Lilje Gunda og andre forteljingar

av Oskar Braaten

Lilje Gunda


I.

7Folk riste paa hovude den dagen dei fekk høyre at han Gunnerius og ho Lilje Gunda hadde vore paa kontore hos presten og gifta seg. Ja, folk tykte rett synd i dei. Ungdomen undra seg over koss slik ei vilter og sprettall galneheie som ho Gunda kunde vera huga paa aa binde seg til denne bjørnen fraa lande, han som var so diger og tung i all si ferd, han som sjeldan opna munnen til ord og aldri til smil, han som gjekk aaleine paa verkstaden kvar morgon og som kom aaleine fraa verkstaden kvar kveld og sjeldan hadde tid eller pengar aa ofre paa leik og moro saman med dei andre.

Og dei eldre undra seg over koss denne bra bondeguten kunde gaa slik burt i galiheita. Det laag daa utanpaa ho Gunda kva ho var for ei. Den krusa gule luggen frami panna og desse sveisande armane og dei vaggande hoftene og dei høge hælane, dei maatte daa kunne fortelja noko til den som vilde høyre. 8Det kunde daa kje vera nok at ei gjente var ven og nydeleg aa sjaa til, at ho hadde augo som skein med vaat glans mot gutane, og at kinnene var kvite og mjuke som fløyen. Ein maatte daa kunne vente meir av ei som kjerring skulde vera. Ein lærde kje aa styre hus og passe ungar og lappe klæde paa dansesalane um laurdagsnætene eller uti portroma um kveldane, naar ein stod der og klinte med gutane. Men stakar, det visste vel ikkje han um, han var no kje slik at folk torde tala til han – og daa var det inga onnor raad en at han laut lære.

Ja, dei undra seg. For det hadde kome so braatt paa, dette med dei to.

Nokre hadde set dei koma i fylgje uppetter gata ein kveld. Og andre hadde raaka dei ein morgon, daa dei stod og tok avskil nedved brua. Han skulde ned til smia, ho skulde til spinnerie.

Og mor Olsen, som leigde burt kammerse til han Gunnerius, svor paa at ho hadde høyrt kneggjinga hennar Gunda innpaa rome hans ein sundag ettermiddag. Men det var det kje verdt aa tru for fast paa, for mor Olsen svor paa so mykje. Og heller ikkje var det verdt aa tru paa soga som gjekk, um at dei skulde ha raakast fyrste gongen i «Afrika» ei sundagsnatt – og at han skulde ha berga henne fraa juling av han Kristian Bylgja. For han 9hadde funne henne i andre armar daa han kom fraa reis og skulde helse paa henne og gi henne det vene skrine han hadde lova henne um ho vilde vente, med’ han var paa sjøen. Nei, det var kje verdt aa tru paa alt det ein høyrde. Endaa det kunde likne ho Gunda aa fara slik aat – og det var vel for ho vilde faa litt umskifte, at ho no heldt seg til den støde bondeguten. Ho hadde no elles havt so mykje aa gjera med uvyrdne fabrikkgutar og lettliva sjømenn. –

No. Same kvelden som dei hadde vore uppe hos presten, henta han Gunnerius vadsekken sin og kista si og det han elles hadde staaande i kammerse hennar mor Olsen og flutte det over i ei stor stove i fjorde tasjen i andre uppgangen. Og sidan bar dei kommoden hennar Gunda upp i same stova. Og ho hadde endaatil lampe og kaffikjel med seg. Og den kvelden lyste det gult ut fraa to vindaugo i «Dronninga» som lenge hadde vore myrke. Det var ein ny heim som var grunnlagd paa gamle tufter. Det var no mest tri maanader sidan gamle Kaisa hadde flutt ut fraa dette rome og burt til mann og baan paa Nordre gravlund. –

– Det er merkelegt korleis det kan snu seg. Karane ned paa spikarverke fortalde rare ting. Naar dei stod ute under gaslykta paa hyrne um kvelden og røykte og prata, kom 10talen ofte inn paa denne bondeguten som hadde vorte so reint anleis i det siste. Jøss, kven skulde trutt han hadde blit slik? Han som fyrr gjekk der og skulma og saag med mistru paa alle – han hadde no sett paa seg eit andlit som skein av glede og moro. Forsyne meg stod han ikkje og song der nedpaa verkstaden um dagen, naar han slo paa ambolten. Det var han Petter som fyrst høyrde det. Og han vart staaande og glana. Daa lo han Gunnerius so den kvite, sterke tanngarden hans lyste i det sotute andlite. Har du kje høyrt den fyrr? sa han. Kors eg kan mange slike eg, gut! Og det var visst han kunde mange; og han sparde ikkje paa dei. So no gjekk dei unge læregutane og herma etter han det dei hadde lært seg av songane hans, og dei stod med open munn og lydde, naar han Gunnerius tralla og song. For desse songane var nye der i garden, og det skulde vera morosamt aa faa lært dei skikkelegt. Ein kunde altid faa bruk for dei i portane um kveldane. For gjentune var galne etter visur. –

Ja, det kan snu seg! Tenk at ho Gunda skulde bli slik! Det var nok det dei saag ein dag nedpaa spinnerie, at det var noko framandt ved ho. Men dei var kje rett visse paa kva det var, med same. Men so kom ho Gunda til aa stryke seg over panna – og so 11hadde dei det: Det var luggen som var burte! Panna var no kvit og berr heilt upp til haargarden – og luggen var ‘stroken bakover og fengsla. Eit blaatt band sat over hovude og heldt han ned til det andre haare. Og det var kje berre luggen som var fengsla – det saag ut til at ho Gunda hadde bunde noko av seg sjølv med same. Det viltre og galne hadde ho tøymt, ho vart stillare og varare og fekk ei framand ro over seg. Det var berre stundimillom den gamle villskapen braut fram att, daa kunde ho vera reint ustyrleg. Det var som det galdt aa skunde seg med’ rida var der – og ho flaug og kitla gutane og gjentune og hauka og jodla – og so datt all moroa av ho med eitt, og ho strauk seg over panna og jaga burt nokre haarkrullar som hadde nytta høve til aa ta att den gamle plassen fram i panna, i von um at fengselstida no var over. Og ho gjekk burt til maskina si og heldt seg for seg sjølv resten av eftan. Etter slike utbrot riste dei gamle spinnegjentune paa hovude. Den Gunda, den Gunda! tenkte dei. Stakars ting, det er kje greidt! Eg vilde kje vera Gunnerius for alt i verda!

Men det saag kje ut til aa vera synd korkje i ho Gunda eller han Gunnerius. Dei livde sine gode dagar i fred og ro heile vinteren og sumaren etter. Og daa hausten kom vart det ein til i stova, og no tok folk til aa 12dra augo fraa dei. Pøh – her var det kje meir aa glana etter. Dette gjekk sin naturlege gang. Snart sat ho Gunda nedkuva med ein ungeflokk, og daa var det kje meir rart ved ho. For slike hadde dei set mange av fyrr. –

Men folk kunde gjerne ha halde ut aa bruke augo ei stund til. For det vart no ikkje reint ei kvardagssoge heller – no ei tid utetter.


II.

Ein kald novemberkveld ved ti-tida stod det to og gøymde seg i den myrkaste roa i portrome i «Dronninga». Stundimillom gløtte ein av dei litt paa porten og stakk hovude ut og stirde nedover den tome gata. Men naar dei ingenting saag som skræmde, tok dei til att med kviskringa der dei slapp.

Desse to var ho Lilje Gunda og han Kristian Bylgja.

Ho Gunda var uroleg og rædd. Velsigne dig, Kristian, gaa naa! bad ho. Tenk om han kom paa oss! Men han Kristian var roleg, jaala, sa han. Du kan da skjønne vi hører ‘n. Kom hit naa, saa faar jeg prate skikkelig med dig!

Ho Gunda vaagar seg burttil ei stund att, men ho høyrer ikkje etter kva det er han kviskrar i øyro hennar, ho skvett straks fraa 13han og staar der og lyder etter ein annan lyd: Tunge, trygge steg paa ei hardfrosi gate. Og han Kristian vert til slutt lei av dette, det er kje so koselegt aa staa og hutre og fryse i ein port ein kald novemberkveld. Han gaar burt til ho Gunda og klemmer henne inn i dei kraftfulle armane og kysser henne paa munnen. Ja, saa bare gaa med dig da! seier han. Men saa kommer du att imorra!

Ho smyg seg skjelvande fraa han. Bare gutten sovner, saa kommer jeg, seier ho. Jeg kan ikke mer lova. Og ho skundar seg inn gjenom det myrke gardsrome.

Men han Kristian opnar porten og smyg seg ut. Og han smiler til seg sjølv. Aa jo! seier han. Gutten sovner nok, Lilje Gunda! Du greier det nok slik. –

Ho Gunda skundar seg upp trappene. Ho stanar litt utanfor døra. Nei, gudskjelov! Det er stilt! Ho opnar døra so vart, so vart, ho gaar paa tærne inn og let døra att etter seg. Ho gaar rett burt til senga og bøygjer seg over, og ho pustar letta daa ho ser at alt er som daa ho gjekk. Ho kastar sjale over sengestokken og snører av seg styvlane.

Straks etter høyrer ho tunge steg i trappa. Og han Gunnerius kjem inn, trygg og sæl etter hardt arbeid. Og han smiler til kona og ser burt paa den vesle og kastar seg velnøgd ned i ein knirkande stol.

14Det vert seint um kveldane no, seier han. Det er lang dag!

Han fell saman ei stund fyrr han orkar eta. Sit der og vert graa og rukkut av slit, men tar seg so saman og hiver i dei breie akslene. Men so tener eg pengar og, seier han. So det er inga sak aa liva likevel.

Etter slike kveldar ligg ho Gunda lenge utan svevn. Ho let dei digre labbane kjæle seg, ho ligg still og mild naar dei stryk over kinn og hals, og ho smiler aat den grove, godslege bjørnen ho har ved sida.

Og naar han tar den vesle paa den eine armen og henne paa den andre og seier at no kan dei sova trygt, for no er han heime, daa vaagar ho seg ei lita stund til aa tru at ho er i god hamn. Men ettersom aandedraga hans vert lengre og djupare, misser ho den sæle fredkjensla. Og naar det lid so langt at han søkk i svevnen, daa er all ro burte og ho opnar augo og let dei stire upp i myrkre. Og tankane surrar i det vesle hovude, og ho reiser seg stundimillom halvt upp paa olbogen. For det er so flokut alt saman, og det er so vandt aa finne greide i det. Fler ligg ho ved sida av den store, snilde mannen sin; ho er so glad i han, so full av takk og glede for ho eig han, og ho har den vesle engelen der, som han ligg og held so trufast paa.

15Men ho har kje berre dei aa tenkje paa. Det er ein annan og som ho ikkje kan bli kvitt. Ein som staar kveld etter kveld og bed henne ikkje gløyme, ein som minner um farne gilde dagar og som pukkar paa sin rett – og som gaar fatig nedetter gata kveld etter kveld, fordi ho er hard.

Stakars Kristian Bylgja! Det er so vondt aa vera han. Og vondt aa vera henne og dessverre – fordi ho ikkje kan la vera aa bry seg litt um han. For han var den fyrste! Det er kje so endetil naar ein stakar er slik at ein har ope hjarta for mange. Dei veit kje kor godt dei har det slike som kan vera kalde og ikkje ha rom til meir en ein. –

Men det fekk endaa gaa alt saman – berre han Gunnerius ikkje fekk vita noko. Ikkje for det: ho hadde ingenting gale gjort enno. Det at ho tala med han Kristian ei lita stund um kvelden skadde daa ingen. Likevel: det var best aa vera var. For han Gunnerius tok alting so tungt. Han var so lite van med slikt som andre kunde finne seg i, fordi dei tok sin mun att paa andre maatar. Han kravde mykje meir han en andre, og det hadde han lov til – for han kara alt det han evna for seg og sine og ynskte seg inga onnor glede en at dei tri skulde ha det godt.

Nei, det var gale det ho gjorde! Stakars ungen og, som skulde ligge aaleine med ho 16stod nedi porten! Det fekk vera slutt med dette. Imorgo fekk ho seia klaar greide til han Kristian Bylgja. Og so fekk ho halde seg der ho høyrde til!

Ho la seg ned att, daa ho var komi so langt. Ho mintest ikkje daa, at tankerekkja hadde naatt hit so mange gonger fyrr. Og at den same lovnaden hadde ho gjort so mang ei natt, og brote han kvar kvelden seinare. Ho tykte berre ho hadde tat ei god avgjerdsle, og ho sovna inn med samvit som ikkje var so reint tungt likevel.

Men det kom kveldar daa det tok lengre tid fyrr ho sovna. –

Han Gunnerius var so rar ein kveld han kom heim. Han prøvde nok vera som elles, ho saag det, men det laag ein litt myrkare farge i røysta hans, og augo gjekk undan hennar. Og han rørde mest ikkje maten, smurde seg ei skive og tok ein bit, men vart so sitjande utan aa tygge.

Ho gjekk rædd og vakta paa han. Her laag noko under, det var lett aa skyne. Herre gud! Berre han ikkje visste noko! Stakars Gunnerius! – Ho tala nokre gonger til han; men han høyrde ikkje, og ho tok til aa klæ av seg. Og ho klemde ungen hardt inn mot det bankande hjarta sitt. Som um han kunde hjelpe. – Ho høyrde han tømde kaffikoppen derburte, og han drog stolen fraa borde. 17Men so lenge det var fyrr han klædde av seg! Ho laag med attlatne augo, men kunde kje la vera aa gløtte litt: Der stod han stor og høg midt i rome. Tankane hans var visst langt burte, for det saag ut som um han stirde tvert gjenom veggjene. –

Gunda skunda seg og fekk augo fraa han – for ho hadde set noko som gjorde henne rædd. Denne mannen her hadde noko framandt ved seg. So rak var ikkje han Gunnerius til kvardags, og so høgt bar han ikkje hovude. Det var som han no stod og mælte seg med ein annan, og augo var knivkvasse som um dei stirde inn i syne paa ein fiende. –

Gunda leda seg ikkje. Ho tok til aa puste tungt – det var best han trudde ho sov. For her var det visst faarlegt aa vera vaken. Ho høyrde han drog klæda av seg – og ho kjende senga gav seg for den tunge kroppen. Daa gløtte ho upp og saag at lampa var sløkt, og ho vart lettare i sinn. No trong ho kje vera rædd for aa sjaa upp, og det gjorde ingenting um ho brann i kinnene. –

Daa kjende ho ei stor hand paa halsen sin, og han bøygde seg mot henne. Gunda! kviskra han. Gunda, søv du?

Ho visste kje rett koss ho skulde ta det, med same. Det var kje verdt han fekk vita ho laag vaki, daa kunde han faa sitt aa tenkje. 18Ho anka seg liksom i halvsvevne og treiv etter handa hans for aa faa ho vekk. Daa kviskra han paa nytt og ho laut svara. Aa vil du? svara ho. Jeg trur næsten jeg hadde sovna.

Han heldt den vesle handa hennar i si. Har du havt framand i kveld? spurde han. Har nokon vore her med’ eg var paa arbeid?

Ho skvatt i og vilde dra handa til seg, men han heldt fast. Svar meg no sant, Gunda! Du vaagar deg ikkje til aa lyge for meg!

Ho vart paa ein gong rædd og glad, der ho laag. Denne røysta vart ho rædd, for ho høyrdest ut til aa koma fraa eit menneskje som var faarlegt aa koma ut for, naar det vart terga. Men samstundes vart ho trygg av spursmaale hans, for det synte at han ingenting visste. For gudskjelov og takk, ho var uskuldig i det han spurde um. Ho hadde aldri slept nokon inn. – Jeg skjønner ikke aa du mener, svara ho. Hei har ‘ke vert et menneske.

Men han gav seg ikkje. Spurde uppatt og uppatt. Du maa seia sant, Gunda mi, sa han. Du maa seia sant.

Og Gunda laag lenge og svara ikkje. Men daa spursmaala ikkje slutta, hivde ho seg braatt upp paa olbogen. Og ho gløymde aa kviskre. Skam dig der du ligger, mann! beit ho. Det er fine tanker du har om kona di!

Og ho dreiv paa, til han Gunnerius forstod kor fælt han for fram, som kunde mistru 19kona si soleis, og han vart spak og mjuk under dei harde orda hennar og bad vent um tilgjeving. Men ho Gunda var utan naade, ho snudde seg mot veggen daa han vilde stryke henne over kinnene og be henne ikkje vera vond. Og han Gunnerius fekk ingen paa armen den natta, for ho Gunda heldt ungen hos seg sjølv.

Men den natta sov ho ikkje stort, og lovnaden fraa dei andre kveldane tok ho uppatt endaa ein gong. For no tok det til aa bli faarlegt. Etter det ho forstod, hadde han Gunnerius raaka han Kristian Bylgja straks nedi gata. Og han Kristian hadde smoge seg vekk som um han var rædd.

– Kvelden etter stod det ein og hutra og fraus og venta nedi porten. Men det kom ingen og møtte han. Og daa han smaug seg ut, banna han over koss folk skjemde burt ungane sine. For dei maatte daa vera leie naar dei ikkje kunde sova ein times tid aaleine um kvelden. –

Men det var nok ein meir en vanleg galen unge han var komen ut for. For kveld etter kveld ei heil vike stod den same mannen nedi porten og venta, utan at nokon kom ned til han.

– Han Gunnerius hadde vorte den gamle att no. Han nemnde kje den kvelden han tvila, men kom med faste steg upp trappene um kvelden og tok trygt i dørhanken. Han 20visste at innanfor sat det to og venta paa han – berre, berre paa han. Og han hadde aldri sovna fastare og byrgare en han gjorde no – med dei to paa armane. Berre ender og gong var det noko som gnog litt: ei skamkjensle over at han kunde tvile. –

Men ho Gunda sov ikkje rolegare no.

Ho forstod kje dette. Ho hadde meint at alt skulde bli so greidt og klaart naar ho ikkje gjekk ned til han Kristian um kveldane. Og so vart det like gale eller kanskje verre! For no var tankane hos han dagen lang, og naar ho sov stod han framfor henne. Og kom det ei grov hand og strauk seg nedetter kinnene og halsen hennar naar ho hadde lagt seg, var det hans hand – og ho tok seg fleire gonger i at ho var nære paa aa kalle mannen sin for Kristian.

Det var stor synd dette. Ho visste det. Men ho hadde kje raad for det. Maatte einaste vera at ho endaa ein gong gjekk ned i porten og møtte han. Daa fekk ho be han for guds skuld reise til sjøs att. Ho fekk be han pent og vera svært blid og snild mot han. So gjorde han det nok, for han var daa so glad i henne. Det vilde vera fælt aa ha han paa sjøen no i hauststormane – men det var likevel mindre faarlegt det, en aa ha han i porten. –


III.

21Det var natteleven i «Dronninga».

Ved ellevetida skvatt folk upp or svevnen og sette seg paa olbogane kring i sengjene. Det var mest kvinnfolk, for dei var varaste. Og dei gifte av dei puffa til mennene sine og gav seg ikkje fyrr dei slutta med snorkinga og opna dei tunge augneloka. Aa i helvete er det? svor dei. Er det uraad aa faa nattefred?

Og dei kasta seg rundt og snudde baken til dei som uroa.

Men kjerringane gav seg ikkje. Dei ruska og sleit til dei fekk liv. Opp med dig, mann! skreik dei. Hører du ikke han dreper ‘a? Gaa opp og hjelp! Hvert sekund er dyrt!

Og det var verkeleg sume av mennene som kom so langt at dei sat i senga. Og dei vart sitjande lenge med’ dei tenkte over dette dyre sekunde. Hvem er det? murra dei. Detta maale er fremmendt. – Men kvinnfolka hadde finare øyro! Det hørest ut til aa komma fra fjerde tasjen, sa dei. Det maa vera hos ‘a Lilje Gunda.

Men daa slengde karane beina upp i senga att og kasta seg bakover.

Da er det ‘ke faligt, sa dei. Han Gunnerius pleier hverken vera full eller gælen.

22Men kvinnfolka gav seg ikkje so lett. Hører du ikke aassen han remjer? sa dei. Han bæljer som en sint stut! Gaa opp og hjelp gut – ellers dreper han baade kjerring og unge!

Men karane stod ikkje upp att no. Dei drog teppe over hovude att og la seg godt til rette. Hu skriker vel, om han gjør ‘a no’, sa dei. Saa lenge hu tier, er det ‘ke faligt. Du kan vekke mig dersom hu skulde rope. En skal ikke legge sig uti det en ikke har noe med! – Og dei sovna tungt og trygt att. For dei hadde gjort som rett var og hadde godt samvit. Imorgon eller ein annan kveld kunde det vera fraa deira rom skrike kom – og daa vilde kje dei heller like at nokon la seg burt i det. Kvar fekk passe sitt.

– Men i trappene vart det folksamt etterkvart. Gangdørene vart opna so stilt so stilt, og kvinnfolk smaug seg ut. Nokre av dei i berre serken, men dei hadde tulla ullteppe kring seg. Andre hadde faatt paa seg understakk og sjal, men berr-beinte var dei alle, og det klaska i steintrappene der dei nakne beina skunda seg uppover mot fjorde tasjen.

Der uppe hadde det samla seg mange.

Dei stod og kviskra og hutra i myrkre. Ut gjenom nyklehole kom det ei gul strime av lys, det var alt dei saag. Men stundom var den burte og – naar nokon kika gjenom hole.

Det høyrdest elles ut til at dei var komne 23til lita nytte her, kjerringane, dessverre. Her var visst ingen som drap. Remjinga der inne gav seg litt etter litt, no kom helst stutte rop. Men det var so fælt aa høyre paa likevel, so dei hadde no litt att for det dei stod her. –

Og det var visst likt til det skulde hende merkelege ting her – for etter ei togn der inne sette den harde mannsrøysta i med sterk hikstegraat. Og ho som stod i nyklehole, kviskrå at no hadde han Gunnerius kasta seg paa kne paa golve og gripe ho Lilje Gunda um live, og han gret med andlite mot forklæde hennar.

Og dei slutta med kviskringa, for dette var for dyre ting aa la gaa øyro forbi. Det var kje for ofte dei høyrde graat av gifte mannfolk. Og slike ord som no vart hiksta fram i det forklæde, hadde dei aldri høyrt.

Eg bed deg so vent: Ikkje ver sint, Gunda! let det. Men du maa slutte med dette! For eg er kje van med slikt!

Nei dette skyna dei ikkje, og dei trengde seg nærare og nærare mot døra for aa faa med seg alt. Daa vert døra braatt rivi upp og Lilje Gunda staar i opninga bleik og roleg med bordlampa høgt over hovude. Ho seier ingenting. Berre ser. Og det gule lyse fløymer ut over dei hutrande, halvnakne gamle kvinnfolka, og augo deira vert store og rædde, og dei forstaar so godt kva ho meiner, ho som 24staar der i døropninga roleg og bleik og let lampelyse skjera dei i augo. Ja, dei forstaar. Og dei vik undan, skamfulle. Og dei skyv paa kvarandre med hendene so dei kan koma fort fram, og flokken velter ned over trappa, skræmd fraa sans og vit.

Men ho i døra staar der og lyser til dei er burte i svingen, ho staar der endaa lenger, so lenge ho høyrer dei nakne føtene klaske i steintrappa, so lenge ho høyrer dører blir opna. Daa gaar ho inn og let att døra. Og trappa vert liggjande myrk som fyrr. –

– – Det var ingen som høyrde visur av han Gunnerius etter den natta. Med samanbitne tenner stod han nedi smia og slo paa ambolten. Og augo hans var kvassare en fyrr. Og bad ein eller annan ungguten um ein visestubb, fekk han oftast ikkje svar – og hende det at han opna munnen imot han, var det for aa bite ifraa seg med ein eid. –

Og ho Gunda luska snar gjenom gardsrome um dagen, naar ho laut til kjøpmannen. Ho stana ikkje og tala med nokon – helsa paa sneid og med augo i marka, naar ho raaka nokon. Det var nok eitkvart som tyngde.

Aaja, ho hadde sitt aa svara for. Det var kje ventande ein kunde ha mod til aa sjaa folk i augo, naar ein bar seg slik som ho gjorde. For um ho var flink til aa lure seg undan dei spæjande augo i alle kjøkenvindaugo, 25naar ho smaug gjenom gardsrome, so var han ikkje fullt so heppen med aa løyne seg den andre – han som tok varsame steg upp trappa til ho kvar formiddag, naar han Gunnerius var i smia. –

Ikkje for det: Ho hadde det kje for godt. Det var inga moro aa faa heim ein full, galen mann kveld etter kveld. Og det var ingenting aa misunne henne aa verte slengd ut paa gangen den eine natta etter den andre og staa der og hutre og fryse i dei tunne underklæda heilt til han av si naade opna – anten fordi ungen skreik, eller fordi han sjølv var komen dit at han gret og var mjuk. For det enda det med støtt.

Nei, moro var det ikkje aa vera henne, men ho fekk hugse paa at det var hennar eiga skuld. Og ho kunde kje vente at folk tagde med det dei visste. Det var deira plikt aa seia fraa til mannen. So fekk dei gjera upp seg imillom. –

– Men det skulde dei seia til Lilje Gunda si ros: Ho bar sitt for seg sjølv. Ho skreik aldri. Og det endaa dei ofte hadde høyrt sterke klask og lyd av slag, naar mannen var galen. Og var ho utkasta, stod ho roleg og lita utanfor døra og venta til han skulde koma so langt at han opna. Ho gjekk aldri til andre og bad um hjelp. So ho var svært bra soleis. –


V.

26Det var ein kald kveld. Lilje Gunda har slengt seg ned frampaa senga i fulle klæde. Det er kje verdt aa klæ av seg enno. Det kan hende mangt fyrr dagen er slutt.

Ungen er svært roleg i kveld. Sovnar fort. Og ho dormar so smaatt, ho og. Det har vorte so seint um kveldane lenge no, so ho er trøytt. –

Ho kjem til seg sjølv att med ei kjensle av nokon stirer paa ho, og ho slaar augo upp. Det er han Gunnerius som staar framfor senga. Høg og sterk staar han der, han ruggar ikkje, han er visst blottande ædru. Ho blir utrygg og rædd, det er noko so rart ved han i kveld, han er bleik, der ikkje sota dekkjer andlite, og eine munnvika hans hoppar upp og ned, skjelv.

Staa upp! seier han laagt. Men vekk ikkje ungen!

Ho ris or senga. Han gir seg til aa gaa att og fram. Stanar so framfor henne att: Ta paa deg paa beina!

Ho kjenner det er noko vondt som kjem, noko framandt, faarlegt. Ho prøver seia imot, men kan ikkje. Bøygjer seg ned under senga etter styvlane, og under dette faar ho ei skjelving i kroppen som ho ikkje kan stana, 27kor mykje ho arbeider imot. Hendene hennarhennar] rettet fra: henhar hoppar, so det er uraad for henne aa faa styvlereimane gjenom hola, ho gir det upp og knyter dei i ei sløyfe bak. So retter ho seg og prøver vera roleg: Aa er det? spør ho.

Han staar der burte millom døra og henne, trøya hans er attknept over busserullen, hatten sit paa hovude. – Ta paa deg sjale! seier han. Vi skal ut!

Ho staar litt og stirer. Men ungen! spør ho. Vi kan ikke gaa fra ungen!

Han staar og tygg litt paa dei sterke tennene, so breider han munnen ut til ein smil: Han greider seg vel aaleine ei stund i kveld, som elles! seier han. Eg blir kje lenge burte! Og han opnar døra.

– Det ber nedetter. Han gaar fyre med faste steg. Det smell i den hardfrosne gata etter beina hans. Eit par steg etter gaar ho, trippande og undri. Ho har sjale over hovude og framfor andlite, berre nasa og augo er frie – og augo stivnar av rædsle naar dei har gaatt litt. Eit par gonger stanar ho, det gaar heite bylgjur gjenom kroppen hennar, ho forstaar kvar dette ber av, og ho orkar kje flytja føtene.

Men han som gaar fyre, er var. Kvar gong dei trippande stega tagnar, snur han seg og ser paa henne. Berre kom! seier han. Vi er kje framme enno!

28Og ho kjem; ho veit det finst kje naade i kveld, det er kje ein full mann som har lett for taarur ho gaar i fylgje med no; han som gaar der er hard og kald og ædru. –

Dei tar av ned til brua. Endaa ein gong stanar ho, og ho ser paa han og blir staaande. Daa retter ho armane fram fraa sjale: Gunnerius! styn ho. Gunnerius, tenk paa baane!

Men han høgg mot henne: Det er eg som tenkjer paa baane! No skal han faa det godt! Kom no!

Og ho kjem. Gaar stiv og vilielaus, aukar farten til ho kjem paa sida av han og grip med eine handa um armen hans – og han kjenner han har ein skjelvande likam ved sida. Fraa brua gaar det ein bakke upp paa andre sida. Deruppe ligg ein graa murgard. Utanfor porten der stanar dei.

Daa rister kjempa den skjelvande handa vekk, og kvinna sig paa huk framfor porten. Og det snufsar og græt inni sjale. Men mannen grip um portvriaren for aa opne – men kjem kje lenger. Porten er stengd.

Han staar litt, raadvill. Gaar eitpar slag ut i gata og ser upp i vindaugo. Det lyser berre i eitpar i fjorde tasjen – ikkje i det rome han har bruk for.

So gaar han braatt inn mot porten att og legg baae dei digre nevane um vriaren – og 29rister. Og det smell i dei digre portane, der dei skjelv paa hengslune. Men ingen kjem og skal opne. Og han tar nytt tak um vriaren og legg akslene til og bit saman tennene. Men daa sprett den samanfallne kroppen upp og kastar seg over armane hans og hengjer seg i der med all si tyngd: Aa gutten min, aa Gunnerius min, du maa ‘ke gjøra det! Ver snild denna gangen, aa, ver snild mot mig denna gangen, for den vesle gutten vores skyld – han som ligger hjemme og venter!

Han slepper braatt og rister ho vekk. So gaar han ut i gata og lyfter handa mot eit av vindaugo: Derupp skal du! seier han, derupp til han skal du! Det faar bli di sak aa koma inn!

Han snur seg og vil gaa, men kjem i tankar um eitkvart og gaar tilbake og lyfter ein knytt neve upp mot augo hennar: Gud naade deg um du kjem etter, Gunda! For no gaar eg heim til ungen min! – So snur han – og han tar lange steg bakken nedetter. – Han er komen uppi gata der han bur – og no sagtnar han litt paa farta. Han har gaatt fort, stundimillom har han endaa sprunge, men likevel er det som um han ikkje er komen fort nok av stad – som um han ikkje har magta flyge undan noko han kjenner bak seg. No stanar han og vil møte det – og han ser eit kvinnfolk inntulla i sjal smyge seg mot 30han, langsmed murveggjene. Han staar roleg til ho kjem nær han, daa tar han eit steg til sida, nett som ho vil smyge seg millom han og murveggen, og ho vert stengd.

Kvar skal du? spør han, han tar ho over armane og held fast. Du kjem kje lenger denne vegen! Snu um, menneskje! Det er der du høyrer heime!

Og han skyv henne burtetter gata, dit ho kom fraa – og ho fylgjer roleg med eit stykke. Men so med eitt set ho beina stivt i bakken, ho riv seg laus fraa han og staar der i den tunne kjolen og ser paa den digre mannen som held paa det tome sjale utan aa forstaa. So gaar ho roleg fram mot han, ser han fast i augo med’ ho prover koma framum. Vekk! byd ho. Ungen min ligger og venter! Jeg skal fram!

Han gjer mest uviljande eit steg til sida, men sansar seg so. Her var han nære paa aa tape! Sinne bryt fram i han, med baae hender grip han tak um live hennar og slengjer ho burtetter. Men ho kjem att. Ho er kje fullt so roleg som fyrr, det logar meir i augo, og kinnene er heite og raude. Vekk! seier ho paa nytt. Slepp mig fram!

Men han stengjer. Har lagt hendene bak paa ryggen no – vil kje slaa. Men for kvart steg ho gaar til sides, gaar han etter, gaar til 31høgre og vinstre der ho prøver, staar som ein kald, roleg mur framfor henne.

Daa vert ho staaande still ein augneblink, raadlaus. So misser ho sansen, stormar fram mot den kalde veggen, slaar og spenner, klorar og riv, veit snaudt kva ho gjer, veit berre det, at i eit rom ligg det ein liten og tyrster og ventar paa henne – og at ho maa til han – men at ho fyrst lyt slaa seg gjenom dette som staar her og stengjer. Og ho kastar seg mot han med all si tyngd; men veggen er sterk, ruggar ikkje.

Daa bøygjer ho seg ned og faar tak i ein stein, og ho kyler han i andlite framfor seg. Og ho høyrer ein eid og ser at han tar seg til augo – og ho rømer framum. Men ho er kje langt komi, fyrr ho kjenner eit fast grip i nakken og lyt bøygje seg under tunge slag av sterke armar som fell paa rygg og bryst og hovud. Og ho sig i kne i gata og prøver ta for seg, so dei grove styvlehælane ikkje skal saare for mykje. –

So vert det braatt slutt. Ho høyrer dei harde slaga i gata av ein mann som spring. Og ho ris upp og ser etter han, og staar slik lenge. So tar ho upp sjale som ligg i gata og ruslar smaatt nedetter att.

– – Daa han Gunnerius kom heim, laag ungen og skreik. Og han laut gaa paa golve med han mest heila natta. Ut paa morgonen 32tagna han litt, so han Gunnerius fekk lagt han. Men fyrr han slengde seg nedpaa sjølv, stod han og saag ut gjenom vindaugsruta eit bil. Det var elles ikkje stort aa sjaa, for isen hadde lagt seg over mest heile glase. Men det sveiv liksom fyre han at det maatte vera hardt for den som laut vera ute ei slik natt. –


V.

Daa fabrikgjentune drog paa arbeide morgonen etter, fekk dei sjaa ein lang mann som gjekk og bar noko paa armen. Han fylgde straumen der dei andre gjekk, men fyrr han naadde brua tok han av i ei sidegate. – Hønse-Lovisa sette store augo daa ho saag han som kom gjenom døra til «Hønsereire». Det var so sjeldan det vanka mannfolk der.

Han Gunnerius tulla ein sovande unge ut or nokre klæde og rette han mot henne som stod og undra seg. Har du rom for han? spurde han. Eg skal hente han i kveld.

Hønse-Lovisa tok ikkje imot. Aaffer kommer ikke mora me’n? spurde ho. Er ‘a sjuk?

Gunnerius var einig. Ja, ho er sjuk, sa han. Lilje-Gunda er sjuk.

Hønse-Lovisa greip ungen og tok han inn til seg og kysste han. Og ho gjekk burt til omnen og tok ei lunka mjølkeflaske og la inn 33til dei sugande, sutrande lippune. – Lite trulig at ei mor er saa sjuk, at hu ikke kan passe sin eigen unge, sa ho. Men la det vera som det er, ungen skal ‘ke li vondt hos mig! Og ho la ungen i senga saman med nokre andre, og ho breidde varsamt over og stod bøygd der ei stund. So rette ho seg upp og gjekk tett inn paa den høge, kraftfulle mannen som stod der ved døra, og augo hennar var kvasse og orda harde. Gaa! sa ho. Gaa, mann! Du narrer ikke ‘a Hønse-Lovisa! Og ho sette døra upp og let ho ikkje att fyrr ho og ungane var aaleine. –

– Men daa kvelden kom, stod han i «Hønsereire» paa nytt. Han hadde drygt ei stund for aa vera viss paa at gjentune hadde henta sine, so Hønse-Lovisa var aaleine. Og han hadde rekna rett. Ho sat og bøtte ein stakk daa han kom. No saag ho paa han, som um det var fyrste gongen ho saag han. Aa vil du? spurde ho og reiste seg.

Han vart fjamsen. Det var ungen, sa han. Eg skulde hente den vesle. –

Hønse-Lovisa fekk eit litt hædande drag i det rukkute andlite. Aa for en unge? spurde ho. Her er ingen unge! Dom jeg har havt i dag, er henta.

– Han kvakk til, vilde gaa over golve mot senga. Men Hønse-Lovisa stelte seg i 34vegen. Du kan tru det, naar jeg sier det, sa ho, jeg pleier ikke fara med vaas. Men han trudde ikkje. Eg var her sjølv med guten min i dag tidleg, sa han. Eg veit du har han!

Daa sette Hønse-Lovisa seg med bøtinga si att. Ho sa kje eit ord. Saag ikkje upp. Men han Gunnerius stod uviss. Kasta augo burt paa senga – og burt paa henne som sat der som um ingen var til stades. So gjekk han over golve mot senga og drog teppe vekk. – – Det var stilt ei stund i «Hønsereire». Ei sat og var so idug med naala, at alt anna i verda var gløymt. Og ein sat samanbøygd der burt paa sengekanten, med hovude i hendene. – –

Hønse-Lovisa var den som fyrst leda seg. Ho la stakken vekk og gav seg til aa stelle til natta. Jeg skal legge mig, sa ho. Du faar se til aa komma ut.

Han spratt upp. Saag kje til sides, men gjekk rett mot døra. Men der snudde han seg. Kva tid var ho her? kom det fraa lippune hans, som no var bleike.

Hønse-Lovisa reidde upp senga. I dag tidlig klokka halv sju, svara ho, men saag kje paa han.

Han opna, men blei staaande enno. Kvar drog ho? spurde han.

35No snudde Hønse-Lovisa seg mot han. Drog ho ikke hjem? spurde ho. Er det ikke hjem mora pleier gaa med ungen sin?

Han saag ned, augo vart utrygge, veike. Han tykte han var so inderleg usæl der han stod. Han hadde hug til aa kaste seg ned i stolen ved døra og graate, so fatig tykte han han var no – men der stod det gamle kvinnfolke og saag med harde augo paa han. Og det var likt til at ho las tankane hans, for ho gjekk burt og la eine handa paa armen hans og prøvde finne augo hans.

Du har det vondt naa, du Gunnerius! sa ho. Men jeg syns ikke synd paa dig. Det du lir naa, det har hu lidt ei hel lang natt, gutten min! Gaa naa sta og finn gjenta di og baane ditt, om du er god for det. Og ta væl vare paa dom begge heretter. –

Han hadde vore heime. Men stova var læst og myrk, som rimelegt var. Han bar daa sjølv nykelen paa seg. No dreiv han upp og ned i gatune, kvilelaus, jagande. I timevis hadde han gaatt. No tok det til aa bli seint. Det var lite folk ute. Men for kvar gong han saag eit kvinnfolk i sjal langt fyre seg eller i ei onnor gate, skunda han seg etter. Men det var kje den han leita etter. –

Han var komen over paa andre sida, upp til ein graa murgård paa toppen av bakken som gaar upp fraa brua. Han hadde vore 36her mange gonger fyrr i kveld, men det vindauga han søkte var myrkt. – Han gjekk ut i gata og glante upp. No lyste det der. Han vilde skunde seg inn og upp, men so med same slokna lyse. Daa svor han. He, he, dei var trøytte, svina! Dei laut skunde seg til sengs! Men det kan hende det skal bli ei uroleg natt!

Han tar store steg inn gardsrome og upp fyrste trappa – men so vert han staaande still. Ei dør smell att deruppe, og to kviskrande menneskje kjem trappa ned. Han finn ei ro og gjer seg smal til dei kjem framum. Det er ein mann med vaggande gang, og ei gjente med sjal over hovude. Han kjenner blode gaar fort og hardt gjenom aadrane, han kleiar i fingrane, hendene gaar saman til knyttnevar – armane lyfter seg til slag, men dei faar kje slaa enno. Han bit tennene saman og arbeider mot lemene sine – og vert staaande roleg til dei to er nede – ja heilt til dei er ute i garden. Men daa kan han ikkje lenger – daa lyt han etter. Og daa dei gaar uppetter gata med armane kringum einannan og hovuda paa sneid mot kvarandre, har dei ein mann lurande etter seg. Han smyg seg fram paa tærne, han hukar i knea for kvart steg, hatten har han bak i nakken og dei sterke kvite tennene bit i kvarandre, men lippune er dregne til sides 37til ei hædande glising. For no er det snart hans tur. –

Like under ei gaslykt naar han dei att. Og han retter eine armen ut og faar tak i ein snipp av sjale. Og so rykkjer han til. Armane hans er sterke. Dei dreg til so sjale raknar, og gjenta vert snudd rundt, rundt. Men so orkar dei ikkje meir – dei vert hangande slakke og daude. For rett nok var det han Kristian Bylgja som stod framfor han. Men gjenta var ei bleik, tannlaus ei, det var ikkje ho Lilje-Gunda. – Han ser etter dei, der dei spring uppetter, vitskræmde. He, he! Dei trudde vel han var galen! – Aa ja, lat dei det. –

Han gir seg til aa gaa nedetter. Ned paa brua blir han var at han ber ein bite av eit sjal i eine handa. Han hiver det i elva. Og gaar smaatt heim. –


VI.

Same kvelden. Han Gunnerius ligg slengd tversover senga i fulle klæde. Han søv. Han er sliten vorten av fartinga i gatune, og det er lenge sidan klokka fem i dag tidleg. Og lite sov han den natta som gjekk.

Daa gaar det varsamt i døra, og Lilje-Gunda kjem inn med den vesle paa armen.

38Ho ser paa han som ligg der og dreg pusten tungt gjenom gapande munn. Og ho ser paa den vesle ho ber paa armen. So slengjer ho sjale over sengestokken og bøygjer seg over senga og legg den vesle, vakne kroppen ned til den snorkande store. Og ho staar trygg og ser paa dei baae. For no er ho ikkje rædd; no vil han henne ingenting vondt. For kjære, no kom ho daa med ungen!

Det rykkjer i den store kroppen, det er som han kjenner varmen fraa den vesle har, har attmed seg. Han snur seg um paa sida og legg labben varnande over – som han plar gjera. Daa skvett han til, augo opnar seg – og med eit byks er den lange kroppen frampaa golve. Han ser paa dei baae, paa den vesle som ligg der og gnurkar, og paa henne som staar der blid og trygg som um ingenting har hendt.

Ho nikkar til han og smiler. Stakkar, hadde du sovna, seier ho. Ja, det er langt paa kveld alt. Faa av dig klæda og legg dig skikkelig naa, saa kommer jeg ogsaa! –

Han stryk seg over panna, veit kje um han er vaken. Han minnest ei fæl natt daa han gjekk upp og ned paa golve her, minnest ein lang, lang dag daa han stod ned i smia og hamra, med’ det sveid i bringa av sut og anger, og han minnest ein kveld daa han flaug galen i gatune og leita. –

39Og no er dei her baae, der i senga ligg den eine og sutrar og ventar paa mor si – og der staar ho, blid og ven som altid, med friske rosur i kinnene etter kulden ute!

Ein augneblink er han nær paa aa rette armane ut og be henne kaste seg inn til han, for der er ho trygg, der kan ingen røre henne – men so stig ein framand millom dei, ein med vaggande gang og lua skeivt paa hovude, ein som flirer velnøgd kvar gong han har sigra – og han Gunnerius kjem til seg sjølv, minnest kor ofte han har lege paa kne for henne og tigga! Og han lær høgt, lær so det rolege kvinnfolke der framfor han misser tryggheita og blidheita, lær so dei raude rosune i kinnene rømer – og let ein oskegraa farge ta plassen etter seg. Og Lilje-Gunda ryggjer attende mot døra, lyfter armane upp for andlite og gaar bakover med ein stor mann etter seg og med senesterke armar ferdige til slag over seg.

Ho prøver gripe i dørhanken, men grip i miss og dett i koll i roa, men ei onnor hand faar døra upp – og dei senesterke armane slaar ikkje, men lyfter den veike kvendekroppen mildt ut paa gangen og let døra att. Og er endaa til so fulle av naade at dei kastar eit sjal ut til henne som ligg der, fyrr døra vert stengd for aalvor. –

– – – – –

40– Hønse-Lovisa sit paa sengekanten og trøystar ei som ligg aa gruve i putune og hikstar. Saa baan! seier ho. Det retter sig nok, gjenta mi! Det fins ikke den knuten i verda, som det ikke er løysing paa! – Og ho kjem so lognt og truverdigt med dei lærdomane live har lært henne, at Lilje-Gunda til slutt kan turke augo. Men det gaar enno tungt i bryste hennar, og ho kan ikkje sjaa upp. – At det skulde gaa slik med oss! snufsar ho. Jeg tenkte ikke live skulde tat den veien. – Men Hønse-Lovisa nikkar klokt. Saa mange tusen veier har live aa gaa, gjenta mi; det vilde vera rart om det nettopp gik den veien vi tenkte. –

– Klokka fem um morgonen gaar Lilje-Gunda ut. Dei har tala mykje saman den natta, ho og Hønse-Lovisa. Og Hønse-Lovisa har vore seg sjølv lik: Ho har funne utveg, der ingen annan saag. Naar Lilje-Gunda no dreg uppetter mot Nydalen er ho ikkje so reint modlaus. For no veit ho den vegen ho har aa gaa. Berre ho no fekk arbeid!


VII.

Det er ein morgon nokre dagar seinare. Gunnerius har gaatt den vanlege vegen fraa «Dronninga» til «Hønsereire» med den vesle 41paa armen, inntulla i ullteppe. Han har høyrt knisinga kring seg og dei rappkjefta gjentune har slengt spitord etter han, som vanleg. Men i dag har ingenting bite paa han, han har kje havt raad til aa ta augo og tankar burt fraa det han ber paa armane.

– Hønse-Lovisa ser straks at det er noko sers med han i dag. Han er stiv og stor i augo som den gjerne er, som har havt ei svevnlaus natt. Og det varer liksom so lenge fyrr han orkar gi fraa seg tullen. Men daa Hønse-Lovisa tar den vesle og faar av han teppe og breider han ned i senga, fylgjer han henne med spaning. Ho staar ei stund over ungen, som ho altid har for vane, vert so uppmerksam og legg handa paa den vesle panna. Snur seg so braatt mot han som staar der og ventar. Har han vert urolig i natt? spør ho. Han er litt rar i øia og heit i hode.

– Han er som ein brotsmann som staar for domaren, ser ikkje paa henne, har augo i golve. – Han vart so rar straks igaarkveld, tilstaar han, han fekk ei hosterid daa eg kom heim med han, og har hosta so han har vore nære paa aa kvamne fleire gonger i natt. Han gaar tett inn paa Hønse-Lovisa: Trur du det er faarlegt? spør han. Velsigne deg, Lovisa, det er vel ikkje faarlegt?

Ho slengjer augo over andlite hans som snøggast. Dette er kje det trygge, rolege maale 42ho er van med fraa den kanten, det ligg rædsle i røysta hans, rædsle og bøn. Ho hentar mjølkeflaska. Vi faar vente og se! seier ho. Ho prøver vera stram i andlite og gjer røysta si hard som elles, naar ho talar til han Gunnerius, men kan likevel ikkje hjelpe for at det vert ein litt mjukare tone innunder.

Og daa Gunnerius til slutt lyt avgarde, nikkar ho eit par gonger for seg sjølv. Det er ‘ke greidt for dig heller! seier ho. Du tar det visst tungt. –

Klokka halv ni paa fyremiddagen stod han Gunnerius i «Hønsereire» paa nytt. Han var sveitt og andpusten, hadde sprunge svært. Dei tjuge minutta han hadde til frukostkvil, var kje dryge. Hønse-Lovisa lyste upp daa han kom. Naa var du gild som kom! sa ho. Du faar hente dokteren. Ungen din er verre. –

– Han orka kje gaa i smia att. Daa han hadde vore paa kontore hos dokteren, sprang han tilbake til «Hønsereire» og heldt seg der og venta. Sat paa sengekanten og stirde, bøygde seg ned og lydde, fylgde kvart aandedrag av den vesle, strauk over teppe med dei store, haarrike labbane og stunde. Stundomtil tok han lange steg att og fram paa golve, med’ han vreid hendene. At han ikkje kjem! jamra han. At han ikkje skundar seg og kjem! Tok i døra og vilde springe ut og hente han, men 43kom til aa sjaa burt i senga og hasta dit att. Kunde kje rive seg laus.

– Det var ut paa kvelden daa dokteren kom. Han trong kje lang tida til aa sjaa kva det var i vegen. Lungebrand! sa han. Han skreiv noko paa ein setel og slengde burt paa borde. Hent dette! baud han –og stell godt med den vesle!

Gunnerius stod bak han, og den store kroppen skalv. Daa dokteren tok hatten og vilde gaa, stelte han seg i vegen for han. Ei det faarlegt? hakka han fram. Trur dokteren han staar det over?

Det blenkte i brilleglasa til dokteren, daa han let dei nærsynte augo fara granskande over denne mannen som saag so hjelpelaus og raadvill ut, endaa so diger han var. Hvem er De? spurde han. Er De faren?

Gunnerius bøygde hovude; det skulde tyde ja.

Dokteren kom med eitt i tankar um eitkvart. Men moren? spurde han. Var det ikke bedre at hun var her?

Gunnerius saag til sides. Kjende han hitna.

Dokteren saag paa Hønse-Lovisa. Hvad kommer det av at moren ikke er hos barne sitt? spurde han. Han var kvass i maale.

Hønse-Lovisa vart kje ræd: For di hu’ er paa arbeid! svara ho.

Dokteren gjorde ei utolsam rørsle. Sette 44so hatten paa hovude og gjekk tett inn til han Gunnerius og slo han med peikefingen i bryste for kvart orde:

Vil De at den vesle skal leve, saa maa De faa fat paa moren, hvor hun saa er, sa han aalvorlegt. Det hun har aa gi ham, er bedre end al verdens medisin. Husk paa det! – Han nikka og gjekk fort ut. –

Det vart ei lang togn etter dokteren. Gunnerius stod og stirde daudt paa den døra der han gjekk ut. Kroppen hans var halvt ihopfallen og saag mindre ut en vanleg. Og andlite var so inderleg hjelpelaust. Men Hønse-Lovisa var roleg som elles. Gjekk der stilt paa sokkane og stulla – og dei rappe augo hennar gjekk fraa baan til far, og fraa far til baan alt i eitt.

Men til slutt vart ho lei av aa sjaa paa denne mannen som stod og gav seg over. Ho kremta hogt og fekk den harde klangen i maale. Hørte du! sa ho. Du gjør som dokteren sa!

Han rette seg upp, kom liksom attende til seg sjølv og snudde seg mot henne. Kva meiner du eg skal gjera, Lovisa? Hønse-Lovisa peika paa døra: Du skal gaa ut der, Gunnerius! Du skal hente henne som dokteren nemnte.

Han vinka fraa seg med hendene, som um ei stor freisting velte seg inn mot han: 45Nei, Lovisa! Nei, Lovisa! Eg gjer det ikkje! Aldri i verda!

Ho la handa paa armen hans: Du gjør det! sa ho lint. Han der borti senga sier du skal gjøra det, Gunnerius! Og han ber dig skynte dig – ellers gaar han ut av «Hønsereire» i kveld, og kommer aldri tilbake!

Hønse-Lovisa hadde set mykje av sorg. Og øyro hennar var vel vane med graat. Men likevel var det som ho vart ille ved av den pinefulle jamringa og den skjerande sorga som braut seg fram fraa bryste paa denne mannen, der han hadde slengt seg over borde med hovude paa armane. Men ho tok seg fort saman, gjekk der roleg som fyrr og let alt gaa sin gang. Og daa Gunnerius til slutt sette paa dør, utan aa tala, utan aa snu andlite mot henne, let ho han gaa. Hefte han ikkje. –

– Gunnerius sviv i gatune, ør, vitlaus. Gatur og hus finst ikkje for han, han styrer ikkje, let beina gaa der dei vil. Han sansar seg ikkje fyrr han staar utanfor «Hønsereire» att, men daa vert han staaande. Trampar sint i fortoge og snur. Og dreg fort nedetter.

– Det er myrkt i kveld og hos han Kristian Bylgja. Men Gunnerius gir seg ikkje med det – so sant det finst folk innanfor, skal dei ut no! Og han tar trappene i lange steg og hamrar paa døra. Det rører seg ikkje innanfor. Er kje liv der.

46Han gaar stilt ned att. Uti myrke gardsrome vert han staaande fortapt. Han dirrar over all kroppen etter spaningi; han hadde vore so viss paa aa finne henne her no. Hadde gruva for aa møte henne her i lag med den andre, hadde vore uviss um anten han skulde tigge eller slaa for aa faa ho med. Og so var ho der ikkje! Ho var der ikkje! Og naar ho ikkje var der, visste han ingen annan stad aa leite. Han heldt paa aa gi seg over.

Ein augneblink for den tanken gjenom hausen hans, at det var so urimeleg toskut av han aa staa her i eit myrkt gardsrom og hutre og skjelve. Det var raad aa greide seg gjenom dette paa ein annan maate, han kunde setja i med ein smellande laatt og rusle nøgd og glad burt i «Afrika» og finne trøyst i det som hadde trøysta fyrr. Men den tanken blei ikkje gamal. Ein liten feberheit, tyrstande unge som laag og sveitta i ei brei seng, jaga han paa flog. –

Han spring nedetter bakken. Daa han skal svinge rundt eit hyrne ned ved brua støyter han mot eit menneskje som kjem fraa andre sida. Han vil gaa til sides og springe vidare, men kjem so til aa sjaa kven han har fyre seg. Det er ein liten, tettbygd kar med lua paa sneid, han Kristian Bylgja. Dei staar og mæler kvarandre dei to, og nevane knyter seg. 47Gunnerius kjenner ei stram lukt av brennevin fraa sjømannen, han ser kor munnen hans tøygjer seg ut i ein hædande flir, og han bøygjer seg ned over han med knyttnevane framfor augo hans, og han kvæser med samanbitne tenner: Kvar har du gjort av kjerringa mi, gut! Seier du ikkje kvar ho er, skal eg slaa deg flat mot murveggen!

Kristian Bylgja vik bakover. Har jeg greie paa di kjerring! seier han. Har ‘ke set ‘a paa den dagen jeg kan minnes!

Han lyster ikkje paa slagsmaal med denne bjørnen likevel! Det er tryggast aa vike her! Og han bøygjer seg ned og vil smyge vekk under armane paa kjempa, men kjenner so eit jarngrip i bryste og vert lyft i vere so andlite hans kjem paa høgd med den andre sitt.

Du lyg! støyter Gunnerius fram. Han er drivande kvit i andlite av sinne, froden staar i munnvikane. Ho gøymer seg hos deg, svine! Men ho skal fram, skal ho, eg skal dra ho fram fraa det hole ho har gøymt seg i, um eg so skal slite ho fram lem for lem!

Han rister stakaren so lua hans driv burtetter gata, og so den lyse haarluggen dansar. Og han byrjar be for seg med ynkelegt maal. Han har kje set ho Gunda paa lenge, det har han ikkje; han har venta paa ho i portrome og passa paa i gatune, men ho hadde vorte plent burte for han, hadde ho. Det var 48gudsens sanning, og anna kunde han kje faa seg til aa seia, um han vart rist so lenge det var liv i han!

Gunnerius sette han hardt ned i gata, men slepte ikkje take i bryste hans. Strauk seg over panna og tenkte seg um, var langt burte. Men daa Kristian gjorde ein braasving paa seg for aa koma laus, vakna han. Nei, vent litt, Kristian! sa han, vent litt. Han lyfte han endaa ein gong upp til seg, men no riste han ikkje, og maale hans var rolegt og spyrjande: Seier du sant, Kristian? spurde han. Velsigne deg, mann, seier du sant?

Og daa han forstod det var slik som denne stakaren hakka fram, slepte han take og snudde seg og gjekk utan eit ord. Han høyrde det vart slengd ein brennande eid etter seg, men han vyrde inkje, brydde seg ikkje um smaating. Hadde so mykje anna aa bry seg med no. – Ja so, han visste kje um heime! Gud, so raadlaust alt var no! So kolande svart! Ikkje ein lysblink. Kvar kunde ho vera! Kvar kunde ho vera. Han visste ingen stad aa leite. Ho var kje heime! Og ho var kje i «Hønsereire». Og heller ikkje var ho hos han Kristian Bylgja! Han smatta liksom paa det siste og tok det upp att ein gong til. Ho var ikkje hos han Kristian Bylgja! Aa jau. Det var daa ein liten lysblink likevel. –


VIII.

49Hønse-Lovisa gjekk og bar paa den vesle, daa han kom att. Ungen ynka seg og stunde for kvart aandedrag; orka kje skrike. Bryste var for saart til det.

Gunnerius sette seg so lognt han kunde. Men Hønse-Lovisa høyrde han og spurde med augo. So gjekk ho burt til han. Skal du ikke hente henne? spurde ho. Kan du orke aa se ungen din slik? Han svara ikkje. Saag i golve.

So rette Hønse-Lovisa den vesle imot han. Der! sa ho. Ta han du. Jeg skal gaa sjøl.

Han riste paa hovude. Uppgit. Nei, Lovisa! sa han. Du skal ingen stad gaa. For det nyttar ikkje!

– Ho forstod ikkje: Nytter det ikke? Nei, svara han, det nyttar ikkje. For ho er ikkje der.

Hønse-Lovisa saag paa han. Aa henne har du søkt etter kona di? spurde ho. Han vart litt trassug. Der ein kunde vente aa finne henne! svara han. Hos han Kristian Bylgja!

Hønse-Lovisa snudde seg fraa han og gjekk att og fram, litt fortare en fyrr. Han forstod ho var sint, men han skyna ikkje kvifor. So la ho ungen fraa seg i senga og gjekk 50burt til han Gunnerius. Du er en tosk, far! sa ho. En stor tosk er du! Ho drog fram ein kommodeskuff og kom burt til han med ein samanlagd papirlapp. Les her Gunnerius!

Han las. Det stod berre uppskrive eit gatenamn og eit husnummer paa den lappen. Han fatta kje meininga og slengde utolsam lappen burt til henne. Kva er det for noko tøys? spurde han.

Hønse-Lovisa tok papirlappen til seg. Det er bare adressen hennes Gunda, sa ho. Men naar du ikke bryr dig om aa gaa etter henne saa –

Han spratt upp og treiv lappen fraa henne. Jøssenamn, kva seier du! ropte han, han slengde hatten paa hovude og flaug paa dør. Det var snaudt han hadde tid til aa høyre etter, daa Hønse-Lovisa gav han greide paa vegen. –

– – – – –

Lilje Gunda sat halvt avklædd paa sengekanten i det vesle rome ho hadde leigt seg inn i, uppi Nydalen. Ho var arbeidssliten og trøytt. Det tok paa aa staa paa fabrikken heile dagen, naar ein var komen or vane med det. Og naar ein ikkje fekk sova um nætene heller, var det reint ille.

Ho tok til aa klæ av seg. Det gjekk ikkje fort. Det vart ei lang kvil millom kvart plagg ho drog av, det var liksom ho drøymde 51seg vekk, burt til noko vent og kjært, for det kom eit varmt skin i augo hennar, og dei mjuke, vene lippune bøygde seg til ein trist smil. – Men so tok ho seg saman og strauk handa over augo: Snart var vika gaatt og daa vart det løning, og daa skulde ho hente han i «Hønsereire» og ta han med hit upp. Kona der ho budde hadde lova aa passe han um dagen, og ho var snild og vitug, so der fekk han det nok godt.

– Ho kvakk i av ei hard ringing ut paa gangdøra og reiste seg og lydde. Det hadde ho for vane aa gjera kvar gong det ringde demte, endaa henne skilde det ikkje, um einkvar ringde paa denne framande døra. Ho venta ingen. –

Ho høyrde dei kippande stega av kjerringa som drog seg ut for aa opne. Og ho høyrde ei røyst som spurde – ei røyst som fekk henne til aa bli stiv av rædsle. Og ho treiv blusen og fekk smetta han paa seg. – Daa banka det paa.

Ho stod ved borde, prøvde ta seg saman. Kjære ho hadde daa folk kringum paa alle kantar! Det var dumt aa vera rædd. Ho saag paa døra. Kom! sa ho. Ho var toleg stød i maale. –

– Dei stod framfor kvarandre, dei to. Han Gunnerius sveitt og uppøst og utrygg. Han var uroleg og skjelven og hadde eit 52vigtugt ærend, men fekk kje fram eit ord. Stod og saag i hatten, som um han hadde noko aa vera skamfull for.

Ho let augo gaa granskande over det sveitte, bleike andlite –og vart rædd. Ho var kje viss paa um han var drukken eller um det var andre ting som førde han hit. Ho stelte seg so borde kom imillom dei. Det var best aa vera var.

Han forstod. Prøvde smile, men det vart berre ei trekkjing nedover i den eine munnvika. So saag han upp for fyrste gong, saag henne fast i augo. Slengde hatten paa borde og rette ut hendene og gjekk mot henne. Gunda! sa han. Gunda, no maa du koma!

Ho rømde undan, gøymde seg i eine hyrne av rome og lyfte armane framfor andlite. Skulde verje for det som kom. Ikke slaa, Gunnerius! bad ho. Du rører mig ikke, ellers skriker jeg om hjelp!

Han stana. Det bleike andlite hans vart blodsprengt. Han opna munnen og vilde seia eit ord, men fekk det kje til. Og med bøygd nakke gjekk han mot døra. Nei, nei! fekk han fram, daa han hadde staatt ei stund med handa paa dørhanken. Nei, nei. Eg kan kje anna vente. –

Ho burti roa vaaga sjaa paa han. Og det var noko i andlite hans no som ikkje skræmde, for ho fekk so pass mod at ho torde gaa mest 53heilt burt til han. Jøsses, aa er det i veien, Gunnerius? Jeg ser det er no gæli! Fortel mann! Skynt dig!

Og han fortalde. –

– – – – –

– Det spring to nedetter gatune. Ein høg, veldug mann fyre. Og eit lite kvinnfolk i sjal etter. Det gaar fort med mannen. Han tar lange steg og det smell i gata der han humpar. Kvinnfolke trippar med smaa steg og fiktar med armane under sjale, der ho spring. Stundimillom traar ho feil og dett i koll, men ho er straks uppe att. Flagrar vidare. Hjarta og bryste hennar gaar slik at ho lyt kneppe upp nokre knappar i bluselive, men ho kan kje gi seg. Ho lyt halde fylgje med den mannen som spring fyre – men det vert verre og verre aa greide det. Han faar større forsprang di meir ho spring. Men det faar kje hjelpe. Ho faar halde fram. –

Daa ser ho at han Gunnerius staar stille. Han rører seg ikkje fyrr ho er paa sida av han, daa bøygjer han seg ned og grip um beina hennar. Og paa sterke armar ber han ho dit ho lengtar. –

– – Dei storma inn døra til «Hønsereire», og no var ho Lilje Gunda fyrst. Ho hivde sjale paa golve og kasta seg over senga. Og han Gunnerius stod trygg og stor og saag paa. For no var frelsa her! No fanst ikkje meir faare! 54Men i senga laag den vesle og stunde i feber. Han hadde ein sterk far staaande framfor senga. Og han hadde ei mor som laag ved sida og gret og nemnde han med mange kjælenamn. Men han visste ikkje um anten far eller mor der han laag. Han kjende dei ikkje.


IX.

Fjortan dagar seinare. Kveld.

I «Hønsereire» gaar ho Hønse-Lovisa og stullar som vanleg. Og dei tri gjestene som har vore aa finne her kvar kveld i desse fjortan dagane er samla her no og.

Lilje Gunda held paa aa tulle sjale vel um den vesle, som sit bleik og trøytt paa armen hans Gunnerius. Saa i Guds namn! seier ho. Naa faar vi gaa! Og ho tar ungen paa sine eigne armar.

Hønse-Lovisa gaar burt til henne. Kysser ei av dei smaa magre hendene, til ungen. Farvel! seier ho. Takk for naa! So stryk ho lint nedover kinnene hennar Lilje Gunda. Aa tie! ser jeg dig igjen naa, gjenta mi? spør ho.

Gunda klemmer ungen fastare inn aat seg. Jeg faar haape det blir lenge til! svarar ho laagt.

Hønse-Lovisa nikkar. Faar haape det, baan, seier ho. Faar haape det, ja!

So snur ho seg braatt mot han Gunnerius som staar utolsam og ventar. Men du, Gunnerius? seier ho. Dig ser jeg vel igjen! 55Han grip baae hendene hennar. Aldri! svarar han fast. Eg er glad i deg, Hønse-Lovisa, og eg takkar deg for kvar dag eg har vore her! Men eg vil be Vaarherre syte for at eg aldri faar ærend til deg oftare!

Hønse-Lovisa vrir seg laus og lyt upp i augo med forklæde-snippen. Der ser en kjærligheta! seier ho og lest vera sint. Men so blir ho aalvorleg og legg ei hand paa armen til kvar av dei to. Naa faar dere lære aa leva som skikkelige mennesker! seier ho. Saa skal jeg likevel vera fornøyd!

Gunnerius bøygjer seg ned til den vesle guten sin. Han skal lære oss det! seier han. Han har synt seg aa vera ein god læremeister! Er kje det sant, Gunda?

Gunda svarar ikkje. Berre nikkar. Men det er ikkje vandt aa vita kva ho meiner.

– – – – –

Morgonen etter fylgde han Gunnerius den vanlege straumen nedetter gata. Men i dag tok han ikkje av i nokor sidegate. Og ikkje hadde han anna en eit kaffispann og ei brødpakke aa bera.

– Men den dagen lærde han smedgutane ei ny vise.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Lilje Gunda og andre forteljingar

Samlingen Lilje Gunda og andre forteljingar kom ut i 1913 og inneholder fire noveller. Novellene er skrevet på landsmål, men med mange dialektinnslag fra Oslo. Som i mange av Braatens øvrige verker er det Oslos arbeidermiljø som skildres, og i novellen «Lilje Gunda» spiller Hønse-Lovisa i «Hønsereiret» fra romanen Ungen (1911) en viktig rolle.

I 1935 ga Braaten ut reviderte versjoner av novellene «Heimreisa» (med ny tittel «Hjemreisa») og «Lilje Gunda» (med tittel «Gunerius og Lilje-Gunda») i samlingen Oslo-fortellinger.

Se faksimiler av 1. utgave fra 1913.

Les mer..

Om Oskar Braaten

De fleste av Oskar Braatens drøyt 30 verker skildrer fattigfolks liv på Oslos østkant. Han skriver om hverdagsliv og arbeidsfolk, om fabrikkene og leiegårdene, om det å vokse opp i fattige kår og om sosial opp- og neddrift.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.