Korrespondentbrev til Drammens Tidende 1851–1859

av Aasmund Olavsson Vinje

Litteratur

Arvesen, Olaus. 1912. Oplevelser og Erindringer fra 1830-aarene og utover, Oslo.

Botten-Hansen, Paul. 1863. «A.O. Vinje – ‘Dølen’», Illustreret Nyhedsblad, s. 125–26 og 133–34.

Davidsen, Øyvin. 1970. Tønsbergs Blad 1870–1970, Tønsberg 1970.

—. 1975. Opprinnelsen, bd. 1 av Drammens Tidende og Buskeruds Blad, Drammen, s. 184–99 (kap. «Paul Hjelm-Hansens korte redaktørtid» og «A.O. Vinje»).

Eide, Martin (red. og forf.). 2010. En samfunnsmakt blir til 1660–1880, bd. 1 av Norsk presses historie 1–4 (1660–2010), hovudred. Hans Fredrik Dahl, Oslo.

Grepstad, Ottar. 2017. Vinje-bibliografien. Skrifter av og om Aasmund Olavsson Vinje 1843–2016, Nynorsk kultursentrum, Hovdebygda, s. 147–70 (kap. «Drammens Tidende 1851–1859»)

Halvorsen, J[ens]. B[rage]. og Halvdan Koht. 1908. «Vinje, Aasmund Olafsen», Norsk Forfatter-Lexikon 1814–1880, bd. 6, Kra (særleg bibl. s. 156–58).

Haarberg, Jon. 1984. «Tankehestepærer 1851–1858. Vinje som Drammens-korrespondent», Syn og Segn 1/1984, s. 28–35. Innleiing til utdrag frå 15 korrespondansar som ikkje har blitt trykte etter at dei stod i Drammens Tidende.

—. 1985. Vinje på vrangen. Momenter til revurdering av en nasjonal klassiker, Oslo, s. 31–34 (kap. «Drammens-korrespondanser og borgerlig offentlighet»).

Lorentzen, R[eidar]. A[lexander]. 1932. «A.O. Vinje i ‘Drammens Tidende’», jubileumsutgåve av Drammens Tidende 02.01.1932.

Sars, J.E. 1912. «Bidrag til en Karakteristik af A.O. Vinje» [1899], Samlede Værker, bd. 4, Kra, s. 337–59.

Vesaas, Olav. 2001. A.O. Vinje. Ein tankens hærmann, s. 111–76 (kap. «Christiania-korrespondenten» og «Med målet i sikte»).

Vinje, A.O. 1993. Skrifter i Samling [1916–1921], 6 bd., utg. Olav Midttun (1–5) og Jon Haarberg (6), Oslo.

—. 1882–1890. Skrifter i Utval, 6 bd, utg. Halfdan Halvorsen (1–4) og Vetle Vislie (5–6), Kra.

Ødegaard, Tor Christian. 2017. «Etterlyst: Drammens Tidende fra 1850-årene», Drammens Tidende 13.09.2017.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Korrespondentbrev til Drammens Tidende 1851–1859

I årene 1851–1859 sendte A. O. Vinje jevnlig korrespondentbrev til Drammens Tidende, den første dagsavisa utenfor hovedstaden. Her skrev han om smått og stort fra Christiania.

Bare et lite utvalg av korrespondentbrevene har vært utgitt i bokform tidligere. I denne tekstkritiske utgaven er alle korrespondentbrevene samlet, redigert av Nina Marie Evensen og Jon Haarberg, og utstyrt med fyldig innledning, tekstredegjørelse, tekstkritisk apparat og register.

Utgaven gis ut av Det norske språk- og litteraturselskap i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

Les mer..

Om Aasmund Olavsson Vinje

A.O. Vinje var en viktig skikkelse i norsk offentlighet på 1800-tallet. Som forfatter og journalist var han en ivrig deltaker i samfunnsdebatten. Vinje var særlig opptatt av samfunnsforhold, litteratur og politikk, og han har hatt stor betydning for utviklingen og etableringen av landsmålet i Norge.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.