Lystyachtens hemmelighet

Kap. IX. Vanskeligheterne begynder igjen

Jeg gik til min kahyt, og gjennem vinduerne saa jeg at dagen holdt paa at bryte frem. Jeg var for træt, for utkjørt endog til at tænke, saa jeg skyndte mig bare tilkøis, og snart laa jeg i dyp søvn.

Klokken var ti da jeg vaaknet. Det var en herlig morgen, for solen flommet ind i kahytten. Jeg tok mit bad og begyndte at klæ mig paa. Nogen banket, og da jeg svarte kom Michael Murphy ind.

«Jeg maa ha et øie med saaret Deres, gutten min,» sa han og begyndte sit arbeide.

«Det var jo formelig spændende her ombord inat,» bemerket jeg.

«Det var det sandelig,» medgav han. «Dette er da en høist besynderlig historie, naar en tænker nøiere paa den. Kjendte jeg ikke Richard Bellan saa godt som jeg gjør, hvis jeg ikke visste han var en fuldblods gentleman med normal hjerne med skruerne iorden, saa vilde jeg stemme for at kapre skibet her og vende tilbake.»

«Vet De slet ingenting om denne affæren?» spurte jeg.

«Svært litet mer end hvad jeg allerede har fortalt Dem. Jeg er overbevist om at De er konge med rette og har et rike. Men, gutten min, jeg har ikke mere anelse om hvor det er henne end De. Det kan være i Sydamerika eller Afrika eller 61paa en av Sydhavsøerne eller ved Nordpolen – jeg har ikke fjerneste begrep derom. Men ett kan De være tryg for – Richard Bellan vet hvad han gjør.»

«De sier han er helt igjennem en gentleman,» sa jeg, «men denne historien med lady Elizabeth Bellan synes da litt pudsig?»

«Richard Bellan tilhører en familie, hvis medlemmer altid har staat det engelske kongehus nær,» fortalte han mig. «Ætlinger av den har hat ansættelse ved hoffet. Richard Bellan er en snob naar det gjælder hofetikette, og han tror blindt paa kongers guddommelige ret. Han er ærgjerrig og magtsyk. Hvis han har lagt planer om et giftermaal mellem Dem og sin søster, var det for at faa indflydelse paa det vis. Det er jo en fremgangsmaate som praktiseres hver dag ved hvert eneste hof i Europa. Egteskap er en maate at opnaa en position paa. Hvis hans søster var dronning, kunde han opnaa omtrent hvad han vilde hos kongen. Richard Bellan er en hædersmand, skjønt nok litt besynderlig. Han har en eller anden stor idé i hodet, det kan De vædde paa. Men De behøver ikke være ræd for ham.»

«Naa vel, jeg er rede til at la det staa til,» sa jeg. «Tiltrods for al hemmelighetsfuldhet syntes jeg den første dagen at denne kongehistorien var storslagen, idetmindste bedre end at slite paa et kontor med en usselig løn. Men nu begynder jeg at faa mine tvil. Kanske er alle vanskeligheter vel overstaat nu, allikevel.»

«Det haaber jeg virkelig, gutten min, for Deres skyld,» sa han.

«Det var da svært for et frisprog De fører likeoverfor Deres konge,» bemerket jeg leende.

«Det er i embeds medfør, en forret for den kongelige læge,» svarte han.

«I andres nærvær skal selv ikke Richard Bellan kunne overgaa mig i hofmandslader. 62Hvis De ønsker jeg skal té mig paa det sæt naar vi er alene –»

«Nei, det gjør jeg ikke – Mike,» svarte jeg med en ny latter.

«Bravo, gut, bravo!» ropte han, idet han grep min haand.

«Jeg er Mike for Dem, og De er Karl for mig – naar vi er alene. Og jeg skal passe paa Dem, Karl. Gaa paa og bli en god konge, og Mike Murphy vil staa ved Deres side som jeg alt har sagt Dem.»

Han gav mig et nyt hjertelig haandtryk og blev saa atter den forbeholdne fagmand.

«Vær forsigtig med den skulderen, gutten min,» sa han, «og la den faa tid til at bli bra. Vrid ikke paa den mere end høist nødvendig.»

Og saa skyndte han sig bort, for en av matroserne var blit syk.

Jeg gik ind i spiselugaren for at faa frokost, og der glædet det mig at finde kaptein William Mallard paa post igjen. Han nævnte ikke nattens begivenheter, men han saa ut til at ha samvittighetsnag fordi han hadde sovet tiden bort, istedetfor at være ved haanden for at yde hjælp, hvis det trængtes.

Og saa gik jeg op paa dækket for at nyte den herlige morgen.

– – –

Fem dage gik, skjønne dage, uten at noget hændte som voldte uro. «Kenturionen» skjøt god fart, fortalte lord Bellan meg. Han og kaptein Barrington var meget høflige mot hverandre, taalte hverandre, men det var ogsaa alt. Der var da ialfald intet sammenstøt.

Nøiagtig hvor vi var paa stillehavets umaadelige flate visste jeg ikke, likesaa litt i hvilken retning vi drog. Og ikke brød jeg mig stort om det heller, saa længe alt var saa morsomt og godt.

Jeg traf paa lady Elizabeth fra tid til anden, og 63ogsaa paa hendes søster Grace, en liten underfundig skøier som jeg ikke kunde bli klok paa. Hun syntes ikke at ta min kongelige værdighet helt alvorlig. Et par ganger snakket jeg alene med hende, og jeg følte altid at hun lo av mig. Hun sang undertiden for mig under min middag, hvad ogsaa lady Elizabeth gjorde. Og jeg opdaget at jeg likte Grace Bellan umaadelig godt, skjønt hun slet ikke var saa ærbødig som min rang krævet det.

Kaptein Barrington saa jeg altid i samtale med en eller anden yngre officer eller med en matros, men jeg antok det gjaldt seiladsen og manøvreringen. Jeg trodde han hadde bestemt sig til ikke at ha noget mere opstyr ombord.

En kveld efter middagen stod jeg paa dækket like ved rællingen og prækte med Grace.

«Elizabeth er saa grænseløst ulykkelig,» betrodde hun mig. «Hvorfor det?»

«Fordi hun blev uvenner med kaptein Barrington vel. Hver eneste mand burde da forstaa det.»

«Hver eneste kvinde vilde,» gav jeg hende igjen; «de vil nok snart faa det op- og avgjort.»

«Naar der er en kongelig forordning om at de ikke maa være noget specielt elskværdige mot hverandre før vi har naadd vort bestemmelsessted?» spurte hun.

«Jeg antar,» svarte jeg, «at De ønsker jeg skal ophæve den bestemmelsen?»

«Det kunde kanske hjælpe,» svarte hun.

«Jeg skal tænke paa det,» sa jeg. «Men jeg maa være fredsstifter her. Hvis Deres bror vil –»

Hun stampet energisk med foten.

«De er en elendig konge, Deres majestæt, hvis De lar førsteministeren diktere Dem Deres optræden,» sa hun.

«Jeg har hørt og læst at mange konger lar sine førsteminstre gjøre det,» var mit svar paa tiltale; 64og hun stampet igjen med foten, vendte mig foragtelig ryggen og gik sin vei, mens jeg blev staaende og se efter hende. Kaptein William Mallard stod som vanlig nogen skridt fra mig, og jeg er ikke ganske sikker paa om han ikke smilte litt.

Jeg gik agterut langs rællingen, til jeg naadde en plads hvor maanestraalerne ikke naadde hen; dit bragte kaptein Mallard mig en stol, og jeg satte mig for at se utover havet i skinnende maanelys og tænke paa det forunderlige eventyr jeg spilte med i. Jeg hadde opgit at forsøke at forstaa noget av det. Jeg var spændt paa avslutningen av vor reise. Naar vi kom frem, maatte der da komme en forklaring.

Jeg ropte paa William Mallard og gav ham ordre til at gaa til min lugar og aapne vinduerne, saa frisk luft kunde strømme ind.

«Bli der til jeg kommer,» sa jeg, «det blir om nogen faa minutter.» Han ilte bort, og jeg blev sittende der i mørket. Litt efter hørte jeg nogen nærme sig. Jeg sa intet. Manden gik ut i maaneskinnet frem til rællingen, og jeg saa at det var kaptein Barrington. Han surmulte vel i løn over sin elskedes haardhet, formodet jeg.

Jeg snakket ikke til ham, for han var en femten skridt borte, og jeg likte ikke at vække ham fra hans drømmerier. Han vilde vel gaa igjen om nogen minutter.

Saa hørte jeg raslen av skjørter og saa en anden skikkelse nærme sig borte fra kahytstrappen. Det slog mig øieblikkelig, at det maatte være lady Elizabeth Bellan.

Og det var det!

Hun gik hurtig hen til kaptein Barrington.

«Marie gav mig Deres brev,» sa hun. «Hvad er det De vil mig?»

«Kan du spørre om hvad jeg vil?» spurte han 65hende. «Maa vi fortsætte at være fremmede for hverandre, fordi jeg slog din bror? Jeg gjorde det i opblussende harme, det medgir jeg, men han kaldte mig en hund. Du elsker mig, Elizabeth!»

Jeg holdt paa at gaa frem, at underrette dem om at deres samtale blev hørt av andre, men før jeg kunde gjøre en bevægelse, gled hun ind i hans armer med et graatkvalt utbrudd, og jeg visste at deres trætte var forbi. Det vilde være aldeles overflødig at ophæve det kongelige edikt, den sak hadde de selv grundig besørget.

«Ingen maa se os,» sa hun ham, «kongen har befalet –»

«Kongens befalinger har svært lite at si, naar en mand og en kvinde elsker hverandre,» sa kapteinen hende.

«Men min bror –» begyndte hun.

«Du vet han er uretfærdig, skjønt han er din bror. Bare tænk dig om, Elizabeth! Hvor skal vi hen, hvad er det vi gjør? Vi vet jo ingenting om det, saa at si – svært lite mere end denne gutten de kalder konge vet. Skal vi la din bror ruinere vort liv?»

«Nei,» hvisket hun.

Jeg syntes jeg hadde hørt nok; det angik jo ikke mig om de elsket hverandre. Og jeg grep om stolarmen for at reise mig og gaa henimot dem og saa ned til min kahyt. Men for anden gang blev jeg avbrutt.

For lord Richard Bellan traadte pludselig frem fra mørket og sprang hen til dem. Med et tak i kaptein Barringtons skulder svinget han ham rundt og skridtet saa ind mellem kapteinen og lady Elizabeth.

«Min ordre og kongens ordre blir altsaa ikke adlydt!» ropte han. «Elizabeth, gaa øieblikkelig til din lugar. Kaptein Barrington, jeg forlanger en forklaring.»

66«Paa hvad?» spurte Barrington, og endog i maanelyset kunde jeg se at hans ansigt var blit drivende hvitt, at han anstrengte sig av al magt for at beherske sig.

«Paa at De møter min søster her paa denne tid og alene,» sa lord Bellan. «De fik ordre til at behandle hende høflig og intet andet, at undgaa møter og alt kjærlighetssnak. Og saa overrasker jeg Dem ved et natlig stevnemøte –»

«Det er nok, lord Bellan!» fór kapteinen op. «Hvis De ikke har nogen respekt for Deres søster, saa har da ialfald jeg det. Jeg har bedt hende møte mig her, for at vi kan træffe en avgjørelse angaaende vor fremtid.»

«Og hvad avgjørelse har dere saa truffet?» snerret lord Bellan. «Hvem er egentlig De, som tar saken i Deres egen haand og trodser mig og kongen?»

«Avgjørelsen vi har truffet beror paa lady Elizabeth,» svarte kapteinen. «Enten blir vi fremmede som før, som De og kongen ønsker – eller er vi mere end det for hverandre og har krav paa at faa være sammen. Naar De spør hvem jeg er som omstyrter Deres og kongens befalinger, saa vet De litet hvilken indflydelse jeg besidder, hvilken magt staar til min raadighet. Hvis der opstaar ubehageligheter av dette, saa husk paa at De selv har fremkaldt dem.»

«Hvad avgjørelse har dere truffet?» spurte lord Bellan igjen. «Hvad, Elizabeth? Adlyder du kongens og mine befalinger – eller vil du –»

Han fuldførte ikke sætningen, men bare svinget haanden henimot Barrington. Lady Elizabeth nølte et øieblik, saa fra den ene til den anden, utstøtte et dypt suk – og kastet sig i kaptein Barringtons armer.

«Saa!» tordnet lord Bellan løs. «Der trænges nok kraftige forholdsregler her. – Jeg vil tale til 67kongen om dette. Jeg kan med tryghet uttale, kaptein Barrington, at han ikke vil overse en slik overtrædelse av en befaling. Dennegang vil De bli degradert og holdt som fange i Deres lugar. Og hvad dig angaar, min pike, vil nok ogsaa du maatte bli i din.»

«De vil ikke forsøke paa noget slikt!» utbrøt Barrington. «De vil la sakerne gaa sin gang. Jeg er en gentleman, Deres søster holder av mig, og der findes ikke nogen rimelig grund til at De skulde negte os at træffes.»

Lord Bellan traadte nærmere med en truende mine:

«Stans!» sa Barrington høitidelig. «Husk – hvis det kommer til uroligheter, har De al skylden, for jeg søker at undgaa det.»

«Slip min søster!» befalte lord Bellan. «Elizabeth, gaa til din lugar! Barrington, De er arrestert, forlat dækket!»

Ingen av dem gjorde en bevægelse.

«Gaar De saa, Barrington?» skrek lord Bellan.

«Jeg gjør ikke.»

«Saa skal jeg ved himlen nok faa Dem til det!»

Lord Bellan styrtet mot ham, grep ham ved armen og rev Elizabeth væk.

«La være – la være,» graat Elizabeth.

Kaptein Barrington tok lord Bellan ved armen ogsaa, og de stod der og slukte hverandre med øinene.

«Væk med de hænderne,» sa Barrington. «Jeg sier Dem, at De ikke aner min magt. Folkene staar paa min side!»

«Vil De gaa til Deres lugar?»

«Nei!»

Lord Bellan puffet ham væk fra rællingen og henimot kahytstruppen. Jeg kunde se at Barrington var paa nippet til at slaa ham, men i Elizabeths øine var der en stum bøn, og han gjorde det ikke.

68Men lord Bellan var sansesløs av raseri, og blikket i hans søsters øine stanset ikke ham. Hans arm svinget bakover, sænket sig, hans haand grep heftet paa Barringtons sverd, og han gjorde et forsøk paa at trække det ut av skeden.

Hurtig som lynet slynget Barrington ham bakover og stak sverdet ned igjen. Men lord Bellan trev op sit eget verge og fór mot ham.

«Træk blank!» skrek han i. «Træk blank og forsvar Dem! Denne ting kan gjøres op her!»

«Jeg vil ikke duellere med Dem,» sa Barrington og bet sig i læben. «De er Elizabeths bror!»

«Da – din kujon –»

Jeg saa lord Bellans klinge lyne gjennem luften og var paa benene i ett nu. Jeg sværmet ikke for at se kapteinen bli myrdet ret for øinene paa mig. Elizabeth skrek i. Barrington traadte hurtig tilside og tok fat i lord Bellans arm, netop som sverdspidsen flænget hans ærme.

«Barrington! Til undsætning! Til undsætning!» skrek han skingrende.

Hvorledes det gik til vet jeg ikke. Men fra alle kanter av «Kenturionen» kom svar:

«Barrington! Til undsætning!» Og ned over os strømmet officerer og mandskap, og kaptein William Mallard og Michael Murphy styrtet op kahytstrappen.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Lystyachtens hemmelighet

Karl Henderson, en ung mann i Seattle, er lei av jobben som kontorist og drømmer om spenning og eventyr. Etter en hendelse på jobben går han ned til havna for å se på skibene, deriblant en stor lystyacht. Plutselig blir han overfalt og bortført. Når han kommer til seg selv befinner han seg ombord i lystyachten og blir behandlet som konge. Nå befinner han seg midt i både eventyr og spenning.

Spenningsromanen Lystyachtens hemmelighet kom ut i 1915 med undertittelen «Roman av Kaptein Seatle». Det kan være Rudolf Muus som står bak, det at den kom ut sammen med en tittel av Kassimodo (ett av Muus' mange pseudonymer), kan tyde på det.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1915 på nb.no.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.