Korrespondentbrev til Drammens Tidende 1851–1859

av Aasmund Olavsson Vinje

Tekstoversikt

Vinje i Drammens TidendeForkortingar

DM: Drammens Museum
DT: Drammens Tidende
NB: Nasjonalbiblioteket
SS: Skrifter i SamlingKorrespondentbrev og -dikt av Vinje i DT

1851

 • Nr. 1, 01.01.1851. Original i NB.
 • Nr. 2, 03.01.1851. Original i NB.
 • Nr. 4, 05.01.1851. Original i NB.
 • Nr. 5, 07.01.1851. Original i NB.
 • Nr. 6, 08.01.1851. Original i NB. Trykt i SS 1943 og 1993.
 • Nr. 12, 15.01.1851. Original i NB. Trykt i SS 1943 og 1993.
 • Nr. 16, 19.01.1851. Original i NB.
 • Nr. 23, 28.01.1851. Original i NB. Trykt i SS 1943 og 1993.
 • Nr. 28, 02.02.1851. Original i NB.
 • Nr. 38, 14.02.1851. Original i NB.
 • Nr. 39, 15.02.1851. Original i NB. Trykt i SS 1993.
 • Nr. 44, 21.02.1851. Original i NB.
 • Nr. 46, 23.02.1851. Original i NB.
 • Nr. 48, 26.02.1851. Original i NB.
 • Nr. 52, 02.03.1851. Original i NB.
 • Nr. 55, 06.03.1851. Original i NB.
 • Nr. 58, 09.03.1851. Original i NB.
 • Nr. 61, 13.03.1851. Original i NB.
 • Nr. 66, 19.03.1851. Original i NB.
 • Nr. 71, 25.03.1851. Original i NB. Trykt i SS 1993.
 • Nr. 77, 01.04.1851. Original i NB. Trykt i SS 1943.
 • Nr. 81, 05.04.1851. Original i NB.
 • Nr. 83, 08.04.1851. Original i NB. Trykt i SS 1943.
 • Nr. 86, 11.04.1851. Original i NB. Trykt i SS 1943.
 • Nr. 89, 15.04.1851. Original i NB. Trykt i SS 1943.
 • Nr. 90, 16.04.1851. Original i NB. Trykt i SS 1943.
 • Nr. 92, 20.04.1851. Original i NB. Trykt i SS 1993.
 • Nr. 93, 23.04.1851. Original i NB.
 • Nr. 98, 29.04.1851. Original i NB.
 • Nr. 102, 03.05.1851. Original i NB.
 • Nr. 104, 06.05.1851. Original i NB.
 • Nr. 108, 10.05.1851. Original i NB.
 • Nr. 113, 16.05.1851. Original i NB.
 • Nr. 117, 22.05.1851. Original i NB.
 • Nr. 121, 27.05.1851. Original i NB.
 • Nr. 127, 04.06.1851. Original i NB.
 • Nr. 132, 11.06.1851. Original i NB.
 • Nr. 136, 15.06.1851. Original i NB.
 • Nr. 138, 18.06.1851. Original i NB. Trykt i SS 1943 og 1993.
 • Nr. 142, 22.06.1851. Original i NB. Trykt i SS 1993.
 • Nr. 241, 14.10.1851. Original er tapt. Gjengitt etter Christiania-Posten nr. 1163, 09.11.1851.
 • Nr. 244, 17.10.1851. Original er tapt. Gjengitt etter Christiania-Posten nr. 1163, 09.11.1851.
 • Nr. 260, 05.11.1851. Original er tapt. Gjengitt etter Christiania-Posten nr. 1163, 09.11.1851.
 • Nr. x, [19.09.–09.11]. Original er tapt. Gjengitt etter Christiania-Posten nr. 1163, 09.11.1851.

1852

 • Nr. 3, 04.01.1852. Original i DM. Trykt i SS 1943 og 1993.
 • Nr. 7, 09.01.1852. Original i DM.
 • Nr. 9, 11.01.1852. Original i DM. Trykt i SS 1943 og 1993.
 • Nr. 13, 16.01.1852. Original i DM. Trykt i SS 1943 og 1993.
 • Nr. 15, 18.01.1852. Original i DM.
 • Nr. 27, 01.02.1852. Original i DM.
 • Nr. 31, 06.02.1852. Original i DM. Trykt i SS 1993.
 • Nr. 39, 15.02.1852. Original i DM.
 • Nr. 45, 22.02.1852. Original i DM.
 • Nr. 49, 27.02.1852. Original i DM.
 • Nr. 50, 28.02.1852. Original i DM.
 • Nr. 52, 02.03.1852. Original i DM.
 • Nr. 53, 03.03.1852. Original i DM.
 • Nr. 54, 04.03.1852. Original i DM.
 • Nr. 55, 05.03.1852. Original i DM. Trykt i SS 1993.
 • Nr. 56, 06.03.1852. Original i DM.
 • Nr. 58, 09.03.1852. Original i DM.
 • Nr. 59, 10.03.1852. Original i DM.
 • Nr. 60, 11.03.1852. Original i DM.
 • Nr. 61, 12.03.1852. Original i DM.
 • Nr. 62, 13.03.1852. Original i DM.
 • Nr. 64, 16.03.1852. Original i DM.
 • Nr. 65, 17.03.1852. Original i DM.
 • Nr. 67, 19.03.1852. Original i DM.
 • Nr. 69, 21.03.1852. Original i DM.
 • Nr. 75, 28.03.1852. Original i DM.
 • Nr. 153, 04.07.1852. Original i NB. Trykt i SS 1943.
 • Nr. 163, 16.07.1852. Original i NB.
 • Nr. 165, 18.07.1852. Original i NB.
 • Nr. 169, 23.07.1852. Original i NB. Trykt i SS 1993 (utdrag).
 • Nr. 171, 25.07.1852. Original i NB.
 • Nr. 180, 05.08.1852. Original i NB.
 • Nr. 183, 08.08.1852. Original i NB.
 • Nr. 187, 13.08.1852. Original i NB.
 • Nr. 189, 15.08.1852. Original i NB. Trykt i SS 1943 og 1993.
 • Nr. 193, 20.08.1852. Original i NB. Trykt i SS 1943 og 1993.
 • Nr. 195, 22.08.1852. Original i NB.
 • Nr. 201, 29.08.1852. Original i NB.
 • Nr. 205, 03.09.1852. Original i NB.
 • Nr. 207, 05.09.1852. Original i NB.
 • Nr. 211, 10.09.1852. Original i NB.
 • Nr. 213, 12.09.1852. Original i NB.
 • Nr. 217, 17.09.1852. Original i NB.
 • Nr. 219, 19.09.1852. Original i NB.
 • Nr. 223, 24.09.1852. Original i NB.
 • Nr. 225, 26.09.1852. Original i NB.
 • Nr. 229, 01.10.1852. Original i NB.
 • Nr. 231, 03.10.1852. Original i NB. Trykt i SS 1993 (utdrag).
 • Nr. 235, 08.10.1852. Original i NB. Trykt i SS 1943 og 1993.
 • Nr. 237, 10.10.1852. Original i NB.
 • Nr. 241, 15.10.1852. Original i NB.
 • Nr. 243, 17.10.1852. Original i NB.
 • Nr. 247, 22.10.1852. Original i NB. Trykt i SS 1943.
 • Nr. 249, 24.10.1852. Original i NB. Trykt i SS 1993.
 • Nr. 253, 29.10.1852. Original i NB. Trykt i SS 1943 og 1993.
 • Nr. 255, 31.10.1852. Original i NB og DM.
 • Nr. 259, 05.11.1852. Original i NB.
 • Nr. 261, 07.11.1852. Original i NB.
 • Nr. 265, 12.11.1852. Original er tapt. Gjengitt etter Christiania-Posten nr. 1507, 20.11.1852.
 • Nr. 267, 14.11.1852. Original i NB.
 • Nr. 271, 19.11.1852. Original i NB. Trykt i SS 1943.
 • Nr. 273, 21.11.1852. Original i NB. Trykt i SS 1943.
 • Nr. 277, 26.11.1852. Original i NB.
 • Nr. 279, 28.11.1852. Original i NB. Trykt i SS 1993.
 • Nr. 283, 03.12.1852. Original i NB.
 • Nr. 285, 05.12.1852. Original i NB.
 • Nr. 289, 10.12.1852. Original i NB.
 • Nr. 291, 12.12.1852. Original i NB.
 • Nr. 297, 19.12.1852. Original i NB.
 • Nr. 300, 23.12.1852. Original i NB. Trykt i SS 1943.
 • Nr. 301, 24.12.1852. Original i NB.
 • Nr. 306, 31.12.1852. Original i NB og DM.

1853

 • Nr. 1, 01.01.1853. Original i NB og DM.
 • Nr. 2, 04.01.1853. Original i NB og DM.
 • Nr. 5, 07.01.1853. Original i NB. Trykt i SS 1943 og 1993.
 • Nr. 7, 09.01.1853. Original i NB og DM. Trykt i SS 1993.
 • Nr. 11, 14.01.1853. Original i NB.
 • Nr. 13, 16.01.1853. Original i NB.
 • Nr. 17, 21.01.1853. Original i NB.
 • Nr. 19, 23.01.1853. Original i NB.
 • Nr. 23, 28.01.1853. Original i NB.
 • Nr. 25, 30.01.1853. Original i NB.
 • Nr. 29, 04.02.1853. Original i NB.
 • Nr. 31, 06.02.1853. Original i NB. Trykt i SS 1993.
 • Nr. 35, 11.02.1853. Original i NB.
 • Nr. 37, 13.02.1853. Original i NB. Trykt i SS 1943 og 1993.
 • Nr. 41, 18.02.1853. Original i NB. Trykt i SS 1943.
 • Nr. 43, 20.02.1853. Original i NB. Trykt i SS 1943.
 • Nr. 47, 25.02.1853. Original i NB.
 • Nr. 49, 27.02.1853. Original i NB.
 • Nr. 55, 06.03.1853. Original i NB.
 • Nr. 59, 11.03.1853. Original i NB.
 • Nr. 61, 13.03.1853. Original i NB.
 • Nr. 67, 20.03.1853. Original i NB.
 • Nr. 71, 27.03.1853. Original i NB.
 • Nr. 74, 01.04.1853. Original i NB.
 • Nr. 76, 01.04.1853. Original i NB.
 • Nr. 80, 08.04.1853. Original i NB.
 • Nr. 82, 10.04.1853. Original i NB.
 • Nr. 86, 15.04.1853. Original i NB.
 • Nr. 92, 22.04.1853. Original i NB.
 • Nr. 93, 24.04.1853. Original i NB.
 • Nr. 99, 01.05.1853. Original i NB.
 • Nr. 103, 07.05.1853. Original i NB.
 • Nr. 104, 08.05.1853. Original i NB.
 • Nr. 108, 13.05.1853. Original i NB.
 • Nr. 113, 20.05.1853. Original i NB.
 • Nr. 115, 22.05.1853. Original i NB.
 • Nr. 119, 27.05.1853. Original i NB.
 • Nr. 121, 29.05.1853. Original i NB.
 • Nr. 125, 03.06.1853. Original i NB.
 • Nr. 127, 05.06.1853. Original i NB.
 • Nr. 131, 10.06.1853. Original i NB.
 • Nr. 133, 12.06.1853. Original i NB.
 • Nr. 137, 17.06.1853. Original i NB.
 • Nr. 139, 19.06.1853. Original i NB.
 • Nr. 143, 24.06.1853. Original i NB.
 • Nr. 145, 26.06.1853. Original i NB. Trykt i SS 1943 og 1993.
 • Nr. 147, 29.06.1853. Original i NB. Trykt i SS 1943 og 1993.
 • Nr. 149, 01.07.1853. Original i NB.
 • Nr. 155, 08.07.1853. Original i NB.
 • Nr. 157, 10.07.1853. Original i NB og DM.
 • Nr. 161, 15.07.1853. Original i NB og DM.
 • Nr. 163, 17.07.1853. Original i NB og DM.
 • Nr. 167, 22.07.1853. Original i NB.
 • Nr. 169, 24.07.1853. Original i NB og DM.
 • Nr. 173, 29.07.1853. Original i NB og DM.
 • Nr. 175, 31.07.1853. Original i NB og DM.
 • Nr. 179, 05.08.1853. Original i NB og DM.
 • Nr. 181, 07.08.1853. Original i NB og DM.
 • Nr. 185, 12.08.1853. Original i NB og DM.
 • Nr. 187, 14.08.1853. Original i NB og DM.
 • Nr. 191, 19.08.1853. Original i NB og DM.
 • Nr. 193, 21.08.1853. Original i NB og DM.
 • Nr. 197, 26.08.1853. Original i NB og DM.
 • Nr. 199, 28.08.1853. Original i NB.
 • Nr. 203, 02.09.1853. Original i NB.
 • Nr. 209, 09.09.1853. Original i NB.
 • Nr. 218, 20.09.1853. Original i NB.
 • Nr. 261, 09.11.1853. Original i NB og DM.
 • Nr. 263, 11.11.1853. Original i NB.
 • Nr. 265, 13.11.1853. Original i NB.
 • Nr. 269, 18.11.1853. Original i NB.
 • Nr. 271, 20.11.1853. Original i NB og DM.
 • Nr. 275, 25.11.1853. Original i NB og DM.
 • Nr. 277, 27.11.1853. Original i NB og DM. Trykt i SS 1943 og 1993.
 • Nr. 281, 02.12.1853. Original i NB og DM.
 • Nr. 283, 04.12.1853. Original i NB og DM.
 • Nr. 287, 09.12.1853. Original i NB og DM.
 • Nr. 289, 11.12.1853. Original i NB og DM.
 • Nr. 293, 16.12.1853. Original i NB og DM.
 • Nr. 295, 18.12.1853. Original i NB og DM.
 • Nr. 299, 23.12.1853. Original i NB og DM.
 • Nr. 301, 25.12.1853. Original i NB og DM.

1854

 • Nr. 7, 08.01.1854. Original i DM.
 • Nr. 14, 17.01.1854. Original i DM.
 • Nr. 32, 06.02.1854. Original i DM.
 • Nr. 35, 10.02.1854. Original i DM.
 • Nr. 48, 25.02.1854. Original i DM.
 • Nr. 87, 12.04.1854. Original i DM.
 • Nr. 90, 19.04.1854. Original i DM. Trykt i SS 1943 og 1993.
 • Nr. 116, 20.05.1854. Original i DM.
 • Nr. 117, 21.05.1854. Original i DM.
 • Nr. 119, 24.05.1854. Original i DM.
 • Nr. 121, 27.05.1854. Original i DM.
 • Nr. 122, 28.05.1854. Original i DM. Trykt i SS 1993 (utdrag).
 • Nr. 126, 02.06.1854. Original i DM.
 • Nr. 131, 09.06.1854. Original i DM.
 • Nr. 133, 11.06.1854. Original i DM.
 • Nr. 151, 02.07.1854. Original i NB.
 • Nr. 155, 07.07.1854. Original i NB.
 • Nr. 157, 09.07.1854. Original i NB.
 • Nr. 161, 14.07.1854. Original i NB.
 • Nr. 163, 16.07.1854. Original i NB.
 • Nr. 167, 21.07.1854. Original i NB.
 • Nr. 169, 23.07.1854. Original i NB.
 • Nr. 173, 28.07.1854. Original i NB.
 • Nr. 175, 30.07.1854. Original i NB.
 • Nr. 179, 04.08.1854. Original i NB.
 • Nr. 181, 06.08.1854. Original i NB.
 • Nr. 185, 11.08.1854. Original i NB.
 • Nr. 187, 13.08.1854. Original i NB.
 • Nr. 191, 18.08.1854. Original i NB. Trykt i SS 1993.
 • Nr. 193, 20.08.1854. Original i NB.
 • Nr. 197, 25.08.1854. Original i NB. Trykt i SS 1943.
 • Nr. 199, 27.08.1854. Original i NB.
 • Nr. 203, 01.09.1854. Original i NB.
 • Nr. 205, 03.09.1854. Original i NB.
 • Nr. 209, 08.09.1854. Original i NB.
 • Nr. 211, 10.09.1854. Original i NB.
 • Nr. 215, 15.09.1854. Original i NB og DM.
 • Nr. 217, 17.09.1854. Original i NB og DM.
 • Nr. 221, 22.09.1854. Original i NB og DM. Trykt i SS 1943.
 • Nr. 223, 24.09.1854. Original i NB og DM. Trykt i SS 1943.
 • Nr. 227, 29.09.1854. Original i NB og DM.
 • Nr. 229, 01.10.1854. Original i NB. Trykt i SS 1943.
 • Nr. 233, 06.10.1854. Original i NB.
 • Nr. 235, 08.10.1854. Original i NB. Trykt i SS 1943.
 • Nr. 239, 13.10.1854. Original i NB. Trykt i SS 1943 og 1993 (utdrag).
 • Nr. 241, 15.10.1854. Original i NB og DM.
 • Nr. 245, 20.10.1854. Original i NB og DM.
 • Nr. 247, 22.10.1854. Original i NB og DM.
 • Nr. 251, 27.10.1854. Original i NB.
 • Nr. 253, 29.10.1854. Original i NB.
 • Nr. 257, 03.11.1854. Original i NB.
 • Nr. 259, 05.11.1854. Original i NB.
 • Nr. 263, 10.11.1854. Original i NB og DM.
 • Nr. 265, 12.11.1854. Original i NB og DM.
 • Nr. 269, 17.11.1854. Original i NB og DM.
 • Nr. 271, 19.11.1854. Original i NB og DM.
 • Nr. 275, 24.11.1854. Original i NB og DM.
 • Nr. 277, 26.11.1854. Original i NB og DM.
 • Nr. 278, 28.11.1854. Original i NB og DM.
 • Nr. 281, 01.12.1854. Original i NB.
 • Nr. 283, 03.12.1854. Original i NB.
 • Nr. 287, 08.12.1854. Original i NB.
 • Nr. 289, 10.12.1854. Original i NB.
 • Nr. 293, 15.12.1854. Original i NB.
 • Nr. 295, 17.12.1854. Original i NB.
 • Nr. 299, 22.12.1854. Original i NB og DM.
 • Nr. 301, 24.12.1854. Original i NB og DM.
 • Nr. 303, 29.12.1854. Original i NB og DM.
 • Nr. 305, 31.12.1854. Original i NB. Trykt i SS 1943.

1855

 • Nr. 3, 05.01.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 5, 07.01.1855. Original i DM.
 • Nr. 9, 12.01.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 11, 14.01.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 15, 19.01.1855. Original i NB og DM. Trykt i SS 1943.
 • Nr. 17, 21.01.1855. Original i NB og DM. Trykt i SS 1993.
 • Nr. 21, 26.01.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 23, 28.01.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 27, 02.02.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 29, 04.02.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 33, 09.02.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 35, 11.02.1855. Original i NB og DM. Trykt i SS 1993.
 • Nr. 37, 14.02.1855. Original i NB og DM. Trykt i SS 1993.
 • Nr. 39, 16.02.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 41, 18.02.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 45, 23.02.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 47, 25.02.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 51, 02.03.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 53, 04.03.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 57, 09.03.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 59, 11.03.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 63, 16.03.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 65, 18.03.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 70, 24.03.1855. Original i NB og DM. Trykt i SS 1993.
 • Nr. 71, 25.03.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 75, 30.03.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 77, 01.04.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 81, 08.04.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 84, 13.04.1855. Original i NB og DM. Trykt i SS 1993.
 • Nr. 86, 15.04.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 90, 20.04.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 92, 22.04.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 96, 27.04.1855. Original i NB og DM. Trykt i SS 1943.
 • Nr. 99, 01.05.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 100, 02.05.1855. Original i NB og DM. Trykt i SS 1943.
 • Nr. 102, 04.05.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 103, 06.05.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 107, 11.05.1855. Original i NB og DM. Trykt i SS 1943.
 • Nr. 109, 13.05.1855. Original i NB.
 • Nr. 112, 17.05.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 114, 20.05.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 120, 27.05.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 121, 30.05.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 123, 01.06.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 125, 03.06.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 129, 08.06.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 131, 10.06.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 135, 15.06.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 137, 17.06.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 143, 24.06.1855. Original i NB og DM.
 • Nr. 147, 29.06.1855. Original i NB og DM. Trykt i SS 1943 og 1993.
 • Nr. 149, 01.07.1855. Original i DM.
 • Nr. 153, 06.07.1855. Original i DM.
 • Nr. 155, 08.07.1855. Original i DM.
 • Nr. 159, 13.07.1855. Original i DM.
 • Nr. 167, 22.07.1855. Original i DM.
 • Nr. 173, 29.07.1855. Original i DM.
 • Nr. 177, 03.08.1855. Original i DM.
 • Nr. 179, 05.08.1855. Original i DM.
 • Nr. 183, 10.08.1855. Original i DM.
 • Nr. 185, 12.08.1855. Original i DM.
 • Nr. 189, 17.08.1855. Original i DM.
 • Nr. 191, 19.08.1855. Original i DM. Trykt i SS 1943 og 1993.
 • Nr. 197, 26.08.1855. Original i DM.
 • Nr. 201, 31.08.1855. Original i DM.
 • Nr. 203, 02.09.1855. Original i DM.
 • Nr. 207, 07.09.1855. Original i DM.
 • Nr. 210, 11.09.1855. Original i DM.
 • Nr. 213, 14.09.1855. Original i DM.
 • Nr. 215, 16.09.1855. Original i DM.
 • Nr. 219, 21.09.1855. Original i DM.
 • Nr. 221, 23.09.1855. Original i DM. Trykt i SS 1943 og 1993.
 • Nr. 225, 28.09.1855. Original i DM. Trykt i SS 1943 og 1993.
 • Nr. 227, 30.09.1855. Original i DM.
 • Nr. 231, 05.10.1855. Original i DM.
 • Nr. 233, 07.10.1855. Original i DM.
 • Nr. 237, 12.10.1855. Original i DM.
 • Nr. 239, 14.10.1855. Original i DM. Trykt i SS 1943 og 1993.
 • Nr. 243, 19.10.1855. Original i DM.
 • Nr. 245, 21.10.1855. Original i DM. Trykt i SS 1943 og 1993.
 • Nr. 249, 26.10.1855. Original i DM.
 • Nr. 251, 28.10.1855. Original i DM.
 • Nr. 255, 02.11.1855. Original i DM.
 • Nr. 257, 04.11.1855. Original i DM.
 • Nr. 261, 09.11.1855. Original i DM.
 • Nr. 264, 13.11.1855. Original i DM. Trykt i SS 1993 (utdrag).
 • Nr. 267, 16.11.1855. Original i DM.
 • Nr. 269, 18.11.1855. Original i DM.
 • Nr. 273, 23.11.1855. Original i DM.
 • Nr. 275, 25.11.1855. Original i DM.
 • Nr. 279, 30.11.1855. Original i DM.
 • Nr. 281, 02.12.1855. Original i DM.
 • Nr. 285, 07.12.1855. Original i DM.
 • Nr. 287, 09.12.1855. Original i DM.
 • Nr. 291, 14.12.1855. Original i DM.
 • Nr. 293, 16.12.1855. Original i DM.
 • Nr. 297, 21.12.1855. Original i DM.
 • Nr. 299, 23.12.1855. Original i DM.
 • Nr. 301, 28.12.1855. Original i DM.
 • Nr. 303, 30.12.1855. Original i DM.

1856

 • Nr. 3, 04.01.1856. Original i DM.
 • Nr. 15, 18.01.1856. Original i DM. Trykt i SS 1943 og 1993.
 • Nr. 17, 20.01.1856. Original i DM.
 • Nr. 21, 25.01.1856. Original i DM. Trykt i SS 1943 og 1993.
 • Nr. 23, 27.01.1856. Original i DM.
 • Nr. 27, 01.02.1856. Original i DM.
 • Nr. 29, 03.02.1856. Original i DM.
 • Nr. 45, 22.02.1856. Original i DM. Trykt i SS 1943.
 • Nr. 47, 24.02.1856. Original i DM.
 • Nr. 53, 02.03.1856. Original i DM.
 • Nr. 57, 07.03.1856. Original i DM. Trykt i SS 1993 (utdrag).
 • Nr. 59, 09.03.1856. Original i DM.
 • Nr. 63, 14.03.1856. Original i DM.
 • Nr. 65, 16.03.1856. Original i DM.
 • Nr. 69, 23.03.1856. Original i DM.
 • Nr. 72, 28.03.1856. Original i DM.
 • Nr. 74, 30.03.1856. Original i DM. Trykt i SS 1993 (utdrag).
 • Nr. 80, 06.04.1856. Original i DM.
 • Nr. 81, 08.04.1856. Original i DM. Trykt i SS 1943 og 1993.
 • Nr. 86, 13.04.1856. Original i DM. Trykt i SS 1943 og 1993.
 • Nr. 90, 18.04.1856. Original i DM.
 • Nr. 91, 20.04.1856. Original i DM.
 • Nr. 117, 23.05.1856. Original i DM.
 • Nr. 123, 30.05.1856. Original i DM. Trykt i SS 1943 og 1993.
 • Nr. 135, 13.06.1856. Original i DM.
 • Nr. 137, 15.06.1856. Original i DM.
 • Nr. 141, 20.06.1856. Original i DM.
 • Nr. 143, 22.06.1856. Original i DM.
 • Nr. x, [24.08.1856]. Original er tapt. Gjengitt etter Christiania-Posten nr. 2863, 25.08.1856. Trykt i SS 1993.
 • Nr. 201, 29.08.1856. Original i DM.
 • Nr. 233, 05.10.1856. Original i DM.
 • Nr. 243, 17.10.1856. Original i DM.
 • Nr. 245, 19.10.1856. Original i DM. Trykt i SS 1943.
 • Nr. 249, 24.10.1856. Original i DM.
 • Nr. 255, 31.10.1856. Original i DM.
 • Nr. 261, 07.11.1856. Original i DM.
 • Nr. 267, 14.11.1856. Original i DM.
 • Nr. 269, 16.11.1856. Original i DM. Trykt i SS 1993.
 • Nr. 275, 23.11.1856. Original i DM.
 • Nr. 281, 30.11.1856. Original i DM.
 • Nr. 282, 02.12.1856. Original i DM.
 • Nr. 285, 05.12.1856. Original i DM.
 • Nr. 287, 07.12.1856. Original i DM.
 • Nr. 291, 12.12.1856. Original er tapt. Gjengitt etter Aftenbladet nr. 295, 16.12.1856.
 • Nr. 293, 14.12.1856. Original i DM. Trykt i SS 1943.
 • Nr. 299, 21.12.1856. Original i DM.
 • Nr. 303, 28.12.1856. Original i DM.

1857

 • Nr. 1, 01.01.1857. Original i DM. Trykt i SS 1943.
 • Nr. 8, 10.01.1857. Original i DM.
 • Nr. 9, 11.01.1857. Original i DM.
 • Nr. 14, 17.01.1857. Original i DM.
 • Nr. 15, 18.01.1857. Original i DM.
 • Nr. 19, 23.01.1857. Original i DM. Trykt i SS 1993.
 • Nr. 21, 25.01.1857. Original i DM.
 • Nr. 25, 30.01.1857. Original i DM.
 • Nr. 27, 01.02.1857. Original i DM. Trykt i SS 1993 (utdrag).
 • Nr. 34, 10.02.1857. Original i DM.
 • Nr. 35, 11.02.1857. Original i DM. Trykt i SS 1993.
 • Nr. 39, 15.02.1857. Original i DM.
 • Nr. 40, 17.02.1857. Original i DM.
 • Nr. 43, 20.02.1857. Original i DM.
 • Nr. 46, 24.02.1857. Original i DM.
 • Nr. 49, 27.02.1857. Original i DM.
 • Nr. 51, 01.03.1857. Original i DM.
 • Nr. 53, 04.03.1857. Original i DM.
 • Nr. 55, 06.03.1857. Original i DM.
 • Nr. 57, 08.03.1857. Original i DM.
 • Nr. 61, 13.03.1857. Original i DM.
 • Nr. 63, 15.03.1857. Original i DM.
 • Nr. 67, 20.03.1857. Original i DM.
 • Nr. 69, 22.03.1857. Original i DM.
 • Nr. 73, 27.03.1857. Original i DM.
 • Nr. 75, 29.03.1857. Original i DM.
 • Nr. 80, 04.04.1857. Original i DM.
 • Nr. 81, 05.04.1857. Original i DM.
 • Nr. 85, 12.04.1857. Original i DM.
 • Nr. 90, 19.04.1857. Original i DM.
 • Nr. 91, 21.04.1857. Original i DM. Trykt i SS 1943.
 • Nr. 94, 24.04.1857. Original i DM.
 • Nr. 96, 26.04.1857. Original i DM.
 • Nr. 100, 01.05.1857. Original i DM.
 • Nr. 106, 08.05.1857. Original i DM.
 • Nr. 107, 10.05.1857. Original i DM.
 • Nr. 111, 15.05.1857. Original i DM.
 • Nr. 113, 17.05.1857. Original i DM.
 • Nr. 117, 23.05.1857. Original i DM.
 • Nr. 118, 24.05.1857. Original i DM.
 • Nr. 122, 29.05.1857. Original i DM.
 • Nr. 124, 31.05.1857. Original i DM.
 • Nr. 127, 05.06.1857. Original i DM.
 • Nr. 129, 07.06.1857. Original i DM.
 • Nr. 133, 12.06.1857. Original i DM.
 • Nr. 136, 16.06.1857. Original i DM.
 • Nr. 139, 19.06.1857. Original i DM.
 • Nr. 147, 28.06.1857. Original i DM.
 • Nr. 151, 03.07.1857. Original i DM.
 • Nr. 154, 07.07.1857. Original i DM.
 • Nr. 157, 10.07.1857. Original i DM.
 • Nr. 159, 12.07.1857. Original i DM.
 • Nr. 163, 17.07.1857. Original i DM.
 • Nr. 165, 19.07.1857. Original i DM. Trykt i SS 1943.
 • Nr. 169, 24.07.1857. Original i DM.
 • Nr. 171, 26.07.1857. Original i DM.
 • Nr. 175, 31.07.1857. Original i DM.
 • Nr. 183, 09.08.1857. Original i DM.
 • Nr. 187, 14.08.1857. Original i DM.
 • Nr. 189, 16.08.1857. Original i DM. Trykt i SS 1993.
 • Nr. 193, 21.08.1857. Original i DM.
 • Nr. 195, 23.08.1857. Original i DM.
 • Nr. 199, 28.08.1857. Original i DM.
 • Nr. 201, 30.08.1857. Original i DM.
 • Nr. 205, 04.09.1857. Original i DM.
 • Nr. 207, 06.09.1857. Original i DM.
 • Nr. 209, 09.09.1857. Original i DM.
 • Nr. 229, 02.10.1857. Original i DM. Trykt i SS 1943 og 1993.
 • Nr. 231, 04.10.1857. Original i DM.
 • Nr. 235, 09.10.1857. Original i DM.
 • Nr. 237, 11.10.1857. Original i DM.
 • Nr. 241, 16.10.1857. Original i DM.
 • Nr. 243, 18.10.1857. Original i DM.
 • Nr. 249, 25.10.1857. Original i DM.
 • Nr. 255, 01.11.1857. Original i DM.
 • Nr. 261, 08.11.1857. Original i DM.
 • Nr. 267, 15.11.1857. Original i DM.
 • Nr. 273, 22.11.1857. Original i DM.
 • Nr. 279, 29.11.1857. Original i DM.
 • Nr. 285, 06.12.1857. Original i DM.
 • Nr. 291, 13.12.1857. Original i DM.
 • Nr. 297, 20.12.1857. Original i DM. Trykt i SS 1943.
 • Nr. 302, 29.12.1857. Original i DM.

1858

 • Nr. 2, 03.01.1858. Original i DM.
 • Nr. 8, 10.01.1858. Original i DM.
 • Nr. 14, 17.01.1858. Original i DM.
 • Nr. 20, 24.01.1858. Original i DM.
 • Nr. 26, 31.01.1858. Original i DM. Trykt i SS 1943.
 • Nr. 32, 07.02.1858. Original i DM.
 • Nr. 38, 14.02.1858. Original i DM.
 • Nr. 44, 21.02.1858. Original i DM.
 • Nr. 50, 28.02.1858. Original i DM.
 • Nr. 56, 07.03.1858. Original i DM.
 • Nr. 62, 14.03.1858. Original i DM.
 • Nr. 68, 21.03.1858. Original i DM.
 • Nr. 74, 28.03.1858. Original i DM. Trykt i SS 1943 og 1993.
 • Nr. 78, 04.04.1858. Original i DM.
 • Nr. 83, 11.04.1858. Original i DM.
 • Nr. 89, 18.04.1858. Original i DM.
 • Nr. 95, 25.04.1858. Original i DM.
 • Nr. 104, 07.05.1858. Original i DM.
 • Nr. 106, 09.05.1858. Original i DM.
 • Nr. 112, 18.05.1858. Original i DM.
 • Nr. 117, 23.05.1858. Original i DM.
 • Nr. 123, 01.06.1858. Original i DM.
 • Nr. 128, 06.06.1858. Original i DM.
 • Nr. 134, 13.06.1858. Original i DM.
 • Nr. 140, 20.06.1858. Original i DM.
 • Nr. 146, 27.06.1858. Original i DM.
 • Nr. 152, 04.07.1858. Original i DM.
 • Nr. 158, 11.07.1858. Original i DM.
 • Nr. 164, 18.07.1858. Original i DM.
 • Nr. 170, 25.07.1858. Original i DM.
 • Nr. 176, 01.08.1858. Original i DM.
 • Nr. 182, 08.08.1858. Original i DM.
 • Nr. 188, 15.08.1858. Original i DM.
 • Nr. 212, 12.09.1858. Original i DM.
 • Nr. 219, 21.09.1858. Original i DM.
 • Nr. 225, 28.09.1858. Original i DM.
 • Nr. 231, 05.10.1858. Original i DM.
 • Nr. 237, 12.10.1858. Original i DM.
 • Nr. 242, 17.10.1858. Original i DM.
 • Nr. 248, 24.10.1858. Original i DM.
 • Nr. 254, 31.10.1858. Original i DM.
 • Nr. 260, 07.11.1858. Original i DM.
 • Nr. 267, 16.11.1858. Original i DM.
 • Nr. 272, 21.11.1858. Original i DM. Trykt i SS 1993.
 • Nr. 278, 28.11.1858. Original i DM.
 • Nr. 284, 05.12.1858. Original i DM.
 • Nr. 290, 12.12.1858. Original i DM.
 • Nr. 296, 19.12.1858. Original i DM.
 • Nr. 303, 29.12.1858. Original i DM.

1859

 • Nr. 45, 23.02.1859. Original i NB. Trykt i SS 1943 og 1993.

Andre tekstar av Vinje i DT

 • Nr. 128, 05.06.1851. Original i NB. «Theatret», Norma.
 • Nr. 129, 06.06.1851. Original i NB. «Theatret», Norma (forts.).
 • Nr. 161, 14.07.1852. Original i NB. «Literaturskizzer» (om Almqvist).
 • Nr. 166, 20.07.1852. Original i NB. «Literaturskizzer» (om svensk litteratur).
 • Nr. 172, 27.07.1852. Original i NB. «Literaturskizzer» (om Romanen; F. Bremer).
 • Nr. 182, 07.08.1852. Original i NB. «Literaturskizzer» (om Knorring & Flygare-Carlen).
 • Nr. 186, 12.08.1852. Original i NB. «Literaturskizzer» (om Kulberg).
 • Nr. 190, 17.08.1852. Original i NB. «Literaturskizzer» (om Crusenstolpe, Runeberg).
 • Nr. 196, 24.08.1852. Original i NB. «Literaturskizzer» (om div. svensk).
 • Nr. 202, 31.08.1852. Original i NB. «Literaturskizzer» (om Ridderstad) (trykkfeil, nr. 102).
 • Nr. 208, 07.09.1852. Original i NB. «Literaturskizzer» (om Dalin).
 • Nr. 214, 14.09.1852. Original i NB. «Literaturskizzer» (om Hjerta).
 • Nr. 220, 21.09.1852. Original i NB. «Literaturskizzer» (om Crusenstolpe) (trykkfeil, nr. 230).
 • Nr. 110, 15.05.1853. Original i NB. Usignert dikt: «Fra Hr. Olaf i Norge …».
 • Nr. 215, 16.09.1853. Original i NB. «Fra Thelemarken». Trykt i SS i 1943 og 1993.
 • Nr. 221, 23.09.1853. Original i NB. «Fra Thelemarken». Trykt i SS i 1943 og 1993.
 • Nr. 222, 24.09.1853. Original i NB. «Fra Thelemarken». Trykt i SS i 1943 og 1993.
 • Nr. 227, 30.09.1853. Original i NB. «Fra Thelemarken». Trykt i SS i 1993.
 • Nr. 229, 02.10.1853. Original i NB. «Fra Thelemarken». Trykt i SS i 1993.
 • Nr. 232, 06.10.1853. Original i NB. «Fra Thelemarken». Trykt i SS i 1993.
 • Nr. 239, 14.10.1853. Original i NB. «Fra Thelemarken». Trykt i SS i 1943 og 1993.
 • Nr. 245, 21.10.1853. Original i NB. «Fra Thelemarken». Trykt i SS i 1943 og 1993.
 • Nr. 251, 28.10.1853. Original i NB. «Fra Thelemarken». Trykt i SS i 1993.
 • Nr. 252, 29.10.1853. Original i NB. «Fra Thelemarken». Trykt i SS i 1943 og 1993.
 • Nr. 260, 08.11.1853. Original i NB og DM. «Fra Thelemarken». Trykt i SS i 1993.
 • Nr. 272, 22.11.1853. Original i NB og DM. «Fra Thelemarken».
 • Nr. 278, 29.11.1853. Original i NB og DM. «Fra Thelemarken». Trykt i SS i 1993.
 • Nr. 296, 20.12.1853. Original i NB og DM. «Fra Thelemarken». Trykt i SS i 1993.
 • Nr. 304, 30.12.1853. Original i NB og DM. «Fra Thelemarken». Trykt i SS i 1993.
 • Nr. 5, 06.01.1854. Original i DM. «Gammel og ny juling». Trykt i SS i 1943 og 1993.
 • Nr. 33, 08.02.1854. Original i DM. «Fra Thelemarken». Trykt i SS i 1993.
 • Nr. 258, 04.11.1854. Original i NB. Signert dikt: «Foreningsdagen med Sverige …».
 • Nr. 222, 24.09.1857. Original i DM. «Fra Thelemarken». Trykt i SS i 1993.

Korrespondansar i DT som ikkje er av Vinje

 • Nr. 136, 15.06.1851. Original i NB. Skriven i Tønsberg.
 • Nr. 12, 15.01.1852. Original i DM. Skriven av ein annan korrespondent.

Korrespondansar av Vinje som ikkje er med i Grepstads bibliografi

 • Nr. 231, 05.10.1855. Original i DM.
 • Nr. 9, 11.01.1857. Original i DM.
 • Nr. 176, 01.08.1858. Original i DM.
 • Nr. 182, 08.08.1858. Original i DM.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Korrespondentbrev til Drammens Tidende 1851–1859

I årene 1851–1859 sendte A. O. Vinje jevnlig korrespondentbrev til Drammens Tidende, den første dagsavisa utenfor hovedstaden. Her skrev han om smått og stort fra Christiania.

Bare et lite utvalg av korrespondentbrevene har vært utgitt i bokform tidligere. I denne tekstkritiske utgaven er alle korrespondentbrevene samlet, redigert av Nina Marie Evensen og Jon Haarberg, og utstyrt med fyldig innledning, tekstredegjørelse, tekstkritisk apparat og register.

Utgaven gis ut av Det norske språk- og litteraturselskap i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

Les mer..

Om Aasmund Olavsson Vinje

A.O. Vinje var en viktig skikkelse i norsk offentlighet på 1800-tallet. Som forfatter og journalist var han en ivrig deltaker i samfunnsdebatten. Vinje var særlig opptatt av samfunnsforhold, litteratur og politikk, og han har hatt stor betydning for utviklingen og etableringen av landsmålet i Norge.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.