Mannen som elsket rettferdigheten

av Ronald Fangen

[Del II, kap. 4]

175Wieman gikk til Steins hustru. Det hadde han tenkt på å gjøre før, siden hun ikke kom til ham, men han gjorde det ikke, for i sitt hjerte kunde han ikke like dette fremmede menneske, han gav henne ubevisst skylden for Steins forandring; med det nye ekteskap begynte alt ondt.

Men nu gikk han da. Han visste ikke noe annet å gjøre. Han visste ikke en gang hvad han vilde si til henne, han følte bare at noe annet menneske kunde han ikke nu snakke med, ikke et ord. Da han gikk gjennem byen, de kjente gatene, følte han sig selv som forbryder. Der hadde han jo sittet og vært vidne til at Steins liv blev ødelagt, – og han hadde ikke forhindret det!

Han visste at nu var det ute med Stein. Han kunde ikke fortsette som bisitter. Og med en slik straff på sig vilde det spøke for hans forretning, hvor dyktig han så var. Men det verste var Stein selv; han kunde ikke komme over det. Han vilde slite sine nerver op, aldri få fred, gå til grunne. Han som i sine tanker var så høit oppe og nu fornedret med straff. Han kunde ikke komme over det.

Men han måtte reddes. Han måtte, måtte reddes. For enhver pris. Wieman alene kunde ikke klare 176det. Og han visste ingen annen å gå til enn til det menneske som da i hvert fall var hans hustru.

Wieman hadde fart på sig, besluttsomheten gjorde at han ikke følte noe besvær av sin gamle kropp, ikke en gang av sitt hjerte da han resolutt vandret op de mørke, bratte trappene.

Han banket på døren til stuen, men fikk ikke svar. Så gikk han inn og lette gjennem værelsene. Han fant henne på kjøkkenet.

Hun stod foran komfyren og rørte i en gryte. Men da hun så ham slapp hun skjeen, snudde sig og så på ham med den dypeste angst i øinene og hele sitt uttrykk. Hun ropte:

«Blev han dømt?»

Da han nikket sank hun ned på benken ved langbordet, hvor de pleide å spise, og stønnet høit.

«Hvilken dom fikk han?» spurte hun et øieblikk efter.

Også Wieman satte sig. Så fortalte han henne det hele.

Efterpå satt hun taus og stirret, stor og tung. Også Wieman var taus, han visste ikke hvad han skulde si. Det var aldeles stille i hele huset.

Omsider sa hun, lavt, som om hun hvisket:

«Jeg har følt det hele tiden – at det kom til å gå galt.»

Da måtte Wieman spørre:

«Men hvorfor kunde De ikke få ham fra det da?»

Hun så nesten forundret på ham. Så sa hun, stadig med hviskende stemme:

177«Jeg … Jeg kan ingenting. Han snakker aldri med mig.»

«Har han ikke fortalt Dem det da?»

Hun rystet på hodet.

«Nei. Han forakter mig. Nei, aldri et ord.»

«Hvordan har De fått visst det da?»

Hun så engstelig mønstrende på ham som om hun var redd for å svare.

«Jeg gjetter rett. Jeg vet alt som hender med ham. Jeg føler alt det han tenker.»

Underlig var hun, denne kvinne som var blitt Steins annen hustru. Og underlig måtte dette ekteskap være hvor mann og hustru ikke snakket sammen. Hun elsket ham da visst? Det var alt sammen så underlig, så forskjellig fra hvad Wieman kjente til at han ikke visste hvad han skulde si. Han hørte henne mumle:

«Da er det ute med ham.»

Wieman blev grepet av forferdelse. Hvordan kunde hun sitte der, stille, nesten sløv, som om intet var hendt, – og allikevel tenke, vite det at hennes egen mann var fortapt? Følte hun sig kanskje like hjelpeløs som han selv? Men det gikk ikke an, de måtte redde ham.

«Vi må gjøre noe,» sa han. «Vi må redde ham!»

Hun svarte ikke, så bare på ham. Da kom han til å huske at hun jo kom fra en by langt herfra, og der hadde hun hatt en slags forretning. Det hadde Stein selv fortalt. Det måtte være redningen. Han blev ivrig:

178«De må få ham med Dem tilbake hvor De kom fra. Han kan ikke tåle å være her lenger. Kan De ikke få ham til det?»

Hun svarte stadig ikke. Han fortsatte ivrig og overtalende:

«Når han kommer bort så glemmer han det en gang. Han kan selge verkstedet her og få det godt betalt. Og jeg skal hjelpe ham så han får lov til å slå sig ned som mester et annet sted.»

Nu sa hun – som hun slett ikke hadde hørt på ham:

«Han er uskyldig dømt. De lyver de andre. Og det var ikke han som rev skuret.»

Den historien med bakerens skur hadde han ikke tenkt på lenge. Hun var så hemmelighetsfull både i stemmen og i uttrykket at han blev nysgjerrig; var det mulig at hun visste hvem det var som hadde gjort det.

«Vet De hvem det var?»

Hun rystet på hodet.

«Nei. Men det var ikke ham. Han er uskyldig.»

Og med den samme hemmelighetsfulle stemme, uten noen overgang, sa hun:

«Vi kunde nok klare det godt om vi reiste herfra.»

Han blev glad, her var vel kanskje en utvei. Men hun fortsatte:

«Han vil ikke reise med mig. Han vil aldri bort herfra.»

Nei, det forstod Wieman vel at han ikke uten den ytterste nød og nødvendighet reiste fra et sted hvor han hadde hatt sitt hjem og sitt arbeide fra han var 179barn. Men nu var det den ytterste nød, her kunde han ikke bli, han måtte bort helst imorgen den dag, og det måtte han selv forstå, det arme menneske som nu satt bak fengslets lås.

Men før Wieman fikk sagt noe mere reiste hun sig, og hun var nu et annet menneske; aldri hadde han sett en slik forandring. Like stille og knuget som hun hadde vært, like opbragt var hun nu. Hennes ansikt var blussende rødt, hennes øine lyste og hennes bryst bølget som om hun skulde kveles. Og høit snakket hun, høit og skingrende.

«Nei, han vil ikke reise med mig!» ropte hun. «Og ikke jeg med ham. Ikke kan jeg redde ham. Og jeg vil ikke! Nei, jeg vil ikke! La ham gå til grunne, det onde, hovmodige menneske! La ham gå dit hvor han kan møte henne han elsker. Ja, la ham dø, så treffer han henne og så blir det vel stas! Så får han en å betro sig til! Da kan de snakke vondt om mig, de to, Gottfried Stein og hans Maria!»

Nu for også Wieman op og ropte:

«Nevn ikke hennes navn, De ulykkeskvinne!»

Da lo hun hest:

«Ja, der har vi det! Jeg ulykkeskvinne! Jeg som har ødelagt ham! Tror De ikke jeg vet at De hater mig, De, gamle narr! Hvorfor kommer De! Har De villet ha noe med mig å gjøre? Har De villet hjelpe mig? Nei, ingen, ingen i hele denne forbannede by! Men nu når han er fortapt, nu kommer De! Nu skal jeg få lov til å ta ham med mig. Nei da, det blir ikke noe av. Nu skal dere få beholde ham! Nu skal dere 180få vise hvad dere kan gjøre for ham! Og jeg skal bli og se på så lenge jeg har lyst. Og når det passer mig så går jeg, – jeg alene. Og han kan gå til henne. Slik blir det bra. Slik blir det rettferdig! Til døden skal han, den kolde, hovmodige mann. Her i denne prektige by.»

Hun skrek det med høi stemme og slo sig med knyttet hånd i sitt bryst. Så slo hun bydende ut med armen, pekte på døren og ropte:

«Og gamle Wieman skal gå. Og han skal ikke komme igjen. Og hvis han nevner til et menneske hvad vi to har snakket sammen da skal det gå ham ille, han skal ikke få rist eller ro, jeg skal forfølge ham og skremme forstanden av ham. Han skal gå! Og jeg skal stå her på kjøkkenet og koke mat inntil den stund kommer da også jeg skal gå. Det varer ikke lenge, så skal ingen lenger lide for «rettferdighetens sak» i dette forbannede hus.»

Så snudde hun sig mot ovnen og begynte på ny å røre i gryten.

Men Wieman gikk ikke straks. En liten stund hadde han vært redd, men mens han hørte og så på henne var det som om han så et annet menneske i henne, den samme hjelpeløse, store kvinne som gikk sky omkring i huset den dag han kom til Stein for å snakke advarende til ham, – hun som hvisket fortvilet til ham ute i den mørke gang, – og han kunde se henne her på kjøkkenet med en barneflokk omkring sig, sterk og stor og glad. Det var som et syn, en åpenbaring, og den gjorde ham mere hjelpeløs enn 181han noensinne hadde følt sig. Og han forstod at nu var hans tid snart ute siden Herren lot ham se hvor hjelpeløst mennesket var og at Han alene kunde være vårt håp, fordi hos Ham alene løp alt sammen, i Hans hånd var det lagt, Han så hvor alle veier førte hen og hvad det bodde i menneskenes hjerter. Og det var Herren selv som nu lærte ham at her var det ting han ikke kunde forstå, ikke dømme om, ikke skulde røre ved.

Så gikk han da. Da han var på vei ned trappen begynte hun å synge. Det var underlig, men han kunde høre at hun gråt.

*

Men ennu en ting gjorde Wieman; han stod og ventet i arrestgården da Stein kom ut. Han vilde være den første som møtte ham; kanskje kunde han hjelpe ham. Nu visste han jo også hvad han ikke hadde kunnet tenke før, at i sitt ekteskap kunde Stein ikke få noen hjelp. Hun hatet ham! Hvis skyld det var kunde han ikke avgjøre; men han holdt ikke ut den tanke at den arme mann skulde komme ut efter dette døgns fortvilelse og ikke finne et menneske han kunde åpne sig for og finne trøst hos.

Wieman gikk lenge og ventet. Han gruet sig for å se ham. Han syntes det var som å snike sig til å se noe som ingen hadde rett til å se. Hvordan kunde et voksent menneske være efterat myndigheten uten videre hadde tatt ham bort fra sitt arbeide og for alle tider stemplet ham som forbryder? Wieman hadde noen ganger i sitt lange liv sett voksne mennesker bli 182ydmyget og forhånet; det var alltid skamfullt. Men dette var tusen ganger verre, for Wieman var mere og mere blitt sikker på at Stein var uskyldig; selv Steins hustru, som hatet ham, sa det samme: han er uskyldig dømt. – Kunde noe menneske bære det, selv de som var meget sterkere enn Stein med hans sårbare, ubestandige sinn? Ja, Wieman vilde helst slippe, men en venn skulde Stein møte, og han blev.

Han blev også belønnet med den største overraskelse og forundring i sitt liv.

Den mann som nu kom ut av arrest, – ja, han var likblek, gusten, skitten, hans hår og skjegg var tafset, hans klær var krøllet, han var på alle måter et uhyggelig syn, – men han var ikke knuget! Hans øine lyste, han kom løpende ned fra domshusets trapperfort som en ung gutt – og da han så Wieman fikk han noe av den iver i sitt vesen som Wieman beveget husket fra den gang han virkelig var gutt og kom styrtende til ham for å fortelle noe han hadde oplevd. Ja, Wieman måtte i farten tenke på hvor forunderlig det var at så meget av guttens vesen kunde sitte igjen hos en voksen mann skjønt han var så forandret

Stein kom like på ham og begynte å snakke høit.

«Jeg tenkte mig nok at du var her! Det er godt, så kan du vidne hvordan jeg har hatt det. Jeg har vært i en kjellerarrest full av vann! Se her på skoene mine! Ser du at de er dyvåte! Kjenn på strømpene! Gjennembløte!»

Midt ute på gårdsplassen trakk han av sig sine sko, og Wieman måtte kjenne på hans strømper som 183ganske riktig var våte som om de hadde ligget i vann.

«Og kjenn på mine klær!» ropte Stein, nesten oprømt. «De er aldeles fuktige. Kjenner du det?»

Jo, det måtte Wieman innrømme.

«Der kan du se,» sa Stein mens han med møie fikk sine våte sko på sig igjen. «Du har truffet mig med det samme jeg kom ut av arresten. Så nu kan du bevidne hvordan jeg har hatt det. Og du skulde vite hvordan jeg blev behandlet av vokterne! Jeg klagde og forlangte å komme til en anstendig arrest, et tørt sted. Jeg er ikke en rotte, sa jeg, jeg forlanger å bli behandlet som et menneske. Da slo en av dem mig rasende med et knyttneveslag. Kan du se at jeg er svulmet op her på kjaken! Kjenn under skjegget!»

Wieman kjente og det var riktig; han kunde også se at han var blodunderløpet.

Stein triumferte:

«Det er storartet at du ser det straks!» ropte han. «Så det skal de svina ikke kunne lyve sig fra! Her skal det bli leven.»

Han tok Wieman under armen og skrittet avsted med ham mot utgangen:

«Jeg skal lage en historie som hverken du eller noen annen har hørt make til! Du godeste Herregud, for en opstandelse her skal bli! De er dumme, ser du, de tar feil av mig! De tror at de kan knekke Gottfried Stein med fireogtyve timers arrest i en våt kjeller, men da tar de skammelig feil! Nu skal det først begynne nu! Nu skal det bli moro!»

Han stanset et øieblikk da de kom fra porten til 184gårdsrummet ut på gaten; det var som om han blev genert av alle menneskene, og Wieman hadde også tenkt på at de skulde svinge ned et smug her like til høire. Men Steins menneskefrykt varte bare et øieblikk. Så begynte han å snakke igjen og trakk avsted med Wieman midt ute i gaten.

«Her vimser folk omkring og aner ingenting,» sa han, og han snakket meget høiere enn han pleide, omtrent som døvhørte mennesker. «Ingenting! Men en mann som har vært i arrest, han vet noe. Men det aller dummeste,» ropte han og lo, – «det er Gud hjelpe mig å tro at de skremmer en mann som mig med slikt! De regner som så, forstår du, Wieman, at nu tenker den stakkars faen: her var det svart og vått og reddsomt på alle måter. Nu må jeg sannelig opføre mig pent og tie stille og være snild gutt, så jeg slipper å komme hit igjen! Det tror de, akkurat det tror de!»

Han skrittet så fort avsted at Wieman hadde vanskelig for å holde følge med ham. Og så høit snakket han mens han gikk at alle folk kunde høre hvad han sa, mange snudde sig og blev stående og se efter dem. Men Stein brydde sig øiensynlig ikke noe om det, han fortsatte å snakke:

«Men langt ifra! Jeg har vært ute for litt av hvert i mitt liv, jeg, ser du! Jeg er ikke den første, den beste smågutt! Jeg legger merke til alt, jeg sier ganske rolig til mig selv: her er det vått og svart, det skal vi huske, det skal de få svi for. Når en simpel djevel av en vokter slår mig, sier jeg også ganske 185rolig: han slår mig, svinet, slik er altså vokteren i denne arresten, men det skal han ikke ha gjort for ingenting, jeg treffer nok gamle Wieman når jeg kommer ut og tar ham til vidne på hele svineriet. Jeg har lært meget på dette døgnet, ser du! Igår var jeg en elskverdig narr, en spyttslikker, en feig usling! Men idag er jeg ikke redd, ikke for noe menneske i denne verden!»

Wieman var nu kommet sig av sin forbauselse over Steins forandring. Et øieblikk hadde han vært glad over den, han hadde jo ventet sig å møte en knekket mann, og her gikk Stein og var mere levende enn nogensinne. Men efter hvert blev Wieman uhyggelig til mote, dette var jo verre enn alt, hvor skulde det ende. Mannen måtte jo forstå at her i byen var han ferdig, han måtte komme sig avsted og begynne fra nytt av der hvor ingen kjente ham. Det var blodig urettferdig, det var det mest oprørende som Wieman hadde oplevd, men hvad kunde det hjelpe? Hvad nyttet det at Stein gikk her sykelig oprømt, som i feber, og snakket om at han ikke var redd og at han skulde hevne sig og skaffe sig opreisning. Hvordan skulde vel det foregå! Han kom bare til å gjøre galt verre og kaste sig ut i den dypeste elendighet. Wieman forsøkte da å si dette.

«Det er bra å se at du er ved godt mot, Stein,» sa han. «Og det er sikkert nok at alt er jo ikke tapt fordi om du er kommet op i dette.»

«Alt tapt, nei!» ropte Stein. «Nei, det kan du stole på! Si heller at alt er vunnet. For nu vet jeg meget 186mere enn jeg nogensinne har visst. Nu har jeg gode våben. Nu har jeg slike kort på hånden at…»

«Jeg mener det ikke slik,» avbrøt Wieman, og han måtte rope høit for å bli hørt. «Jeg mener det at du har jo lagt dig op penger, og selger du ditt verksted da har du så meget at du kan reise og begynne på ny et annet sted, og så dyktig som du er kommer du til å klare dig godt og glemme alt dette.»

Stein stanset op midt i gaten og stirret på Wieman som om han så ham for første gang. Han blev spakere i stemmen av bare forundring:

«Reise! Glemme! Jeg! Jeg tror du er gal!» Og dermed ropte han høit igjen: «Reise! Nei, aldri i mitt liv! Jeg forlater ikke denne byen før jeg blir båret bort på kirkegården som lik! Og selv da blir jeg jo her!»

Noen gutter hadde stanset op fordi han ropte så høit, og de stod og stirret på denne gale mann og lo og blunket til hverandre. Men det generte ikke Stein. Da han omsider la merke til dem, ropte han:

«Forsvinn! Ellers får dere juling! Og hils foreldrene og si at skomakermester Gottfried Stein i Havnegaten han forsvinner aldri her fra byen. Aldri!»

Dermed tok han på ny Wieman under armen og skrittet avsted. Nu var han sarkastisk irettesettende i stemmen som om han snakket til et barn:

«Nei, du gamle Wieman, hvordan kan du nu tenke dig det! Her har du selv flasket mig op og lært mig alle skomakerhåndverkets edle kunster og gjort mig til fullbefaren mester og plasert mig ved laugets 187bord og gjort så stor ære på mig at jeg aldri kan fulltakke dig for det, – og så tror du jeg forlater den by hvor jeg har oplevd så megen ære og herlighet! Nu har jeg til og med stiftet bekjentskap med byens arrest og har en så fin erfaring fremfor alle dere andre! Det kan du ikke mene alvorlig, Wieman!»

Men Wieman syntes mindre og mindre at dette var en stund som egnet sig for så forloren spøk. Det gale, ulykksalige menneske måtte da forstå at nu gjaldt det hans liv.

«Stein,» sa han. «Du skal la denne dumme spøk fare. Du er da sannelig en voksen mann, og nu skulde du ha lært tilstrekkelig. Det nytter ikke å stampe mot brodden. Jeg vet du er uskyldig og en ond skjebne forfølger dig. Men det er ikke noe annet å gjøre enn å bøie dig for den. En gang kommer du nok til å forstå Vårherres mening med det onde som overgår dig.»

«Wieman,» sa Stein alvorlig. «Jeg spøker ikke. Kom nu så skal jeg forklare dig det hele.»

De hadde gått rundt omkring i byen, og da de nu var like ved Mariakirke hvis to tunge tårn voktet kirkegården, de dødes stille plass, gikk Stein over dit, stadig med Wieman under armen, inn gjennem en åpen port og satte sig på en benk der inne.

«Du tar feil når du tror jeg spøker,» sa han. «Du tar feil av alt sammen. Jeg spør dig alvorlig om du mener at jeg skulde flykte fra byen som en feig og ussel forbryder, jeg som intet galt har gjort, og nu da jeg har bedre våben enn noensinne.»

188«Da må du først forklare mig hvad du mener med det at du har så gode våben nu,» sa Wieman trett.

«Forstår du ikke det,» ropte Stein, «at du er blind som ikke innser at nu er jeg nødt til å seire. For nu finnes det ikke den ting jeg er redd for. Før var jeg jo bare en høitidelig idiot, en narr, det være herved sagt! Jeg trodde på denne elendige dommeren som på en gud! Jeg innbilte mig at når jeg bare lot ham bli kjent med mine store tanker og planer så måtte han jo forstå at jeg ikke var en mann som krenket lov og rett og fant på dumme ting! Han har naturligvis bare ledd av mig! Der innbiller den stakkars skomaker sig at jeg skal la mig imponere av hans spekulasjoner! Og nettop fordi mine spekulasjoner har imponert ham har han hatt lyst til å gi mig en lærepenge hvis han kunde. Det har frydet ham. I fremtiden lapper han sko, har han tenkt, og forsøker ikke å gå lærde og høie folk i næringen! Men nu vet jeg hvad slags kar han er, en ren djevel, og han skal få erfare at det er liv i mig! Nu har jeg vært i arrest nu; jeg er ikke redd lenger nu.»

Stein snakket fort og høit, med store armbevegelser, og så usammenhengende at Wieman slett ikke kunde følge hans tanker. Men så meget forstod han, at alt det som nu for gjennem mannens hjerne var galskap; han var vel nu så ophisset og forurettet efter dette døgn i fengsel at det ikke nyttet å snakke med ham. Men vilde det nogensinne nytte å snakke med ham; var han likesom hin stad Jerusalem en av 189de ulykksalige som aldri forstod hvad der tjente til deres fred?

Det var underlig for Wieman å sitte der på kirkegården og tenke slike tanker, for han følte sig nu på ny så sikker på at han ikke hadde lenge igjen av sitt liv. Alt var blitt forandret på så kort en tid. Det var som om han alt hadde tatt avskjed med det hele; han arbeidet jo ikke lenger på sitt verksted, og han visste nu at han vilde opgi sitt hverv som laugets eldstemann; efter denne Steins ulykke, som han ikke hadde maktet å avverge, syntes han ikke at han hadde noe mere å bruke dette sitt hedershverv til. Alt hans eget var i orden, ingen kunde være mere klar til opbruddet enn han, – han måtte være glad over at denne siste tid hadde latt ham forstå at mot ham hadde den Allmektige vært nådig. Men han måtte også kunne hjelpe denne hjelpeløse mann. Det var livets siste opgave til ham, og han kunde ikke tro annet enn at Herren vilde la ham løse den. Når han nu satt og hørte på Stein, forferdet og ulykkelig over hvor gal han var og hvor lite han forstod, følte han det slik at det hele måtte være hans skyld; det var jo ham som fikk gutten i sitt hus og hadde ansvaret for hans opdragelse. Når han ikke var blitt forskånet for å opleve denne siste tid, så måtte det være fordi han alene hadde ansvaret for Stein og at han var utpekt til å hjelpe ham. Men hvad skulde han si ham, hvad skulde han svare på all denne galskap, hvordan kunde han hindre den gale mann å komme ennu lenger ut i ulykken?

190«Gottfried Stein,» sa han. «Vil du høre på mig?»

«Visst vil jeg høre på dig.»

«Jeg har forsøkt å råde dig mange ganger i det siste, og hadde du fulgt mine råd, det må du selv kunne se nu, så hadde det ikke gått dig så galt. Jeg råder dig riktig, for jeg har holdt av dig siden du var gutt, og jeg føler det stadig slik at jeg har ansvaret for dig. I lange tider har du ikke vært dig selv; jeg skal ikke kunne si hvad det er som har forandret ditt sinn, men jeg forstår jo vel at du ikke kan tenke rolig idag efter det du har gjennemgått. Derfor var det også jeg vilde møte dig og forsøke å rettlede dig.»

«Du skal ha takk for det,» sa Stein, men hans stemme var hånlig og han lo overbærende.

«Og nu sier jeg dig det,» fortsatte Wieman, «at hvis du ikke følger mitt råd og reiser fra byen, men blir gående her og fremture mot myndighetene da er det ute med dig for godt. Jeg føler det så usvikelig sikkert, og jeg har bare det håp at du skal bli forskånet for å opleve det, men jeg sier dig rett ut at slik som det nu er fatt med dig kan du ikke styre dig selv. Du sier du tror du har våben mot øvrigheten. Ak nei, du arme mann, det har du nok ikke. Men kanskje Vårherre har dem og da vil han bruke dem når hans tid kommer og skaffe dig den opreisning du fortjener. Men nu har du intet annet å gjøre enn å reise.»

«Nu har jeg hørt,» ropte Stein. «Og nu vil jeg ikke høre mere! Her skilles våre veier! Det er bare én ting du kan gjøre for mig, og det er å vidne i hvilken 191forfatning jeg var da jeg kom ut av fengslet. Resten må du overlate til mig! Nu skal jeg ha mitt store spill, min venn. Det skal du få se.»

Da tok Wieman sin tilflukt til en løgn; han visste ikke bedre å gjøre, og han hadde sagt den nesten før han hadde tenkt den.

«Da skal jeg til slutt si dig ennu en ting som jeg aldri før har fortalt dig. Da din far i sin tid reiste her fra byen og drog sydover, da var det fordi han hadde gjort det umulig for sig med sitt hovmod og gruelige sinne når han følte sig krenket. Han forstod selv det var best han reiste herfra.»

Ja, det var en løgn, for Steins far var ikke uvenner med noe menneske, han hadde bare et urolig sinn og vilde se mere av verden, fri og ung som han var. Og intet godt opnådde Wieman med denne sin løgn.

«Har min far reist med skam fra byen så er det ikke verd at hans sønn gjentar det,» sa Stein og var nu med ett stille i stemmen. «Og det er jeg viss på, at hadde min far vært her så vilde han ikke ha rådet mig slik som du. Vi som er hovmodige, som du sier, vi får være som vi er. Ja, det får vi. Vi har ikke annet å gjøre. Det kunde nok være lett for oss å flykte fra vår ære. Det kunde være lett for mig det her jeg sitter. Dere har ikke akkurat behandlet mig så pent! Kanskje du synes en hederlig mann som kommer fra arrest og mishandling skulde takke til og si det var godt jeg fikk opleve dette så jeg lærer å bøie rygg og opgi alt? Alt! Alt!»

Og plutselig brast han ut i hulken. Ja, nu bøiet 192han allikevel rygg og han holdt armen op for ansiktet som en gutt, og Wieman som så hans lange, tynne legeme gjennemrystet av gråt syntes at det var gutten fra mange år tilbake som satt der, hjelpeløs, overlatt til ham som selv var ute av stand til å hjelpe ham. Men samtidig tenkte han: Det er godt han gråter, så går dette oprør av ham.

Nu begynte Stein å si noe midt i gråten og Wieman bøiet sig mot ham for å høre hvad det var.

«Ikke barn, ikke kjærlighet, ikke ære!»

Men like plutselig som han begynte å hulke for han op fra benken og ropte med fordreiet ansikt:

«Nu har du sett mig felle tårer, Wieman! Det har du sett før også, og jeg skammer mig ikke over det. Men du er den eneste som har sett det og noensinne skal få se det. Jeg er syk efter dette fengslet vet du. Men tro ikke at jeg gir op! Jeg er ikke ulykkelig en gang. Jeg er glad, det er jeg! Jeg er uovervinnelig! Ingen skal høre mig klage. Og ingen skal få den triumf at jeg gir mig. Og før skal jeg bli hengt enn jeg skal reise fra byen. Det er mitt siste ord om den sak. Nu går jeg på verkstedet så mine folk skal få se at det er liv i mester! Farvel!»

Avsted gikk han med lange, usikre skritt som om han var beruset.

Wieman blev sittende. Han følte sig så kraftløs at han vilde vente en stund før han gikk. Han var glad over at de var kommet hit inn på kirkegården hvor det var stille og hvor trærne hadde skjult dem.

*

193I Steins verksted forstod ingen hvor det blev av mester. Alle visste jo hvordan det var gått ham i retten og hver for sig hadde de alle regnet ut når på dagen de kunde vente ham. Ingen snakket om det, men alt i ett skottet de mot døren og ventet å se ham komme inn. Men han kom ikke. Hans Jacobsen begynte å frykte for at han var blitt syk og tenkte så smått på å begi sig avsted til domhuset for å undersøke; han var urolig, og han trengte også til mesters rettledning i arbeidet. Men han hadde ikke lyst til å gå heller, for det vilde gjøre de andre urolige. Dermed satt de der, tause, bøiet over sitt arbeide, uten å ville røbe hvad de alle tenkte på.

Denne taushet hadde nu vart lenge, for heller ikke de gangene da de hadde vært oppe og spist var det blitt sagt noe om det skrekkelige som var hendt mester. Ekstra god mat hadde de fått, og matmor var vennlig og omsorgsfull, men selv hadde hun ikke nevnt det og dermed blev det ikke nevnt. Svennene og guttene var vant til at hun var taus og noe for sig selv, og begge svennene hadde tenkt sitt om forholdet mellem mester og henne, men lite forstod de og intet sa de, for de hadde ingenting å klage over.

Men hvordan det nu skulde komme til å gå, det vilde Hans Jacobsen gjerne vite. Igår kveld hadde han gjort sig et ærend til laugskroen. Det var ikke mange menneskene der, det var som om de holdt sig borte av skamfullhet, og trykket stemning var det blandt de som satt der. Men Hans Jacobsen hadde da hørt noen snakke om at nu blev Stein nødt til å 194slutte som bisitter siden han hadde fått dom på sig. Og Hans Jacobsen visste jo selv, mere blind var han ikke, at folk i byen tok parti mot Stein; det var omtrent ikke kommet en ny bestilling siden det ulykksalige skuret blev revet, verkstedet var snart uten arbeide, og hvordan skulde det bli efter denne dag når mester hadde fått en dom på sig? Det var ikke morsomme tanker, aller minst for Hans Jacobsen som nettop var blitt far.

Midt oppe i disse dystre tanker kom plutselig mester Stein gående inn på verkstedet til dem. Skjønt de bare satt og ventet på ham blev de alle sammen overrasket. Han var så ganske anderledes enn de hadde tenkt sig, – og han forvirret dem, så de ikke visste hverken ut eller inn. De blev siden spurt om hvordan mester var den dagen han kom tilbake fra fengslet, og alle var de enige om at han var det rareste de hadde sett og ganske anderledes enn han hadde vært noensinne i den tid de hadde kjent ham. Det hang likesom ikke sammen, det hele, derfor blev de så forvirret av ham.

På den ene siden så han jo nemlig uhyggelig ut, som om han var dradd gjennem vann, sa Friedel siden, med våte sko og bukser, krøllet og fæl så det var en skam. Uvasket var han og gul i fjeset, og skjegget og håret strittet til alle kanter og gjorde at ansiktet hans virket så digert, mens kroppen virket så tynn, klærne slang om ham. Aldri hadde de syntes han var så tynn og aldri hadde de sett at han var så grå i hår og skjegg. Hans Jacobsen sa også siden at han 195syntes mesters øine var umåtelig store og hadde en uhyggelig glans.

Men om nu alt dette var uhyggelig så var til gjengjeld mester selv alt annet enn dyster og nedtrykt. Det var de alle enige om at de sjelden hadde sett ham i slikt humør. Han som ellers var av få ord snakket oprømt fra det første øieblikk han på ny satte sine ben i verkstedet. Og mange underlige ting hadde han sagt. Ja, det han sa var så underlig at det siden viste sig at læreguttene slett ikke hadde opfattet det; det var meget som selv Friedel ikke hadde forstått; bare Hans Jacobsen kunde siden, men med stor møie, huske så noenlunde hvordan ordene falt. Og når de andre hørte det igjen kunde de da bekrefte at slik omtrent var det.

«Goddag, mine flinke folk,» ropte han. «Reis dere, så jeg får se dere er her alle sammen!»

De reiste sig da og stod der keitet og forlegne mens Stein spaserte med lange skritt gjennem verkstedet og mønstret dem som om han var en feltherre. Og imens snakket han.

«Ja,» sa han. «Her har dere mester tilbake fra fengsel. Se nu godt på mig så dere kan bevidne det vidt og bredt hvordan deres mester, en hederlig mann, er blitt behandlet.»

Også dem hadde han vist merket efter det slag han hadde fått i ansiktet. Og da han hadde vist dem det så han triumferende på dem og sa:

«Slik våger en ussel fengselsbetjent å slå mig. Dere så merket alle sammen?»

196De nikket.

«Det var et ordentlig slag,» fortsatte han. «Men når jeg slår igjen skal det bli verre! Tusen ganger verre. Da skal jeg slå så hele byen kommer til å skjelve. For det skal jeg love dere, gutter, at dere skal ikke lenge komme til å tjene hos en æreløs og uhevnet mester. Der kommer en dag efter denne. Merk dere nu hvad jeg sier: Det er tre menn i denne by som er like store kjeltringer: Müller, Hemmel og dommeren, den berømte dr. Kuhn. Müller er den minste kjeltring, han er en drukkenbolt og løgner og bedrager, en fortapt sjel, og han gir sig nu ikke ut for å være noe annet. Hemmel er verre, for han lyver med koldt blod og eier ikke samvittighet. Begge disse to er løgnere, og merk dere det: Det kommer til å gå dem ille. Ja, når rettferdighetens hevnende arm når dem da blir det ikke greit å være dem. Det sier jeg. Men verst er dommeren. For han har dømt at disse to kjeltringers løgn er sannhet. Han som er en lærd mann i et hellig embede, han har tjent løgnens sak. Jeg tør ikke tenke på hvordan det skal gå ham! Nei, ham vilde jeg nødig være når den rettferdighet han er satt til å tjene plutselig en dag vender sig mot ham selv. Da blir den høie herre liten. Mindre enn det minste kryp! Se, det merkelige er at den kloke mann er så dum at han tror han er alene om å kjenne lov og rett i landet. Men det finnes andre domstoler. Høiere op! Selv en så mektig mann som han har Herren over sig. Jeg er bare en skomakermester, det er ikke meget i forhold til den 197makt og myndighet som han har, selv om også jeg har litt å si, i hvert fall her i verkstedet. Men over oss alle er Herren. Og han har sagt at det I gjør mot disse mine minste små, det har I gjort mot mig.»

Dette var Steins lange tale da han kom tilbake fra fengslet til verkstedet, holdt for svennene og læreguttene som stod opreist og hørte på den.

Derefter bad han dem gå til sitt arbeide.

Men selv tok han ikke fatt på arbeidet i sitt verksted. Han gikk en tur op til sin egen plass ved tilskjærerbordet. Der stod han en stund og så sig om, ja, han gikk rundt omkring bordet der oppe en fire, fem ganger, fortalte Hans Jacobsen senere, men han rørte ikke en eneste ting. Så kom han tilbake igjen og sa at han måtte gå op i huset for han hadde viktige ting å skrive.

«Og alt imorgen kommer jeg til å reise bort,» sa han. «Hvor lenge jeg blir borte kan jeg ikke si, men jeg må bruke den tid jeg trenger, for det gjelder store ting. Og imens er du mester, Hans Jacobsen, nu som før når jeg har vært borte.»

Det var et ansvar som Hans Jacobsen hadde mindre mot til å påta sig enn noen gang tidligere. Og han syntes da at han i hvert fall måtte snakke rett ut til mester om tilstanden som den var.

«Mester vet vel at vi snart ikke har mere arbeide i verkstedet,» sa han. «Og det har vært smått med bestillinger i det siste.»

Men Stein bare vinket ham av.

«Gjør dig ingen sorg av det,» sa han. «Det varer 198ikke lenge så har vi fullt op å gjøre igjen. Imens kan du lage støvler til sjøfolkene; dem får vi alltid solgt. Og penger skal du få både til lønninger og huder og alt som trenges. Så lev nu dere i fred og vær tilfredse mens jeg er borte. Det skal bli gladere dager snart.»

Dette siste sa han rolig og mildt. Siden blev han ikke sett i verkstedet på to uker.

*

Da nu gamle Wieman satt der på benken inne på kirkegården, midt i sin fortvilelse glad over at han var skjult av trærne for menneskene ute på plassen og at ingen kunde ha hørt alt det Stein hadde sagt herinne, – da blev han plutselig så trett og forvirret i hodet at han syntes trærne og kirken stod på skjeve og svaiet på en så underlig måte. Han blev rent svimmel av å se på det og måtte gripe fatt i benken for ikke å falle. Slik satt han da og holdt sig fast, forundret over at han med ett skulde føle sig så trett når det jo var midt på formiddagen.

Men så kom det gående en mann mot ham mellem gravene som han syntes han skulde dra kjensel på. Hvem i all verden var det som så slik ut – en gang for lenge siden? En kjenning måtte det være, for nu stanset han like foran ham og smilte så underlig overbærende som om han syntes det var rart at Wieman ikke kunde huske ham.

«Goddag, Kurt Wieman,» sa han. «Du er nok blitt gammel siden du ikke kan kjenne mig igjen. Jeg 199vilde ellers bare takke dig for alt det du har gjort for gutten min.»

Nu husket han! Det var jo barndomsvennen hans, Paul Stein. Han vilde hilse tilbake, men kunde hverken reise sig eller snakke. Og det tok Paul ham ikke ille op, han stod der så inderlig vennlig i ansiktet og sa:

«Nu skal du ikke tenke mere på det. Du har vært en god venn både for mig og gutten. Det er en annen som får gjøre resten.»

Det var gode ord å høre; og kunde han som var far trøste sig til det så var det en skam av ham om han ikke satte sin lit til den allmektige.

Nu blev alt borte for ham en stund og da han så op igjen var hans barndomsvenn forsvunnet. Men det kom et stort, herlig lys imot ham og inne i dette lyset så han en blendende hvit skikkelse. Og denne gang visste han straks hvem det var; det var jo Herren selv.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mannen som elsket rettferdigheten

Mannen som elsket rettferdigheten ble utgitt i 1934. Den historiske romanen regnes ofte som Fangens beste verk.

Skomakermester Gottfried Stein er svært opptatt av rettferdighet, men hans oppfatning av hva som er rett er ikke alltid i tråd med hva de fleste andre mener.

I romanen bruker Fangen historisk stoff fra Nord-Tyskland for å belyse den aktuelle politiske situasjonen i Tyskland, der nazistene nylig hadde kommet til makten.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1934 (nb.no).

Les mer..

Om Ronald Fangen

Ronald Fangen var forfatter, journalist, kritiker og debattant. Han var en sentral skikkelse i den norske offentligheten fra 1915 til han døde i 1946.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.