Løse dikt

av Nordahl Grieg

Vort sprog

Frem med maalet! er parolen
som den lyder i vor tid;
maalet faar forpeste skolen,
skape ufred eller strid.
Dette ja – er den foræring
Aasen gav i sine aar:
«Trønder staar mot agdeværing,
Østland nu mot Vestland staar.
Borgerkrig i aandens riger!»
– Var det dette Aasen bød?
Nogen seirer – andre viger
det er kamp paa liv og død.
Andre ting man vender ryggen
under kampens vilde ras
landet ligger just i skyggen
av en nutids «Nicolas».-

Vi maa si det – skjønt det svier;
«Maalet vokser nu seg rak!»
Hvorfor? – Jo de andre siger
landsungdommen, den staar bak.
Hvad er det som ungdom lokker,
som for maalet veien baner,
det som riksmaalsmuren rokker,
det som landsungdommen flokker
under Aasens, Vinjes faner?
– Dette «Sesam luk dig op!»
som har langsomt aapnet laasen.
Mon om det er gamle Aasen
eller den heimbrygde mjød
som hr. Hovden flittig skjænker?
– Eller idealets glød? –
– Nei saamænd de fleste tænker

dette skyldes ungdomslag
hvor man «Leiker», hvor man «gafler»
i sig smørrebrød og lækre vafler.
– Alt for maalets skjønne sak! –

Vafler kunde man behøve
netup nu i riksmaalsleiren.
Folk er blit saa slappe – sløve.
Mer end uviss synes seiren.
– – –

Nansen, Amundsens bedrifter
paa de farefulde tog,
Ibsens, Bjørnsons, Kiellands skrifter
alle kjendt paa dette sprog!

Derfor har det dype røtter
derfor skal det aldrig glemmes
ikke trampes under føtter
men i folkesindet gjemmes,
det som rike frugter bar.

Det er riksmaalssakens kjerne
dette sproget vort at verne.
Modersmaal «et hellig ord»
lærte vi av far og mor.
Endnu har det rot i nord!

(Hugin, 29. september 1917)

Boken er utgitt av Bergen Offentlige Bibliotek

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Løse dikt

Diktsamlingen Løse dikt består av to deler. Den første delen inneholder dikt Nordahl Grieg skrev mens han var elev ved Bergen Katedralskole. Diktene i del to er hentet fra flere forskjellige kilder.

Det lengste diktet, «På Tingvellir», ble første gang utgitt i 1944 i den norske London-regjeringens avis Fram. Diktet «Sjøfolk» var med i utgaven av samlingen Friheten som kom i 1945, men ikke i førsteutgaven fra 1943.

Teksten i bokselskap.no er digitalisert av Bergen Offentlige Bibliotek (BOB) som en del av prosjektet Ånd eies av alle – Nordahl Grieg digitalisert. (Epub- og mobi-filene til dette verket er også laget av BOB.)

Les mer..

Om Nordahl Grieg

I dag er nok Nordahl Grieg mest kjent som dikteren bak det berømte diktet «Til ungdommen» som fikk ny aktualitet etter 22. juli 2011. For generasjonene under og etter 2. verdenskrig var han en nasjonal folkehelt og et symbol for motstandskampen.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.