Lystyachtens hemmelighet

Kap. I. En aprilkveld

3Klokken var et kvarter over ni. Det viste ialfald det store væggeur i det ytre kontor. Femten minutter over ni om aftenen. Det var endda en torsdagskveld, og ikke var det i slutten av maaneden heller. Allikevel var det bare saavidt jeg var blit færdig med arbeidet. Craddox, chefen, var ikke gaat hjem endda. Vi unge paa kontoret trodde han aldrig skulde bli færdig med at arbeide. Han var millionær og allikevel slet han fra daggry til midnat for at tjene flere penge.

Det værste var at han lot os arbeide overtid uten ekstrabetaling. Denne aprildag var det mig som hadde været saa uheldig at bli valgt til af gjøre ekstratjeneste. Klokken seks hadde jeg faat en halv time til at spise middag paa, og nu, et kvarter over ni, var jeg akkurat saavidt færdig.

Som jeg stod og vasket mig i toiletværelset, sa jeg til mig selv, mindst for hundrede gang, at jeg vilde slutte hos gamle Craddox, saasnart jeg bare kunde faa en likesaa god stilling andetsteds. Men det var netop knuten.

Craddox betalte nemlig godt. Jeg hadde været der et halvt aar og hadde 75 dollars om maaneden. Det var jo ikke saa værst for en gut som kom like fra skolebænken og som var ganske alene i verden. Saa var det ogsaa det, at hos Craddox var der altid anledning til stigning, selv om man arbeidet sig næsten ihjæl.

4Da jeg kom tilbake fra toilletværelset blev jeg staaende et øieblik og tændte mig en billig cigar. Det vilde ikke være fornuftig at trive hatten og løpe ut som om jeg avskydde kontoret. Det likte ikke Craddox. –

Jeg tok tre lange drag av cigaren.

«Henderson!» brølte han.

«Javel?»

«Kast den stinkepinden!»

Jeg var dum nok til at bli sint.

«Hvis det er en stinkepinde,» svarte jeg, «saa er det ikke fordi jeg ikke liker gode cigarer, men fordi jeg ikke har raad til at kjøpe dem.»

Han blev mørkerød i ansigtet.

Jeg ventet litt.

«Det er bedre ikke at røke noget end at røke slike stinkepinder,» sa han. «Herefter har De bare 65 dollars om maaneden istedetfor 75. Med den gagen tænker jeg ikke De overhodet har raad til at røke jeg. Nu kan De gaa.»

Jeg svarte ikke. Jeg bare styrtet ut av kontoret, fór hen til elevatoren; nedover bar det. Da jeg kom ut paa gaten, kastet jeg stinkadoren og borte i cigarutsalget paa hjørnet kjøpte jeg to cigarer for en kvart dollar. Jeg gjorde det i den første vredes opbrusning, bare paa trass vilde jeg røke en god cigar.

Saa vilde han slaa av ti dollars om maaneden? Naa, det fik gaa som det kunde, jeg vilde ha en anden post saa snart som mulig, og naar jeg sa op hos Craddox, saa skulde jeg gi ham ind saa han hadde nok for seks maaneder.

Jeg hadde naturligvis ikke nogen videre lyst til at gaa hjem, det vil si den vesle hybelen jeg kaldte mit hjem. Jeg, Karl Henderson, var ung, det var en maanelys aprilkveld, og jeg var opsat paa eventyr. Hvor skulde jeg finde det henne?

Jeg kjendte ingen unge damer som jeg kunde 5besøke saa utækkelig sent paa kvelden. Min vertindes datter sat vel oppe og læste endda, men hun vilde bare snakke kvindesnak. Desuten er hun syv aar ældre end mig.

Det var ikke kinematografeventyr jeg vilde opleve, og jeg var altfor økonomisk anlagt til at kjøpe en todollars billet til et godt teater, naar forestillingen var halvveis over. Hvad skulde jeg saa gjøre? Hvor i alverden skulde jeg opleve noget i Seattle?

Jeg opgav det; men jeg tænkte jeg kunde gaa ned til havnen. Jeg blev aldrig træt av at staa der og se paa skibene som kom og gik. Saa gik jeg altsaa ned til bryggerne. Jeg stod ytterst ute paa en molo og stirret utover Ellioh-bugten. En hundrede meter fra mig laa der en pragtfuld privat lystyacht for anker; jeg hadde aldrig set den før.

«Hvad er det for en?» spurte jeg en sjømand som stod i nærheten.

Han tok pipen av munden og kom et skridt nærmere: «Privat lystyacht,» svarte han, «tilhører en som heter Bellan, en avgaat sjøofficer, saavidt jeg vet. Det er en englænder. Været her i tre uker, men yachten har ligget forankret ute i sundet hele tiden. Den kom ind tidlig ieftermiddag. Vakker, ikke sandt?»

«Jo, det er visst,» sa jeg begeistret.

«Skulde ønske jeg hadde en privat yacht,» sa han og gik sin vei.

Jeg lo ved mig selv. Hvem vilde ikke ønske at ha en privat yacht! Jeg stod et kvarters tid og saa paa de travle dampere. Tacomabaaten bakket ut fra nabobryggen og dampet utover den maanelyse fjord. – Litt efter stod ogsaa Victoriadamperen ut fjorden. Det begyndte at bli roligere, men jeg blev endda staaende, for jeg hadde en cigar igjen.

6Jeg hørte stemmer bak mig, og da jeg vendte mig, fik jeg se fire mænd komme gaaende. Jeg tænkte det maatte være nogen matroser som ventet paa at bli sat ombord i sit skib.

«Det kunde ikke træffe heldigere,» hørte jeg en af dem si. «Her kommer han like i armene paa os og sparer os bryderiet med at gaa og hente ham. Det er sandelig heldig, hvad?»

«De stanset et stykke fra mig og snakket lavt sammen. Jeg tændte min anden cigar, blev staaende en to-tre minutter til og begyndte saa at gaa indover bryggen for at gaa hjemover. Jeg kom nok ikke til at opleve nogen eventyr inat, ialfald ikke andre end dem, jeg kunde drømme mig til i maanelyset.

Som jeg nærmet mig de fire mænd, kom en av dem, rigtig en svolk av en fyr, imot mig med fremstrakt haand.

«Nei, er det ikke Karl Henderson!» ropte han.

«Und – undskyld,» stammet jeg.

«Kjender du mig ikke igjen?» sa han forbauset. –

«Jeg tror – ikke –» begyndte jeg.

«Du kan ikke se ansigtet mit, gutten min, derav kommer det. Snu ryggen til lyset.»

Han stillet sig slik, at lyset fra bryggelampen faldt like i ansigtet paa ham, og jeg snudde ryggen til lyset for bedre at se ham, og kom derved tilfældig til at vende ryggen ogsaa mot de tre mænd.

«Jeg kjender Dem ikke,» sa jeg.

«Hvad? Se bedre efter, Karl,» sa han med en latter.

Jeg bøiet mig frem og saa nøiere paa ham. Han lo atter. Der lød hurtige skridt bak mig, mine armer blev grepet og et klæde kastet over mit hode.

Jeg begyndte at sparke og spænde og forsøkte 7at vri mig ut av den mands hænder som holdt mig. Jeg skrek.

Jeg skjønte alt nu, da det var forsent, og klædet var vædet med kloroform.

«Hold ham rolig,» hørte jeg den mand si som jeg hadde snakket med.

«Hjælp, hjælp,» gispet jeg. Der kom ikke noget svar, og jeg kjæmpet fremdeles vildt. Det var naturligvis ganske unyttig at skrike. Hadde nogen hørt mig, hadde de andre naturligvis fortalt, at det var en drukken matros, de skulde ha ombord igjen.

Bedøvelsesmidlet begyndte hurtig at virke. Jeg hadde indaandet det i rikelig mængde, mens jeg kjæmpet og skrek.

Hvad vilde de med mig? Blev jeg shanghaiet? Neppe. For jeg var bare enogtyve aar, jeg var hverken høivoksen eller sterk – saa sandelig ikke ut til at være en mand som der kunde bli en god sjømand av.

Jeg følte jeg blev svakere. Det flammet rødt for øinene mine, det suste i hodet paa mig. Jeg syntes hjertet holdt op at slaa. Jeg holdt paa at synke om og følte armene gripe fastere om mig.

Saa fór der en ny tanke gjennem min hjerne: den mand jeg hadde snakket til hadde kaldt mig Karl Henderson. Han visste hvem jeg var.

I samme øieblik tapte jeg bevisstheten.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Lystyachtens hemmelighet

Karl Henderson, en ung mann i Seattle, er lei av jobben som kontorist og drømmer om spenning og eventyr. Etter en hendelse på jobben går han ned til havna for å se på skibene, deriblant en stor lystyacht. Plutselig blir han overfalt og bortført. Når han kommer til seg selv befinner han seg ombord i lystyachten og blir behandlet som konge. Nå befinner han seg midt i både eventyr og spenning.

Spenningsromanen Lystyachtens hemmelighet kom ut i 1915 med undertittelen «Roman av Kaptein Seatle». Det kan være Rudolf Muus som står bak, det at den kom ut sammen med en tittel av Kassimodo (ett av Muus' mange pseudonymer), kan tyde på det.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1915 på nb.no.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.