Lystyachtens hemmelighet

Kap. XVII. Paa avgrundens rand

Da jeg fik bevisstheten igjen, laa jeg paa en haard sofa i et litet værelse opunder taket. De hadde revet væk min jakke og skjorte, og doktor Murphy hadde holdt paa med mit saar.

«Det var paa et hængende haar det, gutten, min,» sa han, da jeg aapnet øinene og saa op paa ham. «Himlen være lovet, at kniven ikke traf paa den andre siden.»

«Kastet – han den?» fik jeg stammet frem.

«Han kastet den – pokker ta ham! Jeg haaber den kulen jeg sendte ham fandt den bene veien.»

«Mit saar er – ikke – farlig?» spurte jeg.

«De er blit voldsomt opskaket,» sa han til mig. «Og det er en styg flænge ogsaa, men De vil ganske sikkert bli bra igjen, hvis vi er forsigtige.»

«Jeg vil staa op,» sa jeg.

«De kan faa lov til at sætte Dem op, men det er ogsaa alt,» svarte han. «Jeg vil ikke vite noget av at De er med paa dette basketak nu og river op igjen det saaret, som jeg har sydd saa fint sammen!»

126Doktoren forsøkte at smile, men jeg saa taarer i hans øine. Jeg strakte ut haanden og tok et fast tak i hans.

«Hvorledes er jeg kommet hit?» spurte jeg.

«Lord Bellan og jeg bar Dem.»

«Blev der nogen kamp?»

«Vi slog os frem skridt for skridt, gut. Saa drev matroserne de uhyrer ned i 2den etage og holder dem dernede med alle trapper bevogtet. De to andre etager er yrende fulde av dem, baade av droner og borgere. De har forenet sine kræfter, ser det ut til. De har det fælles ønske at rydde os avveien.»

«Hvad skal vi gjøre?» spurte jeg.

«De skal bli liggende paa sofaen der og ikke bry Deres hode med det,» svarte han. «Der er ikke nogen fare at snakke om.»

«Jeg ønsker at høre sandheten, doktor Murphy,» sa jeg.

«La mig da fortælle Dem, Deres majestæt, at vor stilling er høist alvorlig. Vi er allesammen indesperret heroppe. Matroserne kan forsvare trapperne saalænge der er folk nok til at bevogte dem. De faa mænd ombord paa yachten kan ikke hjælpe os. Den eneste kanon ombord kan nok naa frem hit, men kommanderende officer tør ikke bombardere slottet for vor skyld. Naturligvis gjør han det hett nok for dem, naar de kommer ut paa pladsen.»

«Og hvad saa mere?» spurte jeg.

«Vi har ikke noget mat,» svarte han og saa mig like ind i øinene.

«Og saa er vi indestængt da som kyllinger, og har al utsigt til at sulte ihjel?» spurte jeg.

«Rop paa Barrington, lord Bellan eller hvem De vil. Hvorfor kan vi ikke i tæt fylking skyte os frem til stranden og komme os ombord?»

«Det var det vi haabet at kunne gjøre, men vi kan ikke.»

«Hvorfor ikke?»

127«Det lykkedes oberst Mallard at snike sig ut forklædt og naa bredden. Han var svak efter sit saar, men det gik. En baat fra yachten rodde ind og tok ham ombord. Han skulde gi ordre til at baatene maatte være færdige til at komme til undsætning, naar vi hadde kjæmpet os frem til stranden inat. Barrington skulde sende ham et signal, naar vi var færdige til at rykke ut.»

«Naa?» spurte jeg.

Sir Michael saa væk et øieblik, men vendte sig saa igjen til mig.

«Lord Bellan førte med sig et aarhundredes civilisation ombord paa «Kenturionen», vet De. Nogen av de opfindelser er blit til en ren forbandelse for os – riflerne især. Der var fem hundrede geværer i første etage i slottet og en mængde ammunition. Dronerne og borgerne fandt dem. Deres forbandede intuition sa dem hvorledes vaabnerne skulde brukes. De har holdt paa at eksperimentere med dem ute paa pladsen og nede i tronsalen. – Forstaar De, konge? Der er mindst fem hundrede mænd nedenunder væbnet med geværer. De er naturligvis ingen sikre skyttere, men de er fem hundrede og vi ikke engang tredive. Og de er saa rasende at de ikke engang bryr sig om noget.»

«Og saa er vi da fanget som mus i en fælde?»

«Som mus i en fælde, ja. Vi tør ikke forsøke noget utfald, medmindre vi kan foreta det om natten og saa bruke list.»

«Hvorledes er det med de andre?» spurte jeg ængstelig.

«Vi har fire-fem matroser dræpt og nogen saaret. Barrington har flere skrammer, men han kjæmper som en helt. Lord Bellan er næsten likesaa dygtig, og han har til nu sluppet fra det uten saar. Mallard er i sikkerhet ombord paa yachten. Den første og anden tribun befinder sig her i sideværelset. Og de to prinsesser –»

128«Ja?» gispet jeg.

«Prinsesse Elizabeth har hysteriske anfald av rædsel baade for sig selv og Barrington. Prinsesse Grace er roligere. Hun var netop her i værelset.»

«Vi maa foreta noget,» sa jeg. «Vi maa faa kvinderne ombord paa yachten. Bed lord Bellan komme hit, sir Michael.»

Han gik hurtig ut og snart efter traadte lord Bellan ind i værelset. Han hadde ingen frak paa, hans ansigt var oversmurt med blod og sværtet av krudtrøken. I beltet hadde han to revolvere. Han var legemliggjørelsen av den kjæmpende brite.

«Gud være lovet at Deres saar ikke er skjæbnesvangert, herre konge,» sa han.

«Efter hvad jeg hører blir det vist mere end et skjæbnesvangert saar,» svarte jeg. «Hvad synes De vi skal gjøre?»

Han gik frem og tilbake en stund før han svarte. Saa stanset han foran mig med korslagte armer.

«Jeg tør nok si at jeg ikke er nogen kujon som smører haser i farens stund,» sa han. «Men jeg er heller ingen nar, som kaster bort menneskeliv paa en tapt sak. Jeg vil gjerne indrømme, Deres majestæt, at jeg hadde høitflyvende drømme da vi kom til Henderland. Jeg betrodde Dem ikke alle de oplysninger jeg fandt i min sølvæske. Nogen av dem fortalte om en vældig skat som ligger nedgravet paa øen her.

Jeg vilde faa Dem hit, vilde faa Dem til at herske her. Jeg vilde grave op denne store skat, gjøre den i penger og kjøpe magt. Jeg vilde gjøre Henderland til en magt som man maatte regne med. Hvorfor ikke, naar store rigdommer var til min dispositon? Hvorfor ikke hverve arméer av eventyrere, bemægtige sig andre øer, utvide sig og stykke for stykke vinde land, bygge en flaate, grundlægge handel, bli en verdensmagt? Gjorde ikke 129Napoleon det samme eller endda mere? Og Napoleon var engang bare en artillerikaptein.

Jeg drømte en drøm om magt, herre konge. Men mine planer bringer ingen velsignelse ser det ut til. Alle disse vanskeligheter dukket op uten nogen feil fra vor side. Henderland er bragt til avgrundens rand. Her ligger en hel by i ruiner. Dets folk er splittet i partier som aar ikke kan forsone. Borgerkrig, varer den end kun en dag, slaar saar som ikke let kan læges. Der er kun en ruinhop tilbake. Jeg kan ikke se nogen utvei til at beseire disse mennesker og gjøre dem til lovlydige borgere, og er de ikke trofaste undersaatter kan min drøm aldrig opfyldes. Vi har tapt. Kanske var det, naar alt kommer til alt, en vanvittig drøm.

Med hensyn til hvad vi nu skal gjøre, har vi bare en utvei. Vi maa forlate paladset – hvis vi kan. Vi maa komme ombord paa yachten. Vi maa seile bort og overlate Henderland til sin skjæbne. Tvistens sæd er saadd – la saa Henderland høste den. Men først vil vi ha fat i skatten vore forfædre samlet. Den vil vi ha for vor umake.»

«Det er bedst ikke at tænke paa den skatten,» sa jeg til ham. «Jeg synes De sa vi hadde hundrede tusen hver i London?»

«Ja, men der er kanske en million her.»

«Og der er liv at redde,» sa jeg. «Og Deres søstre er her.»

«Vi skal nok redde dem; vi vil komme ombord paa yachten, saa gaa iland igjen og ta hvad der med rette tilkommer os. Vi maa flygte fra paladset ikveld.»

«Hvorledes?»

«Barrington og jeg vil finde det ut. De er saaret, konge, og maa være rolig. Vi skal si ifra naar vi har avtalt hvad vi helst bør gjøre.»

Han blev avbrutt av en geværsalve et eller andet 130sted og ved skrik fra sjøfolkene og styrtet avsted, mens han trev pistolerne fra beltet.

Jeg reiste mig fra sofaen, stod stille et øieblik, fordi anstrengelsen gjorde mig svimmel og vaklet saa henimot døren.

Men før jeg naadde den, blev den revet op, og Grace Bellan fór ind i værelset.

«Konge – konge!» stønnet hun frem.

«La os være færdig med den farcen,» bad jeg hende. «Jeg er ikke nogen konge længer. Jeg er en høist almindelig mand, meget svak paa sjæl og legeme, som ønsker han aldrig hadde indlatt sig paa dette.»

«Karl!» sa hun og kom tæt hen til mig, for jeg vaklet og holdt paa at falde. «De kommer! De har drevet sjøfolkene tilbake, Karl! De er her om nogen minutter!»

Utmattet satte jeg mig paa kanten av sofaen, og hun sat ved siden av mig.

«Kanske er dette slutten,» sa hun.

«Og jeg ønsket saa det netop skulde være begyndelsen,» svarte jeg.

Hun bøiet sig henimot mig, og jeg slog armen om hende, og saa kysset jeg hende.

«Hvis det bare var begyndelsen,» graat hun.

«Det skal det være,» ropte jeg og sprang op. Hun støttet mig, ellers var jeg faldt om. Jeg kysset hende igjen, skjøv hende saa tilside og gik saa hurtig jeg formaadde gjennem værelset.

«Karl! Hvad skal du gjøre?» ropte hun.

«Gaa dit jeg hører hjemme,» svarte jeg. «Staa i spidsen for de mænd som kjæmper i mit navn!»

«Nei – nei! Du er saaret!»

Men jeg var kommet ut i forstuen og løp henimot hovedgangen. Jeg tror jeg var halvveis fra mig og ikke visste hvad jeg gjorde. Jeg snappet en revolver fra den første mand jeg møtte og skyndte mig videre.

Jeg naadde hen til trappen. Vore folk var halvveis 131nedover trappen, i haandgemæng med fienden. Barrington var midt blandt dem.

«Løs paa dem!» skrek jeg. «Vi slaas for vort liv, – for kvinders liv! Løs paa dem!»

Og hele indholdet av min revolver regnet ned over sværmen dernede.

«Tilbake, gut!» ropte sir Michael til mig fra den anden ende av korridoren. «Det blir snart mørkt. Utsæt ikke Deres liv nu. Vi kan holde dem tilbake indtil natten.»

Men jeg brød mig lite om hans ord. Jeg rev atter en revolver fra en matros og avskjøt den. Mændene begyndte at rope hurra. De styrtet nedover trappen og drev fienden ned. Geværskud lød op dernedefra. Kuler hvinte forbi mine øren.

Sir Michael Murphy grep mig bakfra, løftet mig op og tumlet opover trappen med mig. Jeg skrek og slog om mig for at slippe ned. Barrington drev folkene frem. Fra den anden kamp lød ogsaa kamptummel, her var lord Bellan i spidsen.

Mørket faldt hurtig paa. Da sir Michael tilslut satte mig ned i korridoren, kunde jeg knapt skimte noget nedigjennem den.

«Hvorledes vil dette ende? Hvorledes vil det ende?» spurte jeg mig selv.

«Hold Dem væk, gutten min,» sa doktoren. «Det blir mørkt om ti minutter. Der er da en chance til at slippe væk, idetmindste op imellem fjeldene. Kast ikke bort livet Deres naar det er saa ganske unyttig.»

Jeg tumlet igjen tilbake til dette lille værelse og satte mig paa sofakanten. Jeg var saa besynderlig i hodet, var rent i ørske.

Hvorfor kunde vi ikke flygte og komme ombord paa yachten, spekulerte jeg paa. Mon ikke alle veier var stængt for os?

Jeg forlot sofaen og vaklet til døren og ut i forstuen igjen. Og der møtte den krumbøiede, graahaarede førstetribun mig.

132Han knælte ned foran mig, mens jeg saa forundret paa ham, som han løftet min haand og kysset den.

«Tiltrods for alt er De konge av Henderland,» sa han. «Al denne splid har ikke De forvoldt. Jeg har hørt Dem tale, har set Dem kjæmpe. Jeg vet at De er ærlig og ædel. De skal ikke dø her som en fugl i bur, herre konge.»

«Der synes ikke at være nogen anden utvei,» fortalte jeg ham.

«Jeg vet en utvei,» sa han og stod op. «Jeg kom først paa det for et øieblik siden. Min hjerne er en gammel mands og ikke saa rask som den engang var, konge. I to timer har jeg forsøkt at anspænde min tanke. Og nu husker jeg.»

«Hvad da?» spurte jeg.

«Der findes en hemmelig utgang. Jeg alene vet om den. Den blev bygget da paladset først blev paabegyndt, og alle mennesker har glemt den nu uten jeg. Desuten er de mænd som bygget den døde for længe siden, og hemmeligheten er blit overlevert fra første tribun til første tribun. Jeg ventet aldrig at faa bruk for min viden, konge, men nu –»

«Men skynd Dem, mand,» ropte jeg. «La os ikke spilde tiden! Tilkald de andre!»

«Jeg kan bare føre én ut av gangen,» svarte han. «De skal gaa først, Deres majestæt, for De er ung, ædel og god.»

«Men kvinderne, mand, ta kvinderne!»

«Kongen skal gaa først,» svarte han bestemt. «Kvinderne vil ikke være i nogen fare, selvom slottets forsvarere blir trængt tilbake. Henderlands mænd vil ikke gjøre kvinderne noget ondt. Men De, konge, er gjenstand for deres uberettigede raseri. De maa gaa først.»

«Faa fat paa lord Bellan, Barrington, sir Michael – fortæl dem det,» sa jeg.

«Jeg vil bringe dem alle i sikkerhet, én efter 133én,» svarte han. «Det vil ta tid, og den sidste vil være i alvorlig fare. Saa jeg begynder med den høiststaaende. Kom, herre konge!»

«Jeg vil ikke svigte mine venner,» erklærte jeg, «end ikke for at redde mit liv. De har kjæmpet for mig –»

«Kom, konge, De er saaret og syk.»

Jeg begyndte at løpe hen mot korridoren. Jeg fandt ut, at jeg vilde rope paa Bellan og si ham det. Jeg vilde si det til dem allesammen, og saa kunde vi trække lod. Men jeg hadde overvurdert min styrke og tænkt for litet paa mit saar.

Igjen vaklet jeg – og faldt. Førstetribunen løp hen til mig og bøiet sig over mig.

Saa slog mørket sammen over mig igjen.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Lystyachtens hemmelighet

Karl Henderson, en ung mann i Seattle, er lei av jobben som kontorist og drømmer om spenning og eventyr. Etter en hendelse på jobben går han ned til havna for å se på skibene, deriblant en stor lystyacht. Plutselig blir han overfalt og bortført. Når han kommer til seg selv befinner han seg ombord i lystyachten og blir behandlet som konge. Nå befinner han seg midt i både eventyr og spenning.

Spenningsromanen Lystyachtens hemmelighet kom ut i 1915 med undertittelen «Roman av Kaptein Seatle». Det kan være Rudolf Muus som står bak, det at den kom ut sammen med en tittel av Kassimodo (ett av Muus' mange pseudonymer), kan tyde på det.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1915 på nb.no.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.