Mannen som elsket rettferdigheten

av Ronald Fangen

Efterord

373Jeg fikk ideen til denne roman ved å lese en beretning i et tysk verk om interessante rettstilfelle.

Bortsett fra at det begge steder er en håndverksmester som skyter en dommer på grunn av en streng dom i en liten sak har min bok lite og intet med det tyske rettsreferat å gjøre.

H.r.sagfører, Dr. Jur. Hartvig Jacobsen, Kjøbenhavn og redaktør Oscar Pedersen, Oslo, har vært så elskverdige å gjennemlese boken i korrektur for å kontrollere fremstillingen av de rettslig-juridiske problemer og av laugsordningen. Jeg tillater mig herved å sende dem begge en hjertelig takk.

R. F.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mannen som elsket rettferdigheten

Mannen som elsket rettferdigheten ble utgitt i 1934. Den historiske romanen regnes ofte som Fangens beste verk.

Skomakermester Gottfried Stein er svært opptatt av rettferdighet, men hans oppfatning av hva som er rett er ikke alltid i tråd med hva de fleste andre mener.

I romanen bruker Fangen historisk stoff fra Nord-Tyskland for å belyse den aktuelle politiske situasjonen i Tyskland, der nazistene nylig hadde kommet til makten.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1934 (nb.no).

Les mer..

Om Ronald Fangen

Ronald Fangen var forfatter, journalist, kritiker og debattant. Han var en sentral skikkelse i den norske offentligheten fra 1915 til han døde i 1946.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.