Korrespondentbrev til Drammens Tidende 1851–1859

av Aasmund Olavsson Vinje

Kritisk apparat


1851

 • Gesanter] retta frå: Gerant<...>r
 • transspirerede] retta frå: transspirede
 • Historieskriverne] retta frå: Historiskriverne
 • medens man] retta frå: medensman
 • Messias] retta frå: Messis
 • Indgangen] retta frå: Ingangen
 • unægtelig] retta frå: unægtelige
 • Homunculus] retta frå: Hommunculus
 • som] er sett inn
 • Grubbegaden] retta frå: Grubegaden
 • Selvopofrelsens] retta frå: Selvoprelsens
 • Marseillaise] retta frå: Marsellaise
 • hoffähigt] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: hoffähicht
 • pibler] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: jubler
 • «En Haarpidsk»] retta frå: en Haarpidsk
 • spillet] retta frå: pillet
 • Opinionen] retta frå: Oppinionen
 • man] retta frå: men
 • c’est] retta frå: c et
 • Vulgus] retta frå: Vulgas
 • Man] retta frå: Maa
 • Rederiet] retta frå: Rhederiet
 • et] er sett inn
 • Musici] retta frå: Mucici
 • studerede] retta frå: studerende
 • diskuteret] retta frå: diskutteret
 • Slottene] retta frå: Slettene
 • Tale] retta frå: Tales
 • trægagtig] retta frå: træg agtig
 • Katekhismus] retta frå: Kathekismus
 • hvilkensomhelst] retta frå: hvilkensomst
 • dybtgaaende] retta frå: dybt gaaende
 • Christianias] retta frå: Christiania
 • at tærske] retta frå: tærske
 • Længe] retta frå: Lange
 • have] er sett inn

1852

 • Psykolog] retta frå: Phykolog
 • Polskpas] retta frå: Polskbas
 • Instans] retta frå: Instands
 • Skole-Annalerne] retta frå: Skoleanalerne
 • Koteri] retta frå: Kotteri
 • Tyrannen] retta frå: Tyrranen
 • Tyranniet] retta frå: Tyrraniet
 • Armeer] retta frå: Armer
 • laudamus] retta frå: laudamas
 • plumpt] retta frå: lumpt
 • 201] retta frå: 101
 • Mand] retta frå: Man
 • skuffede] retta frå: skuffende
 • indexerceres] retta frå: indexeceres
 • Gjelleraasen] retta frå: Gjetteraasen
 • Bagage] retta frå: Baggage
 • Læreaar] retta frå: Lereaar
 • Dilettanternes] retta frå: Dilletanternes
 • Biskopen] retta frå: Biskoppen
 • Ordbog] retta frå: Ordborg
 • blodfattige] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: blodsottige
 • hunderttausend] retta frå: hundrettausen
 • Kulisserne] retta frå: Kollisserne
 • mellem] er sett inn
 • Aristokratisme] retta frå: Avistakratisme
 • Maanerne] retta frå: Manerne
 • Divan] retta frå: Divon
 • (Publikum)] retta frå: Publikum
 • Æresdrap] retta frå: Æresdrapa
 • intolerante] retta frå: intollerante
 • Intoleransen] retta frå: Intolleransen
 • tolerere] retta frå: tollerere

1853

 • Krebsegang] retta frå: Krebgang
 • rebelsk] retta frå: rabalsk
 • man] retta frå: maa
 • Brokker] retta frå: Brakker
 • være] retta frå: bære
 • 1820] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: 1829
 • Filipenser] retta frå: Fillippenser
 • lausbo(d)n] retta frå: lausebo(d)nu
 • kommes] retta frå: kummes
 • Usandt] retta frå: Usands
 • Dette] retta frå: Paa dette
 • altsaa] retta frå: altfra
 • aabyrgest] retta frå: aabyrstee
 • virkelige] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: ønskelige
 • Alwerström] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: Alfinstrøm
 • Alwerström] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: Alfinstrøm
 • Man] retta frå: Mon
 • ømfindtlig] retta frå: ømfiendtlig
 • end] er sett inn
 • indifferent] retta frå: indifferrent
 • læses] retta frå: læres
 • Achilleshæl] retta frå: Achilleshæl
 • Couturièrer] retta frå: Couteriérer
 • Sypigelivet] retta frå: Sypigerlivet
 • Allah] retta frå: Alla
 • Udvortesheder] retta frå: Udvortsheder
 • Recensenterne] retta frå: Rescencenterne
 • Recensenternes] retta frå: Rescencenternes
 • Colonna-Kapellet] retta frå: Collona Kapellet
 • Hydraen] retta frå: Hydran
 • har] er sett inn
 • en] er sett inn
 • kontrasigneret] retta frå: kantrasigneret
 • et] retta frå: det
 • sentimentale] retta frå: centimentale
 • Recensenten] retta frå: Rescensenten
 • der er] retta frå: er der
 • seirrig] retta frå: seirig
 • en] er sett inn
 • gravitetisk] retta frå: gravetetisk
 • Tolerantsen] retta frå: Tollerantsen
 • Von] retta frå: Vom
 • sætter] retta frå: sæter
 • alarmere] retta frå: allarmere
 • Falskt] retta frå: falskt
 • Rabulisteri] retta frå: Rabuliseri
 • ambulerende] retta frå: ambullerende
 • sig] er sett inn
 • det] retta frå: de
 • kan] retta frå: kun
 • Begjeringer] retta frå: Begejringer
 • Nektarbægere] retta frå: Niktarbægere
 • Karikatur] retta frå: Karrikatur
 • eller] retta frå: e er
 • Rorskarl] retta frå: Roskarl
 • Hjælpekone] retta frå: Hjælkekone
 • vor] retta frå: vore
 • Karikatur] retta frå: Karrikatur
 • akrobatiske] retta frå: akkrobatiske
 • godlidende] retta frå: godliende
 • Prædikener] retta frå: Prædikkener
 • danske] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: norske

1854

 • Dynastiet] retta frå: Dynnastiet
 • Forstandere] retta frå: Farstandere
 • ikke] retta frå: ike
 • 87] retta frå: 78
 • hverken vil] retta frå: hverken kan læses, vil
 • A. O.] retta frå: O. A.
 • regjerligt] retta frå: regjereligt
 • Spillerinder] retta frå: Spillerinden
 • Aabryskab] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: Aabryskolen
 • erkjendende] retta frå: erkjenndede
 • Egne] retta frå: Enge
 • pudserlige] retta frå: pudserelige
 • Sinne] retta frå: Sinni
 • enkle] retta frå: inkle
 • at] retta frå: et
 • Beriderselskabet] retta frå: Beridderselskabet
 • stritter] retta frå: stripper
 • Beriderne] retta frå: Beridderne
 • Mørkeloft] retta frå: Mørkloft
 • musicerte] retta frå: muciserte
 • slettes ikke] retta frå: sletesikke
 • Fyrbødere] retta frå: Fyrbøder
 • Frostaaret] retta frå: Frosaaret
 • Solformørkelsen] retta frå: Solførkelsen
 • grønt] retta frå: gønt
 • talrigt] retta frå: talrig
 • Ansigtes] retta frå: Ansigtets
 • stærkt] retta frå: stærk
 • Strævsomhed] retta frå: Stræsomhed
 • man] er sett inn; skadd original
 • denne] er sett inn; skadd original
 • komme] er sett inn; skadd original
 • vi] er sett inn
 • frisindede] retta frå: frisinde
 • Statskassen] retta frå: Staskassen
 • Depotsager] retta frå: Deposager
 • Noah] retta frå: Noha
 • faar dem] retta frå: dem faar
 • eine entsetzliche Stillschweigung entspannt] retta frå: einventsetzliche Stillswergung entspant
 • completely] retta frå: completly
 • man] retta frå: men
 • det] retta frå: de
 • er det] retta frå: det er
 • og] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: men
 • verdslige] retta frå: verdlige
 • Love] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: Lære
 • inddeles] retta frå: indeles
 • Thraniterne] retta frå: Traniterne
 • Ildtunger] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: Ildtænger
 • Præstekald som nu,] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: Præstekald, som nu
 • bryder] retta frå: byder
 • attende] retta frå: adende
 • Brandts] retta frå: Brandtes
 • naar] retta frå: naa
 • bortrøvet] retta frå: bodtrøvet
 • Potetesprosten] retta frå: Potetesposten
 • fælleds] retta frå: falleds
 • det] retta frå: vet
 • Tamperretten] retta frå: Tamperetten
 • Friskytte, men fra Russeven til Redskab for en forbrytelse er dog et stort Sprang] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: Friskytte
 • blank] retta frå: bank
 • Arbeiderstrike] retta frå: Arbeiderstriks
 • den for] er sett inn
 • Børneudstilling] retta frå: Børnudstilling
 • Malerier] retta frå: Maleriet
 • flakse] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: flaske
 • Polen] retta frå: Porten
 • Boccaccio] retta frå: Boccario
 • Lyttende] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: Lystende
 • guillotineres] retta frå: guilloniteres
 • Kjæde] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: Kjode
 • Missionsmøde] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: Messensmøde
 • de] er sett inn
 • drukke] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: drakke
 • Kandidatur] retta frå: Kandidattur
 • Hver] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: Hære
 • lede] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: bede
 • Christianias] retta frå: Christiania
 • Republikanske] retta frå: republikanske
 • har han] retta frå: her har
 • T.] retta frå: M.
 • Skruv] retta frå: Skruu
 • Skriveføre] retta frå: Skrivføre

1855

 • faa] retta frå: faar
 • Humanister] retta frå: Hummanister
 • slue] retta frå: slie
 • mange] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: ingen
 • Fortid] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: Fremtid
 • et] retta frå: en
 • Gramhug] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: Granshug
 • én Bank] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: en Bænk
 • Skarphed] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: Skarphed i
 • med] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: med, ifølge sit Væsen
 • Hævnens] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: Haanens
 • de] retta frå: der
 • Omstændighederne] retta frå: Omstændigherne
 • argeste] retta frå: ærgeste
 • Nestehjælpskassen] retta frå: Hestehjælpskassen
 • Pytter] retta frå: Pyter
 • beboelig] retta frå: bebolig
 • bedrøvet] retta frå: bedrøvvet
 • det] retta frå: de
 • Varastyri] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: Varafyri
 • Nationen] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: Nationen med
 • Midtbølingen] retta frå: Mitbølingen
 • alarmeres] retta frå: allarmeres
 • fabrikerer, om man lyster,] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: fabrikerer
 • alt vort Skrig] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: Alting
 • unaturligt] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: naturligt
 • Folk især] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: Folk
 • Folk; han er Folketanken i en Person] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: Folk
 • ventelig] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: endelig
 • taales] retta frå: taales det
 • men] retta frå: min
 • men] retta frå: min
 • Arbeiderstrikes] arbeiderstreiker; retta frå: Arbeiderstrikkes
 • Svensk] retta frå: Skensk
 • værre] retta frå: være
 • som er] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: som
 • Slangen] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: Stangen
 • hensættes] retta frå: hensætte
 • Dan] retta frå: Don
 • dan] retta frå: don
 • Apanagerne] retta frå: Appanagerne
 • Mennesker, men det er dog Mennesker] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: Mennesker
 • tale mere] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: tale
 • ment] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: mest
 • Purpuret] retta frå: Pupuret
 • kan ikke som mod Mennesket] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: aldrig mod Mennesket kan
 • Guldbrandsdølerne] retta frå: Guldbrandsdølernes
 • poetisk] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: praktisk
 • Skuespillere og -inder] retta frå: Skuespillere- og inder
 • Stilling] retta frå: Silling
 • en Festdag] retta frå: Festdag
 • smekker] retta frå: sekker
 • herhjemme] retta frå: hergjemme
 • Stordaad] retta frå: Nordaad
 • genial] retta frå: ginial
 • Malborough] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: Marlborough
 • Preussernes] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: Prindsernes
 • Blaamynen] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: Blaamgren
 • 159] retta frå: 158
 • Konkurrent] retta frå: Konkurent
 • 1200] kommentert av Vinje i seinere korrespondanse
 • i Udlandet] retta frå: Udlandet
 • saa] retta frå: faa
 • Kossuth] retta frå: Kassuth
 • hun var] retta frå: var hun
 • erklære] retta frå: ærklære
 • Forskrækkelse] retta frå: Førskrækkelse
 • Bakkehæld] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: Bakkehold
 • megen Mén] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: megen
 • Fjeldskrænt] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: Fjeldskrant
 • mineres] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: mines
 • hun] retta frå: han
 • have] retta frå: hæve
 • Hersjøen] retta frå: Hensjøen
 • Rø] retta frå: rø
 • Almengavnligt] retta frå: Almenagavnligt
 • franske] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: svenske
 • slige] retta frå: stige
 • lader] retta frå: laler
 • Kritikerne] retta frå: Kritikkerne
 • saakaldte] retta frå: saakaldt
 • Afgrunds] retta frå: Afgruds
 • Kritikerne] retta frå: Kritikkerne
 • aflægge] retta frå: lægge
 • hun] retta frå: han
 • slaaes] retta frå: slaats
 • Bragder] retta frå: Bragders
 • skjæbnesvangre] retta frå: skjævnesvangre
 • tagna] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: togna
 • dem] retta frå: den
 • kaldet] retta frå: kalder
 • Fjorden] retta frå: Fjerden
 • holdes] retta frå: holde
 • bære] retta frå: bærr
 • mentions honorables] retta frå: mention honorables
 • mentions honorables] retta frå: mention honorables
 • mentions honorables] retta frå: mention honorables
 • mentions honorables] retta frå: mention honorables
 • patriotiske] retta frå: potriotiske
 • Sjæl] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: Spil
 • argeste] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: ærgeste
 • Værtshussangere og -Spillere] retta frå: Værtshussangere- og Spillere
 • krokede] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: krækede
 • poetisk] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: praktisk

1856

 • de] retta frå: di
 • «Kolossæum»] retta frå: «Kollosæum»
 • var] retta frå: vor
 • trygt] retta frå: trykt
 • Saalebotsmennesker] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: Sælvbotsmennesker
 • Achivi] retta frå: Archivi
 • grovvorent] retta frå: grovvoren
 • 23] retta frå: 22
 • søndag] retta frå: lørdag
 • er] er sett inn
 • med] er sett inn
 • Kongen] retta frå: en Kongen
 • Sølvskeer] retta frå: Sølskeer
 • Erklæring] retta frå: Erklærring
 • ved] er sett inn
 • ydmygende] retta frå: en ydmygende
 • Nafn] retta frå: Natn
 • Bart] retta frå: Cart
 • gjild] retta frå: gjeld
 • den] retta frå: det
 • Det] retta frå: Der
 • Skel] retta frå: Sjæl
 • Freischärler] retta frå: Freischærler
 • vort] retta frå: vor
 • undtagen] retta frå: udtagen
 • er] retta frå: et
 • visselig] retta frå: vinselig
 • heppent] retta frå: hoppent
 • Alleer] retta frå: Aller
 • udviskes] retta frå: udvistes
 • duger] retta frå: suger
 • aflægse] retta frå: aflagse
 • ciceroniansk] retta frå: ciceromansk

1857

 • mellem] retta frå: med mellem
 • Sprikestak] retta frå: Sprikehat
 • Krinoline] retta frå: Kinoline
 • Storthinget] retta frå: Storthingen
 • Tolvmandskommissionens] retta frå: Toldmandskommissionens
 • trudde] retta frå: trude
 • Fyrskibsbestemmelserne] retta frå: Firskibsbestemmelserne
 • i Dag] er sett inn
 • der] er sett inn
 • nymoderne] retta frå: nymodne
 • udenlandsk] retta frå: udenlands
 • Edition] retta frå: Editition
 • færreste] retta frå: forreste
 • Bayern] retta frå: Boyren
 • faa] retta frå: saa
 • han] retta frå: har
 • have] er sett inn
 • Træk] retta frå: Trok
 • knebles] retta frå: knibles
 • Dionysos] retta frå: Dionysas
 • Coiffuren] retta frå: Caiffeuren
 • lavmælte] retta frå: lavmældte
 • Drawback] retta frå: Drawbak
 • kjende vi] retta frå: vi kjende
 • et] retta frå: at
 • blevne] retta frå: bleve
 • vækbyxlede] retta frå: bækbyxlede
 • det] er sett inn
 • mene] retta frå: mine
 • ligger] retta frå: ligge i
 • Huusverur] retta frå: Himsverur
 • Huusver] retta frå: Himsver
 • Almuesmanden] retta frå: Almusmanden
 • at] er sett inn
 • at] retta frå: af
 • einbølte] retta frå: ei eibølte
 • skakkøyrd] retta frå: skakøyrd
 • samme] retta frå: summe
 • Slokaer] retta frå: Sloaker
 • glinse] retta frå: glise
 • Flauser] retta frå: Flausser
 • Skaalen] retta frå: Skolen
 • ingen] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: megen

1858

 • brugbart] retta frå: brugbare
 • Selv] retta frå: Selve
 • Efterabere] retta frå: Efterrabere
 • Russell] retta frå: Russel
 • aflægs] retta frå: aflags
 • Alarm] retta frå: Allarm
 • uroer] retta frå: uror
 • Folk] retta frå: Falk
 • Resolution] retta frå: Ressolution
 • Byfolk] retta frå: Blyfolk
 • Muntrationsraad] retta frå: Munterationsraad
 • gjort det] retta frå: goridet
 • fortæres] retta frå: foretæres
 • vaare] retta frå: vare
 • plyndrede] retta frå: plyndred
 • løse] retta frå: løs
 • Selskabet] retta frå: Seskabet
 • Ætten] retta frå: Æt en
 • Pierrot] retta frå: Pierro
 • Pantomimen] retta frå: Pantominen
 • Sælid] retta frå: Solid
 • ikke] retta frå: ike
 • Grønhed] retta av Vinje i seinere korrespondanse frå: Grovhed
 • hvor vidt] retta frå: hvorvidt
 • Pickles] retta frå: Pikles
 • for] er sett inn
 • den] retta frå: det
 • pænt] retta frå: pæn

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Korrespondentbrev til Drammens Tidende 1851–1859

I årene 1851–1859 sendte A. O. Vinje jevnlig korrespondentbrev til Drammens Tidende, den første dagsavisa utenfor hovedstaden. Her skrev han om smått og stort fra Christiania.

Bare et lite utvalg av korrespondentbrevene har vært utgitt i bokform tidligere. I denne tekstkritiske utgaven er alle korrespondentbrevene samlet, redigert av Nina Marie Evensen og Jon Haarberg, og utstyrt med fyldig innledning, tekstredegjørelse, tekstkritisk apparat og register.

Utgaven gis ut av Det norske språk- og litteraturselskap i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

Les mer..

Om Aasmund Olavsson Vinje

A.O. Vinje var en viktig skikkelse i norsk offentlighet på 1800-tallet. Som forfatter og journalist var han en ivrig deltaker i samfunnsdebatten. Vinje var særlig opptatt av samfunnsforhold, litteratur og politikk, og han har hatt stor betydning for utviklingen og etableringen av landsmålet i Norge.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.