Gamle Kristiania-originaler

av Rudolf Muus

III. WERGELANDSGUTTEN

I guttedagene læste jeg i Wergelands skrifter om en bondegut, han hadde truffet oppe i fjeldbygden, som het Anders og røbet store evner. Uten at ha faat nogen lærdom, var «Vesle-Anders» svært flink til at regne og han spillet vakkert paa en underlig selvlavet fiolin. Den store digter tok sig av ham og fik ham ind paa Waisenhuset, men Anders, der hadde faat smak for brændevin, og et ørkestløs liv, rømte snart derfra. Der syntes ikke at være nogen raad med ham, og tilsidst maatte Wergeland opgi ham som umulig.

Senere fandt jeg Anders, eller Wergelandsgutten, som han kaldtes, omtalt i Meltzers «Smaabilleder av folkelivet». Her fortælles om et logihus av laveste slags, «Helvede» i Lakkegaten, hvor han sover paa gulvet blandt en hel del andre fanter. Da var det altsaa kommen sørgelig langt ned med Anders. Det var vel i 1850-aarene at Meltzer skrev dette.

Langt ut i syttiaarene fik jeg selv se Wergelandsgutten. Det var paa Eidsvoldsbanen. Der sat en liten forkrøblet mand ganske forskrækkelig fillete med tavset, graasprængt haar og et ansigt som rent kunde skræmme folk, rødblank og 13opsvulmet, saa man knapt nok kunde se de smaa livlige øine. Han hadde en yderst havarert fiolin med bare tre strenge, men den spillet han ganske godt paa.

Nu agtet han sig til Gardermoen, hvor mange forulykkede individer dengang søkte hen i eksercertiden som Fille-Hans, Gælne-Lars og andre skrullinger. Men det manglet ikke Anders noget paa forstanden. Han talte godt for sig, og saa sang han for os en vise, som han hadde skrevet til Carl XV’s pris, og som den folkekjære konge skulde ha honorert med en daler. Sangen var skrækkelig, men vi hørte teksten og den var god. Han gjorde en fin høst av sølv og kobbermynt, som han knyttet ind i et rødt lommetørklæ og puttet ind paa brystet.

Kristianiaoriginaler_s13

14Aar derefter traf jeg ham paa Nitedalsveien, han var helt ædru, livlig og pratsom. Han talte om forfængelighet, som han ansaa for en av de største synder i verden. Noget saa motbydelig som at se kvindfolk spjaake sig ut med fjær og baand! sa han. Men da han begyndte at tale om «han Henrik» kom taarerne ham i Øinene.

Man har aldrig hørt at Wergelandsgutten slog sig tilro med nogenslags arbeide, han hadde nu engang faat drivernaturen i sig. Landeveien var hans rette element. Her travet han milevis. Paa Nitedals- og Maridalsveien kjendte han hver sving, ogsaa hver gaard og hytte han passerte forbi. Høflig og beskeden gik han ind til folk og spillet paa sin fattige fele, og de fleste var gode mot ham – han var en av de personer, som ingen kunde harmes paa. Mat og drikke fik han, men husly kunde man ikke gi ham, i den elendige forfatning han var, men han tok det ikke saa nøie, krøp ind i en lade eller grov sig ned i en gjødselhaug, naar det begyndte at bli koldt. Men sommerens lyse nætter nøiet han sig med blaa himmelen til tak.

Man hørte aldrig noget raat eller stygt fra hans mund; der var intet ondt i ham, i sit ødelagte legeme bar han en barnesjæl. Han elsket blomster, og naar han om sommeren var inde paa en gaard, og blev bespist, bad han gjerne om at faa litt blomster med sig. I det stykke lignet han paa Blomster-Ole, som Jørgen Moe har besunget.

Den, som saa skrammerne i Wergelandsguttens ansigt, kunde tro, at han under drukkenskapens virkning blev en rigtig slagbror. Men det var ikke 15tilfælde, han sloges aldrig med andre, men kun med sig selv.

Ibsen siger i «Fru Inger»: Der findes en ting mellem himmel og jord, som kan gjøre folk gale, og det er tanken paa det, som kunde ha været.

Og naar brændevinet virket altfor sterkt paa Anders, og omtaaket hans hjerne, kom hele hans elendighet klart for ham – hvordan han hadde budt sit livs bestemmelse trods – dæmonerne løstes hos ham og i vildt raseri slog han felen i stykker og hvinet og skar tænder og rendte hodet mot væggen, saa blodet fløt, ja, bar sig ad som en likefrem vanvittig, indtil han segnet om paa jorden og blev liggende i dvale.

Folk, som hadde set ham i disse hans mørke, dæmoniske stunder, sa, at det var et frygtelig uhyggelig syn.

Bylivet syntes ikke at ha nogen egentlig tiltrækning for ham. Han likte sig ikke paa byens gater, og Kristianiafolk kjendte ham kun fra landeveien. Men naar han en sjelden gang kom til byen, var det for at gaa op paa kirkegaarden og lægge blomster paa Wergelands grav. Og før han om sommeren forlot Gardermoen gjorde han gjerne en sviptur opom Eidsvold for at ta med sig granbar. «For han Henrik liker vel bedst at faa det hjemmefra,» sa han.

Der kunde vel neppe findes noget menneske som kjendte Vesle-Anders rette navn. Han var bare Wergelandsgutten – den gutten som den store digter engang hadde trodd paa, ventet sig meget av og git del i sit rike hjertelag. Dette gjorde Wergelandsgutten saa populær fremfor alle andre 16omstreifere og knyttet en vis glans over ham. Det var likesom noget av Wergeland var blit hængende ved ham, og noget som lignede pietetsfølelse mot den folkekjære digter bidrog sit til at man var snil mot den hjemløse stakkaren, som bar hans navn.

Skulde man regne ut, hvor mange mil Anders hadde trasket paa sin fot, vilde det ganske visst blit et høit tal. Man kunde vel ha ventet sig, at man en dag skulde finde ham død paa landeveien, men det blev ikke til det.

Ut i ottiaarene forsvandt han, uten at nogen kunde si, hvor han var blit av. Den, der blir lagt ind paa en fattiggaard, er jo næsten som en levende død for verden. Og paa et saadant sted endte vistnok Wergelandsgutten sit vildsomme liv.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Gamle Kristiania-originaler

I samlingen Gamle Kristiania-orginaler forteller Rudolf Muus om noen av byoriginalene i Kristiania på slutten av 1800-tallet, f.eks. «Grønlands-Ibsen», «Keiser Dal», skomakeren med tilnavnet «Flik-Flak», trevarehandler Andersen på Youngstorvet, «Jumbo» (oppkalt etter Barnums berømte kjempeelefant) og «Kina-Olsen».

Samlingen kom første gang ut i 1922. Se faksimiler av førsteutgaven på nb.no.

Les mer..

Om Rudolf Muus

Med sine 286 utgivelser er Rudolf Muus en av de mest produktive forfatterne i norsk litteraturhistorie.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.