Gamle Kristiania-originaler

av Rudolf Muus

X. THOMAS TOLLEFSEN

Hele byen kjender ham fra forstadsteatrene og basarkomedier, hvor han har gjort sig populær som komisk skuespiller, ja, de fleste byer i Norge har han gjæstet med omreisende selskaper.

Han er født i Aas. Paa Næsset i Bundefjorden stod han i butik, var flink til at snakke og handle med folk, men holdt ogsaa meget av at reise til Kristiania med dampbaaten – det var mange aar før Smaalensbanen blev bygget. Ombord paa baaten holdt Tollefsen sig mest hos styrmanden, hvis funktion han ogsaa overtok. Tollefsen interesserte sig meget for at staa ved rattet. Man sa om ham at han kjendte farvandet her saa paa en prik, at om han fik certifikat, kunde han gjerne selv føre skute paa Bundefjorden.

Under byturen var det hans største fornøielse at besøke teatrene. Senerehen var han i en aarrække handelsbetjent hos Gabrielsen & Enger i Storgaten. Man gav ham den lov at han var en flink handelsmand. Ellers sværmet han for teatret og for at omgaaes skuespillerne. Og en stadig sterkere længsel drev ham til bredderne.

I begyndelsen av ottiaarene aapnet han en kortevareforretning i Storgaten. Men da hadde allerede 51Thalia stjaalet Tollefsen fra Merkur. Han likte bedre at læse roller bak disken end at betjene kunder. Paa Østre Arbeidersamfunds bredder vandt han sine første laurbær som skuespiller. Som Simson i «Tre forelskede politikonstabler» var han uimotstaaelig komisk og gjorde megen og fortjent lykke.

Kortevarebutikken gik fallit, og Tollefsen gav sig helt Thalia i vold. I «Et Valgknep» spillet han aldeles udmerket en herskesyk kone. Tollefsen tok sig prægtig ut som aldrende madame og har senerehen gjort megen lykke i ældre kvinderoller. Ikke mindst madam Andersen i Lovstads «Fra Vika til Ekebergtoppen». Han spillet paa basarer og byens arbeidersamfund og gjorde stadig lykke.

Saa kom Knut Tivander med et norsk-svensk selskap og tok Tollefsen med paa en «Andersen, Pettersen og Lundstrøm»-turne. Tivander var den bedste Lundstrøm som tænkes kunde. I dette stykke spillet Tollefsen Skolemesteren med bravour. Tivander holdt meget av «Lilla Tollef» som han kaldte ham.

Siden spillet Tollefsen mest i Victoria Teater (nu Centralteatret), hvor han utførte en mængde roller. Utenfor scenen var han avholdt av alle, som kom i berøring med ham. Han var gemytlig og smaamorsom, ellers stille og beskeden, roste aldrig sig selv, men var ivrig til at rose kolleger og næret ingen skinsyke over den lykke de kunde gjøre. Et sjeldent træk hos en skuespiller.

Paa Hamar spillet Tollef, som de kaldte ham, for første gang Lundstrøm. Det var en virkelig god præstation. Han spillet den efter Knut Tivanders 52forbillede. Men han leverte en norsk Lundstrøm. Siden har han spillet denne rolle mange hundrede ganger i Kristiania og smaabyerne. Tollef var like populær hvor han optraadte. I Oslo, ved Sagene eller i Homansbyen.

Om sommeren trak han ud til sin fødebygd Aas, slog sig ned hos en slegtning, hvor han meget ihærdig deltok i høiaannen, kornskuren og gaardsens arbeide.

Man sa at Tollef skulde se noksaa martialsk ut naar han drog ut paa engen med ljaaen over skulderen.

Familien deroppe vilde gjerne beholde ham hos sig for bestandig. De vidste jo, at en skuespiller som han uten fast engagement ofte kom til at staa paa bar bakke og slite med kummerlige kaar. Det hadde saa mangen gang været tilfældet med Tollef.

Men naar høsten kom med tidlig mørke kvelder, var det som en magisk kraft trak Tollef ind til bredderne i Kristiania, og han kunde ikke staa imot.

I 1886 spillet han ved fru Widgren-Norrbys theater paa Victoria. Da opførtes et leilighetsstykke «Bjørnen i Gjelleraasen», hvor Tollef hadde en glansrolle som «Skindfyken».

Tollef var noksaa godtroende av sig. En dag kom en av kameraterne og slog en skrøne i ham.

«Vi skal opføre Shakespeares Hamlet, og du skal spille Hamlet, prins av Danmark. Her har du boken – ta fat og studer den med engang.»

Tollef blev noksaa bestyrtet, men skrønen gik i ham.

Siden kom en anden kollega, som var indviet i spøken, op i paaklædningsværelset, der sat Tollef og læste i boken og syntes at bryte sin hjerne ganske forfærdelig.

Kristianiaoriginaler_s53

«Naa, hvad er der i veien, Tollef?» spurte kameraten.

Denne gren og klødde sig bak øret.

«Aa, fa’n, jeg skal spille Hamlet!» brast det ut av ham. «Jeg vet ikke, hvad jeg skal si om dette.»

«Tror du da ikke, at du klarer rollen?

54«Jeg er nødt til at klare den, naar jeg har faat den,» svarte han næsten sint.

Men da han av en anden fik vite, at det hele kun var en spøk, brøt han ut i en befrielsens latter.

I 1894 kom Tollef paa Karl Johantheatret som suflør. Skjønt han her hadde gode økonomiske kaar, længtet han nok efter, fra sin underordnede plads, at komme op paa scenen. Og langt om længe skulde hans ønske opfyldes.

Da man i 1895 skulde opføre Gunnar Heibergs «Det store lod», var forfatteren selv instruktør. Under første prøve kastet Heiberg sine øine paa Tollefsen og utbrøt:

«Der er den mand jeg trænger i folkemøtet i 3dje akt!»

Saa blev da Tollef halet op av suflørluken og fik en liten rolle at utføre. Han greiet den godt og fik ros i selveste «Aftenposten». Dette syntes Tollef som den største triumf han i sit liv hadde vundet.

Senerehen kom han paa «Olympen» i adskillige aar med visse mellemrum, da han var optat andetsteds. Han spillet saaledes i en nytaarsrevy paa Eldorado theater. Og indimellem sit teatervirke hadde han i kortere perioder andre beskjæftigelser. Han hjalp saaledes en mand at starte en kolonialbutik i Møllergaten og viste sig flink til at handle. Flere ganger hadde han ansættelse paa smaa kaféer, hvor han hjalp til med regnskapsholdet og serverte for gjesterne. Paa saadanne steder virket han formelig som et trækplaster.

Det vilde være vanskelig, for ikke at si umulig, her at opregne alle de steder, hvor Tollefsen har 55optraadt. Men det eiendommeligste sted hvor han har spilt komedie er i Møllergaten 19, – selveste politikammeret.

Nytaar 1895 optraadte et dilletantselskap paa Folketheatret i Møllergaten, og Tollefsens navn stod under plakaterne som direktør. Man skulde opføre et nytaarsstykke, som efter datidens skik og bruk først skulde gjennemsees av politiet. En sang, «Kristiania er saa fast en borg» vakte straks mistanke. Tollef blev opkaldt paa stationen, og fuldmægtigen sa barskt til ham:

«Denne vise gaar vel efter melodien «Vor Gud han er saa fast en borg?»

«Nei, der er en ganske anden melodi,» svarte Tollef.

«Naa, vil De synge den!»

Og Tollef sang, nu for et helt nyt publikum, første vers av visen, den gik paa en populær operettemelodi.

«Tak, tak,» sa fuldmægtigen smilende. «Det er nok!»

Tollef kan vel ha æren av at være den eneste som har sunget kupletter paa denne scene.

I 1914 la Tollefsen op. Siden trak han sig tilbake til suflørkassen i «Maxim». Nu har hans svigtende syn nødt ham til ogsaa at opgi denne bestilling.

Men han bevarer fremdeles sit gode humør og sit lyse livssyn. Han er meget ute og spaserer og vil gjerne snakke med folk. Naar han drikker et bæger med en ven og kommer frem med minder fra «de gode gamle dage», lyser hans godmodige ansigt op og hans øine straaler.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Gamle Kristiania-originaler

I samlingen Gamle Kristiania-orginaler forteller Rudolf Muus om noen av byoriginalene i Kristiania på slutten av 1800-tallet, f.eks. «Grønlands-Ibsen», «Keiser Dal», skomakeren med tilnavnet «Flik-Flak», trevarehandler Andersen på Youngstorvet, «Jumbo» (oppkalt etter Barnums berømte kjempeelefant) og «Kina-Olsen».

Samlingen kom første gang ut i 1922. Se faksimiler av førsteutgaven på nb.no.

Les mer..

Om Rudolf Muus

Med sine 286 utgivelser er Rudolf Muus en av de mest produktive forfatterne i norsk litteraturhistorie.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.