Lystyachtens hemmelighet

Kap. VI. Splidens aarsak

Da jeg gjenvandt bevisstheten, stod Michael Murphy over mig og holdt en flaske under mine næsebor. Svak og skjælvende som jeg var lykkedes det mig dog at komme paa benene ved doktorens hjælp.

Tepperne i kahytten laa dynget op i en haug midt paa gulvet. Der laa vore avbrukne sverd. – Kaptein Barrington stod ret foran mig bevogtet av et par av mandskapet. Hans ene øie var sterkt opsvulmet. Han hadde en skramme i ansigtet, jakken og skjorten var revet op, og blodet fra det saar jeg hadde tilføiet ham i skulderen trængte gjennem hans uniform.

«Deres majestæt er vel ikke saaret?» spurte lord Bellan og traadte hen til mig.

«En liten rift i venstre skulder,» svarte jeg. «Jeg er træt, litt svimmel.»

«Med Deres majestæts tilladelse vil vi straks foreta en undersøkelse,» sa lord Bellan. «La os gaa ind i tronsalen.»

Jeg gik i spidsen med Michael Murphy ved min side, og de andre fulgte efter, de to sjømænd hadde et fast grep i kaptein Barringtons arm. Det var godt at sætte sig ned paa tronen, for mine ben var mere ustø end jeg hadde tænkt.

Lord Bellan traadte frem foran mig og bukket.

«Det ser ut til at et attentat er blit forsøkt mot 36Dem, Deres majestæt. Med Deres tilladelse vil jeg lede forhøret i Deres nærværelse.»

Jeg nikket til ham, at han skulde gaa videre.

«Jeg kalder frem for tronen kaptein William Mallard, hans majestæts livtjener,» fortsatte førsteministeren.

Jeg løftet pludselig hodet. Hvor var William Mallard? Hvor hadde han været under kampen? Selv hadde han jo fortalt mig, at hans pligt var altid at være i min nærhet, altid at være beredt til at beskytte mig.

I samme øieblik kom William Mallard op gjennem salen støttet paa en av de yngre officerer.

«Kaptein Mallard,» spurte lord Bellan, «hvad vet De om denne sak?»

Min adjutant knælte foran mig og reiste sig saa svak og vaklende.

«Majestæt og Deres eksellence,» sa han; «jeg hadde vagt, mens hans majestæt spiste middag. – Døren blev aapnet og lady Elizabeth Bellans selskapsdame spilte. Lady Elizabeth selv traadte ind og sang. Efter middag gik hans majestæt ind i den tilstøtende kahyt.»

«De overholdt bestemmelserne?» spurte lord Bellan.

«Ja, Deres ekscellence; jeg blev tilbake i spisesalonen paa en plads hvorfra jeg kunde vaake over hans majestæt, og dog ikke høre hans ord.»

«Hvad hændte saa?»

«Hans majestæt og lady Elizabeth satte sig paa sofaen. Litt efter stod hun op og gik til flygelet for at spille. Snart efter gik ogsaa hans majestæt hen og stillet sig ved siden av hende. Hun holdt op at spille, og de snakket sammen.»

«Hvad saa?»

«Hans majestæt syntes at tale meget alvorlig om noget. Lady Elizabeth reiste sig og gik mot kongen. Han holdt haanden frem mot hende. Jeg stod 37i døraapningen med korslagte armer. Som lady Elizabeth gik henimot kongen, hørte jeg nogen bak mig. Jeg vendte mig hurtig og stod ansigt til ansigt med kaptein Barrington. Før jeg kunde hilse eller spørre om hans erende, om der var noget bud til kongen, grep han mig under haken, slynget mig bort i en krok av kahytten og tok strupetak paa mig. Saa vet jeg ikke av noget mere, før nogen av mændene fik liv i mig igjen.»

«Meget godt,» sa lord Ballan.

Kaptein Mallard traadte tilside. Barrington saa spodsk og ringeagtende paa mig. Jeg kunde ikke la være at smile av ham. Var ikke jeg blit seirherre?

«Hent lady Elizabeth,» befalte lord Bellan. En av officererne gik mot døren, men kaptein Barrington traadte rask frem.

«Det er ikke nødvendig,» sa han høit og lydelig. «Jeg indrømmer, at anklagen mot mig er sand. Jeg angrep kongen.»

Lord Bellan vinket til officeren, at han skulde vente, og saa maalte han yachtens kommandant.

«De indrømmer det?» spurte han. «Det gjør jeg ja.»

«Det er en alvorlig anklage, kaptein Barrington.»

«Jeg tok strupetak paa kaptein Mallard som han sa,» svarte Barrington utfordrende. «Saa sprang jeg ind i salonen, da lady Elizabeth hadde trukket sig tilbake. Jeg slog kongen i ansigtet. Vi kjæmpet med sverd. Men han slos som en uvidende –»

«Ti!» skrek lord Bellan.

«Vore sverd blev brukket av,» fortsatte Barrington, «og saa angrep kongen med næverne uten hensyn til reglerne for duel. Vi slos og brøtes.»

«Og De fik grundig juling,» indskjøt jeg.

De syntes forbauset over min bemerkning. Lord Bellans ansigt blev mørkerødt, men jeg saa Michael 38Murphy glimte og blunke, og han hadde vanskelig nok for at la være at smile.

«Det er det hele,» sluttet kaptein Barrington; «resten vet De – De kom ind i kahytten.»

«Hvorfor angrep De mig fra først av?» spurte jeg.

Barrington saa mig ind i øinene et øieblik, saa vendte han hodet bort.

«Det er ikke nødvendig at komme ind paa det her,» sa han.

«Det er nødvendig; jeg ønsker at vite hvorfor De angrep mig,» insisterte jeg.

«Jeg negter at svare,» sa han.

Lord Bellan traadte hen til mig.

«Med Deres majestæts tilladelse,» la han sig imellem, «det gjør jo intet til saken. Manden er skyldig i et angrep paa Deres person. Dette er Deres majestæts yacht, intet vanlig skib, og staar absolut ikke under de vanlige sjøretslige love. – Denne mand kan bli straffet som om han var i Deres majestæts kongedømme og der hadde begaat denne udaad.»

«Hvad kalder De denslags forbrydelser?» spurte jeg.

«Høiforræderi.»

«Den vanlige straf?»

«Døden,» svarte lord Bellan.

Et øieblik hersket dyp taushet. Saa ropte kaptein Barrington op igjen.

«Jeg har været officer i Storbritanniens marine, og jeg er ikke rædd for at dø for min egen konge,» sa han. «Men jeg negter at ofre mit liv for en slik farce!»

«Stille!» tordnet lord Bellan. «Deres konge sitter foran Dem!»

«Min konge er –»

«Er kong Karl! De har svoret ham lydighet! Er De en forræder mot Deres egen ed?»

«Jeg negter at dø for en farce!» ropte Barrington 39igjen. «Jeg er øverstbefalende paa denne yacht, efter international lov er det min sak at opretholde orden her. Jeg kjender mine rettigheter. Hvis De har nogen klager at fremføre over min optræden som kaptein, saa fremfør dem for rette vedkommende i den første havn vi kommer til.»

«Dette er ikke noget vanlig skib,» svarte Bellan. «Vi skal ikke lægge til i nogen almen kjendt havn. De kommanderer «Kenturionen», det er sandt nok, men jeg kommanderer Dem

«De staar i samme forhold til mig som eieren av en privat yacht til sin kaptein,» erklærte Barrington. «Ute tilsjøs kan yacht-kapteinen lægge eieren i lænker, hvis nødvendigheten byder det, hvad De meget vel vet.»

«Den sjøretslov finder ingen anvendelse her,» tordnet lord Bellan. «Jeg er hans majestæt, kong Karls første minister; dette er hans majestæts yacht; den er ikke underkastet vanlig international lov, for vi har vore egne love; De har at motta ordre fra mig, som om vi befandt os i vort kongerike.»

Han vendte sig mot mig.

«Hvad ønsker Deres majestæt der skal foretages med denne mand?» spurte han.

«Jeg vil slet ikke han skal henrettes,» svarte jeg.

«Vi har ingen sikkerhet for at han ikke vil forsøke et nyt angrep paa Dem, herre konge.»

«I betragtning av den medfart han fik i det han gjorde, antar jeg neppe han vil,» svarte jeg. «De kan dog ta Deres forholdsregler.»

«Deres majestæt overlater saken i mine hænder?»

«Under forutsætning av, at han ikke vil bli henrettet,» ændret jeg det. «Jeg skal senere fastsætte hans straf.»

«Som De befaler, herre konge,» sa lord Bellan. Han snudde sig mot Barrington og henvendte sig til de sjømænd som holdt ham.

«Riv av ham uniformen, naar dere fører ham 40ned,» befalte han. «Han er ikke længer officer i kong Karls tjeneste. Læg ham i lænker og sper ham omhyggelig ind. før ham bort.»

Barrington blev ledet ut, og de andre spredte sig hurtig. Kort efter var der ingen tilbake uten lord Bellan, jeg og Michael Murphy, desuten stod kaptein Mallard lænet mot væggen, svak og medtat.

Jeg var kommet til det resultat, at nogen timer i lænker ikke vilde ha nogen skadelig indflydelse paa Barrington; men jeg vilde snart sætte ham paa frifot igjen og faa vite hvorfor han hadde angrepet mig.

«Med Deres tilladelse vilde jeg foreslaa Deres majestæt at følge Dem til Deres kahyt og forbinde Deres saar,» sa Michael Murphy.

Jeg reiste mig og forlot tronen.

«Men nu kaptein Mallard?» spurte lord Bellan. «Han ser ikke ut til at kunne fylde sin post, herre konge.»

«Ingen daddel træffer ham,» svarte jeg. «Kaptein Mallard kan fortsætte i sin tjeneste.»

Lord Bellan bukket; Mallard sendte mig et taknemlig blik.

Jeg gik ut av kahytten, støttet til doktorens arm. Lord Bellan fulgte os i hælene og Mallard dannet baktroppen.

«Jeg vilde gjerne tilraade Deres majestæt ikke at være for overbærende mot Barrington,» sa lord Bellan. «Han har vist han hater Dem, og han er en farlig mand.»

«Jeg vet ikke, hvorfor han skulde hate mig, likesaalitt som hvorfor han angrep mig,» svarte jeg. «Han optraadte rent som en sindssvak.»

«Han er det – næsten,» svarte lord Bellan. «Det er fordi han lider av en ulykkelig kjærlighet. Lady Elizabeth –»

Han stanset, og jeg saa hurtig op paa ham. «Hun gjengjælder ikke hans følelser?» spurte jeg.

41«Det er ikke det akkurat. Jeg har forbudt hende at ha noget at gjøre med Barrington.»

«Han er ikke som han skal være?» spurte jeg.

«Han er en gentleman. Det er ikke det.»

«Men hvorfor pokker skulde han angripe mig, fordi han ikke kan faa den kvinde han elsker?» spurte jeg. «Han var rent vanvittig av raseri sier jeg Dem.»

«Jeg kan ikke rigtig forklare det,» sa lord Bellan. «Men det er ingenting. Jeg skal passe paa at han ikke plager Dem mere. Bry Dem ikke med det herre konge. Han er ikke saa meget værd.»

Vi hadde naadd min kahyt, og lord Bellan hilste og gik op paa dækket. Jeg gik ind med Murphy mens kaptein Mallard lukket døren og blev staaende i gangen.

«Av med klærne,» befalte doktoren, som om jeg var en almindelig arbeider istedetfor en nyslaat konge. «Av med dem! Den er styg den skrammen paa skulderen og trænger tilsyn. Det var rigtig en fin kamp, gutten min, det jeg saa av den. Og større er han jo ogsaa. Men hvorfor i himlens navn gik De paa’n med sverd?»

«Jeg hadde intet valg, han tvang mig til det,» sa jeg.

«Det er et rent lykketræf han ikke gjennemboret Dem,» erklærte doktoren, som han skar væk min skjorte. «Han kan bruke et sverd. Men han var gal – altfor gal til at svinge en klinge.»

«Han var rasende og sindsforvirret,» medgav jeg, idet jeg la mig ned paa køien, mens Michael Murphy begyndte at undersøke saaret.

«Saadan rammer jalousien nogen av dem,» bemerket han.

«Hvorfor skulde han være jaloux paa mig?» ønsket jeg oplysning om. «Jeg gjør ikke noget forsøk paa at vinde lady Elizabeth Bellans haand.»

Michael Murphy saa paa mig.

42«Og der er bare nogen timer siden jeg bad Dem bruke vettet Deres, Karl Henderson!» sa han. «De er jo blind, mand. Men det vil vel ikke vare længe før De faar øinene Deres aapnet efter min ringe formening.»

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Lystyachtens hemmelighet

Karl Henderson, en ung mann i Seattle, er lei av jobben som kontorist og drømmer om spenning og eventyr. Etter en hendelse på jobben går han ned til havna for å se på skibene, deriblant en stor lystyacht. Plutselig blir han overfalt og bortført. Når han kommer til seg selv befinner han seg ombord i lystyachten og blir behandlet som konge. Nå befinner han seg midt i både eventyr og spenning.

Spenningsromanen Lystyachtens hemmelighet kom ut i 1915 med undertittelen «Roman av Kaptein Seatle». Det kan være Rudolf Muus som står bak, det at den kom ut sammen med en tittel av Kassimodo (ett av Muus' mange pseudonymer), kan tyde på det.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1915 på nb.no.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.