Dagbok 1856

av Halfdan Kjerulf

Septbr


s44_sept1

s47_sept2

4. De sidste Dage har Veiret været udmærket; Luften klar, varmt midt paa Dagen.
Prinds Napoleon reiste med Vicekongen igaar til Svangstranden og Kongsberg og kommer igjen imorgen. Igaar var Alverden ombord i «Reine Hortense». Jeg var der med Mama, som mest glædede sig over et Billede af Keiserinden i Legemsst. som hang tillg Keiserens i Prindsens Salon. Tirsd Aften var Soupe paa Ladegaardsøen. I Bergen skal Pr. N. have fundet stort Behag. Han gav et Bal paa for Bergenserne gav Bal; han besøgte Theatret, gav Skuesp. Presenter og bestilte Costumerne og Musiken til Stykket.
Christ. Theater begyndte i Tirsdags. Meyer og Heftye er fratraadte Direktionen og to andre er i deres Sted hvoraf den Ene er Jürgensen. Fougstad vedblir fremdeles og Borgaard sidder endnu i Sadlen men der synes at drage stygge Uveir op for ham.

_5. En uventet Begivenhed! Axel er forlovet med Marie Snedorff. Man bader sig ikke forgjæves i Sandefjord.

6. Concert af Ursin. Han har vundet meget ved sit Ophold i Brüssel hos Leonard. Spiller friere, mere artistisk, med fuldere Tone, kraftigere Strøg. Han sp. en Concert af Leonard (No 3) m. Orkester. En Fantaisie Slave af Vieuxtemps, meget effektfuld og smukt instrumenteret, og til Søsterens Akk. paa Piano, Leonards Souvenir de Haydn. Han assist. af sin Kone og af Joach. Welhaven som deklamerede et Par No. Tilhørerne var som sædv. for størsteparten Folk som ikke have Æren at regnes bl. Byens fine Folk. –

8. Pr. Napolon reiste Fredag Aften kl. 10½ til Götheborg; derfra gaar han overland til Stockholm. Prinds Albrecht af Preussen var her ogsaa Fredag og Lørdag. Han har bereist Landet i strængt Incognito.
– Fru Kjerulf fra Kjøbenhavn talte jeg med idag om Holms som har haft den Sorg at miste Oline. Hun døde i Juli. –

10. Theodor og Agnes kom hjem igaar.
– Idag viedes P. Winge og Kathrine Welhaven.
– Bodom er her nu og bringer Studier med fra Svangstranden og Kongsberg.
Aftenbl. har idag den svenske Aftonbl Art om mig in extenso. Leds. af en Indledning som viser det Slemme i at Ens Venner skrive Opsatser om En i Bladene. De tar Munden fuld og ved ei hvad de sige. Men hvad siger t Ex Lindeman naar denne gode Ven om mig siger at jeg er det mest videnskabelig uddannede Talent som vi i musik Retning her besidde (neml af Indfødte.)? –

12 Idag Eftm kom Lina hjem fra Sverige. Paa Baldersnäs havde hun truffet Josephson som havde bedet hende hilse mig og sige at jeg ikke behøvede at gjøre to Skridt for at vinde Berg «den forfængelige Nar» – ja det forekom mig som det var saa. Imidl har Berg bistaaet mig med mine Sanges Udgivelse – det havde J. neppe gjort.

13. Axel er idag reist til Helsingør. Familien dernede er i Henrykkelse over Forlovelsen. Anderledes var det i sin Tid paa Kongsvinger!

17. Jeg havde Kvartetten hos mig iaften og den gav mig en Present i den groteskeste Art. Christian L og J. Nicolaysen var naturl Mesterne for det. De havde ladet Arbo og Bodom tegne en Karrikatur af mig i Form af en laurbærkrandset Buste og da vi havde spist og vi skulde ind i mit Værelse hang den kultegnede Kolos paa Væggen stærkt belyst og Chr. holdt Talen som virkelig var fuld af Smaavittigheder. Alle Lassons var her, Emilie Hjelm, Lina, Th. (Agnes var hjemme fordi hun ei maa gaa ud) desuden Bodom, Arbo og Wilhelm Due.

22 Klaverspilleren Anton Door fra Wien. Han er ung, ser frisk og fornøiet ud og lader til at være en hel Karl paa Pianoet ligesom han under vor Samtale ved Cappelens Erardske Flygel strax viste sig som en meget dannet Musiker.

24. Med Door hos Kherre M*.

27. Josephsson skriver til Carl og sender mig ogsaa her en Hilsen lignede den antibergske som Lina fik. Jeg faar da vel skrive til ham.
Doors Concert. Fant. af L.v Meyer (erster Paradenpferd!). Chopin Sørgemarsch og Scherzo Bm. Lied a la Mendelss. af Door. «Feu follet» af Prudent, «Si oiseau» af Henselt. Concertpolka af Wallace og efter Fremkaldelsen en Mazurka-Polka a la Concert af Wollenhaupt. Han sp. alt dette ubetinget udmærket; sikkert, friskt, fint, fuldt gemytligt, forstaaeligt. Ingen Pretensioner, ingen Sygelighed, ikke Spor af Blasur; men dog viser han sig som Spiller mere som en udm. musikalsk Reproducent. Hans Spil har t. Ex ikke det Ejendommelige som Tellefsens. Prægtig Hukommelse har han ogsaa; han kjender fast alt og spiller det meste. – Publ. var taknemmeligt, glad, ikke stormende; men det var ogsaa mest Damer. Hele Bænke af Elever havde jeg. – Ursin sp. Leonards Haydnske Fantasi. Jfr Anna akk. og var «ræd». Mme Lindorff og en Hr Sahlertz jun sang et Par Duetter og Mm L. et Par Lieder som hun selv akk.

30. Door sp. idag hos Cappelen Gades mærkelige Em Sonate.
– Den sidste Del af Maaneden har været fuld af Regn og Vind; især de sidste Dage fra Søndag af, afskyelige.
– Grevinden kom fra Kongsvinger og boede igaar og idag hos Diriks hvor jeg iaften saa hende og sagde hende Farvel; hun og Greven og de fleste af Børnene reiser til Udl. og de skal rimel. tilbringe Vinteren i Nizza.
– Vicekongen havde igaar «Kvartetten» hos sig. Jeg gik ikke med da det ingen ordentlig Tilsigelse var saa jeg ingenlunde var nødt til at regne mig med. – Der havde været høist gemytlig. H.K.H. var senere gaaet ned i Stiftsgaarden og hos C. Anker havde man røget Cigar og sunget til langt ud paa Natten.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1856

1856 fremstår i Halfdan Kjerulfs dagbok som et år uten de helt store begivenhetene. Han har et nært forhold til familien sin og et rikt sosialt liv. Han følger nøye med på alle slags hendelser i samfunnet, både nasjonalt og i Europa. Hans reise til Dresden i juli/august er nøye dokumentert, men inneholder ikke så mange meninger om det han opplever.

Nasjonalbiblioteket ønsker å utgi Halfdan Kjerulfs dagbøker og reisejournaler i sin helhet. Det er bevart 19 dagbøker og 3 reisejournaler. Dagbok 1856 er den sjuende utgivelsen i Kjerulf-serien.

Les mer..

Om Halfdan Kjerulf

Halfdan Kjerulf var den første store, norske komponisten, men også den første norske komponisten av internasjonalt format. Ved siden av komponeringen virket han som dirigent, klaverlærer, redaktør, journalist og musikk-kritiker i Christiania. Hans virksomhet som journalist, flittig brevskriver og dagbokforfatter gir innblikk i hans liv og samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.