Lærebog i de forskjellige Grene af Huusholdningen

av Hanna Winsnes

Makrel

Denne Fisk er meget forskjellig til de forskjellige Aarstider. Tidlig om Foraaret, og især om Høsten er den feed, og bruges da, foruden til Suppe, stegt og afkogt, ogsaa til at nedsalte. Efter at være speget, hvortil medgaaer en Maaned, spises den til sød Suppe, som Laxebug. Om Sommeren er Makrellen maver; den er da ogsaa meget billig, og man bruger at nedsalte den til Folkene i store Huusholdniger. Det yderste halve Hoved skjæres da fra til Øinene; Indvolden udtages, og man salter den svagt i et stort Trug. Næste Dag opstryges den af denne Lage, og saltes stærkere i en Tønde. Man salter altid stærkest øverst, fordi Saltet synker, og man maa ofte drysse Salt over Overfladen siden, naar man seer noget bart Sted. Tønden maa dækkes vel for Fluer. I de første 5 a 6 Uger kan saadan Makrel bruges til Suppe som Hellefisk, siden bruge de den speget som Sild. Den fede Makrel kan saltes en Dag over, røges, og spises afkogt med Persillesmør og Gulerødder. Makrel kan til Nød stødes til Kager og Boller, men er ikke saa god som mange andre Sorter; den mørke Stribe borttages; man bruger lidt mindre Smør end til Kolje, og nogle kogte Potetes gjør den mere sammenhængende.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Lærebog i de forskjellige Grene af Huusholdningen

Hanna Winsnes' kokebok, Lærebog i de forskjellige Grene af Huusholdningen, ble første gang utgitt i 1845. Den regnes som et viktig verk i norsk kulturhistorie fordi den gir et bilde av datidens velstående husholdninger.

I tillegg til en rekke oppskrifter inneholder boken råd om nesten alt en husmor på en stor gård måtte kunne: husdyrhold, hvordan behandle tjenestefolk, rengjøring, slakting, sylting, baking, såpekoking osv.

Kokeboken er kommet i en rekke opplag gjennom årene, men er nok i dag mest kjent på grunn av Arne Garborgs berømte essay Hanna Winsnes's kogebog fra 1890.

Se faksimiler av andreutgaven fra 1846 (NB digital)

Les mer..

Om Hanna Winsnes

I dag er Hanna Winsnes mest kjent for kokeboken Lærebog i de forskjellige Grene af Huusholdningen (første gang utgitt i 1845). Men hun skrev også fortellinger og dikt og var en viktig kulturpersonlighet i sin tid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.