Reisedagbok fra turen til Danmark 1802

av Christiane Koren

Forord

I september 1802 reiste Christiane Koren fra hjemgården Hovind til Danmark for å besøke slekt og venner. Hun hadde med seg datteren Sara. På turen, som varte til januar 1803, førte hun reisedagbok.

Alle Christiane Korens dagbøker ble skrevet med tanke på å bli sirkulert i og lest av hennes utvalgte krets av venner og familie. De er blitt en viktig kilde til kulturelle, sosiale, litterære og nasjonale forhold i en avgjørende fase i norsk historie. For utdypende informasjon om Christiane Korens dagbøker, se forfattersiden.Tekstgrunnlaget for denne utgivelsen er Ms.8° 3866 Christiane Koren: «Dagbog for Kristiane Koren paa en Reyse fra Norge til Dannemark begynt den 6te September 1802». Takk til Christiane Korens etterkommer Kathrine Hysing, som i 2017 donerte dagboken til Nasjonalbiblioteket.

Transkripsjonen i denne utgaven er basert på Gudrun Johnson Høibos utgave av samme dagbok fra 1945. Vi har foretatt rettelser av enkelte feil, og markert Korens overstrykninger og tilføyinger i teksten. Videre er sideskift i Korens manuskript markert, slik at det skal være lett å finne fram til teksten i originalmanuskriptet. Høibos tolkning av teksten har overstyrt noen av prinsippene som er lagt til grunn for de andre utgivelsene av Korens dagbøker.

Verken saksforhold eller enkeltord er kommentert. Hovedmålet med utgivelsen er å gjøre Christiane Korens dagbøker lesbare for lesere og forskere.

Utgaven er kodet av utgiver i samarbeid med Ellen Nessheim Wiger.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Reisedagbok fra turen til Danmark 1802

I september 1802 reiste danskfødte Christiane Koren fra Hovind til Danmark for å besøke familie og venner. På oppfordring fra sine venner førte hun reisedagbok fra turen.

Les mer..

Om Christiane Koren

Christiane Koren var født i Danmark. Hun kom til Norge i 1788, nygift med sorenskriver Johan Koren. Koren døde på Hovind i januar 1815, 51 år gammel.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.