FØRSTE HANDLING

En stor stue, hvortil dørene i baggrunnen står åbne. Et bord til venstre; gammel-dags møblement; en pult til højre. Ved denne står fru Falk.


Første møde.


    Fru Falk (i ophæftet ridedragt).

Dette er tabt.


    Pedersen.

Men, frue –


    Fru Falk.

Tabt, hvert gran. Jeg sælger ikke forbrænte sten. Hvor meget blir det? To fulle kamre, det er 24,000 sten. Efter prisen nu: 576 kroner. Hvad går der af Dem, mand? Vil De, jeg skal afskedige Dem?


    Pedersen.

Frue, det er første gang –


    Fru Falk.

Nej, det er det heller ikke, – d. v. s. nok første gang, at stenene brænnes; men Deres optælling har gentagende været fejlagtig, så De har narret mig til at sende falsk faktura. – Jeg spør, hvad går der af Dem?


    Pedersen.

Frue, gode frue!


    Hans (kommer).

Hesten er færdig, frue, – og generalen kommer op ad alléen.


    Fru Falk.

Godt. – (Hans går.) Har De begynt at drikke, Pedersen?


    Pedersen.

Nej, frue.


    Fru Falk.

Det lignede Dem heller ikke. Men hvad er det så? De ser også helt forandret ud. – Pedersen! Nu véd jeg det! Jeg så Dem komme roende over elven i går fra skog-huset. Er De forelsket?


    Pedersen (vender sig mod baggrunnen).

    Fru Falk.

Således. Og ikke lykkelig? (Hun går hen og lægger sin hånd på hans skulder og står bortvendt som han.) Har hun givet Dem sit løfte?


    Pedersen.

Ja.


    Fru Falk.

Men det er jo ingen brav pige! Hun er Dem ikke tro. (Hun bøjer sig dybere ned mod hans ansigt.) Og alligevel elsker De henne? (Hun forlader ham.) Da er De en svag mand, Pedersen. Det er umuligt længer at elske den, som har sveget os. (Hun drager den ene ride-handske på.) Man kan lide forfærdelig ved det en stund; men elske –! nej!


    Pedersen (bortvendt).

Den, som ikke har prøvet det, har så godt ved at tale.


    Fru Falk.

Prøvet det? … Det véd De ikke. – Kom til mig i kvæld Kl. 7.


    Pedersen.

Ja, frue.


    Fru Falk.

Så skal jeg tale med Dem. Vi skal gå en tur sammen.


    Pedersen.

Tak, frue.


    Fru Falk.

Jeg tror, jeg skal kunne hjælpe Dem over dette, Pedersen. Og da det står så, – tænk ikke mere på stenen, eller på hvad jeg har sagt. Undskyld mig! (Rækker hånden.)


    Pedersen.

Frue! (Griber den.)


Annet møde


    Generalen (i døren).

God morgen! (Pedersen kommer opover.) Død og sylte, Pedersen! De ser ud som smeltet smør. (Pedersen går. Til fruen.) Er De sjælesørger så tidlig på morgenen og på en så vakker dag? Det var svært. – Har De så fåt brev fra Ågåt?


    Fru Falk (mens hun sætter hatten fast).

Nej, jeg véd ikke, hvad der går af pigebarnet. Nu er det snart fjorten dager –


    Generalen.

Hun morer sig. Jeg kan huske, da jeg morede mig, da skrev jeg aldrig.


    Fru Falk (ser på ham).

De har nok også moret Dem i går aftes?


    Generalen.

Kan De se det! Av! – Jeg tænkte, at efter badet og ride-turen –


    Fru Falk.

Nej, dette kan ikke gå således! –


    Generalen.

Det véd De så godt, frue, at når jeg ikke får være her, så er jeg i klubben.


    Fru Falk.

Men er det da ikke muligt at komme i klubben uden at – (Stanser med tegn på foragt.)


    Generalen.

Jeg véd, pokker, hvorledes det går til. Men der sættes altid et glas for meget for mig.


    Fru Falk.

Et? Sig tre!


    Generalen.

Gærne det. De véd, jeg aldrig har været stiv i regning.


    Fru Falk.

– Så kan De også nu få ride ud alene.


    Generalen.

Men, frue –!


    Fru Falk.

Ja, jeg rider ikke i dag sammen med en mand, som var full i går. (Hun tager hatten af igjen.) Hans! (Han høres svare.) Sæt min hest in så længe!


    Generalen.

Frue, De straffer ikke mig alene, men Dem selv, som ikke får se naturen på en dag som denne, – og så naturen, som ikke får se Dem! –


    Fru Falk.

Kan ingen mere få Dem til at være alvorlig?


    Generalen.

Jo da! – Den dagen der fejler Dem noget, frue, vil jeg blive alvorlig.


    Fru Falk.

De går altså her og venter på, at jeg skal blive ulykkelig? De skal få vente en stund, vil jeg håbe. (Går til pulten.)


    Generalen.

Jeg håber det samme! Ti så får jeg imidlertid dog gå her.


    Fru Falk.

Lige til der kommer ordre fra Amerika.


    Generalen.

Naturligvis, – til der kommer ordre fra Sherman.


    Fru Falk.

Ja, De har ikke fåt nogen?


    Generalen.

Nej.


    Fru Falk.

Dette begynner at blive mistænkeligt. Hvor længe er det siden, jeg fik Dem til at skrive?


    Generalen.

Ja, den, som huskede det!


    Fru Falk.

Der faller mig noget in … De skrev dog vel –?


    Generalen.

Vist skrev jeg … Jeg gør altid, hvad De befaler.


    Fru Falk.

De krammer i Deres store rytter-bart, – og da har De altid noget narreri for …


    Generalen.

Hvor kan De tro –?


    Fru Falk.

De har ikke skrevet! Nej, hvorfor har dette dog ikke falt mig in før?


    Generalen.

Jeg har skrevet gentagende; jeg forsikrer Dem –!


    Fru Falk.

Men ikke til Sherman? Ikke meldt Dem på ny til tjeneste?


    Generalen.

Kan De huske de russiske cigaretter, jeg så ofte har rost? Nu har jeg fåt dem. Jeg tog nogle med til prøve: kan jeg få lov til at –

(Byder.)

    Fru Falk.

Skammer De Dem ikke for mig?


    Generalen.

Jeg gør alt, hvad De befaler …


    Fru Falk.

De opholder mig i mere enn to måneder med udflugter, med … et fullendt komedie-spil! En evropæisk officer, som i den store amerikanske krig har vunnet ære, rang og fast ansættelse … kan kaste sin tid bort med sådant – og annet, det er nu et helt år –


    Generalen.

– Om forladelse: – otte måneder.


    Fru Falk.

Er det kanske ikke længe nok?


    Generalen.

Altfor længe. Men De véd bedst, hvorfor jeg gør det! –


    Fru Falk.

Har jeg bedt Dem komme hid? De tror, De skal trætte mig ud?


    Generalen.

Leonarda!


    Fru Falk (ser på ham).

    Generalen (gør en ceremoniel bøjning).

Om forladelse, frue.


    Fru Falk.

Nu skriver De Deres brev her, hvori De melder Dem til tjeneste straks.


    Generalen.

Som De befaler.


    Fru Falk.

Jeg skal lægge det i posten.


    Generalen.

Mange tak.


    Fru Falk.

De drejer igen Deres bart? Hvad pønser De på?


    Generalen.

Jeg? – Er det her, jeg skal skrive?

(Går til pulten.)

    Fru Falk.

Ja. (Han tager en pen.) – Å, nu har jeg det. Når De kommer hjem, skriver De et annet brev, hvori De tilbagekaller dette?


    Generalen.

Ja, naturligvis.


    Fru Falk.

Ha, ha, ha! (Sætter sig.) Nej, jeg opgiver Dem!


    Generalen.

Mange tak, frue! – Vil De så smage en af mine cigaretter?


    Fru Falk.

Nej.


    Generalen.

Og ikke ride ud?


    Fru Falk.

Nej.


    Generalen.

Tør jeg komme hid i kvæld?


    Fru Falk.

Jeg er optaget.


    Generalen.

Men De rider ud i morgen tidlig?


    Fru Falk.

Det véd jeg ikke.


    Generalen.

Så skal jeg tillade mig at komme og forespørge. Jeg ønsker Dem en behagelig dag, frue!


    Fru Falk.

Men der står jo en fremmed herre i døren!

(Rejser sig.)

    Generalen.

Hvad? (Vender sig.) Han? Våger han at komme hid? (Kommer til at kaste et øje ud af det åbne vindue.) Tprrr! Tprrr! Men, Hans! Ser du ikke, min hest er kommen løs? (Går hurtig opover forbi herren, som bøjer sig hilsende, og derpå ud.) Tprrr! Tprrr! –


Tredje møde


    Hagbart.

Frue! –

(Stanser.)

    Fru Falk.

Tør jeg spørge? –


    Hagbart.

De kænner mig vel ikke?


    Fru Falk.

Nej.


    Hagbart.

Jeg er kandidat Hagbart Tallhaug.


    Fru Falk.

Og det siger De mig – smilende!


    Hagbart.

Dersom jeg først får lov til –


    Fru Falk.

Hvorledes tør De komme hid?


    Hagbart.

Dersom jeg først får lov til –


    Fru Falk.

– Ikke til et ord! Eller er der to af dette navn?


    Hagbart.

Nej.


    Fru Falk.

Så er det Dem, der trådte op i filharmonien, da jeg søgte om adgang for mig og min plejedatter, – og kalte mig «et tvetydigt fruentimmer»? Det er Dem?


    Hagbart.

Ja, frue, – og jeg må –


    Fru Falk (samtidig og stærkere).

Så skal De herfra! Hans!

(Denne svarer uden for det åbne vindue.)

    Hagbart.

Frue, får jeg først lov til –


    Fru Falk.

Hans, vil du følge den herre bort fra min ejendom?


    Hans.

Ja-ha da!


    Hagbart.

Å, vent lidt, Hans!


    Hans.

Skal jeg? –

(Ser på fruen.)

    Hagbart.

Det gælder Deres søster-datter, frue!


    Fru Falk.

Ågåt! – Er der noget på færde med Ågåt? Jeg har ikke fåt brev! –


    Hagbart.

Vent udenfor, du Hans!


    Hans.

Skal jeg? –


    Fru Falk.

Ja, ja! – Hvad er det?


    Hagbart.

Intet farligt, frue, …


    Fru Falk.

Men hvorledes kan De komme her fra Ågåt!


    Hagbart.

Det er ikke så godt at undgå hverandre ved et bade-sted, frue. Jeg må ellers vidne, at frøkenen gjorde sit bedste. Hun viste mig al ringeagt, som var mulig og lidt til. Men hun kunde jo ikke forbyde mig at tale med de samme, som hun selv talte med, ej heller at være, hvor også hun var, – og så kom det som af sig selv, at … ja, at frøkenen hørte fra mig og hørte på mig … og tilsidst ennog talte med mig.


    Fru Falk.

Med Dem?


    Hagbart.

Ja, frue, – det nytter ikke at nægte det; hun talte virkelig med mig og det gentagende.


    Fru Falk.

Men hvad gælder Deres besøg her?


    Hagbart.

Dersom De vilde tillade mig –


    Fru Falk.

Jeg ønsker Deres ærende, kort, bestemt, ikke det ringeste mer.


    Hagbart.

Men jeg kan ikke komme med det, før jeg får –


    Fru Falk.

Enten De kan eller ej, jeg vil intet annet; ti De skal ikke kunne sige, at De også er kommen i nogen samtale med mig.


    Hagbart.

Når intet annet står igen: jeg er bleven forelsket i Deres pleje-datter, frue! –


    Fru Falk.

De? i Ågåt? – Den straf fortjente De!


    Hagbart.

Ganske vist, frue.


    Fru Falk.

Ha, ha, ha! Så det er De ble’t.


    Hans (i den åbne dør).

Nu kan jeg vist gå?


    Fru Falk.

Ha, ha, ha! Ja, gå! Nu? Hvad så videre? Har De ladet Dem mærke dermed for Ågåt?


    Hagbart.

Ja, frue.


    Fru Falk.

Og hvad fik De så opleve? – De tier; det koster Dem at sige det?


    Hagbart.

Jeg er glad over, at De er bleven munter, frue.


    Fru Falk.

Ja, dette er morsomt. Nej, hvad svarede så Ågåt? Hun er ikke ord-knap.


    Hagbart.

Det er hun ikke. Vi kom hid i dag på samme damp-skib –


    Fru Falk.

På samme damp-skib –? Ågåt og De? Er det en forfølgelse, De har sat i gang?


    Hagbart.

Frue, De vil intet forstå, så længe jeg ikke får lov til –


    Fru Falk.

Jeg ønsker resten fortalt af min nièce, som altså straks må være her.


    Hagbart.

Ganske vist, men –


    Fru Falk.

Dette kan ikke fortsættes her! Vil De forfølge min plejedatter med Deres kærlighed, som De har forfulgt mig med Deres had, så står det Dem jo frit for. Men hid må De ikke komme! Her kan jeg forbyde det.


    Hagbart.

Men gode, bedste frue –!


    Fru Falk.

Jeg begynner virkelig at tabe tålmodigheden, eller rettere, jeg har allerede tabt den. Hvad vil De her?


    Hagbart.

Da der ikke er annet for – nej, jeg skal ligefrem fortælle det, skønt det kommer hovedkulds, – jeg står her for at bede om Deres pleje-datters hånd.


    Fru Falk (som har taget handskerne til sig igen).

Hvis jeg var en mand, vilde jeg, for at svaret ikke skulde være «tvetydigt», kyle denne handske i Deres ansigt.


    Hagbart.

Men da De er en kvinne, så gør De det ikke.


    Hans (i døren).

Ågåt, frue! –


    Ågåt (udenfor).

Tante!


    Fru Falk.

Ågåt!


Fjerde møde


    Ågåt.

Tante! – Å, den skammelige Hans! jeg gjorde tegn til ham; jeg vilde overraske –

(Kaster sig til henne.)

    Fru Falk.

Barn, du har ikke sveget mig?


    Ågåt.

Sveget dig? Jeg?


    Fru Falk.

Jeg vidste det! (Omfavner hende.) Tilgiv mig! jeg havde et øjeblik den forfærdelige mistanke, – men straks jeg ser dig, er den borte! – Velkommen! Velkommen! Hvor er du dejlig! Velkommen!


    Ågåt.

Å, tante! –


    Fru Falk.

Hvad er det?


    Ågåt.

Du véd det jo nu.


    Fru Falk.

Hans skammelige forfølgelse, ja!

(Hagbart har imidlertid forladt scenen.)

    Ågåt.

Hys! – Nej, han er borte! – Har du været uartig mod ham?


    Fru Falk.

Ikke som han fortjente …


    Ågåt.

Sa’ jeg ham det ikke?


    Fru Falk (leende).

Hvad sa’ du ham?


    Ågåt.

Hvor hidsig du kan være! – Var du virkelig slem imod ham?


    Fru Falk.

Har du medlidenhed – med ham?


    Ågåt.

Om jeg har –? Men, Gud! har han da ikke sagt dig? –


    Fru Falk.

Hvilket –?


    Ågåt.

At han? At jeg? At vi? Nej, tante, se ikke så forfærdelig på mig! Du véd det ikke!


    Fru Falk.

Nej!


    Ågåt.

Gud trøste og hjælpe mig! Tante –!


    Fru Falk.

Men du er da vel ikke –?


    Ågåt.

Jo, tante!


    Fru Falk.

– med ham, som –? – Da har du jo alligevel –! Gå fra mig!


    Ågåt (synker i knæ).

Hør mig, tante, gode, elskede tante!


    Fru Falk.

Gå ud til ham! Bort!


    Ågåt.

Har du set på ham, tante? Har du set, hvor dejlig han er?


    Fru Falk.

Dejlig? Han!


    Ågåt (rejsende sig).

Nej, Gud bevare mig, er han ikke engang dejlig! Så har du været over alle grænser.


    Fru Falk.

For mig er han den mand, som under alles jubel i den lille hoverende by har kalt mig «tvetydig». Når han en dag fremstiller sig her som forlovet med min plejedatter, så skulde jeg kanske ikke komme ud over de almindelige grænser? Utaknemmelige barn –


    Ågåt.

Tante –


    Fru Falk.

– for hvis skyld jeg i 8 – otte – år har ofret mit liv her i en afkrog under alle optænkelige savn! – Hun blir ikke voksen, før hun på sin allerførste udflugt flyr i armene på den, som har væltet skam ud over mig. Jeg skulde kanske tage det som en naturlig sag? jeg skulde bare finne ham dejlig? – Jeg vil ikke se dig! Gå! –


    Ågåt (grædende).

Tror du ikke, tante, at jeg har sagt mig alt dette selv? Jo, tusene ganger. Derfor har jeg heller ikke skrevet; jeg har gåt i den forfærdeligste vånde.


    Fru Falk.

På den allersagteste fornemmelse af noget sådant, skulde du være tyt hid, til mig, … hvis der havde bare været en smule troskab i dig.


    Ågåt.

Tante! (På knæ.) Tante!


    Fru Falk.

At du var så ussel!


    Ågåt.

Tante! – Det var jo, fordi han angrede, hvad han havde gjort mod dig, at jeg først –


    Fru Falk.

Han angrede? Han kom her smilende!


    Ågåt.

Det har været af frygt, tante.


    Fru Falk.

Smiler folk af frygt?


    Ågåt.

Ikke andre; men han! Kære, han begynte også så med mig; han smilede virkelig så dumt, og det har han siden sagt var af frygt.


    Fru Falk.

Havde han haft ond samvittighed, som du inbilder dig, så havde han vel i det mindste skyndt sig at komme med en undskyldning.


    Ågåt.

Gjorde han ikke det?


    Fru Falk.

Nej, med alle mulige omsvøb og smilende stod han her – –


    Ågåt.

– Så har du skræmt forstanden af ham, tante; han er kejtet, ser du; kære, han er jo teolog.


    Fru Falk.

Så det er han også!


    Ågåt.

Ja, det véd du jo, tante. Han er jo biskoppens brorsøn og selv teolog; det var jo derfor, han var så fanatisk før. Men just det, han dengang gjorde, vakte ham; ti han har et godt hjærte. Kære, gode tante –


    Fru Falk.

Rejs dig! Det er så tåbeligt at ligge således. Hvor har du lært det?


    Ågåt (rejser sig).

Jeg véd virkelig ikke. Men du skræmmer mig så.

(Græder.)

    Fru Falk.

Ja, det kan jeg ikke for. Ti det er du, barn, som først har skræmt mig.


    Ågåt.

Ja, men det er jo ikke, som du tror, tante! han er jo ikke længer vor fiende; han har talt om sin handlemåde mod dig i så stærke, så fordømmende – jo, det er sant! – Ti vi har hørt det allesammen. Først gjorde han det til andre og lod mig vide det, siden hørte jeg selv på det, og endelig ligefrem til mig.


    Fru Falk.

Hvorfor skrev du ikke det til mig.


    Ågåt.

Fordi du ikke er som andre mennesker, tante! Havde jeg bare nævnt, at han var der, så havde du øjeblikkelig kalt mig hjem. Du er jo ikke som andre.


    Fru Falk.

Men hvorledes i al verden gik det til, at du kunde –?


    Ågåt.

Bedste tante, den, som roser dig, er jo straks min ven, du véd jo det. Og når oven i købet han gjorde det, han, som havde været så uretfærdig mod dig, så kan du jo skønne, at jeg gik hele dagen i en fryd. Det var begynnelsen –


    Fru Falk.

Ja, fortæl mig det hele!


    Ågåt.

Nej, det er rent umuligt, tante! For det vilde ta’ mange dager! Men bare det, tante, at jeg ingen anelse havde om, hvad det var, som gjorde mig så nervøs.


    Fru Falk.

Men da det gik op for dig, hvorfor flygtede du ikke?


    Ågåt.

Det var jo det, jeg gjorde! Men det er jo også just det, som har forvoldt det altsammen.


    Fru Falk.

Hvorledes? Vær nu lidt ordnet, lidt rolig – og fortæl mig!


    Ågåt.

Tak, tante! Tak, fordi du vil høre på mig! Gud, hvor jeg har –

(Græder.)

    Fru Falk.

Så-! Så-! – Fortæl ganske ligetil!


    Ågåt.

Ja … jeg gik i otte dager i en feber … jeg trode, jeg var syg … De andre spurte, hvad der fejlede mig. Jeg vidste det virkelig ikke. Der var tusen ting at fortælle fra den tid; men du vilde ikke kunne forstå dem.


    Fru Falk.

Å-jo.


    Ågåt.

Nej, umuligt! Og jeg kan heller ikke … Det var så ondt den gang … og nu er det så sødt …


    Fru Falk.

Så vent med det! Men hvorledes gik det op for dig?


    Ågåt.

Han talte til mig – rent ud!


    Fru Falk.

Han fride?


    Ågåt.

Ja vist. Å, jeg føler, jeg blir rød igen, bare jeg tænker på det.


    Fru Falk.

Du bar dig dumt ad.


    Ågåt.

Å, så græsselig!


    Fru Falk.

Hvad gjorde du da?


    Ågåt.

Jeg satte i et skrig, et virkeligt stort skrig, og løb løb hjem, pakkede min kuffert og på damp-skibet med én gang.


    Fru Falk.

Og det var altsammen?


    Ågåt.

Altsammen? Det skete ude mellem alle mennesker.


    Fru Falk.

Men, Ågåt!


    Ågåt.

Det kom så aldeles forfærdelig uventet. Jeg er aldrig ble’t så ræd i mit liv. Og bagefter så skamfull. Jeg gjorde ikke annet på damp-skibet hele vejen enn græd.


    Fru Falk.

Men han kom jo på det samme skib.


    Ågåt.

Tænk, han havde rejst landvejs over tangen og taget damp-skibet igen på den annen side. Ja, det vidste ikke jeg, før han sad der lige foran mig! Jeg trode, jeg skulde synke i dækket. Jeg vilde også da løbe, men – å, tante, jeg kunde ikke. Han så så vidunderlig på mig og tog begge mine hænder. Han talte; men det véd jeg ikke, hvad var; det gik ligesom rundt. Men de øjne, tante! Ja, du har ikke set dem, – derfor må du føle det så – ja, så …


    Fru Falk.

Nej, barn.


    Ågåt.

Der er noget ved ham, når han sådan sidder stille hos en, – det er så ægte. Og når han da ser på mig og siger … jeg mener ikke netop med ord, skønner du … men siger det alligevel: du er mig så kær! … ja, det skælver i mig, – å, tante! – Kys mig, tante! – Så! Gud ske lov! Véd du, hvad han sagde idag?


    Fru Falk.

Nej.


    Ågåt.

Den, som har fostret – han brugte det ord; det er sligt et højtideligt ord; men han er jo teolog – den, som har fostret en sådan pige … det er mig, det, skønner du; jeg tænkte på alle mine fejl; han kommer tidsnok til at kænne dem –


    Fru Falk.

Nu? Den, som har fostret en sådan pige som dig –


    Ågåt.

– som mig, måtte være mageløs!


    Fru Falk.

Du har vel ordentlig skrydt mig op?


    Ågåt.

Tværtom! Det var, da han endelig vilde hid først før mig; han pligtede det, sa’ han, at tage den første tørn. For Guds skyld, sa’ jeg. Du kænner henne ikke; hun knuser dig!


    Fru Falk.

Men, Ågåt!


    Ågåt.

Da var det, han sa’: Nej, den, som har fostret en slig, – o. s. v., o. s. v. – Å-hå, nu ser jeg, at du har været slem.


    Fru Falk.

Jeg havde om formiddagen haft ærgrelser, – og jeg misforstod –


    Ågåt.

Herefter skal du aldrig mere have ærgrelser. Ti véd du, menneskene er så gode, og nu skal du komme sammen med dem igen. Du, som selv er så god –


    Fru Falk.

Nej, jeg er jo netop ikke god.


    Ågåt.

Du? Du er bare så rasende uberegnelig, tante! Nej, hvad er det nu igen?


    Fru Falk.

Jeg er ulykkelig, Ågåt!


    Ågåt.

Hvorover, tante? Over mig?


    Fru Falk.

Du er sol-strålen i mit liv; du forgyller, du varmer, du optør; – men just derfor –!


    Ågåt.

Just derfor! Tante, jeg forstår dig ikke?


    Fru Falk.

Jeg er plump, jeg er hård, jeg er mistænksom, ond. Jeg er vild, jeg er uden mådehold som før, – som altid. Hvorledes må jeg se ud i hans øjne – og i dine? Sig mig det! Er jeg ikke plump, styg, – hvad?


    Ågåt.

Du er den skønneste i hele verden! Du er bare ubændig af kraft, af mod, af ungdom …


    Fru Falk.

Nej, nej, nej, sanheden! Jeg fortjener den! Ti det er dog for din skyld, at jeg i otte år har omgåts bare arbejds-folk. Alt mit skal blive dit. Derfor, Ågåt, hav ærbødighed for mig! Sig mig sanheden! Er jeg ikke … hvad skal jeg kalle det –? sig det lige ud, du!


    Ågåt.

Dejlig!


    Fru Falk.

Nej, nej! Jeg har aldrig følt det som nu, at jeg i disse otte år har været i bærg. Alle bøger fra den store bevægelse derude har ikke bragt lys nok. De blegner for det første levende glimt af menneske-mylleret. Bare din ny dragt, din moderne hat, … disse farver, deres sammensætning har bud fra en udviklet skønhedssans, som jeg ikke mere ejer; der spiller i dem tusene forudsætninger, jeg ikke har fulgt. Dit væsen bærer duft in af noget evig friskt, der ikke mere er til for mig. Du er så let, kvik, insmigrende omkring mig; alt her blir gammelt, tungt, usammenhængende, … men jeg allermest!


    Ågåt.

Nej, nu må jeg sige dig, hvad han sa’, siden du ikke vil tro mig selv.


    Fru Falk.

Han kænte mig jo ikke?


    Ågåt.

Nej, det er også bare indirekte om dig; ti han sa’, han havde aldrig længtes efter at lære at kænne et menneske så stærkt, som han nu længtes efter dig. Ti ved at omgås mig havde han opdaget dig, – han brugte det udtryk! Og det måtte endelig engang være et –


    Fru Falk.

Nej, ikke mere! Jeg tåler det ikke! – At det nu også netop skulde være ham, som vi har –


    Ågåt.

– hadet så! – ja, er det ikke mærkværdigt?


    Fru Falk.

Den første gang, du flyr ud –!


    Ågåt.

– ja, ikke sant? –


    Fru Falk.

Så kommer du hjem igen med favnen full af forsoning og kærlighed!


    Ågåt.

Men til hvis ære er nu det, tante, uden til din, du, som har «fostret» mig, – for at være i den teologiske stil. Og du klager over, at du her hjemme har siddet og er ble’t plump og styg … og jeg véd ikke alt, du, som af din fabrik kan sende ud en sådan sejers-gudinne.


    Fru Falk.

Nej, jeg klager ikke, når jeg ser, hører, – når jeg har dig! For sådan pris må der betales lidt. Jeg har jo været egenkærlig, som har trot, det var for meget. Dette er våren for dig –! Og for mig –?


    Ågåt.

For dig? Nej, hvad fejler dig nu igen?


    Fru Falk.

Jeg kom til at tænke: nu er min opgave slut.


    Ågåt.

Din –? Du, som –? Nej, du gør mig sørgmodig ved sådant.


    Fru Falk.

Det vilde være den største synd! Jeg er glad, glad! Jeg forsikrer dig; men du kænner –


    Ågåt.

– dine ustyrlige, uudgrunnelige overgange, ja!


    Fru Falk.

Gå nu, barn, og bring ham!


    Ågåt.

Gud, hvor det klinger: bring ham! (Går, stanser.) Tak, søde, gode, dejlige tante!


    Fru Falk (kaster sig ved bordet med hovedet over sine armer).

    Ågåt (høres udenfor).

Jo, kom!


    Hagbart (langt borte).

Virkelig?


    Ågåt.

Kom, kom!


    Hagbart (udenfor, nærmere).

Nej, er det sant?


    Ågåt.

Nu skal du selv se!


    Fru Falk (rejser sig, tørrer sine øjne og går smilende mod dem).

    Ågåt.

Tante, her er han!


    Hagbart.

Frue!


    Fru Falk.

Tilgiv mig!


    Hagbart.

Hvilket? – Nej, tilgiv De mig, frue! Jeg fik ikke sagt det. Jeg –


    Ågåt.

Det kan vi tale om en annen gang! Lad nu tante få se på dig!


    Fru Falk.

I vil ikke skuffe hverandre. Det ser jeg.


    Ågåt.

Det var da underligt sagt af dig, tante!


    Fru Falk.

Ja, elsk hverandre! Bær skønhed, varme, farver in i disse kolde stuer!


    Ågåt.

Nej, men tante –!


    Fru Falk.

Har I omfavnet hverandre?


    Ågåt (går lidt fra ham).

    Fru Falk.

Så gør det!

(De omfavne hverandre.)

    Ågåt (løber fra ham til tanten).

Men, Gud, tante, græder du –?


    Fru Falk.

Bryd dig ikke om mig! – Har De sagt det til Deres pleje-far, biskoppen?


    Hagbart.

Ikke ennu.


    Fru Falk.

Så det har De ikke. – Da står det værste tilbage, er jeg ræd.


    Hagbart.

Nej; er jeg kommen så langt, da skal ingen mere kunne modstå!


    Ågåt.

Hører du, tante?

Tæppet faller.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Leonarda

Skuespillet Leonarda ble utgitt i 1879, omtrent samtidig med Henrik Ibsens Et Dukkehjem, og som i Ibsens stykke er temaet dobbeltmoral og likestilling.

Leonarda Falk er fraskilt, selvstendig og egenrådig, noe som ikke faller i god jord hos biskoppen og småbyens borgere. På sin side er Leonarda dybt mistroisk til kirken og kirkens menn. Når Leonardas pleiedatter Ågåt og biskoppens nevø Hagbart forlover seg, blir Leonarda og biskoppen nødt til å forholde seg til hverandre.

Les mer..

Om Bjørnstjerne Bjørnson

Bjørnstjerne Bjørnson var Norges store nasjonaldikter i siste del av 1800-tallet og regnes som en av «de fire store» i norsk litteraturhistorie. Han fikk stor betydning mens han levde, både som forfatter og i samfunnsdebatten. Han skrev dikt, noveller og skuespill ved siden av arbeidet som journalist, teater- og litteraturkritiker. I tillegg skrev han mange tusen brev der han i klartekst ga uttrykk for sine meninger. Mange av disse brevene er utgitt senere.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.