Korrespondentbrev til Drammens Tidende 1851–1859

av Aasmund Olavsson Vinje

Forord

Ei utgåve av Vinjes korrespondentbrev til Drammens Tidende har stått på NSL-lista for ugjort arbeid i mange år. Fart i sakene blei det først da 200-årsjubileet for Vinjes fødsel nærma seg og Nasjonalbiblioteket slo frampå at det kunne høve å markere jubileet med å la desse altfor lenge og altfor godt skjulte nasjonale løyndomane få by seg fram for allmenta på nettet eller som e-bok i ein leseleg fasong. Hermed ligg dei føre – i eit omfang på om lag 1250 standardsider. Utgåva er tekstkritisk, det vil seie at ho registrerer alle rettingar i eit eige kritisk apparat. Ho er i tillegg utstyrt med ei innleiing som gjer greie for den historiske konteksten omkring Vinjes «Korrespondancer», og eit omfattande register over namn og stikkord. Med dette vonar vi at ho kan lesast med utbytte av både lek og lærd.

Utan gode hjelparar hadde dette arbeidet ikkje latt seg gjennomføre i løpet av den tida vi har hatt til rådvelde. Først og fremst vil vi takke alle korrekturlesarane, Hedda Barratt-Due, Kristin Bing Ekren, Sofie Engedal og Eivind Solberg, som la eit godt grunnlag for arbeidet vidare. Utan ei sjenerøs løyving frå Norsk kulturråd hadde vi rett nok mått klare oss utan korrekturlesarar. Vi takkar Kulturrådet som den umisselege nasjonale institusjonen det er. Vi takkar også Drammens Museum for velvillig hjelp og for at dei ville sende originalavisene sine til Mo i Rana for å bli digitaliserte. Under arbeidet har vi nytt godt av sakkunnige råd frå professorane Ståle Dingstad og Kristoffer Kruken; Dingstad har vore oppnemnd som NSLs tilsyn for utgåva. Aina Nøding (NB), Harald Herresthal (UiO) og Per Gisle Galåen (Norsk Maritimt Museum) har hjelpt oss med «nøtteknekking». Stor takk til alle! Ikkje berre til publiseringa, men òg i mangt anna har vi hatt uvurderleg hjelp av Ellen Nessheim Wiger, NSLs bruhovud i Nasjonalbiblioteket. Ho fortener som vanleg ein særskild takk!

Nina Marie Evensen har som prosjektleiar hatt hovudansvaret for inventering, tekstetablering og korrektur, Jon Haarberg for tekstretting, innleiing og register, men vi har hjelpt einannan så godt vi har kunna, og står saman ansvarlege for resultatet.

Blindern, 1. mars 2018
N.M.E. og J.H.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Korrespondentbrev til Drammens Tidende 1851–1859

I årene 1851–1859 sendte A. O. Vinje jevnlig korrespondentbrev til Drammens Tidende, den første dagsavisa utenfor hovedstaden. Her skrev han om smått og stort fra Christiania.

Bare et lite utvalg av korrespondentbrevene har vært utgitt i bokform tidligere. I denne tekstkritiske utgaven er alle korrespondentbrevene samlet, redigert av Nina Marie Evensen og Jon Haarberg, og utstyrt med fyldig innledning, tekstredegjørelse, tekstkritisk apparat og register.

Utgaven gis ut av Det norske språk- og litteraturselskap i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

Les mer..

Om Aasmund Olavsson Vinje

A.O. Vinje var en viktig skikkelse i norsk offentlighet på 1800-tallet. Som forfatter og journalist var han en ivrig deltaker i samfunnsdebatten. Vinje var særlig opptatt av samfunnsforhold, litteratur og politikk, og han har hatt stor betydning for utviklingen og etableringen av landsmålet i Norge.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.