Snorres Kongesagaer

Oversætterens Fortale

Planen til denne illustrerede Oversættelse af Snorre Sturlasøns Kongesagaer blev lagt af Forlæggeren J.W. Stenersen Vaaren 1896, og Aftale var gjort mellem D’Hrr. Illustratører og Forlæggeren, da jeg traadte til som Oversætter. Ligeoverfor Forlæggeren stillede jeg da de Betingelser, at – i Modsætning til Munchs Oversættelse – alle af Snorre citerede Vers skulde tages med, og at der skulde gives mig Adgang til at oplyse Texten med Noter og historiske Karter i den Udstrækning, jeg fandt heldig. Dette gik Forlæggeren ind paa, og jeg tør tro, at denne Oversættelse derved har vundet nogen Betydning som videnskabeligt Hjælpemiddel.

Om Oversættelsen vil jeg kun sige, at jeg har stræbt efter at gjengive Originalen saa tro som muligt og i et Sprog, som stemte med dennes Tone uden for meget at afvige fra det i Norge nu gjældende dansk-norske Skriftsprog. Oversættelsen af Versene har voldt mig megen Møie, ikke saa meget paa Grund af Indholdet (skjønt dette ogsaa kunde skabe Vanskeligheder, da Versene ofte er forvanskede under Afskrivning), som formedelst Formen, der ikke godt kunde gjengives helt i vort Sprog. Jeg har taget Udgangspunkt deri, at Versene for Snorre var ældre Vidnesbyrd og Kilder for hans Beretnings Sandhed; derfor maatte de i Oversættelsen være forstaaelige og læselige uden alt for vidtløftige Kommentarer. Jeg har derfor beholdt, saa vidt jeg kunde, Versenes Metrum, Rhythme og Stavrim, men udeladt de fleste Omskrivninger («kenningar») og ikke taget Hensyn til Linjerim («hendingar»). Texten er helt igjennem oversat efter den nye Udgave ved Prof. Finnur Jonsson; uagtet den endnu ikke er helt udkommet, har jeg funnet dette, fordi Udgiveren velvillig har sendt mig Arkene, eftersom de blev trykt færdige, og for Versenes Vedkommende meddelt mig Bidrag til Forstaaelsen.

Oversættelsen er ledsaget af et Facsimile af det eneste bevarede Blad af det ældste kjendte Haandskrift og af et historisk Kart over Norge paa Snorres Tid.

Verkets Illustration var opprinnelig fordelt mellem D’Hrr. Malere Christian Krohg, Gerhard Munthe, Eilif Peterssen og Erik Werenskiold; disses Signaturer er CK, GM, EP og EW. Hr. Eilif Peterssen fik paa Grund af et længre Udenlandsophold kun i kort Tid Leilighed til at deltage, og derfor traadte i hans Sted Hr. Halfdan Egedius og efter dennes Død Hr. Wilhelm Wetlesen; deres Signaturer er HE og WW.

Kristiania, September 1899.
Gustav Storm.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Snorres Kongesagaer

Snorres kongesagaer – også kalt Heimskringla, etter de to første ordene i åpningssagaen, «Kringla heimsins» – er et samlingsverk av sagaer om den norske kongeslekten, fra de legendariske (svenske) ynglingene, via den historiske småkongen Halvdan Svarte på midten av 800-tallet, og frem til slaget på Re i 1177.

Verket består av 17 sagaer, men kan i tillegg deles inn i tre deler: den første består av sagaene fra og med Ynglinge-Saga til og med Olav Tryggvasons saga; den andre består av Olav den helliges saga; den tredje av sagaene fra Magnus den godes saga til og med Magnus Erlingssons saga.

Denne utgaven følger Gustav Storms utgave fra 1899.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.