Løse dikt

av Nordahl Grieg

Slaget ved Lützen


I

Den ligger på sletten og knæler
i morgenens gulbleke skjær,
snekongens haanede hær,
mens tankerne vaakner og dvæler
hos landet, som er dem saa kjær,

landet med fjelde og daler,
hvor faren og moren bor
i fjeldbygden oppe i nord.
Og minderne dæmrer og taler
de kjendte, vemodige ord.

Heien! de ensomme flyver
oppe ved viddernes brem,
der hadde mange sitt hjem,
men og til de livlige byer
bæres tankernes hærskare frem.
– – –

De ligger der side om side –
en junker ved husmannens søn;
ti alle er like i bøn.
Ei forskjel! Og det er paa tide
saa nær ved kanonernes drøn.

De ligger paa Tysklands sletter,
de motige mænd fra nord,
og ber de enfoldige ord,
mens taaken i flaker letter
fra Lützens fuktige jord.

II

– Kongen langs hæren rider –
Likesom livsmot han saar, –
ti hvor han langs rækkerne skrider,
er det som solstreif naar –

I svenskernes trofaste hjerter
har heltekongen slaat rot –
Han tænder de haabets kjerter,
han vækker det slumrende mot.
– – –
– – –

Hei! nu lyder parolen:
Fremad for konge og hjem!
Kyrasserne glimter i solen,
som bak disige slør titter frem.

Og fremad svenskerne stormer;
det glimter i svingende staal –
Knus disse stridige ormer!
gaa frem mot det lysende maal.

Og tyskerne viker og viker,
langsomt, i seighet, i trods.
Saa mangen en fiendtlig kriger,
blir opslukt av svenskernes foss.

Uendelig litet formaar den,
Wallensteins prøvede hær.
Og langsomt tilbake gaar den
– – –
Og seieren svenskernes er?

III

Wallenstein sitter og tænker –
med haanden fast under kind.
Og tvilen sniker seg ind,
hvor haapløsheten sig sænker
som tusmørke over hans sind.

Mens svenskerne kjæmper derute
i morgenens svindende dis
og vinder paa vanlig vis –
lider hans planers skute
et ynkelig storm-forlis.

Hans stortænkte plan er brusten;
planen om keiserens land
er drevet mot drømmenes strand.
Og derfor sitter han gusten,
den slagne, men trodsige mand.

En eneste dag har veltet
den mur som urokkelig stod,
og muren er sunken i blod –
Og Wallenstein sitter i teltet
og ser paa sin ungdoms flod –
– – –

Da lyder en hvirvlen av trommer,
en seiersæl, ør musik!
Da vækkes hans sløvede blik.
Der jubles: Pappenheim kommer!!
Hans planer holdt likevel stik.

IV

         Krigerne skimter
         bak krattets løv
         hvor vaabnene glimter
         bak skyer av støv,
         det luer i pansernes
         staalblanke flader,
         det glimter i lansernes
         snor-rette rader,
         det er som det fosser
         av jernklædte mænd,
         og svenskernes «gosser»
         blir bleke igjen.

V

Der traver en tilredt og blodig hest,
langs den svenske hær
den løper fortumlet i øst og vest
og øinene flakker og ber – – –

Det er deres konges præktige dyr,
som traver avsted – – –
og rytteren ligger paa Lützens myr,
blandt slagets blodige sæd.

De svensker, de ser den blodige hest
gaa langs den trætte rad – – –
De samler av kræfter den sidste rest,
de er fyldt av et rasende had.

De svensker, de styrter nu atter frem
med hevnlystens sviende glød,
de slaas ikke længer for land og for hjem,
men at hevne han som er død.

Og førend dagen tilhvile er gaat
paa Lützens blodige myr – – –
er slaget avgjort. Tyskerne slaat
og Wallenstein sydover flyr. – – –

(Hugin, 27. oktober 1917)

Boken er utgitt av Bergen Offentlige Bibliotek

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Løse dikt

Diktsamlingen Løse dikt består av to deler. Den første delen inneholder dikt Nordahl Grieg skrev mens han var elev ved Bergen Katedralskole. Diktene i del to er hentet fra flere forskjellige kilder.

Det lengste diktet, «På Tingvellir», ble første gang utgitt i 1944 i den norske London-regjeringens avis Fram. Diktet «Sjøfolk» var med i utgaven av samlingen Friheten som kom i 1945, men ikke i førsteutgaven fra 1943.

Teksten i bokselskap.no er digitalisert av Bergen Offentlige Bibliotek (BOB) som en del av prosjektet Ånd eies av alle – Nordahl Grieg digitalisert. (Epub- og mobi-filene til dette verket er også laget av BOB.)

Les mer..

Om Nordahl Grieg

I dag er nok Nordahl Grieg mest kjent som dikteren bak det berømte diktet «Til ungdommen» som fikk ny aktualitet etter 22. juli 2011. For generasjonene under og etter 2. verdenskrig var han en nasjonal folkehelt og et symbol for motstandskampen.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.