Gamle Kristiania-originaler

av Rudolf Muus

XV. FUGLE-DANIEL

Naturen hadde utrustet denne mand noksaa stedmoderlig. Han var liten av vekst og hadde et par korte luffer av arme, omtrent like lange som andre folks arme fra skulderleddet til albuleddet, men disse arme hadde ingen albuled, det var forsynet med et par bitte smaa hænder, hvis fingre ikke kunde bevæge sig synderlig. Hans høire fot var klumpfot eller rettere sagt, elefantfot, mens derimot den venstre var normalt utviklet. Det kulerunde hode hadde en isse blank som en billiardkule, næsen krum som et nebb, saa lorgnetten sat godt paa den, og øinene var smaa, klare, gløgge som hos en dompap.

Iversen i fru Heibergs vaudeville «Abekatten», sier: «Der er mennesker, som ved at stelle meget med visse dyr tilsidst blir lik dem. Jeg kjender saaledes en gammel dame, som ved at stelle med kalkuner er blit fuldstændig lik en kalkun.» Og saa skotter han skøieragtig bort paa sin husholderske, som bærer en skarlagenrød hodebedækning og har saare let for at bruse op i harme.

Just saadan var det med fuglehandler Danielsen eller «Fugle-Daniel», som han kaldtes. Han lignet 89grangivelig en fugl, og noget vævert fuglelet var der over hans bevægelser og hele optræden.

Han hadde i en aarrække sin forretning i en kjelderbutik i Teatergaten. Her saa man en broget mangfoldighet av fugle i bur, baade europæiske og tropiske, og her var fuglelaat fra morgen til kveld.

Man skulde tro, at han maatte være aldeles ubehjælpelig med sine defekte arme, men han klarte sig noksaa godt. At stikke haanden i lommen og ta op portemonnæen kunde han ikke, det maatte hans viserpike gjøre for ham, men naar han sat tilbords ved et maaltid, bøiet han sig over tallerkenen og tok bit efter bit av den opskaarne mat som en anden fugl eller satte læberne om kanten av kaffekoppen og hvælvet den opad saa han fik den brune nektar i sig i støtvis. Og sat han i lag og nogen sa: «Skaal, Daniel,» var han kvik til at bøie sig og ta glasset i munden og hvælve det opad, og naar det var tomt plaserte han det atter paa bordet. Han sov helst med klærne paa, saa trængte han ikke hjælp uten naar han skulde skifte. Men det utroligste var, at han kunde klare sig alene i mark og skog ute paa fuglefangst.

Om vaaren kunde man se ham dypt inde i tykke skogen i Grefsenaasen, Maridalen eller Holmenkollen, sammenkrøpen paa en tue, speidende med sine fugleøine efter limpinderne. Alt fra smaagut hadde han været ute paa fuglelok. Han var en rask fotgjænger og benyttet sig hverken av trik eller jernbane; men tilfots tilbakela han lange strækninger og var vel kjendt i Kristiania omegn. Disse 90utflugter var nu et helt sværmeri for ham; ti han var en stor naturelsker.

«Jeg gaar aldrig i teatret,» sa han, «og sjelden i kirken. Skogen er mit teater, ti der er fuglekonsert og liv og munterhet, skogen er min kirke, der er større andagt end noget andetsteds, der aapenbarer Vorherre sin skapermakt, og om han end har gjort det vakkert for os paa jorden, hvormegen større herlighet maa han saa ikke vise os i sin himmel?

Naar man bebreider ham at han satte skogens vilde fugle i fangenskap, sa han:

«De blir snart burvante og jeg steller saa godt for dem, at de trives hos mig, og saa slipper de alle næringssorger.»

Og det er sikkert, han stelte pent med sine fugler og vaaket med faderlig ømhet over dem, og det var som en familiebegivenhet for ham, naar hun klækket sine egg. Gjennem aarenes løp var han kommen til en underlig forstaaelse av de forskjellige fuglearters særegenheter og uttalte sig med en sand fagkundskap om dem.

«Er det ikke det, jeg altid har sagt,» sa han saaledes engang, «at en dompaphan aldrig liker at faa en hun ind i buret sit, den blir sint og grinete, og det kan sjelden foregaa hækning av dompaper uten i fri natur.»

Fugle-Daniel la liten vegt paa sit antræk, og naar hertil kom hans fugleansigt og vanskapte skikkelse, saa han ut nogetnær som et fugleskræmsel.

En søndag var to venner oppe i Maridalen, den ene bar bøsse, den anden fiskestang. Mens den første tok sig en trip op i skogen, sat den anden 91dovent lænet tilbake mot stammen av en gran og røkte.

En stund efter kom kameraten styrtende tilbake, hvit i ansigtet og skrek:

«Aa, jeg har set fanden oppe i myra!»

«Hvad er det for no tøis?» sa den anden.

«Jo, han var saa forfærdelig fæl, at det maatte være fanden. Bli med og se!»

«Ja, ja,» svarte kameraten og reiste sig.

«Ta med dig bøssa, gut, det er ikke godt at vite, hvad en kan komme ut for.»

Han tok bøssen, og de gik ivei. Deroppe i myrkanten stod fanden, og skytten hilste paa ham. Det var hans gamle bekjendt, Fugle-Daniel, som var ute paa lok.

Ja, Danielsen var virkelig skrækindjagende styg, men ikke destomindre syntes han at virke tiltrækkende paa det smukke kjøn. Man saa ham ofte paa gaten i følge med unge, vakre piker. Men man har jo ogsaa tidligere hørt, at stygge mænd kan tiltrække kvinderne. Den franske folketaler Mirabeau, som var den styggeste mand i Paris, kunde simpelthen ikke gaa ifred for fruentimmer. De fleste damer, som traf ham, blev uten hensyn til stand og alder indtat i ham. Forøvrig var Fugle-Daniel gammel ungkar.

Han var en flink forretningsmand og kjøpte og solgte ure og sølvsaker, men han var grundærlig og snøt aldrig folk.

Senerehen flyttet han op til Johannesgaten paa Enerhougen, hvor han hadde bare ett værelse, og det frembød et ganske interessant skue, ti for sine kjære fugles skyld hadde han tat skogen ind til 92sig. Ind mot den ene væg stod hans seng og resten av værelset var optat av grantrær paa stativer, her flagret sisiker, dompaper, korsneb og irisker omkring, og et ekorn klatret muntert i granerne, mens de endnu ikke tamme skogsfugle og de tropiske fugle opholdt sig i bur langs væggene. Her kom strøkets smaagutter op til ham, en eller anden hadde en levende karuss at sælge, og saa slog de sig ned hos ham.

«Sæt paa kaffen til mig, gutter,» pleide han at si.

Saa kokte de kaffe og opvartet ham som bedst og kunde sitte i timevis og lytte til hans underlige historier fra mark og skog. Han var en udmerket fortæller og visste at fængsle sine tilhørere. Til andre tider holdt han moralprækener for dem.

Fugle-Daniel var en noksaa belæst og intelligent mand. Da han for et aars tid siden døde, var der vistnok mangen smaagut, som savnet den godslige gamling.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Gamle Kristiania-originaler

I samlingen Gamle Kristiania-orginaler forteller Rudolf Muus om noen av byoriginalene i Kristiania på slutten av 1800-tallet, f.eks. «Grønlands-Ibsen», «Keiser Dal», skomakeren med tilnavnet «Flik-Flak», trevarehandler Andersen på Youngstorvet, «Jumbo» (oppkalt etter Barnums berømte kjempeelefant) og «Kina-Olsen».

Samlingen kom første gang ut i 1922. Se faksimiler av førsteutgaven på nb.no.

Les mer..

Om Rudolf Muus

Med sine 286 utgivelser er Rudolf Muus en av de mest produktive forfatterne i norsk litteraturhistorie.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.