Legendeballadar

Norske mellomalderballadar

Tittelside


NORSKE MELLOMALDERBALLADAR


TSB B

LegendeballadarTEKSTAR
Vitskapleg utgåve
Nasjonalbiblioteket/bokselskap.no
Oslo 2015


Redaksjon:
Velle Espeland, Liv Kreken, Børge Nordbø, Elin Prøysen,
Astrid Nora Ressem, Olav Solberg, Ellen Nessheim Wiger

ISBN: 978-82-7965-280-9 (digital, bokselskap.no), 978-82-7965-281-6 (epub), 978-82-7965-282-3 (mobi)

Publisert desember 2015, sist oppdatert desember 2016

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Legendeballadar

Legendeballadane handlar om mennesket i møte med katolsk gudstru. Sentrale kristne verdiar blir haldne fram til lærdom og oppbygging, i spennande forteljingar om heilage kvinner og menn, som trassar overgrep og pinsler frå overgriparar. Jamvel om martyrane må gå i døden, kan dei sjå fram til eit nytt liv i den andre heimen, og vanlege menneske kan lære av deira mot og tru. Fleire legendeballadar byggjer direkte eller indirekte på prosaforteljingar, som vart lesne høgt i kloster og kyrkjer i mellomalderen.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.