Men i morgen–

av Nordahl Grieg

FØRSTE AKT

Hallen i generaldirektør Stens hjem, et stort prektig rum, preget av rikdom og forfinelse. På veggene henger gamle gobeliner med religiøse motiver, flere madonnabilleder og krusifikser. Der er også en samling med våben. Blandt maleriene merkes et stort Sydhavs-billede av Gauguin.
En bred trappe fører op til annen etasje. Under trappen en dør ned til laboratoriet. I bakgrunnen et veldig vindu ut til et vårlandskap med snefjell i aftensol.
Fru Celine Sten står selskapsklædd og ordner orkidéer i en vase. Hun er omkring firti år, slank, høi, vakker.
Hennes mann, generaldirektør Bertram Sten, 45 år, statelig, kommer inn.

    CELINE  går imot ham med spenning:

Nu?


    BERTRAM 

Det ser ut til litt av hvert. Vi har nettop måttet postere hundre politifolk ekstra nede ved havnen, for å beskytte streikebryterne.

I et bittert utbrudd:

Det er mig likefrem motbydelig å skulle beskytte den slags pakk, men hvad annet er der å gjøre?

De skulde vite bedre, arbeiderne, enn å gå til streik nu! De burde forstå at når der blir lønnsnedslag i flere av de landene vi konkurrerer med, må vi slå følge, enten vi vil eller ei.


    CELINE 

Men vinner arbeiderne ber hjemme, vinner kanskje de ute, også.


    BERTRAM 

Hvem sier det?


    CELINE 

Arbeiderkonene.


    BERTRAM 

Går du til dem i disse dagene?


    CELINE 

Man kan ikke la alt streike. Ikke ens følelse av menneskelighet. Vel?


    BERTRAM 

Det er riktig det, Celine.

Men de vinner ikke, ser du.

Det er bare så dumt å streike nu! Tenk dig: i disse dagene har vi hele direksjonen, alle utlendingene på besøk. Tror du jeg kan foreslå noen utvidelse av driften når de med sine egne øine kan se den usikkerheten vi arbeider under?

Bryter plutselig av, tar henne om armene.

Kort sagt.

Hvad nytt her i buset?


    CELINE 

Vi får Eigill hjem i kveld.


    BERTRAM 

Så han trenger penger nu igjen.


    CELINE 

Hør, Bertram. Kunde der ikke være andre grunner for at en gutt kommer hjem. For eksempel ingen grunn?


    BERTRAM 

Jeg kjenner disse besøkene.

Jo, det er en fin virksomhet han har valgt sig. Aksjemegler. Plyndrer litt hvor andre bygger. Hvad er det det heter? Fiks fyr, smart. Kan han noe? Vet han noe? De slenger noen tips til ham fra New York og Amsterdam. Undertiden går det. Undertiden kommer han hjem.


    CELINE 

Tenker du ofte sånn?


    BERTRAM 

Det hender at den tanken streifer mig: Hvorfor slåss vi? Vi kapitalister som det heter.

Hvorfor kjemper vi for dette systemet med privat eiendomsrett og arv?

Er det muligens fordi vi forakter våre barn? Vi har ikke tillit til at de skal klare sig. Det er frykt vi føler! Så får vi verge dem, slå til; utsette nederlaget.


    CELINE 

Si mig en ting: forakter du Matti også, fordi vi må verge henne?


    BERTRAM  smertelig:

Celine!


    CELINE 

I dypet av ditt hjerte, Bertram?


    BERTRAM 

Du vet hvor jeg holder av henne, og du vet at jeg om mulig er mer knyttet til Matti, nettop fordi hun er blind.

Hvordan kan du si en sånn ting til mig?


    CELINE 

Slår det dig ikke at en bitterhet over barna er en bitterhet mot mig?


    BERTRAM 

Celine, dig elsker jeg slik, at jeg aldri behøvde å ha barn med dig.

Kysser henne.

Hvor er Matti?


    CELINE 

Hun sitter oppe og leser. Hun har nettop fått Paul Berners roman i punktskrift.


    BERTRAM 

Skriver han bøker lenger? Jeg trodde han bare skrev oprop for freden.


    CELINE 

Du kan jo spørre ham. Han kommer hit i aften.


    BERTRAM 

Så?


    CELINE 

Eigill tar ham med. De har truffet hverandre i London.


    BERTRAM 

Er det Eigills forslag?


    CELINE 

Nei. Mitt.

Jeg tror det vil interessere Matti å møte ham.


    BERTRAM 

Er han noe passende omgang for Matti? Han har ikke noe godt ord, når det gjelder kvinner. Karakterløs, såvidt jeg forstår.


    CELINE 

Der sies så meget. Det eneste vesentlige er at han har et sinn. Matti er mer enn andre mennesker henvist til en indre verden. Synes du for eksempel Eigills krets kan virke noe opkvikkende på henne? De er alle sammen ens – i uttrykksform, i sjel – om man kan bruke et så sterkt ord.


    DAVID BØRS  omkring femti år, liten og jovial, kommer inn. Hilser på Celine og vender sig mot Bertram:

Nå, hvordan føles det å ha direksjonen på besøk?


    BERTRAM  smiler:

Dere er et av de kors man får bære.


    BØRS 

Du likte ikke at selskapet gikk over på utenlandske hender. Nei vel! Men én ting får du nå medgi: gasjen din er nå blitt internasjonal, den også.


    BERTRAM 

Det er pinlig å måtte si det. Men for mig er ikke pengene det avgjørende.


    BØRS 

Neida. Men efter min opfatning skal en mann i stor stilling ha førsterangs betingelser. Ikke for sin egen, men for bedriftens skyld! Det gir sikkerhet. Han skal ha bil med uniformert chauffør ventende ved døren, han skal ikke tenke: rekker jeg bussen? Han skal spise dyr mat, drikke dyr vin, ha kostbare kvinner –


    CELINE  ler.

    BØRS  henrevet:

Det skal være noe dyrt. eksklusivt over kjøttet og nervene hans, når han setter sig i chefsstolen, for å ta avgjørelsen!


    CELINE  setter sig:

Kom hit og la mig få mer av Deres livsvisdom. De er så fengslende!


    BØRS 

Tilgi mig, fru Sten. Men jeg hadde tenkt mig ut i haven. De skjønner: Det er min siste aften hjemme, jeg må nytte den til siste åndedrag. Det lyse brudesløret over bjerkene, fjellenes majestet. For et land!


    CELINE 

Men De som er Deres egen herre –

De kan da bli her lenger.


    BØRS 

Umulig! Jeg har vært her i fire måneder, og dette er siste frist. Hvad gir De mig, fru Sten, for slike sjikanøse bestemmelser. Blir jeg her én dag lenger, må jeg betale skatt!

Borte ved det åpne vindu:

Kjenn lukten av muld og sevje! Alt blir likesom vakrere, fordi en skal si farvel!


    CELINE 

Og hvor går reisen hen?


    BØRS 

Tyskland.


    CELINE 

Er De så glad i å bo der nede?


    BØRS 

Glad i? Jeg hater å bo der, og det gjør min hustru også. Alt, klimaet, menneskene mishager oss. Men vi har dessverre noen sperrede mark som vi ikke kan få ut – dem gjelder det å få benyttet.

Stærefløit høres utenfor. Lytter.

Stæren! Stæren i Norge! Å, Herregud.

Han haster ut i haven.

    BERTRAM 

Jeg må høre om der er noe nytt.

Du får underholde utlendingene.


    CELINE 

Vær sikker. Jeg skal utfolde mig.

De smiler til hverandre. Bertram kysser henne på hånden før han går.

    SIR HENRY LEWIS  femti-seksti år, den fullkomne engelske gentleman, med militær holdning og ridderlighet, kommer inn.

    CELINE  går strålende mot ham:

God aften, sir Henry.


    SIR HENRY 

Det var en slik glede å se Dem til hest imorges, Mrs. Sten. En vakker hoppe! Hun minnet mig om min egen «Queen». Ikke bare bygningen, men uttrykket også. Man kunde se at det var en hest som aldri hadde kjent et slag eller et grusomt ord.


    CELINE 

Er De meget glad i hester?


    SIR HENRY 

Ja. Skjønt det er ikke riktig formet.

En mann skal bare holde av én hest og én kvinne – sin hustru. Slik holder jeg av «Queen».

Dette er ting jeg nødig snakker om. Men De har alltid vist mig slik vennlighet, mrs. Sten. Jeg tror De vil forstå.

Ja. Slik har jeg følt for «Queen» – fra den dag for femogtyve år siden, da hun kom til å tilhøre mig, og la mig tilføie: jeg henne.


    CELINE  med innlevelse:

Det er sjelden at et menneske og en hest får være så lenge sammen.


    SIR HENRY 

Jeg er glad over at jeg kan gjøre hennes livsaften lys og lykkelig! Nu går hun på de grønne engene i Sussex og stirrer over Kanalen, mot Frankrike, hvor hun for tyve år siden var med og skapte historie.


    CELINE 

Hadde De «Queen» med i krigen?


    SIR HENRY 

I 1914 besluttet jeg som alle engelskmenn å sette alt inn, liv, formue og barn. Og skjønt «Queen» var bare tre år, tok jeg henne med. Jeg visste hun vilde hatet å bli hjemme.

Tapre «Queen». Ofte var det bare et sammenskutt skur jeg kunde by henne til stall. Og der var meget hun måtte overvinne, særlig lukten av blod, som hester avskyr mer enn noe annet vesen.

Allikevel: hvor fryktløs var hun ikke mellem benene mine, skjelvende av kamplyst efter å gå løs på fienden! Jeg minnes slaget ved Marne da hun bar mig frem til seiren, mens der på mindre enn en halv time falt åtte hundre hester omkring oss –

En ting har ofte optatt mig, mrs. Steen. «Queens» far blev før krigen solgt til den tyske regjering som avlshingst – å ham skulde De ha kjent! Mon tro «Queen» møtte noen av sine halvbrødre eller halvsøstre i kampen, det skulde jeg gjerne vite –


    CELINE 

Jeg er så glad at «Queen» får hvile riktig godt ut nu.


    SIR HENRY 

Men husk én ting: når den nye krigen bryter ut, vil det igjen være hesten det kommer an på.

Mekaniserte arméer – jeg hater det ordet. Menneskene skal og må huske at krig kan være noe ridderlig! Glemmer vi det, hvor står vi da?

Dessuten: motoriseringen taper enhver betydning efter de første dagenes regnvær. I gjørmen blir det hesten som får dra kanonene frem og ambulansene tilbake. Og viktigst av alt: hesten er praktisk talt immun for giftgass, den bærer rytteren over gassen, tenk på det.


    CELINE 

Men blir det krig igjen?


    SIR HENRY 

Jeg sier: glem ikke hesten!

På alle måter prøver jeg å opmuntre avlen. Og i forrige uke avslørte jeg et monument over hester som falt i krigen.

Krig er ikke til å undgå, men la oss sette alt inn på å gjøre den til hestens krig, til en chevaleresk krig!

Børs kommer inn fra haven. Samtidig kommer Bertram inn med to andre direksjonsmedlemmer, dr. Mühlenberg og de Montclair.

    BØRS  dempet til Bertram:

Noe nytt?


    BERTRAM 

Nei.

Høit:

Jeg håper å få anledning til å følge dere innover imorgen, mine herrer. Situasjonen synes å tillate det.


    BØRS 

Jeg så i avisene at du var innkalt til møte i Nobelkomitéen.


    BERTRAM  smilende:

Den tradisjonelle forbindelse mellem fred og kjemisk industri –


    DE MONTCLAIR  full av eleganse og charme:

Le prix Nobel! Det har alltid forekommet mig som noe smukt, noe patetisk at et lite land slår vakt om freden.

Almindelig tilslutning.

    BØRS 

Der er dessverre noen pinlige forslag om å gi den til en mann som sitter i koncentrasjonsleir i Tyskland –


    DR. MÜHLENBERG  kraftig, undersetsig, med barbert hode:

Det torde på forhånd være nok med konfliktstoff i verden.


    BERTRAM  smilende:

Hvad jeg har hevdet bestandig! La oss for Guds skyld holde fredsvennene utenfor!


    MÜHLENBERG  henvendt til Børs:

Hvorfor denne evige animositet mot mitt land?


    CELINE  avledende:

De tar feil der!


    MÜHLENBERG  skjærende:

Jeg gjør ikke det, frue.


    CELINE  nølende:

Enkelte reagerer kanskje overfor forfølgelsene mot den jødiske intelligens –


    MÜHLENBERG 

Den jødiske?

De undervurderer oss, frue. Det er alle opløsende krefter vi vil ramme. Det kapitalistiske system – som sikkert er det de tilstedeværende helst vil leve under – rummer motsetninger som er uforenlige for tanken. Kornet brennes, mennesker sulter. Vi kan trygt formulere stillingen slik: tenkning = oprør.

Istedenfor fornuften setter vi da det ugripelige, blod og ære! Det er det geniale ved vår linje. Bittert er det at vi møter så liten forståelse rundt i verden. For det er også for dere, vi kjemper, mine herrer!


    DE MONTCLAIR 

Jeg har fra første stund sett med sympati på Deres bevegelse! Jeg har også på et tidlig tidspunkt hatt den glede å kunne støtte den økonomisk, fordi jeg hadde slik tro på dens muligheter.

Mitt resonnement var: et selvbevisst, fedrelandselskende Tyskland – et forsvarsberedt Frankrike. Det vil tjene begge lands industri, og i siste instans: også freden.


    SIR HENRY 

La mig få understreke Deres siste ord av fullt hjerte! At forsvarsvilje og fred hører uløselig sammen.


    DE MONTCLAIR 

Jeg noterer med tilfredshet at en mann som nettop var besjelet av disse idealer – en engelsk politiker, sir Henry – nylig fikk fredsprisen.


    MÜHLENBERG 

Jeg kjenner ham som en sund realitetenes mann. Han sitter i flere av de engelske rustningsfirmaer, hvor jeg har interesser.


    DE MONTCLAIR 

La oss håpe at der vil bli belønnet flere slike menn –


    SIR HENRY 

hvis syn – det er min faste tro – er fremtidens.

Middagsgongongen går. Det blir utbrudd som: Det er sannelig på tide. Vi får op og bytte. Alle herrene går. Celine blir alene igjen. Hun går bort til vinduet.

    MATTI  kommer inn:

    CELINE 

Hallo, Matti!


    MATTI 

Hallo.


    CELINE 

Så yndig kjolen er! Du blekblå erteblomsten min!

Fører henne bort mot vinduet.

Er det ikke vakkert i kveld! Snefjellene lyser som rosenblad i kveldsolen.


    MATTI 

Ja.

Er det noe nytt fra streiken?


    CELINE 

Ikke la oss snakke om den! Din far ordner nok alt så godt som et menneske kan –


    MATTI  kort:

Nei. Så snakker vi ikke mer om den.


    CELINE 

Jo, hvis du vil, så kan du skjønne –


    MATTI 

Men jeg vil ikke –


    CELINE  ser forskende på henne:

Er det Paul Berners bok du har sittet oppe og lest?


    MATTI  med en undertone:

Ja. Det var så snildt av dig å skrive den av for mig.


    CELINE 

Hvordan liker du den?


    MATTI 

Jeg liker den ikke.


    CELINE 

Men for noen dager siden –


    MATTI 

Ja, men ikke idag.


    CELINE 

Hvorfor det?


    MATTI 

Idag leker jeg blindebukk med mig selv.


    CELINE 

Å nei, Matti.


    MATTI 

Liker damene ham så godt?


    CELINE 

De gjør visst det.


    MATTI 

Da skal jeg vise ham øinene mine og spørre om han synes det er pent å være blind.


    CELINE 

Matti, pin mig ikke så forferdelig. Straff mig ikke sånn!

Gråter, legger hodet sitt i fanget på Matti.

    MATTI 

Pinte jeg dig. Jeg trodde det var mitt, jeg.


    CELINE 

Syng for mig.


    MATTI 

Du kloke moren min.


    CELINE  smiler gjennem tårer:

Å, jeg er nok ikke klok, Matti.


    MATTI 

Jo, du vil jeg skal trøste dig, for at jeg skal bli hjulpet selv.

Celine legger kinnet inn til Mattis.

Men siden du tar frem de beste kunstene dine, så –

Hun kysser moren. De reiser sig og går, arm i arm, utrolig jevnaldrende, bort til flygelet. Celine spiller, Matti synger et vers av Kjerulfs Tirilil Tove.

    MATTI  lytter:

Der kom de.


    CELINE  spiller videre. Eigill (21 år) og Paul Berner (29 år) kommer inn.

    CELINE  reiser sig.

Goddag og velkommen! Det er Paul Berner – min datter.

Dere har sannelig kjørt fort. Vi ventet dere ikke før om to timer.


    EIGILL 

Og enda mistet vi minst fem minutter her nede, da vi kjørte gjennem byen. Der var kjukt av folk.


    CELINE  til Paul:

Kjørte De?


    EIGILL 

Han!


    PAUL 

Jeg tror ikke jeg egner mig til å kjøre bil. Ved hver sving vilde jeg tenke: nu farer en onge rett under hjulene.


    CELINE 

Men om en annen kjører, er det vel like trist for barnet?


    PAUL 

Det får våge sig. Jeg har i hvert fall fått være passiv.


    EIGILL 

Nå har jeg hørt det også!


    PAUL 

Jeg husker engang i Frankrike. Jeg var oppe med et lite sportsfly. En bardun røk, og føreren skrev til mig på en lapp: gå ut på vingen og gjør den fast, ellers detter vi ned. Nei! tenkte jeg og blev sittende: Vel er det fælt å dø – men verre er det å gå ut der og redde livet.


    MATTI  smiler:

Døde dere da?


    PAUL  smiler tilbake:

Ja.


    CELINE 

De har visst reist meget, herr Berner. Jeg har det inntrykk at jernbanekupéen og dampskibslugaren har for Dem vært høidepunktet av hjemlig hygge. Men kunde De allikevel ikke tenke Dem å slå Dem ned hos oss en dag eller to?


    PAUL 

Tusen takk!


    EIGILL 

Hvor er far?


    CELINE 

Han klær sig.


    EIGILL 

Hvad slags humør er han i?


    CELINE 

Jeg synes du skulde skaffe Paul Berner en drink, Matti. Han har sannelig fortjent det.

Matti og Paul går mot bakgrunnen, hvor der står cocktail-shaker og glass.

    CELINE 

Hvor meget, Eigill?


    EIGILL 

Selvfølgelig! Du skal lage regel av det. Husker du: for tre måneder siden tok jeg inn firti tusen på en dag.


    CELINE 

Men så bruker du altfor uvettig med penger, Eigill!


    EIGILL 

Det er nå vel nu de skal brukes, vet jeg.

Jeg sier som en amerikansk venn av mig: liksvøpet har ikke noen lommer.


    CELINE  smilende:

Men derfor behøver du vel ikke å legge oss i graven! Hør. Din far har meget å stå i, disse dagene. Kanskje jeg kunde hjelpe dig, isteden.


    EIGILL 

Jeg ber ikke om hjelp. Lån.


    CELINE 

Så sier vi det. Hvor meget?


    EIGILL 

Åtte tusen. Det er verdens sikreste forretning.


    CELINE 

Ja da så. Jeg skal prøve å skaffe dig pengene imorgen.


    EIGILL 

Jeg kjører tilbake i natt.


    CELINE 

Jeg har visst checkboken i vesken.

De går bort til chatollet, Celine setter sig og skriver ut en check. Paul og Matti, med glass i hånden, kommer fremover på den andre siden av hallen.

    PAUL  i et åndedrag av lykke:

Her er godt å være!

Jeg kjenner forresten denne stuen godt fra før Jeg har sett billeder av den i et magasin.


    MATTI 

Leser De sånt?


    PAUL 

Det hender.


    MATTI  stanser foran Sydhavs-billedet og peker:

Kan De se hvem som har malt det.


    PAUL 

Gauguin! Man måtte da være blind, hvis –


    MATTI  muntert:

Ja, det måtte man!


    PAUL 

Å, jeg –


    MATTI  tar ham over armen:

Jeg kjenner det! Menneskene snakker om øine i annen hver setning, og verst blir det når de begynner å passe sig!


    PAUL 

Hjelper De mig nu?


    MATTI  løfter hodet, hårdt:

Skulde ikke jeg kunne hjelpe?


    PAUL  går nær bort til henne, med varme:

Jo, det kunde De nok.


    CELINE  reiser sig og ringer. Til Paul og Eigill:

Dere skal få et kvarter til å bytte og bade. Klarer dere det? Fort dere alt dere kan!

Tjeneren kommer inn.

    CELINE 

Vis herr Berner hans værelse.

Tjeneren og Paul går. Eigill har stått ved chatollet og stukket checken i lommeboken. Idet han skal gå opover trappen, møter han faren som kommer fra høire, i kjole og hvitt.

    BERTRAM 

God dag, Eigill.

Nå, hvordan går det?


    EIGILL 

Fint.


    BERTRAM 

Virkelig?


    EIGILL 

Ja.


    BERTRAM  slår ham tilfreds på skulderen:

Du overgår dig selv!

Rapp dig, gutt.


    EIGILL  løper op trappen.

    BERTRAM  til Matti:

Nå, hvordan liker du dikteren?


    MATTI  stikker armen inn under farens:

Å, du vet: man må helst være generaldirektør hvis jeg skal tekkes.


    BERTRAM  henrykt:

Du har arvet din mors gode smak, du Matti.


    CELINE 

Å, dere er to ordentlige gjøker!


    BERTRAM  stanser:

Var det en bil?


    MATTI 

Ja, det var direktør Håvinds.


    BERTRAM  mørk:

Så.


    CELINE 

Venter du ham.


    BERTRAM 

Nødig.


    TJENEREN  inn:

Direktør Håvind.


    DIREKTØR HÅVIND  kommer inn. En kraftig, noe brutal mann på Bertrams alder:

God aften, fru Sten. God aften, Matti.

Til Bertram:

Jeg må få tale et øieblikk med Dem.

Han og Bertram taler sammen i bakgrunnen. Børs kommer nynnende nedover trappen, efter ham de andre direksjonsmedlemmene.

    BERTRAM  frem mot Celine:

Gå bare inn, Celine. Vi kommer straks efter.


    CELINE  ser bekymret på Bertram, derefter muntert:

Kom, Matti – hjelp mig med omplaseringen, er du snild.

På vei mot døren:

Vil du ha Paul Berner til bords?


    MATTI 

Hvorfor det?

De går ut.

    BERTRAM 

Her er ikke ubetinget gode nyheter. Arbeiderne har plutselig samlet sig utenfor byen; i løpet av en halv time kan man regne med at de går til storm på avsperringen.


    DIREKTØR HÅVIND 

Det er selvsagt bare én ting å gjøre: å utkommandere militær. Hvad jeg har hevdet hele tiden.


    BERTRAM 

Jeg har ikke spurt Dem om Deres mening, direktør Håvind.


    MÜHLENBERG 

Hvad er Deres opfatning, dr. Sten.


    BERTRAM 

Jeg liker ikke å bruke militær mot mine arbeidere.


    MÜHLENBERG 

Liker?

De forbauser mig, dr. Sten.


    DE MONTCLAIR  mildt:

Når vi i Frankrike investerte betydelige summer her oppe, var det fordi vi hadde ubetinget tro på bedriften, og dens ledelse. Jeg er sikker på at De ikke vil skuffe vår tillit.


    SIR HENRY 

Slå til, eller bli slått

Det er valget.


    BERTRAM  hugger med en håndbevegelse diskusjonen over:

Jeg tar det ikke så lett som dere, mine herrer. Jeg skal arbeide videre med mine folk, efterpå.

Stillhet.

Men der er ikke annet for.

Tar telefonen på skrivebordet

Gi mig forsvarsdepartementet.

Legger røret på og venter.

    MÜHLENBERG 

Det er godt at militærvesenet hertillands ikke er fullstendig nedlagt!


    BØRS 

Det er en selvopgivelsens ånd her hjemme som ofte har smertet mig dypt.

Telefonen ringer. Bertram tar røret.

    BERTRAM 

De taler med generaldirektør Sten i «Nationalt Kjemisk Koncern». Vi frykter for at arbeiderne i løpet av en halv time vil angripe avsperringene nede ved havnen. Det er påkrevet å rekvirere militær.

Venter.

Det skulde klare sig.

Takk.

Legger røret fra sig.

Vi får øieblikkelig tusen mann, utrustet med håndgranater og maskingeværer.


    MÜHLENBERG 

Sehr gut!


    DE MONTCLAIR 

Très bien!


    SIR HENRY 

Very well.


    BØRS  peker mot snefjellene som blusser op i kveldsolen, idet han utbryter henrevet:

Og dette landet skulde vi ikke forsvare!

Teppet.

Boken er utgitt av Bergen Offentlige Bibliotek

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Men i morgen–

Handlingen i skuespillet kretser rundt en fabrikk som legger om driften fra kunstgjødsel til giftgass. Det er et politisk skuespill, og en svært tydelig kritikk av kapitalisme og rustningsindustri.

Stykket fikk blandet mottakelse. På premieren i Bergen 8. mai 1936 var det et voldsomt leven. Unge medlemmer av Nasjonal Samling holdt pipekonsert og delte ut flyveblader mot teaterstykket, resten av publikumet svarte med øredøvende applaus.

Teksten i bokselskap.no er digitalisert av Bergen Offentlige Bibliotek (BOB) som en del av prosjektet Ånd eies av alle – Nordahl Grieg digitalisert. (Epub- og mobi-filene til dette verket er også laget av BOB.)

Les mer..

Om Nordahl Grieg

I dag er nok Nordahl Grieg mest kjent som dikteren bak det berømte diktet «Til ungdommen» som fikk ny aktualitet etter 22. juli 2011. For generasjonene under og etter 2. verdenskrig var han en nasjonal folkehelt og et symbol for motstandskampen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.