Reisedagbok fra turen til Hurdalen 1798

av Christiane Koren

Forord

19. til 27. juli 1798 reiste Christiane Koren fra hjemgården Lundberg på en rundtur i Hurdalen. På oppfordring fra sine venner førte hun reisedagbok fra turen. På siste side skriver hun: «Tænk under hele Læsningen, at [disse Blade] ere blevne til efter Eders egen Begiæring. Saa godt ieg har kunnet, har ieg opfyldt Eders Ynsker – Bliver Eders Forventning skuffet, er det ei min Villies eller mit Hiertes Skyld.»

Dette er den første reisedagboken vi kjenner fra Christiane Koren. Hun skrev senere dagbøker fra reiser til København i 1802 og til Kongsberg i 1805. 1808 skrev hun en «Reysedagbog holdt paa en Tour til Strømsøe og Eger». Denne siste reisedagboken går imidlertid rett over i syv år med sammenhengende dagbokskriving.

Alle Christiane Korens dagbøker ble skrevet med tanke på å bli sirkulert i og lest av hennes utvalgte krets av venner og familie. De er blitt en viktig kilde til kulturelle, sosiale, litterære og nasjonale forhold i en avgjørende fase i norsk historie. For utdypende informasjon om Christiane Korens dagbøker, se forfattersiden.

Tekstgrunnlaget for denne utgivelsen er et manuskript eid av det Kongelige Bibliotek i København, NKS 1674 folio [vol. III., læg 2] (i arkivet etter Adam Oehlenschläger). Takk til tidligere medarbeider ved Nasjonalbiblioteket Elisabeth Eide, som gjorde oss oppmerksom på at denne dagboken fantes ved KB.

De personene Koren omtaler i dagboken er identifisert så langt det har latt seg gjøre. Lindbæk har navneregistre i sine utgivelser, og disse opplysningene har vært til stor nytte, se Sofie Lindbæks noter. Folketellingen i 1801 har gitt presise opplysninger om ellers vanskelig identifiserbare personer. Også andre kilder fra Digitalarkivet har vært nyttige.

Verken saksforhold eller enkeltord er kommentert. Hovedmålet med utgivelsen er å gjøre Christiane Korens dagbøker lesbare for lesere og forskere.

Teksten er korrekturlest av Karl Erik Andersen og av redaktør Ellen Nessheim Wiger, som også står for tekstkodingen i samarbeid med utgiver.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Reisedagbok fra turen til Hurdalen 1798

I juli 1798 reiste Christiane Koren til Hurdalen. På oppfordring fra sine venner førte hun reisedagbok fra turen. Dette er den første reisedagboken vi kjenner fra Christiane Koren. Manuskriptet befinner seg i arkivet etter Adam Oehlenschläger i Det kongelige bibliotek i København.

Les mer..

Om Christiane Koren

Christiane Koren var født i Danmark. Hun kom til Norge i 1788, nygift med sorenskriver Johan Koren. Koren døde på Hovind i januar 1815, 51 år gammel.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.