Lærebog i de forskjellige Grene af Huusholdningen

av Hanna Winsnes

Huusholdningens Indretning

En Huusholdning, hvori man kan behjelpe sig med een Tjenestepige, er let at holde i Orden; thi Pigen veed da, at hun alene staaer til Ansvar for Alt, hvad der er overladt til hendes Omsorg; men det er langt vanskeligere at holde Orden og Enighed vedlige, hvor der er mange Tjenestefolk, og derfor er det nødvendigt, at alle Forretninger blive nøiagtigt fordeelte mellem Pigerne, saa at der ikke er nogen tilbage, om hvilken der kan tvistes, og som af denne Grund let kunde blive forsømt.

Man bør ikke holde flere Piger end de, der kan have fuldt op af Arbeide i Huusholdningen; thi det lønner sig bedre at bortleie, hvad man vil have spundet, end at holde en Pige mere dertil; men de bør heller ikke overlæsses med Arbeide, og nægtes Tid til sit eget; thi de tage da denne Tid hemmelig og forsømme, hvad der er dem paalagt.

Alle Kar (Kjørrel) bør uddeles til Enhvers Opsyn og Ansvar, saa at f. Ex. Stuepigen har alle Vaskekar, Kokkepigen Kjøkkenredskaber, Bage- og Bryggekar, og Buddeien alle Melkekar under sin Opsigt; disse bør findes rene paa sit bestemte Sted, og Enhver bør holdes til at melde, naar noget trænger til Reparation, hvilket aldrig bør udsættes.

En Huusmoder bør have alt sit Huusgeraad optegnet, og det er meget nyttigt at tage sig en Dag i hver Uge, eller i det mindste i hver Maaned, til at eftersee, om Steentøi og andre Ting, der ere under Pigernes Opsyn, ere tilstede. Den Tid, man anvender hertil, er vel brugt; thi Pigerne blive langt mere forsigtige om det, de have under Hænderne, naar de veed, at der ofte kommer en Regnskabsdag. Det er ikke min Mening at tilraade, at Tjenestefolkene skulle betale, hvad de slaae itu; det vilde gribe for stærkt ind i deres lille Capital, og bevirke, at man fik vanskeligt for gode Tjenere; man kan nok alligevel udfinde en passende Opmuntring for den Forsigtige og Ordentlige, f. Ex. en overordentlig Frihedsdag fremfor den Forsømmelige, og det vækker altid fornyet Lyst og Iver at see sin Duelighed paaskjønnet.

En god Huusmoder maa kjøbe ind til sit Huus paa den Tid, da enhver Ting er billigst, hvilket er forskjelligt for de forskjellige Ting, og holde et nøiagtigt Regnskab over sine Udgifter; ligeledes er det godt at optegne, hvor meget man bruger af enhver Artikel, for at sammenligne det ene Aar med det andet, og tænke over Aarsagen, hvis der er brugt mere af en eller anden Ting.

Som en Hovedregel anseer jeg, at en Huusmoder aldrig overlader vigtige Forretninger til en Tjenestepige, før hun tilfulde er overbeviist om hendes Paalidelighed; Søm og andre siddende Arbeider bør aldrig forhindre hende i den langt vigtigere Forretning at ordne sit Huus og have Opsyn med sine Undergivne.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Lærebog i de forskjellige Grene af Huusholdningen

Hanna Winsnes' kokebok, Lærebog i de forskjellige Grene af Huusholdningen, ble første gang utgitt i 1845. Den regnes som et viktig verk i norsk kulturhistorie fordi den gir et bilde av datidens velstående husholdninger.

I tillegg til en rekke oppskrifter inneholder boken råd om nesten alt en husmor på en stor gård måtte kunne: husdyrhold, hvordan behandle tjenestefolk, rengjøring, slakting, sylting, baking, såpekoking osv.

Kokeboken er kommet i en rekke opplag gjennom årene, men er nok i dag mest kjent på grunn av Arne Garborgs berømte essay Hanna Winsnes's kogebog fra 1890.

Se faksimiler av andreutgaven fra 1846 (NB digital)

Les mer..

Om Hanna Winsnes

I dag er Hanna Winsnes mest kjent for kokeboken Lærebog i de forskjellige Grene af Huusholdningen (første gang utgitt i 1845). Men hun skrev også fortellinger og dikt og var en viktig kulturpersonlighet i sin tid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.