Lystyachtens hemmelighet

Kap. XV. Alle mot kongen

Den tredje tribuns ansigt blev likblekt, men bare et øieblik, saa blev han flammende rød og sa haanlig:

«Bravo, den var ikke daarlig, men den gaar nok ikke. Jeg har gode venner i Henderland. Og for øieblikket tror jeg knapt nogen av dere er i den stilling at dere kan sende nogen til stenbruddene, med alt pakket utenfor som hamrer løs paa slotsporten. Hører dere dem?»

Det gjorde vi nok uten vanskelighet. Timen var forbi, og de ropte paa kongen og sit svar.

Alle de som var kommet med «Kenturionen» stod bak mig. Førstetribunen sat litt til siden og saa bare paa uten at si noget. Den anden tribun var sunket sammen paa sin stol og hadde begravet hodet i hænderne.

115«Oberst Mallard, bevogt den mand indtil vi er færdig med vort andet arbeide,» sa jeg og pekte paa tredjetribunen. «Og nu, mine herrer, formoder jeg det er bedst at underrette dronerne om at vi gir dem deres frihet.»

«Vil De virkelig gjøre det?» stønnet den tredje tribun.

«Det vil jeg, hr. tribun,» svarte jeg. «De behøver ikke at være ræd for de stakkars menneskene derute, som De har dømt til stenbruddene, selv om deres fingre klør efter at faa tak i Dem. De skal nemlig bli forvart hvor de ikke kan røre Dem. Hvis det gaar som jeg ønsker, kommer De nok til at bli indesperret i mange aar. Det vilde bare være retfærdig at utlevere Dem til dronerne og la dem slite Dem istykker.»

Jeg forlot saa værelset for at gaa tilbake til balkonen og tale til de tusen droner nedenfor paa pladsen. Alle fulgte mig uten oberst Mallard og tredjetribunen, og de begav sig gjennem den store korridor til tribunens værelse, hvor obersten foreløbig skulde bevogte ham.

Jeg gik ut paa balkonen og holdt haanden op for at paaby taushet. Lord Bellan traadte frem ved siden av mig for at tale til folket dernede.

«Borgere av Henderland,» begynte han, «hør nøie efter hvad jeg har at si og avbryt mig ikke. Kong Karl har i sin godhet besluttet at tilgi eder alle. Herefter skal der herske retfærdighet i Henderland. Nye love skal utstedes som snart skal meddeles eder. Vend tilbake til eders hjem og vær gode lovlydige borgere. Forsøk at sone for eders tidligere liv.»

Da han traadte tilbake fra rækverket paa balkonen slog der et stormveir av hyl op mot os.

«Kongen! Længe leve kong Karl!» skrek de.

Paany begyndte de at tænde fakler og at marsjere rundt pladsen. Jeg traadte igjen ind i slottet, for jeg vilde Barrington skulde slippe ut folkene 116nedenunder, saa paladset kunde lukkes for natten og vi faa litt hvile tilsidst.

Da vi naadde korridoren, utstøtte jeg et skrik og løp frem.

Oberst William Mallard laa overende paa marmorgulvet, og blodet strømmet fra et saar i hans bryst.

«Skynd Dem, doktor!» ropte jeg. «Dette er tredjetribunens verk! Etter ham, Barrington! Tilkald yachtens folk!»

Men med det samme jeg sluttet at snakke trængte der skrik og hyl op til os nedenfra. Og jeg hørte tredjetribunens stemme.

«Kongen har tilgit dronerne!» ropte han. «Han vil la dronerne myrde dere og deres koner og barn! Kongen er ikke retfærdig. Han lot mig dømme fordi jeg vilde dronerne skulde sendes tilbake til stenbruddene! Styrt ut, Henderlands mænd! Ut og kjæmp for eders hjem! Dronerne maa beseires, ellers vil de beseire os! Kjæmp for eders koner og eders barn! Kjæmp for eders hjem! – Ut – ut!»

Hans ord gjorde nok et voldsomt indtryk. Med Barrington i spidsen var vi ikke mer end halvveis ned trappen, da de store dører blev slaat op, og ut paa pladsen strømmet tusen skræmte, men resolute mænd.

«Dronerne! Ned med dronerne!» skrek de. Og med de vaaben de hadde faldt de over mændene paa pladsen.

Dronerne blev ganske overrumplet. Størsteparten av dem hadde sluppet sine køller og sang fordi de nu var fri mænd igjen. Ned paa dem styrtet saa strømmen fra paladset og skyllet over dem.

Deres glæde blev vildt raseri.

«Det er en fælde! Kongen har bedraget os! Kongen har løiet for os!» skrek de.

De væltet avsted et øieblik med fortvilede forsøk paa at faa fat i sine vaaben, men saa gav rædselen 117dem mod. De hadde smakt frihetens sødme nu og vilde heller miste livet end den. De samlet sig, vendte sig mot flokken som strømmet ut av slottet, og kampen begyndte. Barrington og «Kenturionen»s mandskap fik lukket og barrikadert de tunge døre, for vi ønsket ikke at faa kampen indendørs.

Folkene nede ved vandet, som hadde oppebiet utfaldet, hadde set sine kamerater styrte ut av slottet og begynde angrepet. De hadde været for langt borte til at høre min eller lord Bellans tale. De tænkte at dronerne skulde dræpes eller overmandes.

Saa kom de ogsaa op mot pladsen, svingende sine vaaben under vilde krigshyl, og angrep dronerne bakfra.

Vi skyndte os op trappen og gik ut paa balkonen efterat lord Bellan hadde slukket lysene. Barrington posterte yachtens besætning i forhallen for at bevogte de to hovedindganger. Sir Michael forbandt oberst Mallard og sendte os besked om at Mallard var blit haardt saaret, men nok kom til at leve.

Jeg sendte lord Bellan til prinsesserne for at forklare dem hvad der var iveien, og si at der ingen fare var. Og saa sat jeg alene paa balkonen med flere av mandskapet til at holde vagt, hvis der skulde komme et overraskende anfald bakfra.

Jeg var sjælesyk. Uroligheter – intet andet end uroligheter – siden «Kenturionen» forlot Seattle. Hvad slags mand var jeg egentlig, med mine forsøk paa at leke konge? Jeg var gaat iland, hadde tat op mine pligter og hadde været hersker i mindre end tolv timer – og mit rike var splittet i borgerkrig.

Jeg forsøkte ikke at narre mig selv til at tro, at dette var en lovens og ordenens kamp mot forbrydere. Dertil stod de to partier paa for like trin.

Officeren ombord paa yachten maatte ha hørt kamptummelen, for han lot igjen lyskasteren spille over pladsen. De lovlydige borgere var vant til det 118nu, men dronerne, som ikke hadde set det før, blev endnu ræddere. De blev rent vanvittige og kjæmpet med fortvilelsens mod. Som rasende tyre styrtet de sig over sine motstandere, og de tusen mænd kjæmpet som var deres antal tredobbelt.

Lord Bellan kom tilbake til mig, og Barrington løp op nedenfra.

«Vi maa faa slut paa det,» sa han. «Men hvorledes kan vi gjøre det? Vore folk har revolvere, og der er rifler og patroner i slottet, som vi hadde med fra yachten. Men vi tør ikke skyte ind i folkemassen, for vi kom til at ramme folk av begge partier. Og selv om de nu var skilt – paa hvem skulde vi saa sigte? Vi ønsker ikke at slaa ned de lovlydige borgere, og dronerne bare forsvarer sig selv.»

«Fandtes der en anledning til at skyte paa hvem vi vilde,» svarte jeg, «saa vilde jeg si: sigt paa tredjetribunen.»

«Jeg har ikke været istand til at faa øie paa ham,» sa Barrington.

Lord Bellan utstøtte et rop og pekte mot midten av pladsen. Der saa vi tredjetribunen. Han var omgit av nogen av de mænd som hadde været inde i slottet, og han ledet kampen, mens han opflammet dem til at utrydde dronerne. Men det vilde være umulig at ramme ham alene der midt inde i skaren.

Slaget begyndte at splitte sig op i smaa fegtninger. Her og der forlot nogen skarer pladsen, kjæmpende sig frem. Gaterne var snart fulde av morderbander. Og streiflyset fra «Kenturionen» lyste op snart her, snart der.

En time efter var pladsen næsten forlatt, bare de saarede og døde laa tilbake. Men saa flammet det op her og der – bygninger stod i brand.

«De stikker byen i brand,» ropte førstetribunen og strakte armene ut mot den. «Konge, de brænder 119byen ned! Bygningerne er av træ med halmtak – og det blaaser. Byen er dømt!»

«Hvorledes kan vi stanse den? I himlens navn hvorledes kan vi stanse dem?» ropte lord Bellan.

«Der fins ingen utvei til at hindre det,» svarte den første tribun bedrøvet. «Tredjetribunen har gjort sit verk godt. Borgerne forstaar ikke kongens hensigt. Og dronerne tror de er blit fanget i en fælde, at kongen har løiet for dem. Der er intet parti for kongen, ingen opposition. Forstaar De ikke hvad det betyr, Deres majestæt? Begge partier er imot kongen

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Lystyachtens hemmelighet

Karl Henderson, en ung mann i Seattle, er lei av jobben som kontorist og drømmer om spenning og eventyr. Etter en hendelse på jobben går han ned til havna for å se på skibene, deriblant en stor lystyacht. Plutselig blir han overfalt og bortført. Når han kommer til seg selv befinner han seg ombord i lystyachten og blir behandlet som konge. Nå befinner han seg midt i både eventyr og spenning.

Spenningsromanen Lystyachtens hemmelighet kom ut i 1915 med undertittelen «Roman av Kaptein Seatle». Det kan være Rudolf Muus som står bak, det at den kom ut sammen med en tittel av Kassimodo (ett av Muus' mange pseudonymer), kan tyde på det.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1915 på nb.no.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.