Gamle Kristiania-originaler

av Rudolf Muus

IX. BØRRESEN

Han er en av East-ends mest kjendte gatetyper. Bare hans maate at gaa paa er saa høist original, at man maa lægge merke til ham. Han strammer fremover med drabelige skridt, med brystet ut og hodet stolt hævet – bedst gjør han sig med en floshat, om den ender aldrig saa skabbet. Han har lange, rødlige, graasprængte bakkenbarter, der virker en smule politimæssig. Uttrykket i hans ansigt er værdig, indadvendt som hos en filosof, men pludselig retter han blikket urolig speidende til siden, og hans træk strammes mistænksomt op, som om han veirer en eller anden fare, saa synker han atter i sløv apathi.

Naar han taler, stammer han og det ogsaa paa en original maate. Han snubler i et bokstav for saa at buse voldsomt ut med ordet. Til eksempel, en av de første ganger jeg saa ham, sa han:

«Jeg skulde hente en m–m–mahognistol!»

Børresen er født i 1858 i Lakkegaten.

«Først gik jeg i p–p–pølsemakerlære,» fortalte han selv.

«Hvorfor blev De ikke ved det da, Børresen?»

«Jeg hadde ikke sje–sje–sjeni for p–p–pølsemakeri.»

45Efter hvad jeg hørte av andre, kunde ikke Børresen trives ved noget haandverk. Han vilde helst drive om paa gaterne og paata sig forskjellige smaajobber, som kunde falde. Han bodde hjemme hos sin gamle mor, hvem han trolig bragte sine ofte surt fortjente ører, og hun stelte saa kjærlig om sin store ubehjælpelige søn. Siden, da hun faldt fra og han blev alene, fandtes der snille folk her i strøket, som tok sig av ham. Om hans aandsevner end var smaa, var han dog ikke saa indskrænket, som folk gjerne vilde tro.

Hans hukommelse er temmelig skarp. I ottiaarene gjorde jeg flygtig hans bekjendtskap. Der hengik vel tre tiaar, før jeg atter støtte sammen med ham, men mit navn husket han.

Man kunde vel vanskelig finde en bedre ærendsvend end Børresen. Han var rask til at finde en adresse, utførte sit ærend præcist og nøiagtig og var ærlig like til fingerspidserne.

Lange tider var det hans bestilling at bære fisk fra bryggen op til hotellerne og bære varer fra torvene til folk.

Et lyst humør hadde han og lot sig ikke bøie av nogen motgang. Det var en dag, han stanset utenfor dampkjøkkenet og sendte et langlig blik op mot luken. Da kom en bekjendt og sa til ham:

«Er du sulten, Børre?»

«Ja, jeg har ikke faat m–m–middag paa tre dage. Hahaha!» lo han hjertelig, som om han fandt dette grinagtig morsomt.

Saa fik han søtsuppe og labskaus.

Skjønt Børresen hadde en god hukommelse, kunde han røre sammen virkelig og uvirkelig, og 46med hans noget forvirrede begreper kunde ingen slutte sig til ham som ven eller kamerat, men der var nok av dem, som vilde holde leven med ham. Kom han ind i en butik, hændte det, at handelsbetjentene skjænket ham. Børresen taalte litet, og kom han paa en kant, blev han spillende glad, ja rent ellevild og lo i et væk. Efterpaa blev stakkaren meget daarlig i sit skjøre hode. Folk, som vilde ham vel, raadet ham til at gaa ind i en avholdsforening, og føielig som et barn gjorde han det.

Børresen hadde altid næret store tanker om sit eget jeg og ansaa sig selv som et saare vigtig medlem av samfundet. Den opmerksomhet der vistes ham under ceremonierne ved hans optagelse i goodtemplarlogen, smigret ham i høi grad.

Denne loge hadde en velynderske i nu avdøde frøken Wedel-Jarlsberg. Hun var en aften til stede ved en festlig sammenkomst der, og under dette behaget det hende at henvende nogen venlige ord til Børresen. Han kunde ikke forstaa det anderledes, end at hans tiltrækkende person hadde gjort et dypt indtryk paa den adelige dames hjerte, og i et nu straalte de mægtigste stormandstanker op i hans forvirrede hjerne, i aanden saa han sig allerede som et medlem av den grevelige familie, hans livs store øieblik var kommen, det gjaldt kun at gripe det og holde det fast. Og Børresen stammet modig frem et egteskapstilbud. Men den gamle dame blev mægtig vred og gav ham ren besked for pengene. Børre, som man i daglig tale kaldte ham, gik hjem med en brusten illusion, men man hørte ikke at han tok sig noget større nær av det.

Kristianiaoriginaler_s47

Som aarene gik, syntes der at dukke skjulte evner op hos Børresen. Naar han tidlig og sent færdedes paa gaterne, tilsyneladende sløv og uinteressert, kunde han dog lægge merke til mange ting, som han forstod ikke var som de skulde være. I aarevis næret han folks vanlige skræk for at «ha 48noget med politiet at bestille». Men senerehen hjalp konstablerne ham, naar han led overlast, og Børre kom tilsidst til at anse dem som sine venner. Det faldt ham ind at gi dem vink om visse iagttagelser, han hadde gjort, og dette vink blev taknemmelig mottat og tildels honorert. Man opmuntret ham til at fortsætte hermed og bad ham ha et vaakent øie med det og det.

Naar Børre drev over Lilletorvet og ind gjennom Vaterlands krinkelkroker sløv og aandsfraværende at se til, skulde vel lyssky individer mindst ta nogen notis av ham, hvem de nærmest ansaa for idiot. Men Børre var skarp nok og kunde gaa paa politistationen og avlægge en rapport, der ledet til at gaukereder opdagedes og anden uhumskhet kom for dagen. Men det hændte ogsaa, at Børres skjulte virksomhet opdagedes og han led overlast for det.

For nogen tid siden traf jeg Børresen paa gaten og stanset ham. Jeg bad om at faa tale med ham, men han sa, at han ikke hadde tid netop nu.

«Hvor er De at træffe?» spurte jeg. «Jeg bor paa M–m–mangelsgaarden! Ja, jeg er a–a–ansat der,» rettet han.

«Som hvad da?»

«Som in–in–inspektør!» svarte han stolt. «Der er n–n–nogen igjen av de gælne g–g–guttene og dem maa jeg p–p–passe paa.»

Næste dag avla jeg et besøk paa Chr. Augusts minde og fik tale med Børresen.

Men der syntes «inspektøren» noksaa forsagt overfor nogen oppassere, som stod nærved os i gaarden og syntes at iagtta os.

49«Er De ikke noget ved politiet?» spurte jeg.

Han knappet sin trøie op og viste mig et nysølvs skilt han bar paa vesten, hvorpaa der stod «Privatdetektiv».

«Se det – og De har opdaget flere forbrydelser.»

«M–m–mangfoldige fæle forbrydelser!» stammet han og hvisket ængstelig:

«De der borte ser paa os. L–l–la os tr–tr– træffes en anden gang.»

Han rakte mig høitidelig haanden til farvel, og porten smeldtes igjen bak mig.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Gamle Kristiania-originaler

I samlingen Gamle Kristiania-orginaler forteller Rudolf Muus om noen av byoriginalene i Kristiania på slutten av 1800-tallet, f.eks. «Grønlands-Ibsen», «Keiser Dal», skomakeren med tilnavnet «Flik-Flak», trevarehandler Andersen på Youngstorvet, «Jumbo» (oppkalt etter Barnums berømte kjempeelefant) og «Kina-Olsen».

Samlingen kom første gang ut i 1922. Se faksimiler av førsteutgaven på nb.no.

Les mer..

Om Rudolf Muus

Med sine 286 utgivelser er Rudolf Muus en av de mest produktive forfatterne i norsk litteraturhistorie.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.