Paul Lange og Tora Parsberg

av Bjørnstjerne Bjørnson

FØRSTE HANDLING


En rigt udstyret salon i et første klasses hotel. På venstre væg en dør, nedenfor den en kaminovn, som det brænder i. Foran den og helt fremme et skrivebord. Dobbeltdør i baggrunden, dør til højre. Dørene fører ud fra salonen.

Første møde.


    Paul Lange (i vinterfrak. Holder en hanske i hånden og tar den anden av).

    Kristian Østlie (en ung mand i lang tjenerfrak og hansker, bærende en kurv).

    Paul Lange.

Se så! – Sæt kurven der! (peger på skrivebordet.)


    Kristian Østlie (gjør så. Tar mod Paul Langes hat og frak og går ud med det).

    Paul Lange (går hen til skrivebordet, åbner kurven, løfter buketterne, som ligger i den, forsigtig op og lægger, en efter en, på bordet).

    Kristian Østlie (kommer tilbage i sit livrée, som er meget smagfuldt. Han bærer det med en viss fornemhed).

    Paul Lange (sætter sig til skrivebordet, tar frem visitkort og dernæst omslag, som passer til dem. Så en bog i elegant bind. I store forgyldte bogstaver læses «Almanak» på forsiden. Den har mellemskudte, beskrevne blad, som han studerer. Derefter lægger han et visitkort i omslag og skriver et navn på dette).

Løft op den blå! (Det sker.) Ja, det passer. (Han stikker billetten ind i den. Østlie lægger buketten forsigtig i kurven. Paul Lange ser på, hvorledes han gjør det. Dernæst tar han et nyt visitkort og et nyt omslag og skriver på dette, efter å ha set i sin bog.) Den gule, Østlie! Den ja! Løft den op, – så! – Ja, den er sjælden vakker. (Stikker billetten ind.) Forsigtig! (Østlie lægger den i kurven ved siden av den andre. Paul Lange ser atter i bogen. Lægger visitkort i omslag og skriver.)

Å, hold de to andre op samtidig! – Det er selvfølgeligt, at den hvide er til bryllopsparret. Altså den andre! Men passer den til …? Å ta opigjæn den gule! (Østlie gjør så. Paul Lange ser på begge, tar ud igjæn billetten av den gule og stikker den i den andre. Og den ny billet i den gule. – Ser på den hvide buket.)

Ja, her behøver jeg ingen adresse å skrive?


    Kristian Østlie (som har holdt op den hvide).

Nej, Deres excellence.


    Paul Lange.

Er der git ordre til å spænde for?


    Kristian Østlie.

Ja, Deres excellence.


    Paul Lange.

Så lar De kusken kjøre Dem så fort som muligt. For jeg har brug for Dem her.


    Kristian Østlie.

Jeg har fåt en av hoteltjenerne til å være i forværelset så længe.


    Paul Lange.

Det er en pålidelig mand?


    Kristian Østlie.

I alle fald gjør han, som jeg siger. Vi har brugt ham før.


    Paul Lange.

Ligevel … Kom igjæn så snart som muligt.


    Kristian Østlie (vil gå).

    Paul Lange.

Hør –! Jeg gad dog vide, om det ikke var rigtigere, som jeg hadde det før? Å, – hold op igjæn den gule og violette sammen.


    Kristian Østlie (sætter kurven fra sig og tar buketterne op).

    Paul Lange.

Forsigtig! Så! – Jo, jeg tror virkelig –! (Vil hen og bytte billetterne.) Det vil sige – naturligvis ikke! Lad det være, som det er!


    Kristian Østlie (lægger dem ned igjæn, går).

    Paul Lange.

Telegrammerne! … Dem kan jo dog også en anden gå med. (Tar bogen op.) Var det ikke tre idag? (ser i den.) Nei, bare to. (Tar telegrampapir av en bunke, som ligger færdig. Skriver overvejet. Ringer.)


    En hoteltjener (kommer ind).

    Paul Lange (rejser sig).

Vil De være så god å la et bud bringe disse to telegrammer på telegrafkontoret?


    Hoteltjeneren.

Ja, Deres excellence.


    Paul Lange (tar op sin porte-monnaie).

    Hoteltjeneren.

Portneren kan lægge ud.


    Paul Lange.

Jeg ønsker ingen mellemregning. Og da Østlie ikke er her, – vær’sgo!


    Hoteltjeneren (går).

    Paul Lange (fremover. Ser på sit ur).
(Det banker.)

    Paul Lange (vænder sig forundret. Han går op mod døren).

Hvad kan det være? Så tidlig?

Kom ind!


    Hoteltjeneren (endnu med telegrammerne i hånden, avleverer et visitkort).

    Paul Lange (tar det og ser på det, sagte).

Den herre er derude? I forværelset?


    Hoteltjeneren.

Ja, Deres excellence.


    Paul Lange.

Hør! Kommer her et brev til mig, er De da så god å bringe det ind, – hvem der så er her.


    Hoteltjeneren.

Ja, Deres excellence. – Skal jeg be’ kammerherren komme ind?


    Paul Lange.

Jeg skal selv –. Besørg De Deres ærind!


    Hoteltjeneren.

Ja, Deres excellence.


    Paul Lange (går opover, tjeneren efter).

Andet møde.

(Man hører hilsener udbyttes i forværelset og derpå:)

    Kammerherren (udenfor).

Det er den samme svite av værelser, tror jeg, Deres excellence havde siste gang?


    Paul Lange (udenfor).

Altid de samme.


    Kammerherren.

Her er charmant! (ind i elegant formiddags toilette, behansket og med sin hat i hånden.)


    Paul Lange.

Jeg kan virkelig ikke tilbageholde min beundring: – De, hr. kammerherre, så tidlig på færde?


    Kammerherren.

Der kan man se, hvor lidt dog mænneskene kjænder hverandre. Hvor længe er det siden, vi mødtes første gang? Hos frøken Parsberg, tror jeg?


    Paul Lange.

Det kan jeg si Dem. Det var, da frøken Parsberg satte hus. Det var i første selskab hun gav.


    Kammerherren.

Apropos om frøken Parsberg! De har fåt Deres indbydelse?


    Paul Lange.

Til på mandag? Jo.


    Kammerherren.

Frøkenen har atter gjort mig den ære å be mig være vicevært.


    Paul Lange.

Det har vel sin vanskelighed, så længe kongen er i byen?


    Kammerherren.

Han rejser netop på mandag.


    Paul Lange.

Ja, det er sant!


    Kammerherren.

Det har været et as denne gang!


    Paul Lange.

Men det har ikke tat på Dem. De ser jo udmærket ud. Som bestandig.


    Kammerherren (ser på ham).

At nogen gider så tidlig på formiddagen –? (Paul Lange ler.)

Men lader os være højtidelige! Jeg kommer i kongeligt ærind.


    Paul Lange.

Se, se!


    Kammerherren.

Som mægler mellem magterne. Som ambassadør.


    Paul Lange.

Vil ambassadøren behage å ta plass?


    Kammerherren.

Ikke før jeg har avlæsset. –

Ja, De skjønner naturligvis, hvad det gjælder?


    Paul Lange.

Jeg har en anelse.


    Kammerherren.

Kongen kan ikke opgi troen på, at De vil gjøre Deres til, at regjeringen blir stående.


    Paul Lange.

Og derfor skal også vi bli stående?


    Kammerherren.

Nej, vi kan skam sætte os.

(De sætter sig.)

    Paul Lange.

Jeg læser i aviserne idag, at mistillidsvotumet er indbragt.


    Kammerherren.

Det skal behandles om fire dage.


    Paul Lange.

Det vil sige … fredag, lørdag, søndag … på mandag altså?


    Kammerherren.

Mandags formiddag.


    Paul Lange.

De blir ikke færdig med det om formiddagen.


    Kammerherren.

Så kommer det til å gå ud over frøken Parsbergs fest?


    Paul Lange.

Ja, skal ikke også mange av tingmændene med til den? Det er jo –


    Kammerherren.

– den store årlige fest til minde om hendes onkel.


    Paul Lange (med smil).

Så ordner nok præsidenten det.


    Kammerherren.

Fædrelandet fremfor alt! (Paul Lange ler.) For regjeringschefen vil det næppe bli nogen festdag.


    Paul Lange.

Jeg har ondt av den gamle mand. Mere end jeg kan si.


    Kammerherren.

Det ved kongen, og derfor forstår han ikke –? (stanser og ser på Paul Lange.)


    Paul Lange.

Jeg har dog forklaret Hans Majestæt det.


    Kammerherren (med en skulderbevægelse).

Partispektaklet, ja –?


    Paul Lange.

Jeg holder det ikke ud.


    Kammerherren.

De har indgivet Deres avskedsansøgning, – og det forstår vi alle. Men kongen forstår ikke, hvorfor Deres excellence så ikke kan lægge et godt ord ind for Deres gamle chef? – Det vilde ha stor virkning!


    Paul Lange.

Kongen overvurderer.


    Kammerherren.

Ingen kan overvurdere en tale av Dem i det øjeblik, De går.


    Paul Lange.

Jeg takker!


    Kammerherren.

Det er kongen selv, som siger det.


    Paul Lange.

Så takker jeg én gang til!


    Kammerherren.

De mange og store sager på programmet –?


    Paul Lange.

– Løber ingen fare. Om dem er alle enige. Hele partiet.


    Kammerherren.

Men Hans Majestæt undte den gamle, højt fortjente mand å få føre dem til sejer.


    Paul Lange.

Ingen under ham det hjærteligere end jeg.


    Kammerherren.

Så vis det! De har det i Deres hånd?


    Paul Lange (ryster på hodet).

    Kammerherren.

Sæt, at De nu på mandag gir den gamle flertal? Den gamle kan gjøre meget ud av et flertal. Han er en behændig mand.


    Paul Lange.

En meget behændig parlamentariker.


    Kammerherren.

Det er da også det eneste, han nu er.


    Paul Lange (ser op).

Den bemærkning, – var den kongens?


    Kammerherren.

Nej, den er min. – (I mere overtalende tone.)

Deres excellence, der har så mange sager, som De lever for og vil arbejde frem –?


    Paul Lange.

Det er for de sagers skyld jeg går.


    Kammerherren.

Men netop disse sager nøder Dem engang frem igjæn.


    Paul Lange.

Derfor vil jeg være opsparet. Dette var det, jeg sa kongen.


    Kammerherren (forsigtig).

Er det ikke tredje gang, De nu går bort fra politiken?


    Paul Lange.

Ikke fra politiken; men fra partispektaklet.


    Kammerherren (som før).

Det blir hvergang sværere å komme ind igjæn.


    Paul Lange.

Det indser også jeg.


    Kammerherren (intimere).

De skulde ta mod hjælp til det.

(Stilhed.)

    Paul Lange (opmærksom).

Hvorved?


    Kammerherren.

De mener jo, at med alle fejl er regjeringens gamle chef dog den mand, som best samler vort folk?


    Paul Lange.

Det mener jeg. Ubetinget.


    Kammerherren.

Hvorfor så ikke si det? På mandag?


    Paul Lange (rejser sig).

Jeg ønsker å være en opsparet kraft, altså udenfor.

Og så skulde jeg, idet samme jeg gik, gå hen og ta parti?!

(Stilhed.)

    Kammerherren (blir siddende).

Hvem ved, om De ikke kunde vinde på det?


    Paul Lange (ser på ham).

    Kammerherren.

Der kunde ydes Dem vederlag.


    Paul Lange.

Vederlag –?


    Kammerherren.

Det er jo ikke mere end billigt.

(Stilhed.)

    Paul Lange.

Dette er Deres ærind?


    Kammerherren.

Dette er mit ærind.

(I det samme banker det diskret på døren. Kammerherren rejser sig.)

    Paul Lange.

Undskyld! (Går selv op for at åbne døren på klem.) Er det Dem, Østlie? (Åbner helt døren. Kristian Østlie kommer ind.) Det var rask besørget!

Har De brev?


    Kristian Østlie.

Nej. (Dæmpet.) Hr. Arne Kraft.


    Paul Lange (synlig glad, dæmpet).

Er han her?


    Kristian Østlie.

Ja, Deres excellence.


    Paul Lange (som før).

Før ham ind! (Peger til højre.) Husk, å drag portièren for!


    Kristian Østlie (går).

    Kammerherren.

Har den tjener ikke før været hos frøken Parsberg? Hvad heder han dog –?


    Paul Lange.

Kristian Østlie, søn av den gamle –


    Kammerherren.

– som hun arvet efter sin onkel? Med alt det andre?


    Paul Lange.

Det var ikke den sletteste del av arven.


    Kammerherren.

Nej, gamle Østlie er fuldkommen.


    Paul Lange.

Sønnen er endnu fuldkomnere.


    Kammerherren.

Nu husker jeg! Han var med frøkenen i England? Og taler engelsk?


    Paul Lange (forundret).

Jo –?


    Kammerherren.

Det kommer godt ved.

Ti vederlaget, jeg talte om … (stanser, ser på Paul Lange.)


    Paul Lange (ler).

Nej, gåder gjætter jeg ikke!


    Kammerherren.

Gesantskabsposten i London er ledig.


    Paul Lange.

Ledig –? Ledig den?


    Kammerherren.

Den, ved jeg, har De ønsket Dem.


    Paul Lange.

Engang frem itiden – ja! Jeg kan ikke tænke mig en bedre retrætepost. Men jeg hadde jo ingen anelse om, at den var ledig.


    Kammerherren.

Av alle, som her kan komme på tale, er Deres excellence den, som kjender England best.


    Paul Lange (tier).

    Kammerherren.

Skulde Deres excellence frygte for å tabe en politisk chance ved å lægge et godt ord ind for Deres gamle chef på mandag, så er her vederlag.


    Paul Lange (tier).

    Kammerherren.

I London kan Deres excellence rolig vente Deres tid. Og nyde Deres otium, – som ingen forstår å bruge bedre.


    Paul Lange (smiler og bukker).

    Kammerherren (bukkende).

Hans Majestæts ord. – Og mine med!


    Paul Lange (smiler og bukker endnu dybere).

    Kammerherren.

Hermed har jeg røgtet mit kongelige ærind! – –

Og nu årker jeg, herren forsørge, heller ikke mere! På én gang! (sætter hatten fra sig.)

Få mig til å sidde her og lægge bomuld om den gamle kjæltringen, – som’n var en liten sjuk kjukling! Fy for fa’en!


    Paul Lange (leende).

De kunde dog ikke helt dy Dem! De hadde en parantes!


    Kammerherren.

Paranteserne er mine ventiler! Ved skjæbnens onde tilskikkelser er jeg gamle sjøulk blet en fornemt indbunden bog – med nogle slemme paranteser i.

Ovenpå al denne vamle politiske snak må jeg jagu ta mig en buss! (mens han tar op sin dåse, siger han med en egen, kræmtende lyd:) Hvass! Hvass! (som rensket han halsen. Tar sig en skrå.) Jo længer jeg lever, jo inderligere avskyr jeg politikerne!


    Paul Lange.

Ja, hvem kalder De så? Dog vel ikke –?


    Kammerherren (energisk avbrydende).

Jo, så min sjæl! Allesammen! Som mænnesker kan de være bra nok; men som politikere –?! Fra scha’erne, mikadoerne, cæsar’erne, rex’erne nedover til avisnegrene …, ja, om jeg hadde den magt å skabe fred på jorden, så tog jeg en lang kost, en kost med langt skaft, vil jeg si, – så langt, at det nådde til Konstantinopel …


    Paul Lange.

Hvorfor ikke til Japan?


    Kammerherren.

De har ret! Hvorfor ikke til Japan med én gang? Og syd på til Madagaskar! Til Kapstaden!! Så sopte jeg dem, pinedød, ud i havet, hele hurven! Med deres taler og depescher og ordener og kvindfolk og middager og højtideligheder, – det blev værst for fiskene, for de døde av det.

Men så fik vi andre fred! En stund! For pakket vokste vel til igjæn. Jeg tænker så ofte: vorherre må dog ha et andet liv i baghånd for os ligevæl, – trods det er præsterne, som siger det. For dette her har politikerne således rakket til, at snart er her ikke til å være. Vi må flytte ud.


    Paul Lange (storleende).

Bare så ikke politikerne flytter med?


    Kammerherren.

Jeg har det håb, at de hæntes undervejs. Og føres et andet sted hen. (går efter sin hat.)

Ta De mod kongens tilbud, far, og bed hele selskabet kysse Dem – (ceremonielt bukkende) med et ømt avskedskys! Jeg har den ære!


    Paul Lange (også ceremonielt).

Tør jeg be’ kammerherren å bringe kongen min underdanige tak.

Førend min avskedsansøgning er invilget, tror jeg det ikke rigtig å vise mig på slottet.


    Kammerherren.

Er det Deres excellences hele svar?


    Paul Lange.

Ja.


    Kammerherren.

Dersom Hans Majestæt spør med hensyn til gesantskabsposten? Hvad skal jeg så si?


    Paul Lange.

At det er et moment. (Stilhed.)


    Kammerherren.

Ikke mere?


    Paul Lange.

Jeg kan ikke for øjeblikket si mere.


    Kammerherren.

Au revoir!


    Paul Lange.

Au revoir! (følger kammerherren ud.)


Tredje møde.

(Ind fra højre kommer lidt efter Arne Kraft og Paul Lange sammen, Paul Lange med armen over Arne Krafts skulder.)

    Arne Kraft (med en papirpakke i hånden).

Så slap jeg da frem av fangenskabet!


    Paul Lange.

Ja, du må virkelig undskylde! Men nu skal vi ordne det så, at vi kan bli alene. (Ringer.) Længe!


    Kristian Østlie (ind).

    Paul Lange.

Jeg er ikke hjæmme. Ikke for nogen. Tag rejsetøjet bort fra forstuen, så ingen ser det.


    Kristian Østlie (vil gå).

    Paul Lange.

Men kommer her brev, så –


    Kristian Østlie.

Ja, Deres excellence! (går.)


    Arne Kraft.

Gud, – dersom jeg skulde ha så mange hemmeligheder, som du har –!


    Paul Lange.

Ha, ha!


    Arne Kraft.

Og ta så mange hensyn!


    Paul Lange (munter).

Især det, ja!


    Arne Kraft.

Hvor mange buketter har du sendt ud i verden idag?


    Paul Lange (skøjeragtig).

Ikke én eneste en!


    Arne Kraft.

Å –? Å –? De må være dyre blomsterne nu?


    Paul Lange.

Det er de også! Uforskammet dyre!


    Arne Kraft.

Ja, det går an, når et rigt hjærte har en rig pung. Men hvis jeg skulde fordele så mange buketter og telegrammer pr. dag, kom jeg til å sende fejl!


    Paul Lange (ler).

Det tror jeg sandelig med! Men nu skal du være snild gut! Nu skal vi rigtig ha det hyggeligt! Jeg glæder mig til å få tale om andet end politik. Jeg har hver time på dagen været overrendt, lige siden jeg indgav min avskedsansøgning. Igår var endog stortingets præsident her!


    Arne Kraft.

Også jeg lykønsker dig med avskedsansøgningen! Det var godt gjort!


    Paul Lange.

Å, jeg skulde ha gjort det for længe siden. Men hensynene –


    Arne Kraft (ler).

Ja, du har altid havt nok av dem! Forresten: han skulde ha gåt, og ikke du! – –

(Paul Lange drager på skuldrene.)

Og så takker jeg dig for din idé om almindelig, tvungen folkepension. Nu har jeg studeret den. (Han ruller ut dokumentmappen.)

Jeg finder den genial. Der er løsningen! Senere eller tidligere vil det trænge igjænnem. Tak for lånet!

(lægger dokumenterne fra sig på bordet.)

    Paul Lange (tar og låser dem ned).

Det var morsomt å høre.


    Arne Kraft.

Det slutter sig værdig til det, du alt har sat igjænnem: Kvindernes arveret, lig mændenes, og kvindernes særeje, og en mænneskeligere kriminallov – –


    Paul Lange (avbrydende).

Du gjør mig glad!

Kom nu, lad os sætte os og ha det koseligt!

(De sætter sig begge to; men ved bordet og tættere sammen.)

    Arne Kraft.

Det er sligt, jeg kalder politik!


    Paul Lange.

Jeg også!


    Arne Kraft.

Dette endeløse slagsmål om maden og magten folkene imellem og partierne mellem – ysch!

Du skal se, de river hverandre ihjæl, så her står igjæn bare to store blodhunde, en på hver side havet. De kan ikke nå til å få strupetag på hverandre!


    Paul Lange.

Ha! Ha! – Er du i godt humør idag?


    Arne Kraft.

Jeg er det. Jeg er glad ved, at mistillidsvotumet endelig er indbragt.


    Paul Lange.

Er du virkelig?


    Arne Kraft.

Naturligvis! Rent bord, for pokker! – Er ikke du?


    Paul Lange.

Jeg tror ikke på nytten av de store offentlige avstraffelser. Lad os gå vor bene vej fremover, det er hovedsagen for mig.


    Arne Kraft.

Men når vi hindres i det?


    Paul Lange.

Et par års tid –? Så falder han bort av sig selv.


    Arne Kraft (springer op).

Det skulde nationen vente på? Og imens undergå alle de slette inflydelser?!

Det kan dog ikke være din mening?


    Paul Lange.

Men sæt dig dog ned igjen! Tag det med ro!


    Arne Kraft (sætter sig).

Jeg er kommen for å be dig ikke gi efter for det tryk, som nu øves.


    Paul Lange (springer op).

Nej, du gode gud! Du også? – Får jeg da aldrig fred!


    Arne Kraft (stødt).

For dig selv, mener du? Eller for os?


    Paul Lange (også stødt).

For mig selv? Hvad vil det si?


    Arne Kraft.

At du aldrig med rolig samvittighed kan gå hen på mandag og støtte ham! Du minst av alle!


    Paul Lange.

Ja, hvorfor?


    Arne Kraft (springer op).

Hvorfor? Hvorfor?

Kan du huske, da du på regjeringens vegne gjorde en indrømmelse til vor – såkaldte forbundsfælle, og regjeringens chef vilde ha ansvaret for det kastet over på dig? På dig alene! Den slyngel!


    Paul Lange.

Nå, nå –!


    Arne Kraft.

Jeg har brev fra dig på, at du handlet i fuld overensstemmelse med ham.


    Paul Lange.

Det skal jeg nårsomhelst si ham i hans åbne åsyn!


    Arne Kraft.

Altså! – Kan du huske, da han skrev en lang fremstilling til dig, som han læste for sine kolleger og fik sanktion på av dem, – og så sendte dig noget ganske andet? Et helt andet brev, som de ikke kjendte til!


    Paul Lange.

Javist. Men hvortil drage frem slige småtterier?


    Arne Kraft (meget forbauset).

«Småtterier». – Du kaldte det, ved gud, ikke småtterier dengang.

Dengang du søgte min hjælp. (Gjentar siden for sig selv et par ganger:) «Småtterier?»


    Paul Lange.

Tror du, jeg har glemt det?

Men der er dog sandelig andet å mindes ved den mand end hans fejl.

Hans livslange arbejde, hans alder! Og at han for vor skyld har en nedbrudt helbred.


    Arne Kraft.

Vi skal mindes det! Men ikke til folkets skade. – –

Hvad sigter de love på, som du har sat igjennem? Og de forslag til love, du nu lever for?


    Paul Lange.

Hvad de sigter på?


    Arne Kraft.

Ja.


    Paul Lange.

Naturligvis på retfærdighed. På større retfærdighed.


    Arne Kraft.

Og du vil støtte en uretskaffen statstyrer?!


    Paul Lange.

Uretskaffen?


    Arne Kraft (uden å la sig avbryde, stærkere:).

Uvederhæftig! Usandfærdig! Ond!


    Paul Lange.

Du er ikke politiker.


    Arne Kraft.

Hvad gjør det her?


    Paul Lange.

Det skal jeg si dig!

Om du levde i et land, der sandhed og usandhed ikke altid var til å skille. Der du daglig hørte store ord, som ingen egen værdi hadde, de var bare sedler, anvisninger, – om de kunde infries eller ej, fik stå hen, … ja, hvad gjorde du så? Gav du dig til å ta dem for ægte?


    Arne Kraft.

Du behøver vel ikke å spørge?


    Paul Lange.

Nej. For du har rejst meget, du kjender til det. Men nu forsikrer jeg dig, at det er det samme med politikerne.

De er et sådant folkefærd. Når de taler om redelighed, uredelighed, om frihed og fædreland, om troløshed, forræderi, – disse store ord betyder ikke det samme for dem som for os. De er mest bare schakbrikker i et spil. De tages alene frem, hvergang der skal vindes på dem. Ellers ligger de rolig i skuffen.


    Arne Kraft.

Ja, hvad vil du si med det?


    Paul Lange.

Du skjønner da, at mænd, som lever i det milieu, de har sandelig ikke stort å holde sig fast til. De glider let ud. De kan ikke dømmes altfor strængt.

Ja, bliv nu ikke utålmodig! Det er så! Hverken du eller jeg kan ændre det. Jeg gjentar: de udgjør en race for sig.


    Arne Kraft.

Blant norske politikere har jeg mange bra venner.


    Paul Lange.

End jeg? Udmærkede! Men jeg tar dem ikke altid alvorlig.


    Arne Kraft.

Du får undskylde, om vi andre gjør det.

Du er på fejl vej her.


    Paul Lange.

Jeg?

Husk do-ut-des politiken, hvor almindelig den er! Jeg tør nok sige: den grisede do-ut-des politiken!


    Arne Kraft (avbrydende).

Du har gjort studierne derude i de store lande. Der passer det kanske.


    Paul Lange.

Jeg skal si dig, min ven: når det blir politik, som du kalder så – og jeg med dig! – det, og bare det, ja, da kommer et nyt sæt av mænd! Da kan du lægge din strænge målestok. Men nu?! Det vilde være svært hårdt.


    Arne Kraft.

Jeg begynder å ane uråd; – agter du virkelig på mandag å støtte ham?


    Paul Lange (såret).

Det har jeg ikke sagt.


    Arne Kraft.

Men du gjør det?


    Paul Lange (stolt).

Det beror på?


    Arne Kraft.

Jeg er kommet for å varsku dig! De bedste mænd og kvinder, landet ejer, står vagt her.


    Paul Lange (meget såret).

Handler jeg, så er det fra det inderste av min natur. Og da skal jeg også forsvare det. (Slår om.)

Men min gamle ven! Skal vi virkelig stå således mod hverandre?


    Arne Kraft (varmt).

Nej, det skal vi ikke! Vi er for gamle venner til det! Men vil du høre, hvordan jeg ser det?


    Paul Lange.

Naturligvis.


    Arne Kraft.

Du sa engang: Det er hærdende å bo så langt mod nord. Hærdende for helbred og vilje.


    Paul Lange.

Ja. Er ikke det sant?


    Arne Kraft.

Jo. Men, min ven, så må vi hærdes til mere end til å tåle kulde.

Faren er for os, at vi kan bli et vinterfolk. Uden varme, uden frugtbarhed i plan og dont. Vi har været nær ved det. Kampen har egenlig altid hos os ståt om det der: om å hugge os løs av isen.

Den kamp har aldrig lykkes så godt som nu. Den ene store sejer på den andre. Og nu sist politikens.

(Lidenskabelig.) Men så ødelægger han alt for os! På ærgjærrige spekulationer, i svig!

Alt småligt er atter oppe! Med mistænkeliggjørelse, med anklager, med forfølgelse! Vi er drevet tilbage i isen. Ungt folk er blet gammelt på det.

Andre nationer har ikke denne store, stadige fare over sig. For dem er en national skuffelse som en kort vinter, en slags hvile. For os er den hvergang livsfare!

Nej, du –: svig er det koldeste av alt koldt. Vi møder den ikke første gang i vor historie. Men det må bli siste! (Nærmere.) Paul Lange, min ven, det må bli siste!


    Paul Lange.

Ja, hvad vil du?


    Arne Kraft.

Intet, som er mod din natur. Du skal bare ikke støtte ham på mandag.


    Paul Lange.

Du ser det i stort. Og forsåvidt –.

Men her er mennesker bag! – Hvor var han os alle kjær!


    Arne Kraft.

Om jeg kunde ta ham på mine arme og bære ham bort fra det, – tviler du på, at jeg gjorde det? At jeg holdt det for den skjønneste dag i mit liv?


    Paul Lange.

Nej, nej!

(Det banker.)

    Begge (forundret).

    Paul Lange (hvisker).

Å –! Brevet! (går opover og sier under det) Værs’go!


    Kristian Østlie (åbner døren netop såvidt, han kommer ind).

    Paul Lange.

Er det brev?


    Kristian Østlie.

Nej, Deres excellence. Det er … (nærmer sig Paul Lange og hvisker.)


    Arne Kraft (går frem ifra dem, smilende).

    Paul Lange (et steg bagover. Dæmpet).

Her, sier De?! (Han synes å ville ile ud. Betænker sig, hvisker til Østlie, som straks går. Paul Lange fremover til Arne Kraft.)

Du må ikke ta det ilde op; men – – der hænder undertiden det, man ikke har forudset.


    Arne Kraft.

Atter hemmeligheder! Du har vel et gjemmested på den andre siden også?

– Ja, dette betyder, at jeg skal gå?


    Paul Lange.

Nej. Det vil si – jo naturligvis! Men du må ikke ta det fortrydelig op?


    Arne Kraft.

Nej, kjære –! Giv mig så et grejt løfte!


    Paul Lange.

Netop nu …? Kan du ikke vente til i eftermiddag?


    Arne Kraft (ler).

Blir han mindre skyldig i eftermiddag? Eller skulde retfærdigheden få en anden kurs f. ex. klokken fem?


    Paul Lange.

Du har ret. – Lad gå!


    Arne Kraft (ivrig).

Du lover os det?


    Paul Lange.

Jeg lover dere det.


    Arne Kraft.

Ja, ikke fordi du vil bli mig kvit …?


    Paul Lange.

Nej, nej! Jeg lover å bli borte på mandag.


    Arne Kraft (indtrængende).

Vi har dit ord? Dit højtidelige ord?


    Paul Lange.

Ja! (lægger sin hånd i hans.)


    Arne Kraft.

Tak! Det ventet jeg av dig! Jeg kan si, jeg var ikke gåt uden det. – Farvel!


    Paul Lange.

Du har altid villet mit vel! (lægger armen over hans skulder, idet de går sammen opover.) Jeg har dig så meget å takke.


    Arne Kraft.

End jeg dig –!

Ja, nu er jeg glad! Også for din skyld! Nu ved jeg, det vil gå dig godt! – –


    Paul Lange.

Hvad er det?


    Arne Kraft (som har stanset og ser på ham).

Nej, det må jeg dog vide, før jeg går! Du sa «småtterier» før. Men nu ved jeg, at da du skrev til mig om regjeringschefens troløshed, da var der noget, du dulgte. Noget jeg har fåt høre siden. Nu nylig.


    Paul Lange.

Og det er?


    Arne Kraft.

At du tog dig det så forfærdelig nær! Så over alle grænser! Er det sant?


    Paul Lange (urolig).

Det var lige efter min hustrus død. Jeg var meget oprevet dengang.


    Arne Kraft.

De sier, – jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal udtrykke det? Det har grebet mig. Jeg kan ikke gå det forbi, nu, jeg står over for dig igjen. – De sier, – at det næsten gik på livet løst? – Kjære ven?


    Paul Lange.

De sier så meget. –


    Arne Kraft.

Jeg vil nødig tale om det. Men jeg må nok spørge: hvad har man så venner til? –

Farvel! (rækker hånden ud.)


    Paul Lange (tar den ikke).

Ja men …? Går det aldrig dig så, at sommetider blir alting så umuligt, så – så skiddent? Det er usømmeligt å være med længer?


    Arne Kraft.

Aldrig!


    Paul Lange.

Nej, nej! Du er en anden natur. (Sky.) Så folk virkelig taler om det?


    Arne Kraft.

Ja, de, som var sammen med dig dengang. –

Så går jeg!


    Paul Lange.

Tak fordi du kom! Tak!


    Arne Kraft (smilende).

Nej, følg mig ikke ud! Jeg mærker jo, at …


    Paul Lange (hjærtelig).

Farvel da!


    Arne Kraft (ligeså).

Farvel! (ud.)


    Paul Lange (alene. Går et par steg. Stanser).

At jeg blev minnet om det nu? Jeg får slig angst! (Ser mod døren til højre.) Hvad går jeg imøde? (Flætter sine hænder sammen foran sig. Bekjæmper sig. Frejdig frem mod døren. Da stanser han atter som for å hente ånde. Så ud.)


Fjerde møde.

(Paul Lange kommer ind fra sideværelset med Tora Parsberg under armen. Hun er vinterklædt.)

    Tora Parsberg.

De har forskjellige gjemmesteder, synes det? Jeg er virkelig glad ved å befris fra mit.


    Paul Lange.

Jeg hadde jo ingen anelse om …! Her var nogen, som –. De må endelig undskylde!


    Tora Parsberg.

Det forbauser Dem, ser jeg, at jeg kommer selv?


    Paul Lange.

Jeg tilstår, det forvirrer mig. De har det mod, som –


    Tora Parsberg.

De ikke har?


    Paul Lange.

Det vil sige, De må endelig ikke sætte det på debetsiden av min konto hos Dem!


    Tora Parsberg.

Ja, hvorfor ikke?


    Paul Lange.

Det kan jo være, det bare er overfor Dem, jeg mangler mod.


    Tora Parsberg.

Kanske? Nå, – for at De kan komme Dem lidt, vil jeg begynde med en forretningssag – – (Hun frir sig samtidig fra kåben.)


    Paul Lange.

Tør jeg hjælpe Dem – –?


    Tora Parsberg.

Tak! (Mens hun taler, tar hun alt yttertøj av.) Gamle Østlie er dårlig. Jeg tør ikke bruge ham på mandag. Vil De låne meg Kristian?


    Paul Lange.

Med største fornøjelse!


    Tora Parsberg.

Tak! – Ja, nu er jeg altså her! For De skal ikke undgå å tale med mig!


    Paul Lange.

Igrunden kunde intet dejligere hænde.


    Tora Parsberg.

Vi sætter os?


    Paul Lange (idet han iler til for å ordne det).

Der kan De se, som jeg er –!


    Tora Parsberg (uden å avbrydes).

Her? – (Hun vil sætte sig.)


    Paul Lange (skyver stolen lidt tilrette, sætter sig selv ved siden av; men i ærbødig avstand).

    Tora Parsberg (efter en kort stilhed).

Jeg har læst Deres brev. – Nej, det er ikke nødvendigt å si noget! – Jeg bare begynder med begyndelsen.


    Paul Lange.

Nu, De sidder her foran mig, … ja, før også … det vil si naturligvis straks det var sendt, forstod jeg ikke, at jeg hadde vovet det.


    Tora Parsberg.

Da kan jeg så godt forstå det. Det kom ikke overraskende! (ler.)


    Paul Lange.

De har vist mig så megen godhed. Uden det hadde jeg naturligvis ikke … (stanser.)


    Tora Parsberg.

Sådan er mændene! Når man viser dem godhed, får de straks en ret. Nemlig ret til mere.


    Paul Lange.

Nej, tro ikke det om mig! Hvordan skulde jeg vove å indbilde mig noget overfor Deres exceptionelle stilling –?


    Tora Parsberg.

Det synes mig dog virkelig, som her er syn for sagn! (ler.) Det var ellers udmærket skrevet, Deres brev. Kunde vi ta det så let, var jeg ikke kommet.


    Paul Lange (forskrækket).

Så let? – Det gjør mig ondt å høre. Der er gåt måneders overvejelse forud.


    Tora Parsberg (smilende).

Det tviler jeg ikke om. De tar vist ingenting let. Men når jeg nu er blet, hvad man kalder «en ældre pige» – og jeg har dog ikke manglet friere –


    Paul Lange.

– Nej, naturligvis! Vi har jo alle hørt – – (stanser.) – –


    Tora Parsberg.

– så må det vel ha sin grund. Det har for mig ikke været «let».


    Paul Lange.

Således! Omforladelse!


    Tora Parsberg.

Jeg mener bare, her er meget å få opgjort. Som De ikke har rørt ved.


    Paul Lange.

Således! Naturligvis!


    Tora Parsberg (uden å stanses).

Vi må komme til å kjende hverandre, eller rettere: vi må bytte ud det kjendskab, vi har til hverandre. Efter Deres brev kan vi ikke længer lege blindebuk.


    Paul Lange (gjør en bevægelse).

Det har vi da aldrig gjort!


    Tora Parsberg (uden å ænse det).

Vi kan ikke længer vedbli å si hverandre bare ottendedelen av, hvad vi tænker. Derpå beror jo alt selskabeligt samkvem.


    Paul Lange.

Således!


    Tora Parsberg.

Jeg mener, at nu må vi tale ud. Derfor er jeg kommet.


    Paul Lange.

Jeg kan ikke modsætte mig det, når De vil. Men – (stanser.)


    Tora Parsberg.

Det piner Dem?


    Paul Lange.

Nej. – Det vil si: jo, naturligvis, det piner mig! (Ser hende le.) Det piner mig, at De tar det på denne måde. Rent ud sagt: Lad mig heller få Deres svar uden forklaring! (Rejser sig.) Jeg forstår jo nu, hvad det indeholder. Jeg bér Dem om det! Vi var to gamle venner. Jeg i al fald har ingen bedre. Har aldrig hat. Deres venskab er min største lykke.


    Tora Parsberg.

Jeg forstår Dem virkelig ikke.


    Paul Lange.

Lad det brev være uskrevet! Lad det være som det var, vort venskab, før det brev kom! Hvis det er Dem muligt?


    Tora Parsberg.

Ta det roligt! Sæt Dem! – Ja, jeg svarer Dem ikke, før De har sat Dem.


    Paul Lange (sætter sig).

    Tora Parsberg.

Det er ikke længer muligt. Vort venskab kan ikke mere være som det var.


    Paul Lange.

Det kan ikke –?! (vil rejse sig, men husker han skal sidde.)


    Tora Parsberg.

Et sådant brev er dog et indbrud.


    Paul Lange.

Hvad siger De, frøken –?


    Tora Parsberg (uden å stanse).

Et indbrud i rum, som til da var stængte.


    Paul Lange.

Så har der været gjort mange indbrud hos Dem, frøken.


    Tora Parsberg.

Ingen anden kom ind. For alle andre var hele huset stængt. Og forblev stængt. Men De derimod var jo inde, De har været der i mange år. Dog har flere rum forblet stængte også for Dem. Og det kan de nu ikke længer være. Efter Deres brev. De gjemte ting, vi aldrig har sagt hverandre, nu må de siges. Herefter vilde vi ikke kunne tale om noget uden å tænke på det, vi ikke har talt om; ikke taler om.


    Paul Lange.

De har ret. Desværre De har ret. –


    Tora Parsberg.

Blir De ræd ved det?


    Paul Lange.

Ikke netop ræd. Det vil sige: jo naturligvis, jeg blir ræd! Jeg kjender Deres oprigtighed. Den er frygtelig. Især Deres spørsmål.


    Tora Parsberg (ler).

    Paul Lange.

Og her er jeg sky. Av grunde, som De ikke kan kjende.


    Tora Parsberg.

Kanske dog? Men hvad min oprigtighed angår, – når man vælger å leve, som jeg har valgt, ugift, alene altså, og dog på første linje, med åbent hus, venner om sig, indflydelse på dem, og lidt av det, man kalder magt, … da er vilkåret, det første, uomgjængelige vilkår: å være oprigtig. Til alle sider oprigtig. Leve således, at man tør være det.


    Paul Lange.

Det har jeg altid forståt.


    Tora Parsberg.

Ærligheden er mit livs luft. Men det klima er ikke altid mildt. (ler.)


    Paul Lange.

Nej.


    Tora Parsberg.

Og dog ønsker De å leve i det?


    Paul Lange.

Under Deres værn? Ja.


    Tora Parsberg (ler).

– For da å åbne lidt på et av de stængte rum: De har længe syntes godt om mig, Paul Lange?


    Paul Lange.

Jeg har det, frøken Parsberg!


    Tora Parsberg (stille).

Også da … da De ikke hadde lov til det?


    Paul Lange (stille).

Også da.


    Tora Parsberg.

Men De sa ikke et éneste ord.


    Paul Lange.

Jeg voved det ikke.


    Tora Parsberg.

Det kunde jeg godt lide. (Stilhed.)

Deres hustru døde, og De sa heller intet.


    Paul Lange.

Det skyldte jeg hende.


    Tora Parsberg.

Det skyldte De hende.

Nu først kommer De. De kommer som statsminister og excellence. Tør jeg tro, at De næppe var kommet, før De blev det?


    Paul Lange.

Er det Dem ubehageligt?


    Tora Parsberg.

De skal svare mig!


    Paul Lange.

Det er som De siger.


    Tora Parsberg.

De tror, jeg er glad i titler?


    Paul Lange.

Jeg sætter Dem så højt, at jeg ellers ikke hadde vovet – – (stanser.)


    Tora Parsberg.

– å fri til mig! Uden som statsminister og excellence! Det skulde ikke være å undervurdere mig, Paul Lange? (Han forskrækkes.) Var det med høje titler og rang, jeg vilde gifte mig, så var jeg længst gift.


    Paul Lange.

Men bedste frøken, De misforstår mig!


    Tora Parsberg.

De forbytter bestemt Deres eget syn på disse ting med mit? (ler.)


    Paul Lange.

De glemmer, frøken, hvad jeg skrev, at jeg står i færd med å si fra mig begge dele, både statsministeren og excellencen. Jeg skrev også hvorfor. Så De må vise mig den retfærdighed å huske, at der er ting, jeg sætter højere end det å være statsminister og excellence.


    Tora Parsberg.

Tror De, jeg sad her uden det?


    Paul Lange.

Nej! Jeg takker Dem for de ord! Men jeg må få lov å finde det besynderligt, at De ligefuldt siger sådant. Jeg kommer til Dem, netop som jeg vil frasige mig både rang og titler. Det er først, når jeg har bestemt mig til det, at jeg sender Dem mit … (stanser.)


    Tora Parsberg.

De stanser? (ler.) De tør ikke nævne ordet? Frierbrev. Det er også et morsomt ord. Frierbrev? (ler.) De har sendt mig et frierbrev! (ler.)


    Paul Lange.

Istedetfor å komme selv! Desværre jeg har det. Er det bare komisk? At jeg ikke torde? At jeg overfor Dem har så megen ærbødighed? Jeg kan nok sige undseelse. For mig står et sådant møde med Dem, et avslag av Dem, kanske en liden latter … så frygtelig, at jeg – – (Stilhed.) Jeg kunde ikke. Jeg –


    Tora Parsberg (avbryder).

– Min kjære ven, det er helt Dem selv! Jeg har uret. De må også få være Dem selv! De vil gjemme Dem væk, og jeg vil ha frisprog.


    Paul Lange.

Må jeg få lov å fuldføre min sætning fra før –?


    Tora Parsberg (ler).

De har næppe fuldført en eneste sætning, siden jeg kom!


    Paul Lange.

Det var kanske ikke min skyld alene?


    Tora Parsberg.

Kanske! – Og nu får De ikke fuldføre denne heller! De skriver og spør, om jeg vil dele Deres liv som fri mand? Leve med Dem for reformatoriske planer, som De ved, jeg elsker?


    Paul Lange.

Sådan er det.


    Tora Parsberg.

Oversat fra Deres sprog i mit, siger De til mig: Jeg gjør nu et meget vovsomt sprang bort fra politiken – og ud i det uvisse. Menneskene kan bli træt av sligt. Menneskene kan glemme å kalde på mig den tredje gang. – Tænkte De ikke omtrent så?


    Paul Lange.

Fuldkommen rigtig.


    Tora Parsberg.

Derfor sa De Dem selv: Om den snille Tora Parsberg nu vilde slå følge, så vi gjorde det sprang sammen?


    Paul Lange.

Men frøken –? (springer op.)


    Tora Parsberg (uden å stanses).

Så vilde kanske spranget ud i det uvisse ikke være så uvisst endda. Og ferietiden blev meget morsommere.


    Paul Lange (blir stående).

Dette er å ta al poesi av det.


    Tora Parsberg.

Ja, den poesi, som lever av det halvdunkle. Av halvdunkel moral og halvdunkel intelligens. Den er ikke Deres og ikke min. Nej, klar helt ned i dybderne! Det har også sin poesi, og den er større. (Rejser sig.) Trods alt, og over alt andet, er De politiker, Paul Lange. De regner med virkeligheden. Og regner rigtig. (ler.) Selv i det stykke med statsministeren og excellencen regner De rigtig. Jeg bryr mig meget om, at De ærer mig.


    Paul Lange.

Frøken!


    Tora Parsberg.

Jeg har rejst mig bare for å hente Dem ned til mig igjen. Kom nu, så sætter vi os! (De gjør så.)

Så er vi gode venner igjen, ikke sant?


    Paul Lange.

Om vi er?!


    Tora Parsberg.

Vi har jo været det, fra vi var unge.


    Paul Lange.

Fra vi var unge? Desværre, De er adskillig yngre end jeg. Og De er ung endnu, mens jeg –. Jeg kom så sent til.


    Tora Parsberg.

Dengang jeg var ung –


    Paul Lange.

– Helt ung! –


    Tora Parsberg.

Dengang jeg var «helt ung», fridde ingen til mig. Ikke engang De.


    Paul Lange (blir svært forlegen og vil atter op).

    Tora Parsberg (ler).

Skal De nu på flugt igjen?


    Paul Lange (blir siddende).

    Tora Parsberg.

Sagen var, at dengang var jeg fattig og forældreløs. Og ingen vidste, at jeg skulde bli rig. Én undtagen. Han, som vilde gjøre mig til sin arving. Og en til: Jeg selv.


    Paul Lange.

Han hadde sagt Dem det?!


    Tora Parsberg.

Endog før jeg var halvvoksen! Men jeg måtte ikke la mig mærke med det. Det var vilkåret.


    Paul Lange.

Det holdt De?


    Tora Parsberg.

Ubønhørlig.


    Paul Lange.

Sandelig, det var godt gjort.


    Tora Parsberg.

Ja, var det ikke? Jeg tror, han vilde prøve, om jeg var værdig.


    Paul Lange.

Kanske gi Dem noget å få karakter på.


    Tora Parsberg.

Hemmelig rygstød. Kanske? Mod bedstefars despoti? Jeg tror det. Men i hvert fald: han satte mig op på en høj udsigt. Derfra tog mange forhold sig anderledes ud.


    Paul Lange.

Naturligvis! Dette er interessant.


    Tora Parsberg.

Jeg så også på Deres forhold, Paul Lange!


    Paul Lange.

Ak ja, mine! De var ikke heldige.


    Tora Parsberg.

De arbejdet for en stor fremtid, De var ærgjærrig, vilde vide alt, se alt. Og så rodde De Dem for langt ud og kom i stor gjæld. De var for sangvinsk.


    Paul Lange.

Og uerfaren. Fremfor alt uerfaren.


    Tora Parsberg.

De led.


    Paul Lange (urolig).

Forfærdelig! Mer end nogen kan tænke sig.

Lad os ikke tale om det!


    Tora Parsberg.

Ja, er De ikke over det der endnu?


    Paul Lange.

Jeg kommer aldrig over det, frøken!


    Tora Parsberg (læner sig over mod ham).

Ikke før der tales åbent om det, Paul Lange.


    Paul Lange (forskrækket).

Om det der?


    Tora Parsberg (som før).

Mellem os to, mener jeg.


    Paul Lange.

Skal vi rippe op i det der også?


    Tora Parsberg.

Det er især derfor, jeg er her.


    Paul Lange.

Ja frøken – med al min ærbødighed – – (rejser sig.) da kommer De til å tale uden mig. For jeg tåler det ikke.


    Tora Parsberg.

De burde finde så megen tillid til mig, at De stoler på, jeg har mit mål med det. Og at det ikke er for å gjøre Dem ondt.


    Paul Lange.

Men det gjør mig ondt! Mere end De kan forestille Dem, som altid har hat det godt.


    Tora Parsberg.

Tror De? De burde dog først høre!


    Paul Lange.

Jeg kan ikke! De må da forstå hvorfor.


    Tora Parsberg.

Javist forstår jeg! Men netop derfor vil jeg!

Kom nu og sæt Dem!


    Paul Lange.

De gjør den stol til et torturredskab.


    Tora Parsberg.

Ja, – som får os til å tale sanhed! Livet, ved De, grundlægges på sanhed.


    Paul Lange (kommer).

Nuvel, – sanheden er jeg ikke ræd. (Sætter sig.) Det er Dem jeg er ræd.


    Tora Parsberg.

De er ræd, jeg skal vide, at dengang De var som mest fortvilet, fridde De til en meget rig pige. Og fik kurven. (ler.)


    Paul Lange.

Ja. De vil endelig, at jeg skal føle mig latterlig i Deres øjne?


    Tora Parsberg.

Jeg finder ikke dette egenlig latterlig. Det var et uhæld. Som så mange har hat! Forøvrigt en fuldkommen redelig sag. De hadde gjort Deres store udlæg, hun fik gjøre sine. Ellers var livet blet stængt for Dem, før De fik begynde.


    Paul Lange.

Sådan var det.


    Tora Parsberg.

Det værste var, at De fridde én gang til og atter fik en kurv! (ler.)


    Paul Lange.

Ja, der ler De dog!


    Tora Parsberg.

Av Deres forskrækkelse! Det er umuligt andet. (ler).

Man hadde gjort en sammensværgelse mod Dem. Som De skyldte Deres lattermilde venner. Vor by var liden dengang og uden anden interesse end sladder.


    Paul Lange.

Men kanske undskylder ikke det mig.

Nu har De altså nævnt det. Jeg forstår Deres gode mening med det. De vil hjælpe mig over Deres Nej! Men det behøver De ikke, frøken. Heller: la mort sans phrase! De ser jo, at sådanne avslag ikke har knækket mig. Så De behøver ikke å nære frygt. De ser, jeg flygter heller ikke.


    Tora Parsberg.

Min ven –!


    Paul Lange.

Allermindst vil jeg ha ondt for å bære et avslag av Dem! De står så højt; jeg finder det bare naturligt.

Fejlen er, at jeg i månedsvis har gåt og kjælet for en gammel, kjær tanke og formet et brev på den. Bygget det op, sætning for sætning, om en stor indre sanhed. Men den svarer ikke til virkeligheden.

Jeg beklager det meget.


    Tora Parsberg.

Men så bør De ikke beklage, at jeg sætter virkeligheden ind!

Jeg var dengang ikke helt voksen. Jeg så denne unge statelige mand …


    Paul Lange.

Vi mødtes ofte!


    Tora Parsberg.

Jeg hørte om Deres store ævner og høje planer. Jeg hørte også om Deres forlegenhed. Og om hjærteløsheden – og latteren! Ved De, at da dirret jeg av harm?


    Paul Lange.

Er det muligt?


    Tora Parsberg.

Jeg vidste det (for jeg følte det!), at for Deres nærtagende natur var dette en farlig spøg; en meget farlig! (Paul Lange bøjer hodet.) Jeg vidste, at De vilde ha båret hende, som hjalp Dem, på Deres arme! Ja, som De også gjorde, da De forsvant ifra os – og kom igjen med den kvinde, som var blet Deres hustru.


    Paul Lange.

De var god mod hende!


    Tora Parsberg.

Hun kunde ikke vort sprog. Her var dengang ikke mange kvinder, som talte hendes. Mellem lutter fremmede vokser ofte op trang til en fortrolig.


    Paul Lange (lidt bange).

Og det blev Dem.


    Tora Parsberg (skjælmsk).

Hun fortalte mig, hvad De hadde sagt hende om Dem selv. Det var vist ikke alt?


    Paul Lange.

Hvem siger alt?


    Tora Parsberg.

Ikke De. De har den forfængelighed å ville skjule Deres ufuldkommenheder. Men da ses de ofte meget bedre! (ler.) Hun var vittig!


    Paul Lange.

Meget vittig.


    Tora Parsberg (i en anden tone).

Men hun hadde forståelsen! Hun ryddet da også alle hindringer bort; hun åbnet livet for Dem!


    Paul Lange.

Velsignet være hendes minde!


    Tora Parsberg.

Ja! (Stilhed.)

I de tolv års ægteskab var De den, som gav, Paul Lange.


    Paul Lange.

Jeg gjorde ikke på langt nær min skyldighed. Så god, som hun var.


    Tora Parsberg.

Idag skal alt omtales! Selv den fejl, hun drog med ind i ægteskabet.


    Paul Lange (holder hånden op).

    Tora Parsberg (uden å la sig avbryde).

Selv den! Jeg vil la Dem forstå, min ven, at jeg har fulgt Dem.

Hun var ældre, hun var syg. Hun lå den meste tid tilsengs. I al den tid var De om hende, taknemlig, tro, og dækket over. De glædet hende, De hjalp hende. De ophøjet hende i Deres hensynsfuldhed. Hun lå som på en trone. Hun kjændte sig fuldkommen lykkelig. Ja, hun sværmet! Og som det går alle gode naturer, gik det Deres: De fik kjærlighed til den, De selv var god mod.


    Paul Lange (tørrer sine øjne, men flygtigt, som skal det ikke ses).

    Tora Parsberg.

Nu burde alle ha kunnet se, hvem De var! Jeg kjender ikke Deres mage. Min beundring for Dem i disse tolv år, Paul Lange, har været uden grænser.


    Paul Lange.

Å høre Dem si det?


    Tora Parsberg.

Ja, nu glæder det Dem! Men hvordan kunde det glædet Dem, dersom jeg ikke først hadde rørt ved det, som gjorde Dem ondt?


    Paul Lange.

De har ret. De er god.


    Tora Parsberg.

Dette har spillet en rolle i mit liv. Hvad De er som offenlig mand, og hvad De lever for, taler jeg ikke om. Det er Deres hensynsfuldhed, godhed og taknemlighed, Paul Lange, Deres varsomme form, der har rejst et ideal i mig, som ingen anden kunde stå for! Derfor, da De nu kom, så kunde jeg ikke som De holde mig på avstand. Jeg måtte herhen! Og da jeg så Deres forskrækkelse, kunde jeg ikke bare mig, – lykken gjør overmodig! Desuden vilde jeg gjøre Dem helt tryg på mig. Da måtte De vide, at jeg vidste alt, og at netop derfor, – her er jeg, Paul Lange!


    Paul Lange.

Men du evige gud –!!

(Han glider stille ned foran hende.)

    Tora Parsberg.

Men, min ven! (vil rejse ham.)


    Paul Lange.

Jeg må få gjøre, som jeg føler. Og således føler jeg. – –


    Tora Parsberg.

Lad os dog være glade sammen!


    Paul Lange.

Det kom for uventet. Og er for meget på én gang. Bliv ikke forundret. Du ved ikke – – (må stanse.)


    Tora Parsberg.

Min ædle, min kjære ven, vi er ikke to unge mennesker. Vi behøver ikke de store ord.


    Paul Lange.

Jeg taler som jeg føler. Men jeg kan ikke få det frem! Min trang, – jeg har jo altid stængt for den. Den har vistnok også været for stor. Så, når jeg nu skal til … – (bevæges igjen, men tvinger det ned.) Det å savne så længe, – tilgiv!


    Tora Parsberg.

Du gav selv med fulde hænder! Ofte overstrømmende.


    Paul Lange.

Det var intet. Ikke til å tale om. Men hvad jeg fik igjen, var ikke nok! Jeg trængte så umådelig mere! Jeg vænnet mig til å se på mig selv som – som var jeg ikke normal. Jeg måtte vogte mig.


    Tora Parsberg.

Du er så god!


    Paul Lange.

Å, dette «du»! Det «du»! (kysser hendes hænder.) En ukjendt livsvarme. Noget nærere ved mig end alt hidtil.

(Rejser sig, omfavner hende.)

    Tora Parsberg (tar med begge hænder om hans hode og kysser ham).

Jeg elsker dig!


    Paul Lange.

At jeg –! At jeg –! Sig det én gang til!


    Tora Parsberg.

Jeg elsker dig!


    Paul Lange.

For en sang! For en ny følelse!

Jeg, som kom i ydmyghed og bad om følge. Du nævnte ordet, for du ved alt! Ja, le nu ikke av mig! Jo, jo, le så meget du vil! Min gamle frygt for latter meldte sig for siste, for allersiste gang! Din lyse tro på mig smelter al usikkerhed i mig!


    Tora Parsberg.

Så veltalende!


    Paul Lange.

Og for lidt siden fant jeg ikke engang de almindeligste ord! Det går som med den byrde, du har løftet av mit liv. Bare ved å nævne alt ondt i det.


    Tora Parsberg (ler).

    Paul Lange.

Jeg forstår dig, jeg takker dig! Jeg rejser mit hode som fri mand. Jeg står foran dig klar, øje til øje. Jeg trodde ikke, jeg skulde stå sådan foran nogen. Fra nu av lægger jeg hånden på plogen, der furen skal gå, og ser frem, bare bent frem!

(Det banker sagte på døren.)

    Paul Lange og Tora Parsberg (fra hverandre. Paul Lange har ondt for å samle sig. Det banker sagte igjen. Tora Parsberg peger mod døren, Paul Lange går op mod den. Vender rask om:).

Først endnu én gang … lad mig føle dig! Dette kommer aldrig igjen!

(De omfavnes og kysses. Han går op mod døren, som han åbner forsigtig, det er Kristian Østlie. Paul Lange slipper ham ind. Man ser på Østlie, at han føler, han kommer ubelejlig.)

    Paul Lange (lidt barsk).

Hvad er det? Her kan ingen komme ind.


    Kristian Østlie.

Jeg ber meget om undskyldning. Men jeg trodde ikke å kunne …

(nærmere, som vilde han ikke la det høres, hvad han har å sige.)

    Paul Lange.

Si det kun højt!


    Kristian Østlie (dæmpet).

Det er kammerherren, som ber mig uopholdelig melde, at han er overbringer av et egenhændigt brev fra Hans Majestæt kongen.


    Tora Parsberg (dæmpet).

Så forsvinder jeg! (Vil gå ind i værelset hun kom fra). Det er sant!

(Vender for å ta med sit tøj. Kristian Østlie iler til.)

    Paul Lange.

Nej, nej! – Værs’go, Østlie, å før kammerherren didind. Bed ham vente.


    Kristian Østlie.

Ja, Deres excellence. (ud.)


    Tora Parsberg (dæmpet).

Må jeg ikke gå?


    Paul Lange (ligeså).

Nej!


    Tora Parsberg.

Hvad kan det være, kongen vil dig? – Du går jo ud av regjeringen?


    Paul Lange.

Ja. – Men kongen byder mig gesantskabsposten i London.


    Tora Parsberg.

Er det sandt? – Å, ta den! Så forsvinder vi! I Londonnertågen!


    Paul Lange.

Siger du –?


    Tora Parsberg.

Ja! Det store verdenscentrum, du! Og vor lille lykke skjult i den. Å, tag mod!


    Paul Lange.

Du vil det –?


    Tora Parsberg.

Det dejligste jeg kunde tænke mig! Og det kom netop nu! For et varsel! (Ser på Paul Lange.) Har han sat noget vilkår?


    Paul Lange.

Du gjætter alt! Tænk, for fremtiden å leve sammen med en, som –!


    Tora Parsberg.

Du skal forsvare den gamle på mandag?


    Paul Lange.

Det også gjætter du –?!


    Tora Parsberg.

Det ligger jo i situationen. (hun går til sit tøj.)


    Paul Lange.

Hvad siger du til det?


    Tora Parsberg.

Jeg holder ikke av offenlige avstraffelser. Jeg tror ikke, der vindes noget på dem. Sæt ind det ny! Det er hovedsagen.


    Paul Lange.

«Sæt ind det ny. Det er hovedsagen.» Hvor ofte har jeg ikke sagt det samme?


    Tora Parsberg.

Så kan du jo også si det på mandag?


    Paul Lange.

Ja, det vilde ligge min natur meget nærmere!

(Han hjælper hende kåben på.)

    Tora Parsberg.

Javist. – Er der nogen, som tviler om det?


    Paul Lange.

Jeg har ikke et øjebliks fred.


    Tora Parsberg.

Så andre vil si dig, hvad som falder dig naturlig? (Ler. Hun er nu færdig.) Se så!


    Paul Lange.

Hvordan skal jeg –!


    Tora Parsberg (avbrydende).

Ti stille: jeg elsker dig! Jeg er den lykkeligste i gamle Norge! (De tar avsked. Han følger hende opover. Hun vender sig og ser sig om:)

Farvel herinde!


    Paul Lange.

Tak!

(Hun går. Han følger ud.)

Femte møde.


    Kristian Østlie (kommer ind, går rask mod døren til højre. Idet han vil åbne den, stanser han).

    Paul Lange (kommer fra baggrunden).

Nå –? Har De ikke åbnet?


    Kristian Østlie (dæmpet).

Jeg tror, jeg må gjøre Deres excellence opmærksom på den parfüme, her er. Den er ikke sædvanlig.


    Paul Lange (smilende og lykkelig).

Ja, hvad mener De med det, Østlie?


    Kristian Østlie.

At Deres excellence måske burde tale med kammerherren derinde?


    Paul Lange (går hen til Østlie og lægger hænderne på hans skuldre).

De er vor gode ven, Østlie.

Det skal jeg gjøre. (mod døren til højre.)


    Kristian Østlie.

Skal jeg lufte?


    Paul Lange (vender sig rask).

Nej, nej! (ind til højre.)

(Tæppet.)

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Paul Lange og Tora Parsberg

Den politiske tragedien Paul Lange og Tora Parsberg ble utgitt i 1898.

Handlingen foregår i et politikermiljø. Paul Lange tåler ikke påkjenningene som de politiske kampene og Tora Parsberg utsetter ham for, og han begår selvmord.

Stykket har mange allusjoner til Ole Richter, som etter tøffe politiske kamper og press tok sitt eget liv i 1888. Bjørnson og Richter var nære venner, og skuespillet kan lese som et forsvarsskrift fra Bjørnsons side.

Se faksimiler av 2. opplag, 1898 (nb.no)

Les mer..

Om Bjørnstjerne Bjørnson

Bjørnstjerne Bjørnson var Norges store nasjonaldikter i siste del av 1800-tallet og regnes som en av «de fire store» i norsk litteraturhistorie. Han fikk stor betydning mens han levde, både som forfatter og i samfunnsdebatten. Han skrev dikt, noveller og skuespill ved siden av arbeidet som journalist, teater- og litteraturkritiker. I tillegg skrev han mange tusen brev der han i klartekst ga uttrykk for sine meninger. Mange av disse brevene er utgitt senere.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.