Lystyachtens hemmelighet

Kap. XX. Høit spil

Regnet faldt ikke længer i saa stride strømme, og vinden hylte ikke længer saa vildt. Jeg trak skodden endda litt længer tilside og lyttet.

«Der er bare én eneste ting at gjøre,» sa tredjetribunen. «Saa længe den første og anden tribun er ilive, saa længe vil der herske uenighet. Sluttet de sig ikke til kongen? Enten maa vi sende dem til stenbruddene paa livstid eller henrette dem for høiforræderi. Jeg synes henrettelse vilde være det bedste – døde folk kan ikke undvike og foraarsake revolution.

Der maa være én hersker i Henderland, og han maa være en virkelig hersker. Vor by ligger i aske paa grund av denne konge som kom til os fra ukjendte land. Vi maa bygge byen op igjen, og vi maa arbeide for at bevare Henderland. Tænk paa de mænd som er blit dræpt! Tænk paa eders ødelagte hjem. Vi maa handle og det straks! Som forholdene er nu, vil folket følge hvilkensomhelst hersker, vilde med glæde gjøre hvadsomhelst for at faa en ende paa kampen; saavel dronerne som de lovlydige borgere. Vi burde sende plagsomme droner tilbake til stenbruddene og la de andre være frie mænd. Hvad skal vi saa gjøre, mine herrer?»

Jeg saa en anden mand reise sig fra sin stol.

«Som tredjetribunen sier, maa der være én hersker i Henderland, og han maa være en virkelig hersker,» sa han. «Det er ikke godt at den utøvende myndighet overdrages til tre. Mit ønske er 143at ha en konge med raadgivere ved sin side. La ham bo i det palads vi bygget for denne konge som kom til os, men viste sig uværdig. En konge maa ha mod. Viste kong Karl noget mod? Foretok han sig noget for at kvæle oprøret? Istedet lot han sine mænd dræpe vore kamerater med sine djævelske vaaben. Nu kan vi ogsaa bruke deres djævlevaaben, og det lykkedes os at gjennemføre vor vilje. Kong Karl er væk. De som kom sammen med ham vil visselig ikke skaffe os mere uleilighet.»

Han holdt op at snakke og saa paa det snes mænd som var samlet rundt bordet. Jeg tænkte over hans ord. Han hadde sagt at de som var kommet sammen med mig ikke vilde skaffe dem mere uleilighet. Betydde det at de som forsvarte slottet var blit dræpt? Men hvis de var dræpt, hvorledes visste yachtens lille mandskap om det, og hvorfor var de seilt avsted med yachten? Hvis de var blit dræpt, vilde da ikke Henderlands mænd ha angrepet «Kenturionen»?

Kanske var dette gaatens løsning, sa jeg mig selv. Folkene i paladset var blit dræbt, og saa hadde henderlænderne forsøkt at borde yachten. Og ute av stand til at maale sig med dem var saa yachten flygtet.

Mine venner hadde da enten hjerteløst forlatt mig eller de var dræpt. Min stilling var like fortvilet siden yachten var forsvundet.

«Og saa maa vi faa os en konge og gjøre Henderland til et fredelig, lykkelig land igjen. Et snes av os er samlet her med tredjetribunen for at avgjøre disse ting. Vi er partilederne. Fire av dronerne er her, deres første mænd. Trætte av denne av denne unyttige blodsudgydelse har Henderlands mænd, borgere saavelsom droner, valgt os forat vi skal fatte en beslutning, og de har svoret at følge den. La os derfor træffe vor avgjørelse. – Skal vi ha en konge?»

«Ja! Ja!» svarte de.

144«Hvilken konge? Hvem skal være vor første hersker?»

Et øieblik hersket dyp stilhet, saa reiste en anden mand sig.

«Den tredje tribun har kjendskap til regjeringssaker,» sa han. «De andre tribuner har vist sig uværdige til vor tillid. La tredjetribunen være vor konge.»

Bifoldsropene klang op mot hyttetaket. Men atter sprang en mand op.

«Jeg er drone,» ropte han, «og har ret til at tale for dem som er tilbake av de tusen droner. Skjønt jeg selv intet har at klage over tredjetribunen, har han gjort mange mænd til droner, fordi de hadde paadrat sig hans mishag. Hvis han blir konge vil han fortsætte med sin forfølgelse av disse mænd, av frygt for at de vil forsøke at ta hevn for alt det onde han har gjort dem.»

Jeg saa tredjetribunen hæve sin haand, og da han hadde opnaadd taushed, sa han:

«Jeg indrømmer, mine herrer, at jeg som tribun gjorde enkelte ting som kunde ta sig rart ut for eder. Men som konge vilde jeg undgaa hver tvetydig handling – for en konge maa fremfor alt være retfærdig. Hvad dronerne angaar vil jeg ikke selv dømme i deres sak. Hvis en mand blir anklaget skal det ske foran et utvalg av borgere, som skal paahøre anklagerne mot ham og avgjøre om de er tilstrækkelig begrundet til at domfælde manden. Til gjengjæld ønsker jeg en forsikring om at dronerne vil glemme det hat de nærer mot mig.»

«Det lover jeg Dem, tribun,» ropte dronernes fører. Jeg tar tilbake min indvending mot Deres valg.»

«Lad os saa skride til avstemning,» sa den første mand som hadde talt.

Jeg stod derute i regnet – det faldt bare fint og smaat nu – og iagttok dem, mens de ved avstemning skjænket min trone til en anden, saa dem springe op og hørte dem juble, da avgjørelsen 145blev utropt, saa dem knæle foran tredjetribunen og sverge lydighet – til den mand hvis forræderi hadde foraarsaket al blodsutgydelsen.

Feberen var kommet over mig igjen, og jeg kunde ikke længer holde rede i mine vilde, jagende tanker. Jeg var færdig saa det ut til. Jeg var syk, saaret – hvad rolle spilte det saa hvorledes eller naar jeg døde, siden mine venner enten laa døde eller ogsaa hadde overlatt mig til min skjæbne?

Bedre at dø som en mand, tænkte jeg. Saa lukket jeg vindueslemmen i og skyndte mig rundt hjørnet til døren. Min kappe var trukket tæt om mig, hatten var drat ned i øinene. Et øieblik stod jeg ubeslutsom i regnet, saa slængte jeg døren op paa vid gap, sprang ind i hyttens oplyste rum og slog døren voldsomt i efter mig.

Hver mand i værelset for op. Hver én av dem stirret paa mig i overraskelse.

«Hvem er du? Hvad vil du her?» ropte tredjetribunen.

Jeg svarte ham ikke med ord. Men med en rask bevægelse slog jeg tilside den sorte kappe og den bløte hat, rev frem de to automatiske revolvere og løftet dem iveiret – stod der foran mig i min tilsølte hvite uniform med de frygtelige vaaben i mine hænder.

«Kongen!» gispet tredjetribunen frem.

«Kongen! Kongen!» ropte de andre overrasket og overvældet.

«Ta plads, mine herrer,» sa jeg og iagttok dem nøie. «I har geværer og ammunition, men jeg ser at begge dele befinder sig i kroken derborte. Og den første mand som gjør et skridt henimot den kroken, falder straks paa sine gjerninger.»

De sank tilbake paa sine stoler, forvildet uten rigtig at vite hvorledes de skulde opfatte min pludselige tilsynekomst.

«Vær saa venlige at lægge hænderne paa bordet,» befalte jeg, og de lystret straks ordre.

146Tredjetribunen stod fremdeles og slukte mig med øinene. Hans ansigt var først blit drivende hvitt, nu var det purpurrødt av raseri og ophidselse.

«Den mand er det som har været aarsaken til alle vore vanskeligheter,» ropte han. «Grip ham»

Jeg saa ham like i øinene.

«De kunde jo forsøke det,» sa jeg. – «Det vilde gi mig anledning til at sende en kule gjennem Dem, hvad jeg med glæde vilde gjøre. Og om I end grep mig mine herrer, eller dræpte mig, saa vilde ikke det gagne eder det mindste. I har været væk fra byen en liten stund. I vet kanske ikke hvad der er hændt der i mellemtiden.»

Ingen av dem svarte eller kom med noget spørsmaal. De fortsatte bare at stirre paa mig.

«Alle folkene fra mit skib var ikke iland,» fortsatte jeg; efter øieblikkets indskytelse løi jeg frit og flytende. «Og I visste heller ikke, at et andet skib fulgte det første og bragte flere av mit hof med. Da jeg hadde forlatt paladset, lykkedes det mig at komme ombord paa yachten, og efter nogen tids forløp forlot yachten bugten. Vi møtte det andet skib utenfor. Vi vendte tilbake, landsatte tusen soldater og beseiret i en fart de uregjerlige folk i slottet.»

I ett nu var de paa benene og ropte og skrek i munden paa hverandre.

«Sæt dere øieblikkelig!» mine pistoler gjorde en truende bevægelse.

De lystret straks. Jeg holdt skarpt øie med tredjetribunen mens jeg talte.

«Vi dræpte ikke Henderlands mænd ned for fote,» fortsatte jeg, «men vi bragte mine venner undsætning. Og da saa Henderlands mænds saa at al motstand var unyttig, overgav de sig og blev tat tilfange. Jeg snakket til dem, fortalte dem forskjellige ting. Jeg forklarte hvorledes tredjetribunen –»

«Det er løgn!» avbrøt tredjetribunen mig.

147Jeg tok et skridt henimot ham.

«Hvad er løgn?» spurte jeg. «Jeg har ikke sagt det endda. Men jeg vil si det nu: De bedrog Henderlands folk. Det var min plan at befri dronerne og gi dem anledning til at bli lovlydige borgere. De, som var arrestert for forræderi, for at dømme mennesker til stenbruddene uten god grund, De rendte Deres kniv gjennem den mand som bevogtet Dem, løp nedover slotstrappene og ropte ut til Henderlands borgere, at jeg hadde sluppet dronerne løs paa dem.

De styrtet ut, borgerne, paa Deres bud, og kampen begyndte. Dronerne trodde jeg hadde stillet en fælde op for dem. Hver mand vendte sig mot mig og skar paa samme tid halsen over paa sin nabo – fordi De hadde løiet! Og De løi for at redde Deres egen sak – fordi De visste jeg vilde avsætte Dem fra Deres magtstilling paa grund av Deres forbrydelser.»

«Det er ikke sandheten,» hylte tredjetribunen.

«Det er sandheten,» svarte jeg fast.

De andre saa paa ham, læste skyld i hans ansigt. Dronernes leder sprang op.

«Har du gjort dette?» ropte han til tredjetribunen. «Du gjorde os til blinde redskaper for dig, bragte os til at dræpe hverandre, naar kongen hadde til hensigt at være god og retfærdig? Og du lever endnu!»

Han fór henimot tredjetribunen; men jeg kaldte ham tilbake.

«Ta det med ro,» sa jeg. «Vent til De har hørt alt. Efterat mine mænd hadde overvundet Henderlands mænd, efterat jeg hadde talt til dem, blev de sat paa frifot. De er loyale undersaatter nu. De har sluttet sig til mig, til sin konge. De gjør alt istand i slottet nu, fjerner sporene efter slaget, gjør sig rede til at gjenopbygge byen og sin velstand. De synger og jubler mens de arbeider, og kvinderne og barna kommer tilbake fra fjeldene. De 148har strømmet forbi huset her, men I har hat det saa travelt med høiforræderske planer, at I ikke har hørt dem.»

«Det er løgn! Grip ham!» ropte tredjetribunen igjen.

«Det vilde være frugtesløst,» sa jeg. «Efterat ordenen var gjenoprettet i byen, fik jeg høre hvor dere rænkesmede var, og hvad dere holdt paa med. Med tre hundrede mand rykket jeg hit ut. Vi omringet denne hytte –»

To av mændene fór op og løp til vinduerne.

«Tilbake!» befalte jeg og løftet de truende vaaben. «Vent til jeg er færdig. Denne hytte er omgit av mine mænd. De er her for at sætte en stopper for forræderi. Læg haand paa mig, og hver eneste en av dere blir dræpt. Et skud vil være signalet for dem til at bryte ind gjennem dører og vinduer. Dere er fanget – som rotter i en fælde – allesammen!»

Jeg hylte ordene ut mot dem, for feberen raste i mit blod. Halvt om halvt trodde jeg de usandheter jeg fortalte dem.

«Kanske kommer vi til at dø som fangne rotter,» skrek tredjetribunen, «men du skal dø først.»

Mens han endnu talte sprang han op, og atter hvinte hans kniv mot mig. Men jeg passet nøie paa ham; jeg husket det øieblik i slottet da kniven hadde trængt ind i min side og slog tilside det flyvende vaaben. Jeg skjøt ikke paa ham, men gav de andre befalingen: «Grip ham!» Et halvt dusin mænd adlød mig, ivrige efter at opnaa min gunst. De satte ham ned paa stolen igjen og holdt ham der.

«Før jeg traadte ind i hytten,» fortsatte jeg, «lyttet jeg til eders samtale. Jeg hørte alt hvad I sa. Jeg hørte en av eder erklære jeg var en daarlig konge, fordi jeg ikke eide mod. Mod!» ropte jeg ut til dem. «Jeg vil vise eder om jeg har mod, om jeg er skikket til at være konge. Jeg har 149intet at si eder, mænd av Henderland, fordi I blev bevæget til dette forræderi ved løgne. Men jeg har noget at si tredjetribunen, som vildledte eder ved at fortælle disse løgne, som sa jeg ikke eide mod. I har netop valgt ham til konge. Vi vil saa undersøke hvem der er bedst skikket for stillingen – denne mand eller jeg.

Jeg vil gi ham anledning – jeg vil gi dere alle anledning til at avgjøre det. Mine folk omgir hytten, og dere maa gjøre som jeg sier. Vi skal spille lotteri – tredjetribunen og jeg. Vi spiller høit spil, vi to, overlater alt til tilfældet og ser saa hvem der besidder mod.»

Jeg trak en mynt op av lommen og slængte den paa bordet.

«Se paa den!» befalte jeg. «Det er hvad man kalder et pengestykke i egne dere ikke kjender, hvad de bruker for at kjøpe mat og andre ting. Paa den ene side er der et hode – ser dere det?»

«Vi ser hodet, konge,» ropte en av mændene.

«Vend mynten om. Ser dere saa en fugl – en ørn – paa den anden side?»

«Vi ser den, konge.»

«En av dere skal saa slænge denne mynt høit op i luften, helt til taket, og la den falde ned igjen, paa bordet. Enten kommer hodet eller ørnen op. Falder hodet op, vinder jeg. Falder den med ørnen iveiret, vinder tredjetribunen. Vi vil se hvem av os har mod, for det er en sand prøve. Jeg betror alt til kastet av en mynt. Jeg gjør dette, skjønt det er unødvendig, skjønt mine soldater omgir denne hytte, ene og alene for at vise om jeg er værdig til at være eders konge. Hvem vil kaste mynten?»

«Hvad er saa indsatsen for den vindende og for den tapende, konge?» spurte en av dem.

«Dette,» ropte jeg. «Den mand som vinder drar til slottet som konge av Henderland. Den mand 150som taper stiller sig op mot væggen dernede og faar tre geværkuler skutt gjennem hjertet.»

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Lystyachtens hemmelighet

Karl Henderson, en ung mann i Seattle, er lei av jobben som kontorist og drømmer om spenning og eventyr. Etter en hendelse på jobben går han ned til havna for å se på skibene, deriblant en stor lystyacht. Plutselig blir han overfalt og bortført. Når han kommer til seg selv befinner han seg ombord i lystyachten og blir behandlet som konge. Nå befinner han seg midt i både eventyr og spenning.

Spenningsromanen Lystyachtens hemmelighet kom ut i 1915 med undertittelen «Roman av Kaptein Seatle». Det kan være Rudolf Muus som står bak, det at den kom ut sammen med en tittel av Kassimodo (ett av Muus' mange pseudonymer), kan tyde på det.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1915 på nb.no.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.