Korrespondentbrev til Drammens Tidende 1851–1859

av Aasmund Olavsson Vinje

[kolofonside]© Det norske språk- og litteraturselskap 2018
ISBN: 978-82-8319-402-9 (digital, bokselskap.no),
978-82-8319-403-6 (epub), 978-82-8319-404-3 (mobi)


Det må ikkje kopierast frå denne boka i strid med åndsverklova eller avtalar om kopiering som er gjorde med Kopinor, interesseorgan for rettshavarar til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan føre til erstatningsansvar og inndraging, og kan straffast med bøter eller fengsel.

Spørsmål om denne utgivinga kan rettast til Det norske språk- og litteraturselskap/bokselskap.no: kontakt@bokselskap.no; www.bokselskap.no

Boka er utarbeidd med økonomisk støtte frå Norsk kulturråd.


Utgivarane:
Nina Marie Evensen er forskar ved Senter for Ibsen-studium, Universitetet i Oslo
Jon Haarberg er professor i ålmenn litteraturvitskap ved Institutt for litteratur, områdestudium og europeiske språk, Universitetet i Oslo


Sist oppdatert: 06.07.2020

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Korrespondentbrev til Drammens Tidende 1851–1859

I årene 1851–1859 sendte A. O. Vinje jevnlig korrespondentbrev til Drammens Tidende, den første dagsavisa utenfor hovedstaden. Her skrev han om smått og stort fra Christiania.

Bare et lite utvalg av korrespondentbrevene har vært utgitt i bokform tidligere. I denne tekstkritiske utgaven er alle korrespondentbrevene samlet, redigert av Nina Marie Evensen og Jon Haarberg, og utstyrt med fyldig innledning, tekstredegjørelse, tekstkritisk apparat og register.

Utgaven gis ut av Det norske språk- og litteraturselskap i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

Les mer..

Om Aasmund Olavsson Vinje

A.O. Vinje var en viktig skikkelse i norsk offentlighet på 1800-tallet. Som forfatter og journalist var han en ivrig deltaker i samfunnsdebatten. Vinje var særlig opptatt av samfunnsforhold, litteratur og politikk, og han har hatt stor betydning for utviklingen og etableringen av landsmålet i Norge.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.