Lystyachtens hemmelighet

Kap. XI. Et slag og dets avslutning

73Ingen av os svarte hende. Vi løp forover gjennem korridoren til luken forut, styrtet op trappen; men før vi naadde op, slog luken i med et smeld, og vi var godt og vel forvarte under dæk.

Jeg tror nok Michael Murphy bandte en del da. Maskinerne arbeidet fremdeles, yachten pløiet sig vei fremover. Øiensynlig visste ikke folkene i maskinrummet noget om striden, eller de opfyldte allikevel sin pligt som fornuftige væsener, siden de ingen ordre fik fra kommandobroen.

Vi kunde ikke naa maskinrummet, kunde ikke komme paa dæk, kunde bare bli der nedenunder og høre paa slagtummelen og studere paa hvorledes det vilde ende. – Trampingen deroppe sa os naar de stridende parter rykket frem og trak sig tilbake, nu slos de forut, snart kjæmpet de agter.

Tilslut gik vi tre ind i tronsalen. Og dit ind styrtet ogsaa lady Elizabeth og Grace Bellan med Marie med vilde, forstyrrede øine i hælene paa sig.

«De maa stoppe dem – De maa!» graat Elizabeth, mens hun grep fat i min arm og saa tok fat paa Michael Murphy. Marie kastet sig ned foran William Mallard og bad ham gjøre noget, hvadsomhelst.

Midt i kahytten blev frk. Grace Bellan staaende uten at si noget, skjønt hun var hvit i ansigtet og læberne skalv.

«Hvad skal vi gjøre, Deres majestæt?» bønfaldt Elizabeth.

«Hvad skal vi gjøre, selv om denne kampen tar en slut?» spurte jeg dem alle.

«La os løpe ind i en havn og faa en ende paa det,» foreslog lady Elizabeth.

Men saa fik den fornuftige Grace tungens bruk 74igjen; midt paa gulvet stod hun og sa os sin hjertens mening.

«Hør paa mig,» ropte hun. «Hele dette opstyr skriver sig fra kaptein Barrington og Elizabeth – tror De. Men jeg tænker der stikker noget bak det – noget mellem min bror og kaptein Barrington. Med hensyn til hvad vi skal gjøre, sier jeg slik – la os faa en slut paa dette skjænderiet paa en eller anden vis og fortsætte til vort ukjendte bestemmelsessted.

Min bror brukte en masse penger til at utruste denne yacht. Hvor han fik dem fra vet jeg ikke. Og det forekommer mig at han virkelig maa nære en stor plan, ellers vilde han aldrig ha faat pengene, vilde ikke ha opgit sin stilling i den britiske flaate, og vilde aldrig ha git sig ut paa denne færd. Der er en eller anden stor idé i alt dette. Min bror er ikke nogen forbryder, og hvad det saa end er, er det lovlig.

Hvorfor skal vi saa ikke fortsætte reisen? De maa faa dem til at holde op og lytte til fornuft – det maa De, Karl.»

Hun kaldte mig ikke konge – og der fór en skjælven gjennem mig, da hun sa mit navn.

«Det synes jo, det fornuftigste vi kan gjøre,» sa jeg. «Er De villig til at reise videre, lady Elizabeth, hvis Deres bror og kaptein Barrington kan komme til forstaaelse?»

«Hvis kaptein Barrington er villig,» svarte hun.

«Og vil De anvende Deres indflydelse over ham til at bevæge ham til det?»

Hun nølte et øieblik, men svarte saa:

«Ja.»

Grace løp hen til sin søster og kysset hende.

«I det tilfælde,» sa jeg, «maa kaptein Barrington og lord Bellan tvinges til at enes – og yachten fartsætter mot vort ukjendte maal.»

Men endog mens jeg talte, lurte jeg paa hvordan 75i alverden jeg skulde faa fred istand, endog med Michael Murphy og kaptein Mallards hjælp.

«Det er denne nysgjerrigheten min,» sa Grace, som smilte nu. «Jeg vet min bror stuet al verdens besynderlige ting i rummet paa yachten; og nu vil jeg være med paa det og se hvor det bærer hen.»

Jeg kunde ikke la være at smile til hende, skjønt slagtummelen lød ned til os fra dækket.

Saa overtok Michael Murphy helt naturlig kommandoen.

«Mine damer,» sa han, «hans majestæt vilde sikkert ønske at De trækker Dem tilbake til Deres kahytter og blir der til vi bringer Dem besked.»

Lady Elizabeth bøiet sig for mig og gik baklængs ut, mens Marie straks forsvandt, da doktoren talte. Grace rakte mig haanden.

«Jeg vet De vil gjøre hvad De kan, Karl,» sa hun.

Jeg svarte at jeg vilde. Efterat hun var gaat, gik vi tre mænd til spisesalen og holdt krigsraad der.

Litt efter litt hørte vi ikke mere støi deroppefra, og vi la ogsaa merke til at maskinerne var stanset. Vi spekulerte paa om hver mand laa død og døende, eller om de tok sig en liten rast.

Vi forsøkte paa alle optænkelige maater at komme op paa dækket, men det lykkedes os ikke. Vi var i sandhet fanger.

Jeg blev stivsindet nu. Jeg hadde smakt magtglæde litt, og jeg vilde være konge i gavn saavelsom i navn. Jeg foreslog utveier i snesevis, og Michael Murphy forkastet dem som ugjennemførlige likesaa fort som jeg fremsatte dem.

Natten svandt hurtig. Stilheten over vore hoder gav os ingen følelse av lettelse, for den var uheldvarslende. Og saa med ett begyndte slaget igjen.

Efterpaa fik vi vite, at lord Bellan og hans mænd var blit drevet til vægs ind i en krok, og at Barrington hadde nøiet sig med at holde dem der en 76stund, mens hans egne mænd samlet kræfter. Saa gjorde lord Bellans mænd et utfald, og kampen var paany i fuld gang.

Og saa ser det ut til at mændene vendte sig mot sine ledere, trætte av at slaas med hverandre uten at vite nogen virkelig grund for det. Bellans folk hadde kjæmpet for ham, fordi de for størstedelen var gamle mænd fra den britiske flaate og hadde som trossætning at støtte sine officerer. Barringtons hadde slaas for ham fordi han hadde benyttet sig av deres overtro, og de tænkte at hvis han vandt, vilde de faa lov til at ta yachten til San Francisco istedetfor til en ukjendt havn med et hemmelighetsfuldt erende.

Opirret fordi Bellan hadde tilslængt ham nogen haansord om at han intet visste om yachtens bestemmelsessted, hadde kaptein Barrington i stridens hete paastaat at han vilde tvinge Bellan til at fortælle det og saa vilde føre den dit med Bellan som fange ombord.

Han blev mere og mere opsat paa at gjøre det. Og for folkene tok sakerne en ny vending. Hvem der end vandt, maatte de fortsætte reisen.

«Til kongen!» ropte en av dem. «Faa ham til at kommandere dem begge to at ta ind til San Francisco.»

«Konge! Han er jo bare en tosket gut,» skrek en anden. «Det er hans skyld altsammen. Faa tak i kongen!»

Barrington forsøkte at holde dem tilbake.

«Kongen vet ikke hvor hans rike er,» haante han. «La ham i fred.»

Men det er jo en kjendt sak hvor hurtig denslags mænd slaar om; naar deres blod er i kok, vender de sig snart mot en, snart mot en anden, rede til slagsmaal med hvemsomhelst.

«Det er kongens skyld dette! Tving ham til at løpe ind til San Francisco. Faa fat i kongen!»

77Vi tre nedenunder hørte de sidste rop. Saa hørte vi dem løpe over dækket, hørte luken bli hævet, visste de styrtet ned mot os i flok og følge.

Med kaptein Mallard i spidsen listet vi gjennem kahytterne, lot dem fare forbi os og styrtet op paa dæk. Der stod kaptein Barrington og lord Bellan alene nogen faa fot fra hverandre, med øine som lyste av hat stirret de paa hverandre.

«Din hund!» hørte jeg lord Bellan si.

Da glemte kaptein Barrington øiensynlig at manden foran ham var Elizabeths bror.

«Du vilde jo slaas,» ropte han. «Her har du anledningen.»

Han trev skede og belte fra sig, og med blottede sverd styrtet de mot hverandre.

Som vi løp henimot dem la jeg merke til at der ikke var nogen paa broen, at ingen passet sit arbeide uten manden ved rattet, som pligttro holdt yachten støt, mens kampen raste.

Netop som vi ropte til de to kampgale officerer at de fik holde op, strømmet matroserne op og fór mot os.

«Kongen! Faa fat i kongen! Dræp kongen!» hylte de.

Der fandtes ikke sund sans i det. Hvorfor skulde de dræpe mig? Men en kan jo ikke regne med folk som er gale av kamplyst. De eier ikke fornuft længer. De var rasende som vilde dyr, søkte at gjøre nogen ondt bare for fornøielsens skyld. Paa sin vei mot os slog de ned sine yngre officerer og efterlot dem liggende her og der bortover dækket.

«Til broen!» ropte Michael Murphy, og alle tre vendte vi os og sprang.

Vi kunde holde dem i schak der. Bare én eller to mand ad gangen kunde komme op. Der var bare en vei op paa broen.

Michael Murphy hjalp mig op, og kaptein Mallard 78fulgte efter. Saa snudde doktoren rundt og gjorde front mot dem.

«Tilbake, feige hunder!» ropte han.

Jeg har aldrig i mit liv været mere koldblodig end i dette farens øieblik. Jeg la merke til at natten var forbi, at dagen begyndte at gry over sjøen i øst.

De angrep. Michael Murphy møtte den første mand med et slag mellem øinene, og han faldt bakover mot sine kamerater. – Doktoren hadde revet av sin frakke og vest da vi styrtet over dækket – han var rede til kamp.

Igjen bølget skaren mot os.

«Kongen! La os ta kongen!» hylte de.

Nogen kastet en kofilnagle. Jeg hørte kaptein Mallard sætte i en ed som den prellet av mot hans skulder, og i næste øieblik hadde han slynget mig overende paa broen og stod over mig.

«Det er tryggere der, majestæt,» sa han, og da jeg strævet for at komme op igjen, vilde han ikke la mig faa lov.

De kom op imot os igjen, kastet Michael Murphy bakover mot os, og en av dem gav ham et slag i ansigtet.

Det var en rød klut for en rasende okse. Michael Murphy opløftet et brøl, der klang svært likt et gammelt krigshyl. Saa slog han ned paa dem.

«Feige hunder!» skrek han i. «Bare kom – de to som har lyst! Ta i den stakkars gutten, var det de vilde? Gjør først et forsøk med mig!»

Igjen styrtet de frem, skrikende og hylende, bandende og skraalende. Igjen rammet han en mand i munden, fotfæstet glap, og doktoren sendte ham paa luftreise som endte i hoderne paa kameraterne nedenfor.

Kaptein Mallard bøiet sig og trak mit sverd fra skeden.

«Litt staal har de godt av,» hørte jeg han sa. 79«Næverne er Deres bedste vaaben, doktor, men jeg sværmer mere for koldt staal.»

Og som de stormet broen igjen saa jeg klingen fare frem under Michael Murphys arm, glimte mot en mands bryst og saa den mand falde bakover med en blodsprøit fra brystet.

Hadde de været ophidset før var de nu vanvittige av raseri. Deres vilde skrik var skrækkelig at høre paa. Det forekom mig at min hjerne var aldeles sløv, og at jeg var tilskuer ved et skuespil. For da de gjorde et nyt angrep, saa jeg ikke paa dem for at faa vite utfaldet, men stirret ned paa dækket, hvor lord Bellan og kaptein Barrington endnu kredset om hverandre med kaarderne blinkende hit og dit.

Det var en kamp som var værd at se, hadde den bare ikke været saa dødsens alvorlig og farlig. De var i sandhet jevnbyrdige motstandere. Jeg syntes næsten jeg kunde høre deres anstrengte aandedræt over støien rundt mig. Utrættelig fortsatte deres kamp med mig som eneste tilskuer. For alle matroserne skulde ha tak i os paa kommandobroen, og nogen av officererne, som var blit stengt tilside og i dækket, gjenvandt netop nu bevisstheten og kravlet væk, ødensynlig i den tro, at kampen fra før av endnu fortsatte og at de var med paa den.

Og lord Bellan og kaptein Barrington turde ikke et øieblik se væk for at komme paa det rene med hvad der foregik rundt om.

Men jeg kom tilbake til vor egen stilling igjen, for kaptein William Mallard faldt over mig, og jeg saa, at en kofilnagle til hadde rammet ham, og denne gang i panden. Blodet sprøitet frem fra saaret.

Han hævet sig iveiret med hænderne, saa hans legeme ikke laa over mig.

«Jeg – jeg ber om undskyldning – majestæt,» gispet han frem.

80«Flyt Dem litt. La mig komme op. De er færdig en stund nu,» sa jeg.

«De maa være forsigtig. Om et øieblik er det over.»

Om et øieblik famlet han sig op tro mot sit ord, og netop i rette tid før mændene hadde opnaadd at drive Michael Murphy bakover mot os. En av dem stod endog paa kanten av broen.

Kaptein Mallard styrtet frem igjen, den glimtende kaarde skjøt frem og manden paa broen skrek i og faldt bakover. Kaptein Mallard lænte sig mot rækken med sverdet i beredskap, men han var svimmel endda av det slag han hadde faat.

Men da Michael Murphy igjen hadde overtaket, grep han kofilnaglen som hadde slaat Mallard til jorden og styrtet løs paa den forreste mand. – Manden faldt ned som en tømmerstok nedover en foss. Men det stoppet dem ikke, for der var en ny færdig til at ta hans plads. Saa kom det voldsomste anfald.

Jeg var kommet op og stod som den tredie i rækken bak Mallard. Op mot os stormet de, drevet fremover av rækkerne bakenfor. Michael slog den første ned, men den anden for forbi og tok strupetak paa ham. Kofilnaglen faldt klirrende i dækket.

Frem og tilbake svinget de i vildt favntak, mens fingrene klamret efter struperne. Mallard hadde nok med en anden fyr, som holdt hans arm som i en skruestikke og gjorde hans kaarde unyttig, og jeg var ute av stand til at komme forbi dem hen til Michael Murphy.

Jeg saa doktoren falde om efter et voldsomt slag, jeg hørte seirherrens triumferende rop. Men idet han faldt klynget Michael Murphy sig til hans ben og rev ham ogsaa med sig. Og der paa den trange bro fortsatte de sin kamp med spark og spænd og kvælningsforsøk.

81Mallard rystet av sig sin motstander og slængte ham bakover, og han for over doktoren og faldt ned paa de andre. Saa gjorde min adjutant utfald paa nyt, igjen hvinte og glimtet hans kaarde gjennem luften og matroserne vek tilbake.

Paany svirret en kofilnagle ret forbi Millards hode, strøk mit ærme, dukket under i sjøen. Anfaldet begyndte igjen. Jeg sprang frem for at faa væk manden, som holdt paa at kvæle doktoren, men i samme nu brøt de gjennem rækken og fast omslynget styrtet de ned paa dækket.

Situationen var alvorlig nok nu, for paa broen stod bare kaptein Mallard og jeg, og kaptenen var endda medtat etter det slag han hadde faat. Jeg kastet et blik paa dækket, hvor kaptein Barrington og lord Bellan endnu fortsatte sin duel. Jeg saa med det samme at lady Elisabeth og Grace var kommet op og stod med stive stirrende øine paa øverste trin av kahytstrappen.

Jeg vilde til at skrike til dem at de skulde gaa ned, men jeg fik ikke tid. For folkene stormet broen igjen.

«Vi maa redde doktoren,» hørte jeg kaptein Mallard si.

Mændene spredtes og flygtet som han styrtet over dem med sværdet. Jeg fulgte like i nærheten paa ham med en kofilnagle i næven. Vi for nedover trappen, ved foten av den brøtes nemlig doktoren og hans mand.

Utfaldet kom saa pludselig og uventet, at folkene rykket bakover i overraskelse, og efterat Mallard hadde støtt ned en av dem, spredtes de og vek undav.

Og slik naadde vi frem til doktoren.

Det var et øiebliks sak at faa ham fri fra sin motstander. Mens Mallard holdt de andre væk, fik jeg Murphy paa benene.

Men vor bevægelse blev skjæbnesvanger. Matroserne 82fattet mot igjen, stormet frem og kom mellem os og trappen op til kommandobroen. Vi var overlistet.

«Tilbake til kahytstrappen!» ropte doktoren hæst.

Vi begyndte at trække os bakover saa fort vi kunde uten at bli skilt igjen, mens vi holdt dem væk og forsøkte at hindre dem i at komme bak paa os.

Men de skjønte snart vor hensigt og opnaadde at spærre os veien for os. Side om side stod vi saa trangt op mot rælingen, beredt paa slutningsakten i vor kamp.

Jeg saa Elisabeth Bellan løpe over dækket, saa hende kaste sig mellem sin bror og sin elskede, saa dem sænke sine kaarder av frygt for at ramme hende og staa der med voldsomt arbeidende bryst. Jeg saa at Bellan forsøkte at faa hende væk. Grace stod paa kahytstrappen og stirret paa os.

Mændene begyndte at drive os langs rælingen. Agter gik vi skridt for skridt, forsvarte hver fot av vor vei. Vi naadde helt agterut tilslut, og der klumpet vi os sammen ved siden av signalstangen, nu var det hele over.

Og saa kom der paa en eller anden vis – jeg vet ikke saa nøie hvordan det gik til – men nogen kom mellem de blodtørstige mænd og os tre, der var et glimt, et skudd smeldte. Vore motstandere for tilbake, skrek op i rædsel, skuddet hadde foreløbig git dem forstandens bruk igjen.

Saa opfattet jeg, at den som var traadt imellem os, som hadde avfyret det skud, det var Grace Bellan.

«Dere feige uslinger!» ropte hun. «Vet dere, hvordan dere slaas? Er det hæderlig det, at et dusin mænd kjæmper mot tre? Kujoner, kujoner! For en skam!»

De rykket fremover igjen.

«Tilbake!» ropte hun. «Jeg skyter ned den første 83som gaar et skridt frem. Har dere ikke sund fornuft? Hvorfor slaas dere?»

De svarte hende ikke, bare mumlet sig imellem.

«Gaa forut!» befalte hun. «Hver eneste én!» Med hævet revolver gik hun imot dem. En av dem styrtet frem mot hende. Hun skjøt, og han reiste overende med en kule i laaret. Endnu et øieblik nølte de andre, saa svigtet modet dem og de sprang midtskibs.

Grace Bellan vendte sig og smilte mot os. – «Hvad er saa Deres videre ordre, herre konge?» spurte hun med en dyp og ironisk bøining.

Jeg følte at blodet steg mig til hodet, hett og voldsomt. Nu kom reaktionen. Jeg var vaaknet av den drøm som hadde blændet mig. Hvorfor skulde jeg være utsat for slike angrep?

Jeg la merke til at kaptein Barrington og lord Bellan hadde indstillet sin duel, og med lady Elizabeth mellem sig stod de og stirret paa Grace, paa os, tause og overvældet.

«Jeg skal nok gi mine ordre,» ropte jeg til dem allesammen. «Hør her alle som én. Dette maa der bli slut paa. Jeg har faat fuldstændig nok av det. Og nu faar det komme til en forklaring.»

Der var et dampskib som nærmet sig – jeg hadde først set det ved daggry, da vi løp paa dæk. Og jeg visste at det maatte holde utkik med os, siden vore maskiner stod og vi ingen fart skjøt. Og signalerne var like ved min haand.

«Hør nu allesammen!» ropte jeg: «Jeg vil vite, hvor denne yacht skal hen og nøiagtig hvad erende den har. Jeg vil vite det nu, nu straks. Lord Bellan skal si mig det. Dere er jo alle rede til at slutte fred, at fortsætte til vort bestemmelsessted, hvis dere vet hvor det er, hvis dere blir forvisset om at der ikke stikker noget ulovlig under, ikke sandt?»

«Ja – ja!» skrek mændene.

«Saa skal lord Bellan si mig det straks – og 84jeg skal si dere det. Og saa vil vi ikke ha flere slagsmaal. De betingelser lord Bellan sætter likeoverfor kaptein Barrington taper sin gyldighet, og vi fortsætter vor reise – hvis lord Bellan sier mig at alt er som det skal. Er dere fornøiet med det?»

«Ja – ja,» ropte de igjen.

Jeg saa paa lord Bellan.

Han smilte haansk, for sinnet behersket ham endnu.

«Jeg vil ikke fortælle Dem noget,» sa han, «og de betingelser jeg har paalagt kaptein Barrington staar ved magt.»

«De ophæver de betingelser, og De fortæller mig alt,» gav jeg til svar. «De gir mig Deres æresord som gentleman og tidligere officer paa at si mig sandheten og den hele sandhet.»

«Og hvis jeg nu ikke vil?» spurte han.

Jeg tok fat i faldet.

«Hvis De ikke vil,» svarte jeg, «firer jeg ned signalflaget, mens frk. Grace Bellan holder dere alle paa avstand med den revolver. Jeg vender dette flag rundt og heiser det op igjen – op og ned. Det er nødsignal.»

«Hvad saa?» snerret han.

«Der er et skib derborte som kommer hitover,» fortsatte jeg og pekte paa det. «Det har holdt utkik med os i tre timer. Det vet vi ligger stille her og sætter kursen denne vei i den tro at der er noget iveien. Med nødsignalet heist kan intet i verden hindre det i at komme til os. Gir De efter kan det faa den besked at vore maskiner var i uorden, men at skaden er utbedret nu og at vi ingen hjælp trænger. Gir De ikke efter, vil det finde en kamp i fuld gang paa dækket her og sandsynligvis sende nogen fuldt bemandede baater for at undersøke saken. De vet hvad resultatet da vil bli. For tilfældigvis er skibet en krydser av staternes marine!»

Lord Bellan utstøtte et skrik.

«Gjør det ikke, konge; gjør det ikke!» ropte 85han. «Hvis De bare visste – i maanedsvis strævet jeg for at finde Dem – utruste denne yacht. Hvis De bare visste hvor meget der beror paa det –»

Der var en ren sjælekval i hans stemme.

«Et av to,» sa jeg. «Gir De mig saa Deres æresord?»

«Jeg – jeg –» han nølte.

Jeg begyndte at fire signalflaget ned.

«Vent,» ropte han. «Jeg skal si Dem – jeg skal si Dem alt!»

Nu var omslaget fuldstændig. Matroserne skrek hurra. Kaptein Barrington var over dem i samme nu. –

«Rydd dækkene,» befalte han. «Bær de saarede ned. Dr. Murphy forbind dem. Ta kommandobroen» – dette til en yngre officer – «og faa maskinerne igang. La det gaa frit.»

De løp til sit arbeide.

«Kaptein Barrington, vil De straks træffe lord Bellan og mig i tronsalen,» befalte jeg. «Vær saa venlig at gaa til Deres kahyt, lady Elizabeth. Kaptein Mallard, sørg for at det saar i Deres pande blir forbundet.»

Da nu lord Bellan og hans søster gik mot kahytstrappen og kaptein Barrington gik forut et øieblik for at paase at folkene gjorde sin pligt, som kaptein Mallard hadde skyndet sig ned og dr. Murphy gik for at se til de saarede, gik jeg fort hen til Grace Bellan og klemte hendes hænder mellem mine.

«Tak – tak,» hvisket jeg.

Besynderlig nok var der taarer i hendes øine.

«Det var bare saavidt jeg klarte det,» svarte hun. «Jeg var rædd – forfærdelig rædd.»

Der var en besynderlig klump i halsen min. Nu var jeg igjen gutten paa enogtyve. Og med en pludselig indskydelse bøiet jeg mig og kysset hende paa munden. Jeg visste ikke saa nøie hvorfor jeg gjorde det.

86Det vilde ha været mest likt hende at slaa mig ret i mit kongelige aasyn, men hun gjorde det ikke. Hun saa mig ret i øinene et øieblik, og i hendes var der et undrende og spørgende blik. Saa sænket hun hodet, vred sine hænder ut av mine, blev blussende rød og flygtet hen mot kahytstrappen.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Lystyachtens hemmelighet

Karl Henderson, en ung mann i Seattle, er lei av jobben som kontorist og drømmer om spenning og eventyr. Etter en hendelse på jobben går han ned til havna for å se på skibene, deriblant en stor lystyacht. Plutselig blir han overfalt og bortført. Når han kommer til seg selv befinner han seg ombord i lystyachten og blir behandlet som konge. Nå befinner han seg midt i både eventyr og spenning.

Spenningsromanen Lystyachtens hemmelighet kom ut i 1915 med undertittelen «Roman av Kaptein Seatle». Det kan være Rudolf Muus som står bak, det at den kom ut sammen med en tittel av Kassimodo (ett av Muus' mange pseudonymer), kan tyde på det.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1915 på nb.no.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.