Masker og mennesker

av Hans E. Kinck

I SLAATTONNEN

149Nei gu slær ‘kje eg meir! hvislet det stilt ned i frøgul hundesløkje,Forfatternote: hundesløkje, hundekjæks. den stod med solflekker like ind paa stænglen. Tor Brække rettet sig, med stuttaarvenForfatternote: stuttaarv, kort ljaa. i haanden, en liten tør skjegløs mand paa førti aar; haarde sener langs halsen, som sol hadde brændt rødbrun. Han fór over den svære panden med haanden, mens de store blaa øine skulte rappe mot huset under tynde rødkantede lok.

Den gamle graa kaptein, som hang i skjortærmer ut av vinduet i den store gaarden, saa ikke blikket; Tor Brække’s blik var ikke let at gripe, det laa og lurte under farveløse øienhaar, uberegnelig som grisens. Gamlingen bare smilte efterhvert som hans dødsfiender stupte for ljaaen; han kjendte dem, hadde prøvet tit nok at slite dem op med rot uten nytte.

150– Da fær meste staa, da so staar no, kaftein, sa det vârt op mot vinduet og pustet sagte.

Men kapteinen vilde ha slaat av altsammen i ett kjør, svarte det.

Det var ikke færdig paa langen vei endda, græsset, prøvet Tor sig langsomt; øinene lurte en stund, vilde se, om løgnen gik.

Men kapteinen svarte ikke nu. Tor blev igjen væk i hundesløkjen, som seg ned som store trær rundt om for den sinte ljaaen.

– Din raatne kalveskrott dar du henge! fræste det stilt. – Konde slaa aav bødnForfatternote: bødn, jordet. din sjøl! – Han bet tænderne sammen i sinne: han laa der op i god skygge og ingenting tok sig til, sval og utræt! …

– Eg ha no fengjeForfatternote: fengje o.s.v., faat av roten. da sværaste taa rotaa, daa! sa det litt fastere ned fra ugræsset, de lyse øinene stanset længer ved vinduet end før.

Kapteinen løftet sig op fra karmen for at faa stemme:

– Har man hørt slikt, din laban! – Er det ikke en avtale mellem mig og dig, at du skal slaa av her hos mig i sommer!

Tor dukket sig ned i hundesløkjen igjen; én fik fare fint ad og ikke terge, 151for da slap én aldrig i verden fra. Det flirte og lurte stundimellem op imot vinduet, skiftende som solflekker under træ.

– Du er min mand, skal jeg si dig! kom det langsomt om en stund; kapteinen hugg sint med hodet for hvert ord.

– Ja du veit da! svarte det bløtt, som han helt gav sig paa det.

Han rettet sig og saa utover, hvor smaa gaards-teiger langs begge strande heldet tilsjøs bakom stenrøiser og tørstet i solsteken, mens fjorden laa mat og blinket i vindstillets blaadis; det, som var længer ute, gled unna for øiet, væk i storfjordens varme-moe,Forfatternote: moe, varmedis («ølrøk»). som gjemte bort hvert nes, hver skarp fjeldkant, visket ut snefonners slørete ro ind under blaalig-hvit himmel. Denne moen hadde staat derute i uker nu, bløt, med økende tæthed for hver dag; – der var saamen nok at ta av! …

Og Tor snudde sig, saa opover mot Brække. Der fór folk indover med river og bylter og aaklær og ljaaer; en og anden klyvjet ogsaa, det han skulde ha op til slaatten i dalen. Der var jenter i røde liv med spøtet;Forfatternote: spøt, binding. de holdt sig efter; og blaahuete kjærringer med kaffekjelen. Og de som hadde, tok grisen med. Foran fór ungerne og den skiddenbrune Passop’en; 152men længst ned i græsbakken kom katten byksende efter paa letten lab. Ingen vilde være igjen ned i bygden, naar én ikke maatte; der var en strøm og et jag av folk og beist langs lien, saa han maatte tænke paa havgulen, naar den gled paa det friskeste og svaleste ind imot fjeldet over hvithvælvede blade.

Han hørte skratten og staaket helt ned. Han skillet Fonnalands-enken blandt dem, som tok indover …

Han gav sig til at slaa igjen, saa det duret i volden; her skulde han gaa i hete og kjakse, der det ikke var saameget ætendes græs, som én kunde stikke i vestlommen! og atpaa ill slaatt, med glasskaar og sten i! Det hjalp ikke at kvætje;Forfatternote: kvætje, hvæsse, bryne. han vilde ikke kvætje! Han slog som en gal mand, hugg ned rosentrær; og nelliker seg om i blomster-bedet! – Med ett sang det i ljaaen, han satte den i en sten, saa gnisterne føk.

– Fa-an steikje! Og han slængte ljaaen fra sig ind i rosenhækken, saa knopperne sprat halshugget bortover.

Kapteinen reiste sig fra vinduskarmen. Men Tor var alt ov-om huset.

– Haa – haa – haa – i – j! kom det, 153en lang og vild latter. Han strøk opover stien til Brække.

Men ov-om huset stod den tynde graa kaptein tilbake, næsten paa graaten av sinne, og skrek: Tor Brække! som stemmen vilde revne.

Den anden hørte det og tænkte: Jaja; det var nok en avtale paa en maate, at han skulde slaa av for kapteinen, før han drog paa slaatten ind i dalen; – men, der var nu ingenting skriftlig …

Han var indom paa laaven sin som snarest for at hente stuttaarv og langaarven. Saa bar det indover dalen efter de andre.

*

Dalen var vid og rummelig ned ved sjøen, og rund som en jettegryte; men klemte sig sammen opved Brække. – Og her var jordlaget tyndere ogsaa; det var brændt alt og brunt i mangt et braat av solsteken; græs og blôm stod stiv som halm, sendte lummer lugt av tørt høi paa matte vindpust, og det sang under stegene, som det var paa trommeskind én gik.

Han skottet bort paa en slik blond flek, som var vokset stygt i det sidste. Han og naboerne hadde tit staat og set paa, hvor det visnet rundt i kanterne, aat sig utover, mens det alt gulnet derinde i midten. Men det blev allikevel ikke til, 154at de slog for at redde hvad reddes kunde, for de trodde hver dag, at regn maatte det da komme. Og nu kunde de ikke slaa; for nu maatte de ta dalen først; ellers blev de ikke færdig til midt i august, da storgaardene nedved sjøen hadde beitingsret der og slap buskapen ned fra sine sætrer.

Han fór snøgt; det fik gaa som det vilde hernede! Han vilde være inde i dalen idag likesaa tidlig som de andre. Og derfor tok han bent op bakkerne, bortfra den grusete veien, som var hul og dyp av tømmerkjørsel, og stak saa paa skraa gjennem olderskogen, som lukket for dalen.

Den laa indenfor dyp og høi, med sne nedover sprækkerne. Det var som en svær krap sjø av flytende fjeld og av lokkende grønt var braastanset engang og stivnet, just som kammen skulde til at briste, – laa nu igjen stupbrat øverst, med et utal av jevnsides striper nedover, som bækker hadde pløiet langs skraaningen ovenfra hver sneklat; men det jevnet sig stilt, i økende hvil, mot dalbunden, hvor elvens isbrævand skar sig trygt frem gjennem flaten, mellem helletækte graa løer, sving i sving, lerblaat.

Med Tor bar det op, og det bar ned søkkene oppe langs dalsiden; han la forbi 155bygdeflokken, som seg sent frem langs den krokete veien nede paa flaten, og var i enden av dalen, inde paa Fonnalandsteigen, længe før de andre.

Han satte sig i skyggen paa øvresiden av løen, vred vidjer, og bandt ljaaen til aarvet.Forfatternote: aarv, skaft paa ljaaen. Han lydde paa bækken, som kom silende langs den svarte renne i det bratte hete berget like opfor; og han lydde ned mot stien, om nogen kom … Her var det grønt og svalt, her var det ur og skygge. Det var den unge enken paa Fonnaland, som eiet her …

Han blev sittende der bakom øvresiden, ogsaa efterat han var færdig med ljaaen; stappet pipen, suget sig hulkindet paa den utætte snadden – den var tung at dra som hullet smie-belg, tændtes og sluknet; halve stikkedaasen gik med. Men endda saa kom der ingen ned i bakken.

Men med ett klippet det snøgt med de lyse øienhaar; han la sig fremover, med hodet forbi løehjørnet, og suget, saa det skrek i pipen: To gik og pratet dernede bak braatet.

… Han hadde nok skjønt hende gamla paa Nordvold, – hun var saa paa livet for at kapteinen skulde tinge ham til slaattekar iaar! – Han sat og flirte 156ved sig selv: Aa ja, han skjønte hende altfor godt! …

– Da æ behændegForfatternote: behændeg, underlig. mæ dan vinden paa have om submaren,Forfatternote: submaren, sommeren. pustet en karfolkestemme nede i stien; det var Johannes, «Vinden», som folk kaldte ham, for han altid gik og rørte om det samme, naar han skulde snakke. – Kvar moraaForfatternote: moraa, morgen. tek’ han te blaasa fin’ kuling aa helde paa heile dagjen; men om kvelden dette han aavForfatternote: dette aav, «flauer», blir spak. att’ … vetteForfatternote: vette, verte, blir. stidl’, aldeles stidl’.

Der kom intet svar. De gik en stund uten at si noget.

– Da nytta ‘kje te prata mæ kvindfolkje paa dan maaten, Johannes far! kluklo Tor for sig selv bakom løen.

– Ja, da æ behændeg, ja, tok Johannes det op igjen, like utfor døren. – Aa so støtt so han kjeme, du! – –Ka! – æ her folk? kastet han sig om; han gapte slapt og saa raadløs bort paa enken fra ørsmaa brune øine, som lukket sig næsten i solen. Det var et fett rundt ansigt, blankt som det var smurt.

Det gav et rykk i hende, da hun blev var Tor; men det gik saa snøgt for sig, at Johannes ingenting saa i hendes mørkebrune 157ansigt med det svartbrynete blik, som stirret ned i græsset. Han blev staaende og se paa hende; spyttet tilsidst vekt, saa det randt ned i den vesle skjegdotten under haken.

– Da æ kanskje likast, eg gaar daa? sa Tor og reiste sig. – Du gjerForfatternote: gjer’, behøver. no ‘kje mæ to.

– Nei, to te denna vetle teigjen –! smatt «Vinden» ind.

Men hun bad, han fik bli, des snøggere gik det; desuten hadde hun nu snakket med Tor først. Den andre lot, som han ikke hørte; for hun hadde nu i grunden slet ikke snakket med ham, – det var mor hendes ned paa Nordvold, som hadde sagt, han skulde passe paa nu, mens Tor var bundet hos kapteinen.

Der blev ikke sagt mer.

De gav sig til at slaa begge to, men i hver sin motsatte krok av teigen; enken holdt sig i det braatet, Tor stod. De to hvilte tit, satte sig bakom stuerneForfatternote: stu, træstamme. og drøste.Forfatternote: drøse, prate. «Vinden» syntes, det blev saa stilt engang, at han maatte se sig om. Tor møtte blikket og skrek bort:

– Ka kant blæse han taa idag?

Det svarte ikke; han skjønte det sigtet til klængenavnet, og gav sig til at slaa 158igjen, saa græsdotterne føk lang vei; de visste ikke, om det var av sinne eller for at syne sin flid. Men siden det saa han ikke bort paa dem.

Hun skjønte, de greide teigen godt to, sa hun om kvelden, de sat og spiste utenfor løen; – og nu hadde hun desuten tinget med han Tor først. Mor hendes paa Nordvold kunde trænge slik gild slaattekar som han Johannes selv.

Men han vilde ikke ta imot betalingen for den halve dagen, det hjalp ikke, hvad hun truet; det var bare en liten haandsrækning, svarte han. Og han blev aldeles væk, da hun snakket ind paa det igjen, at moren nok behøvde slaattehjælp; han saa da op i bjerkelien, hvor kveldsgulet raslet:

– Da æ behændeg mæ dan vinden paa have om submaren, kom det, i et mæle, som det var noget flunkende nyt han var kommet paa.

De satte i en skratt, de to andre. Nu hadde han pratet om den vinden i al dag! sa hun.

– Han jorta, flirte Tor.

«Vinden» reiste sig da, og gik. –

Han skulde op igjen, og det paa timen! svarte mor hendes ned paa flaten: … la dem ligge to ene i løen op i Fonnalandsteigen! Han maatte da ha saapas til vet!

159Og Johannes strøk skjæmdForfatternote: skjæmd, generet, flau. avsted igjen.

– Ho sa, mor di, eg sku slaa her i moraa og! sa han høit utenfor løedøren, for at varsko.

Saa skjøv han den til side, smatt ind og la sig bort i en krok.

*

Det var det samme veiret dag efter dag: litt sval træk tidlig om morgenen, som døde længe før middag, straks heten kom; det var, som dalen fyldtes fra li til li med tørt skjælvende solstøv. Passop holdt sig ned i elven, stod paa sandevjen og slikket i sig isvand; ungerne gik og vasset og kløp efter køe, mens en svart kat sat opmerksom op i græsset og ventet paa fangsten.

Det var hett ind i fjeldet ogsaa; elven kom nedover gjeletForfatternote: gjel, trangt dalsøk med elveløp. med økende brak for hver dag, og den skidne sneen i rifterne minket. Og paa skrenterne op imot den sommerlyse himmel saa én kjørene skjene i kantet ku-galop, med roven stivt ende til veirs, – saa bjeldelaaten naadde helt ned i dalen; – ja, kleggen foragtet ikke høifjeldet heller paa slike dage! …

Men folk arbeidet for det, her var altids svalere end ned i bygden. Dalen var i 160ustanselig uro; der var en myretue paa hver liten teig … kvindfolk, som hadde kastet det røde liv … karfolk i skjorteærmer … glimtende ljaaers bugtende sving … lek av hvite riveskafter … sang fra kvætjende bryner; og lauparstrengene sendte susende bører oppe fra lien, hang saa lange stunder og skalv, naar børen slap sig under støn hernede, fyldte luften med bølgende klang.

Men i bygden brændte bøen værre og værre.

– Haa–haa–haa–i–j! sa det ovenfra Fonnalands-teigen midt i solsteken, saa hele dalen hørte det; det lo styggere og styggere for hver dag fra Tor Brække.

Somme kunde ikke holde sig i ro, maatte frempaa olderhaugen og se til gaards mest hver dag. En gang kom de tilbake og meldte, de hadde set brune flekker i flate volderne ogsaa, og bjerken gulnet i brækkerne. Da ristet gamle kjærringer paa hodet, stak det graa haaret tænksomt ind under den blaa vadmelshuen:

– Eg veit ‘kje, ka han tænkje paa te gjera mæ os, storemanen, no, sa de forstenet og skygget over øiet likesom for ikke at se det gule, som de hørte snakke om.

161Andre trøstet og trodde paa det endda; der kunde nok komme regn – én fik heller faa presten til at be i kirken nu søndag.

Men en to-tre, som hadde sat sig rent nedfor i det sidste og ikke sagt et muk, dem kom det over som sting: de maatte ned til sjøen; stod og slog som rasende i de gule brækkerne sine. De arbeidet dag og nat, holdt til om dagen heroppe, men om natten slog de dernede. Men det blev hos dem det brandt styggest allikevel; – og det var noget alle visste det maatte, for de vilde hemme Vorherre i hans vilje og ta kampen op med ham; og da kunde én vite paa forhaand, hvordan det maatte gaa …

Men mange var og blev de samme. Der var for dem tæft av likesælt landstykerliv i dette, i maalene ut ved løevæggen, i sengebolet paa nyt høi derinde, som en reis væk fra stræv og bygdesladrets tryk; de drak svalt isvand, slog friskt græs, glemte bort bygden, som stod dernede og sved av for dem. Ja saamen, det mindet om en letlivet byreis; det var fantestien i det smaa.

Det var nu mest ungdommen, som tok det paa den maaten. Men stundom, naar kvelden laa i dalen med dugg og svale over dem, som sat langs helle-sessen utfor 162den aapne løedøren med den kobberrøde kaffekjel og den sotete gryte foran sig, – og det lugtet mat og blaa, frisk røk vidt over flaten, da kunde det vel hænde, det blev disse, som fik overtaket over de andre, saa en og anden mismodig maatte med paa at skratte til en galen stub.

Men naar saa latteren la sig, og sommernatten kom med sin lysegraa vent i luft og i li, stuvet de sig sammen i løerne, laa om hverandre, karfolk og kvindfolk, – saa det litet var mening i det, sa de gamle, som nu i denne tørken med ett hadde faat oplatte øine, glemte sin egen og snakket om slegtens synd og Guds straffedom.

Og siden ut paa natten kunde det skrike saa skræmt i en dør; et par unge lette føtter hastet gjennem duggvaatt græs; det stanset utfor en graa løe, pustet tungt engang imellem, saameget at hun hørte det og fik smætte stilt ut, mens far og mor sov.

*

En kveld blev det ropt og skreket fra løen paa Nordvolds-flaten, de skulde komme hjem og faa sig mat, sa det. Ingen svarte, uten Borken, som stod med halsen over hageleet, hun knegget nedover bøen og bad saa fint om flatbrødbeten.

163Men det gamle kvindfolket gav sig ikke. Folk blev vâr ropet, snudde sig og saa bort imot flaten. Litt efter litt skjelnet de høie skrik fra en anden kant, de kom fra slaatten hendes bakom en stengare; de saa en mand trille sig rundt paa bakken, huje og hive sig, som han var gal. Og ungdommen tok til at samle sig bortved garen for at se paa Tor Brække, som bar sig. Han hadde forætt sig paa havregrøt, skrek han saa sterkt, han vandt; han var dødsens laakForfatternote: laak, syk. over livet. Han trak sig sammen til en tvebugtet bylt, som rullet.

Folk lo, for de skjønte nok skjelmen! Gamla paa Nordvold var knepen med kosten og holdt ikke andet end havregrøt til alle maal; han vilde ha det utover.

Der kom fler og fler til, stod og skratlo. Des styggere skrek Tor Brække; han ynket sig, og slet sig, som han skulde gaa av paa midten.

Det lange magre kvindfolket ropte igjen.

– Han ha forete seg paa havregraut! svarte ungdommen. – Han æ lite go te gaa!

– Da æ jus so syla og gjeishodnForfatternote: gjeishodn, gjetehorn. i vombaa paa meg! hudde han.

Det blev en skratt, saa det svarte opunder 164fjeldet. Han lo slik selv ogsaa, at han ikke vandt faa frem mer.

Nordvolds-kjærringen hadde hørt saapas, at hun blev rød i det bleke ansigt, tagde og smatt ind igjen i løen; hun synte sig ikke mer den dag.

Hele kvelden lo folk; ret som det var utover, satte det i en ny skratt bortved en løe, som tok de andre og rev dem med; det øket stundom som et skred, saa hele dalen fyldtes.

Imens skyndte Tor sig opover til Fonnalands-teigen igjen. Han maatte flire med sig selv; det var daarlig spekulation av gamla at dra ham ned paa flaten til slaattekar istedenfor «Vinden»! Nu var hun utskjæmd.Forfatternote: utskjæmd, chikaneret, ødelagt i folkesnakket. Og hun la sig nok ikke mellem ham og datteren for det første! …

Og de to lurte sig til at stænge løedøren for Johannes den kveld paa Fonnalands-teigen; folk fik i herrens navn si hvad de vilde! Denne «Vinden» hadde holdt sig der hver dag og slaat som en gal mand, – slaat av næsten alt! enken klarerte ham hver kveld og takket for denne gang, men utpaa natten kom han igjen, saa visst, saa! Nordvolds-kjærringen hadde sagt, han skulde.

I kveld blev han staaende en stund 165utenfor en stængt dør og puste. Saa ruslet han nedover.

Han hørte indom hos gamla paa flaten, vilde ha greie paa levenet nedved stengaren, som de deroppe paa Fonnalandsteigen ogsaa hadde hørt.

*

Og saa var det en søndags eftermiddag, havgulen fyldte dalen og hvitnet lien sterkere end ellers og holdt ved længere utover kvelden. Folk sa ikke noget, stod bare stille midt i teigene sine og lugtet paa den: ja–a, det var ikke til at ta feil av, der var kommet som en anden svale i luften!

– Da æ behændeg mæ dan vinden paa have om submaren, sa Johannes til Nordvolds-kjærringen, som sat med kaffekjelen utved løe-væggen. Men hun svarte ikke, lydde bare paa smalen,Forfatternote: smalen (kollektivt), sauerne. som ventet uveir og kom veltende ned lien, like ned i slaatterne, saa Passop maatte op av elvehølenForfatternote: høl, bassin. og ruske efter.

Et lag blaaklædte kirkefolk stanset nedpaa flaten; én ropte hit, at idag blev det lyst første gang for Tor Brække og datteren.

Hun reiste sig fra helle-sessen i det samme; men satte sig igjen, uten at si noget 166, klemte bare kjêl-lokket paa, saa kaffen sprutet ut av tuten.

Aaja, det var nu paa tide og, nu, sa det der borte.

Hun spratt op, blekheden øket i kindet, og det lyseblaa blikket hvitnet:

– Ho ska ‘kje ha han Tor Brække, da hjælp’ ikje, kor dei ha stelt seg, dei to, der op i Fonnalands-løaa!

– Da æ seint te plistra, naar øvelippaa æ taa! lo det hit fra laget om en stund.

Hun satte sig for anden gang. Det var som sinnet mistet magten, da hun hørte skratten; hun mindtes havregrøten og skratten dengang. Men hun lot, som hun ikke vilde gi sig: han hadde det filleplasset paa Brække, sa hun, – ellers eiet han ikke andet end det, han stod og gik i! …

Følget gled videre indover, satte av smaa klatter hist og her paa slaatterne. – Og op i fjeldet kom støils-lag nedover; det var ungdommen, gutter og jenter, med blaabærris i svære kjærv. De stanset ved løerne nedover, der de hørte hjemme, takket for laget idag og la sig paa græsbakken til at prate. Og de, som var kommet fra kirken, tok blaabær-kjærvet og pitlet og aat.

167Men manden, som stod ute i volden og lugtet paa havgulen, blev staaende; han stirret ut mot aapningen av dalen, saa paa fjeldene, som rødnet saa fint langt derute i fjorden. Det røde var saa sterkt, at det næsten blindet. Men saa med ett faldt solen av nuterne; det var, som den var hugget av, og fjeldene stod kolde og staalblaa tilbake. Da snudde han sig, rykket tilfreds med akslerne og ruslet ind mod løen sin: slikt betydde styggeveir – der var skodde og tykt til havs!

Det blev muntert om løerne den kveld: der var en godlidende latter, som det ikke hadde været det, siden de flyttet her op. Det var bare en og anden unggut, som sat stum og saarøiet, gjespet efter lørdagsnatten og fik fantord for det. Men han ventet ikke paa andet end dimm og nat, for han skulde nu ut likefuldt i kveld igjen …

Det høinet og lysnet saa underlig om fjeldene langt borte under himlen, eftersom det led utover; men frempaa den gled svarte skyer indover fjorden, som lovet væte. Det hadde allikevel tungt for at regne, det kom med silende vaat graaskodde først, som fyldte hver snerift, klinte sig ind til hver nut. Og et par maaser kom seilende op dalen, som laa i mættet grønt halvmørke, 168med ille skrik. Folk gik og la sig med svarte, regnmætte skyer i tanken.

Men utpaa natten kom vindkastene med det tilsidst, sopende nedover lien. Det prikket tæt i tæt langs de tørre løe-vægger, saa de indenfor vaagnet. Og mangen kunde ikke dy sig, skyndte sig ut i regn-natten; de blev staaende utfor løerne sine hist og her bortover, barhodet og barbenet, stirret mot den graalyse himmel, til de kjendte regnet gjennem uldskjorten.

Det kunde vel hænde, de saa en og anden unggut ogsaa, mens de stod der, – han satte tvers gjennem slaatten. Men nu smilte manden stilt hen for sig; han hadde glemt slegtens synd og Guds straffedom, – bare mindtes sig selv igjen: her op i dalen først var det, unggutterne saa jenterne, det hadde været saa i hans ungdom ogsaa; her var det, de tok dem ut; – og her var det, de begyndte at gaa til dem. Slikt maatte ha sin gang, det; de brydde sig sotten,Forfatternote: sotten, pokker (e. l.). om det regnet eller brandt nede i bygden.

Og i de mørke løer blev det en prat, da manden kom vaat ind igjen, som midt paa lyse dagen. Og kjærringerne reiste sig kaklende i høiet, skræppet av presten, som stod sig saapas godt med Vorherre, 169at regn kom, paa timen han bad i kirken. Længe blev de liggende vaakne derinde, lydde glade paa regnets tætte prik-prik.

Men «Vinden», som hadde sittet hos Nordvolds-kjærringen og ventet paa natten, strøk stilt nedover til bygden for at slaa hos kapteinen, slik som han pleiet om somrene.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Masker og mennesker

Samlingen ble gitt ut i 1909 og inneholder ni noveller: «De smaa sommerbølger», «Sætesdøler», «Jens Bäck og hans tre første patienter», «Masker», «Keisarindepæretræet», «I slaattonnen», «Unghesten», «Skaarefolket» og «Den hvite lille dame».

Se faksimiler av 1. utgave, 1909 (nb.no)

Les mer..

Om Hans E. Kinck

Hans E. Kinck er mest kjent i norsk litteraturhistorie som en stilsikker, nyromantisk novelleforfatter. Kunstsynet hans gikk ut på at litteraturen skulle gi innsikt i menneskesinnet og skildre det impulsive og stemningsbærende. I likhet med kunstnere som Obstfelder og Munch interesserte Kinck seg først og fremst for menneskets lengsler, drømmer, angst, kjærlighet og for kampen for å overvinne frykten for å leve.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.