Lystyachtens hemmelighet

Kap. XIX. Mændene i hytten

En liten stund efter bragte den gamle kvinde mig god suppe, noget grovbrød og et stykke stekt fugl. Jeg greidde at sitte paa sengkanten og spise, og da mit maaltid var endt, følte jeg mig bedre.

Luften var kjølig og styrkende der i den trange klippekløft, hvor hytten var bygget. Mine kræfter syntes hurtig at vende tilbake. I virkeligheten hadde de vel heller ikke saa helt forlatt mig. Jeg kunde 137neppe forklare min sygdom. Jeg var blit saaret, og mit nervesystem hadde faat en alvorlig rystelse. Jeg var faldt sammen den kveld i paladset like før førstetribunen bar mig bort, og de tre dages febervildelse syntes næsten at ha bragt mig paa fote igjen.

Det var midt paa formiddagen at jeg fik bevisstheten igjen, og midt paa eftermiddagen var jeg istand til at staa op og gaa ned foran hytten og ligge i græsset under en klynge kokuspalmer. Jeg sovnet ogsaa ind igjen, og da jeg vaaknet var det en timestid før solnedgang, og min gamle vertinde hadde igjen mat færdig.

Jeg gjorde ogsaa maaltidet al mulig ære og spiste flere stykker fugl. Hun fulgte mig hele tiden med øinene, opvartet mig. Men efter mange overtalelser bevæget jeg hende endelig til at sætte sig ved siden av mig og spise hun ogsaa.

Saa gik jeg ut igjen, støtte paa en krystelklar bæk og badet der. Den gamle kvinde sa at jeg var i fuldstændig sikkerhet i kløften, at aldrig nogen fra utenverdenen fandt frem dit ind.

Jeg begyndte at føle mig meget friskere. Min hjerne var ganske klar, og skjønt hele min krop fra hode til fot verket, var jeg ikke paa nogen maate hjælpeløs længer.

Jeg begyndte igjen at tænke over min stilling. Mit hjerte led og hadde det ondt, fordi mine venner hadde forlatt mig. Jeg studerte paa hvad slags mænd de var. Det lignet ikke Bellan og Barrington at svigte en kamerat i nødens stund, engelske marineofficerer hadde de ogsaa været. Og dog saa det ut til at de hadde svigtet mig. Og Michael Murphy – han var den sidste mand i verden jeg vilde ha mistænkt for at flygte fra en ven for at redde sit eget skind.

Jeg begyndte at forsøke at finde undskyldninger for dem. Kanske de ikke hadde været istand til at komme efter mig. Kanske den eneste utvei de hadde 138var at gaa ombord. Men, selv om det var saa, hvorfor hadde de seilt sin vei? De var jo i sikkerhet i samme øieblik de var ombord paa «Kenturionen». De kunde ha ligget paa havnen indtil de hadde set sig istand til at komme iland for at finde mig. De kunde ha sluttet forlik med Henderlands beboere. Idetmindste kunde de ha forsøkt.

Og her var jeg paa Henderlands ø, langt fra skibes alfarvei, paa et sted hvis længde og breddegrad jeg ikke engang visste, hvor skibe aldrig la til, omgit av mennesker som hatet mig, uten den ringeste utsigt til at faa lov til at tjene mit brød. Der stod min tanke stille, for jeg kunde jo ikke altid bli der i klippekløften, det forstod jeg da.

Da mørket faldt paa, arbeidet mine tanker ustanselig med yachten, kanske kom den tilbake? Men paa samme tid fortalte jeg mig selv at der ikke var noget haab. Jeg forsøkte at la være at tænke paa Grace Bellan. Det var ondt nok allikevel.

Jeg har altid tænkt mig at mine handlinger den nat skrev sig fra en overophidset hjerne, at jeg var sykere end jeg tænkte, at jeg ikke hadde noget klart begrep om, hvad jeg gjorde, for da jeg vaklet tilbake til hytten, hadde jeg besluttet at forlate den straks, svak som jeg var, gaa ned gjennem skogen dit hvor byen hadde ligget, der at fremstille mig for Henderlands mænd og la dem gjøre som de vilde med mig. Det var den eneste utvei syntes jeg. Jeg kunde ikke bestandig krype i skjul heroppe. Hvis mine venner hadde svigtet mig var jeg fortapt. Hvorfor skulde jeg saa forlænge pinen? Hvorfor skulde jeg ikke straks faa saken op- og avgjort?

Den gamle kvinde holdt utkik efter mig da jeg kom til hytten. Hun var blit ængstelig, hadde tænkt jeg enten var gaat avgaarde, eller ogsaa laa besvimet inde i kratskogen. Hun hadde redd op mit leie med friske blade.

«Jeg haaber De faar en rolig nat, konge,» sa 139hun. «Mens De sover skal jeg gaa nedover gjennem kratskogen og forsøke at faa vite hvad der er hændt. De behøver ikke være ængstelig her, for ingen vil komme til at gjøre Dem ondt – ingen, det maatte da være førstetribunen.»

«Jeg er ikke rædd,» svarte jeg, og kort efter listet hun sig ut i mørket.

Jeg ventet en halv times tid, stod saa op og trak jakken paa. Mit belte med to automatiske revolvere hang paa en pinde som var drevet ind i væggen. Jeg tok det ned og spændte det paa. Der hang ogsaa en lang sort kappe som tilhørte den gamle, og jeg slog den om mig for at skjule min hvite uniform.

Jeg kunde ikke finde min hjelm – førstetribunen hadde vel ikke faat den med. Men jeg lette rundt til jeg kom over en gammel bløt hat som vel hadde tilhørt den gamle kones mand, eller var en kuriositet fra de fjerne dage, da min oldefars mænd bar denslags ting i Henderland. Jeg satte den paa og trak den dypt nedover panden. Paa det vis var jeg næsten forklædt.

Der fandtes ingen skrivesaker; men jeg tok et forkullet vedstykke og ridset en liten besked paa den hvite væg:

«Bli ikke ængstelig. Jeg er gaat ut for at faa efterretninger.»

Saa listet jeg mig ut av hytten og lukket døren bak mig, mens jeg lot faklen brænde derinde.

Jeg visste ikke hvilken vei jeg skulde gaa, kunde ikke se stjernerne paa grund av den tætte tropiske vegetation over mig, og der var ingen maane. Men jeg fulgte den gamles sti til bækken og gik saa nedover langs den.

Efter en stunds forløp saa jeg den videt sig ut og tænkte mig jeg hadde været heldig nok til at vælge den rigtige retning, for bækken førte mig til et sted, hvor kløften aapnet sig ut til en dal; det 140kunde jeg se av konturerne av høiderne omkring mot den stjernebestrødde himmel.

Det vilde ha været lettere at komme frem hvis der hadde været maaneskin; det vilde ogsaa været farligere.

Min kamp med kratskogen avkræftet mig. Det gik rundt for mig igjen. En mængde tanker gled gjennem mit sind, alt blev uklart og forvirret.

Tilsidst kom jeg til en godt opgaat sti og fulgte den nedover uten at bry mig om hvor den førte mig hen.

En halv time efter naadde jeg en vei, og visste straks at det var hovedveien som førte fra byen ut mot høidedragene. Jeg holdt mig paa veikanten og gik vaklende og sjanglende videre. Engang maatte jeg gaa ind i underskogen, for to mænd kom imot mig. Jeg lyttet av al magt, men kunde ikke opfatte hvad de sa.

Da de var ute av hørevidde slog jeg ind paa veien igjen, mens jeg trak den sorte kappe tæt om mig. Kræfterne forlot mig hurtig. Mit ansigt brændte av feber, mine hænder glødet. Jeg bet mig i læben og drog mig fremover, uten at vite hvor jeg gik, uten at bry mig om det, med bare én klar tanke: at jeg var dødsdømt, at jeg var i et land jeg aldrig kunde slippe bort fra, og hvor alle som én hatet mig.

Engang satte jeg mig ned ved veikanten for at hvile, og da jeg forsøkte at komme paa benene igjen, vaklet jeg og faldt næsten om. Pludselig for det gjennem mit sind, at jeg skulde stræve mig frem til jeg faldt om av utmattelse, saa vilde en eller anden finde mig der, og saa fik han gøre som han vilde.

Og mens jeg skyntet mig nedover mot byen og sjøen, blev stjernerne dækket over av tætte skyer, og ned fra dem øste regnet i strømme, slik som regnet vanlig kommer i troperne med neppe ett øiebliks varsel.

141Paa ett minut var jeg gjennemvaat, mine klær gjennembløtte. Den kjølige regn var saa behagelig, men jeg visste det var at sætte mit liv paa spil at bli gjennemvaat med en feber rasende i blodet. Jeg gik ikke ind i kratskogen, men holdt mig paa veien. Inden ti minutter løp vand i strømme nedover den. Jeg blev oversprøitet med søle. Det begyndte at blaase, og skogen stønnet og sukket og hvinte, mens lyn i lyn søndersplittet skydækket. Det var et forfærdelig uveir, et forfærdelig syn, men jeg var ute av stand til at nyte dets storhet.

Ofte gled jeg og holdt paa at falde. Ofte blændet lynet mig i minutter av gangen. Jeg begyndte at tænke paa at det var bedst at komme i skjul. Min forvildede hjerne fortsatte at paakalde selvopholdelsesdriften, tiltrods for min fortvilede beslutning.

Jeg naadde til en omdreining av veien, og et lyn oplyste en lang, lav bygning. Der var lys derinde som skinnet frem under døren og gjennem vindussprækker. Jeg tumlet henimot den.

Kanske var der fiender derinde – hvad brød jeg mig om det. Kanske vilde jeg bli slaat ned, naar jeg traadte ind – allikevel brød jeg mig ikke om det. – Jeg hadde faat nok av uveiret. Jeg vilde gaa ind i det huset, hvad slags velkomsthilsen der end ventet mig.

Jeg slæpte mig henimot det fra veien, tørnet mot det tilslut og lyttet med øret ind mot et vindu. Det hørtes ut som der var flere mænd i hytten. Jeg kunde høre dem snakke, diskutere med ivrige røster, høiere endog end uveirets rasen.

Noget syntes at gjøre mig forsigtig. Jeg snek mig rundt kanten av bygningen og til et vindu som ikke var oplyst. Jeg svinget vindusskodderne litt tilside og kikket ind. Der var to rum i hytten, og det værelse jeg saa ind i laa i mørke. Men mellem det og det andet værelse, som var større, var døren aapnet.

142Jeg kunde se gjennem den døren ind i det næste værelse hvor lyset var. Midt i rummet var der et langt bord, og omkring det sat der mange mænd. Og ved bordenden sat – tredjetribunen.

Doktor Michael Murphys skud hadde altsaa ikke rammet hvor han ønsket.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Lystyachtens hemmelighet

Karl Henderson, en ung mann i Seattle, er lei av jobben som kontorist og drømmer om spenning og eventyr. Etter en hendelse på jobben går han ned til havna for å se på skibene, deriblant en stor lystyacht. Plutselig blir han overfalt og bortført. Når han kommer til seg selv befinner han seg ombord i lystyachten og blir behandlet som konge. Nå befinner han seg midt i både eventyr og spenning.

Spenningsromanen Lystyachtens hemmelighet kom ut i 1915 med undertittelen «Roman av Kaptein Seatle». Det kan være Rudolf Muus som står bak, det at den kom ut sammen med en tittel av Kassimodo (ett av Muus' mange pseudonymer), kan tyde på det.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1915 på nb.no.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.