Ludwig den andens sidste dage

av Clara Tschudi

XV. De sidste møder mellem søn og moder

En af de sidste vintre han levede, indbød Ludwig uventet sin moder til at besøge ham paa Neuschwanstein.

De to første dage rettede han sig efter hendes vaner; de kjørte ud sammen, og han holdt hende med selskab om aftnerne.

Men snart vendte han tilbage til sin vante levevis: Naar han havde sagt godnat til hende, gjorde han sine lange kjøreture alene; og han sov langt udover formiddagen, som han ellers pleiede.

Dette hændte uheldigvis ogsaa den dag, da enkedronningen skulde reise.

Ludwig var først henimod morgenen vendt tilbage fra sin tur, og han havde ikke befalet, at man skulde vække ham. Moderens vogn stod over en time forspændt i slotsgaarden; hun selv gik ventende op og ned i den store hal. Hendes nervøse utaalmodighed gik over til en kraftig 106vrede, der som et uveir gjød sig ud over sønnens hoved, da han omsider viste sig. Et øienvidne har fortalt, at hun skjældte ham ud, som om han fremdeles var den lille Ludwig, der holdt fast i hendes kjoleskjørt.

Hvad der var værre endnu: Hun skjældte ham ud i alle tjeneres paahør!

Kongen kyssede sin ophidsede moder gjentagne gange paa haanden og bad hende om undskyldning for, at han havde forsinket sig. Ærbødig førte han hende derpaa til hendes vogn, tog plads ved siden af hende og fulgte hende til jernbanestationen.

Den stemning, hvori han befandt sig, da han vendte tilbage, tydede paa, at han havde følt sig dybt krænket over hendes tilrettevisning.

Dette var den sidste gang hun besøgte ham; men han besøgte hende en gang senere.

Den største del af aaret boede enkedronningen paa Elbingen-Alp, der mere lignede et bondehus end en fyrstebolig.

Beretninger om hendes søns uberegnelige opførsel trængte ofte frem til hende. Man kan ane, hvad hun led i disse bitre aar.

Den femtende oktober 1885 opholdt hun sig paa Hohenschwangau; kongen var dengang paa Linderhof.

107Det var hendes sekstiende fødselsdag, og Ludwig fik det indfald personlig at overbringe hende sin lykønskning.

Henimod klokken ti om aftenen kom han til Hohenschwangau. Slotsporten var stængt; paa portnerens spørgsmaal om, hvem der stod udenfor, lød svaret at kongen ønskede at tale med sin moder.

Enkedronningen stod i begreb med at gaa til sengs; sønnens uventede tilsynekomst bragte hele slotspersonalet i bevægelse.

Han blev natten over paa slottet og spiste middag med dronning Marie og hendes damer paa Pleckenau den følgende dag.

Han var fuldstændig afvant med at føre en selskabskonversation.

Under hele middagen henvendte han ikke et ord til andre end til moderen. Og det paafaldt, at han var langt mere taus, end han tidligere havde pleiet at være.

Samværet med enkedronningen var denne gang præget af den største hjertelighed. Efter middagen kjørte han tilbage til Linderhof. Hans moder fulgte ham halvveis; det var det sidste lysglimt i hendes liv.

Ved hulveien, hvor bønderne syv maaneder senere samlede sig for at frelse den fangne konge, 108tog søn og moder afsked fra hinanden for aldrig mere at sees.

Et halvt aar efter opfordrede keiseren af Østerrige indtrængende dronning Marie til at opsøge Ludwig for at paavirke ham til at vise sig for verden; thi uhyggelige rygter var i omløb om hans tilstand.

Den bekymrede moder henvendte sig skriftlig til sin søn, der svarede, at han om tre dage vilde modtage hendes majestæt.

Hendes afreise var fastsat; og hendes ekvipager og tjenerskab indtraf i Hohenschwangau. Men det blev øieblikkelig sagt dem af Ludwigs rideknegte, at de gjerne kunde reise hjem igjen.

«Dronningen vil dog ikke komme ind til kongen», hed det; «han er utilgjængelig for alle».

Snart efter afgik der et telegram, der indeholdt at «det gjorde kongen meget ondt, men paa grund af tandpine kunde han ikke modtage nogen og altsaa ikke heller sin kjære fru moder!»

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Ludwig den andens sidste dage

Clara Tschudis Ludwig den andens sidste dage fra 1906 er en oppfølger til Ludwig den anden – konge af Bayern (1905). Boken har undertittel «Den ensomme konge 1875–1886» og tar for seg de siste vanskelige årene av regjeringstiden og livet til Ludvig 2 av Bayern (1845–1886), som ofte blir kalt «den gale kongen».

Se faksimiler av førsteutgaven (nb.no)

Les mer..

Om Clara Tschudi

Clara Tschudi var en produktiv forfatter, i løpet av årene 1885–1930 ga hun ut 30 verker, flere av dem i flere bind. Bøkene kom gjerne i mange opplag, og flere av hennes bøker er også oversatt til andre språk.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.