og en med Cello af Proch. «Kvartetten» sang.
– Sibbern og Agnes S. er kommet ind og bor ved Torvet. Stangs bor i Heibergs Gaard her nærved.
Door fik if sit Ønske tre Klaverstykker af mig: Wiegenlied, «Idyl» u. «Salon».

25. Phil. S. 1ste Samling. Arnold, Ursin og A Winge sp. Beeth Trio op 1 No 1 Es dur godt sammen. Fru Jurgensen sang til mit Akk. 3 Lieder af Schuman. – Lindeman anførte 2 Kvartetter af sig og Fr. Egeberg. II. Strygekvartet af Mozart A dur. Sjeldent Samspil for her at være (Ursin, Hansen, Zeller og Winge) – 4ste Ballade m. Klaverakk af Lindeman (Erik Blodøxe) godt compt lidt lang og haard, men charakteristisk. – 1ste Afd af Gades poetiske deilige Ballade f Soli Chor og Orkester (her Klaver) Elverskud (Erlkönigs Tochter) Wolf og Mad Ursin sang Soli. W. meget godt.

30. Skrevet til Hirsch (Sangene1 Tydsk. 1 Th K. 5 Welh. 2 Chr. Winther. sendes med Door)
– Frøken Fougstad er nu ogsaa forlovet, nemlig med Cand. Nils Nicolaysen.
– Kellermann og Door gav Concerter i Drammen, Horten, Kragerø o.s.v og reise rimeligvis til Göteborg d 1ste Nov.
Clara Schumann skal spille i Musikfs Concerter i Kjøbenhavn i denne 1ste Saison.
Der stiftes nu et Händel-Selskab i Lighed med Bachverein – (Chef. Br & Härtel).

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1856

1856 fremstår i Halfdan Kjerulfs dagbok som et år uten de helt store begivenhetene. Han har et nært forhold til familien sin og et rikt sosialt liv. Han følger nøye med på alle slags hendelser i samfunnet, både nasjonalt og i Europa. Hans reise til Dresden i juli/august er nøye dokumentert, men inneholder ikke så mange meninger om det han opplever.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1856 er den sjuende utgivelsen i Kjerulf-serien.

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.