Men i morgen–

av Nordahl Grieg

TREDJE AKT


I

Hallen. Over midnatt. Paul og Eigill sitter og drikker. Ansiktene er hvite og anspente. Paul reiser sig og går et slag rundt i værelset.

    PAUL 

Det er godt med krusifikser her i huset. Ikke ualmindelig i rike hjem. Jaja. Det må være tiltalende å se Ham som pisket pengevekslerne, så omhyggelig spikret fast.


    EIGILL 

Skal du snakke om religion, kan du holde dig til mor.


    PAUL 

Du har ikke arvet stort av gudfryktigheten hennes.


    EIGILL 

Narr mig ikke til å le.


    PAUL 

Hvad er det egentlig mellem dig og din mor?


    EIGILL 

Raker det dig?


    PAUL 

Det interesserer mig fordi hun er et så usedvanlig fint og yndig menneske.


    EIGILL 

Ja, det må man late henne. Hun har fylt hele huset med ynde plus martyrium. Hun har vært så tapper at her ikke var til å puste. Hun har vært så god at alle andre tapte lysten.

Og samtidig! Jeg husker noe hun sa til far ute i haven engang, de visste ikke jeg var der.


    PAUL 

Hvad sa hun?


    EIGILL 

Ja, det vilde du ha likt. Ånei! Men har du hele livet ditt svømt omkring i en varm gjørme – for mor lager stemning av alt, hun, – kan du komme til å tenke: en stein er en anstendig ting. Alt som er hardt og kaldt, er godt.

Nikker mot krusifiksene:

Jeg har ikke noe til overs for greiene hennes.


    PAUL 

Det passer dig vel godt som ung, lovende forretningsmann også. Folk av din klasse vet at de er truet, farligere enn noengang før. Nu er det ikke lenger Gud, men vold, dere har bruk for.


    EIGILL 

Min klasse! Men du er utenfor. Du vil ikke slåss. Du vil bare snylte og stikke oss i ryggen.

Jeg har lest boken din. Kapitlet om de prostituerte. Først har du ligget med jentene, efterpå har du spurt dem hvordan de blev slik, var det samfundsforholdene?

Og så har du skrevet, med ditt hjerteblod, for å få penger til bedre, dyrere kvinnfolk. Er det ikke sånn dere gjør det, dere med sosial harme?


    PAUL 

Jeg tror du har overdrevne meninger om sosial harme; om hvor meget den innbringer. Ta imot en prøvet manns råd: velg dig en annen levevei!


    EIGILL 

Stol på: Jeg vil heller jobbe på min måte enn på din. Av alle grunner!

Sånne som du spekulerer i folks utilfredshet. Men tenkte folk mindre, hadde de det bedre!


    PAUL 

I én retning har du drevet det langt. I mangel på fantasi. Å være uvidende om andre – det gir styrke. Bødlene i verden er ikke de grusomme, men de fantasiløse. Børs-spekulanten, statsmannen, generalen. De som ingenting vet om menneskeskjebnene bak! De har den rette morderkulden. Skål!

Én ting skulde jeg gjerne vite: myrdes her mer enn vi kjenner til? Selve grunnmalingen, morderfarven, har vi alle sammen, den er likegyldigheten. Er dette menneske levende eller død? Det er mig knekkende likegyldig!

I selve likegyldigheten ligger der en dødsdom. Men hvor mange utfører den?

For eksempel i gode hjem, hvor det kan gjøres i kultiverte former, og uten risiko for mistanke? Dannede, stillferdige mord med presentable motiver: griskhet, kalkylen efter å få mest?


    EIGILL 

Siden vi sitter i et godt hjem, – hadde du mot på et mord?


    PAUL 

Det er håndgrepet det kommer an på. Det gjelder å redusere håndgrepets motbydelighet til det minst mulige. Og der skulde jeg kanskje ha betingelser.

Det sies at for å være en god forfatter, må man huske godt. Jeg er ikke forfatter lenger, jeg er her. Men kanskje kunde jeg bruke fantasien til å glemme usedvanlig godt. Å koncentrere alle evner om å skyve en handling ut i et grenseland: gjorde jeg det? gjorde jeg det ikke?

Tar en liten flaske med sovemidler op av lommen. Stanser og lytter.

Hører du de arbeider nede i laboratoriet. Vet du hvad det er?


    EIGILL 

Nei. Men det er nå hyggelig å vite at de arbeider for oss, dag og natt. For oss, sa jeg. Tror du det er for dig, kanskje? Er det sovemidler du skal ta?


    PAUL 

Hyacin morfium. Jeg vil til sengs.

Heller en tablett ut:

Dette er en ypperlig vane som du også skulde legge dig til.


    EIGILL 

Takk, jeg sover utmerket.


    PAUL 

Det gjør jeg også. Men jeg tar ingen unødig risiko.


    EIGILL 

Nei vent.

Det kunde være et par ting jeg hadde lyst å snakke om. Men vi går op til mig. Nu har vi far og mor snart, særlig mor.

Reiser sig.

Jeg hadde nemlig tenkt at denne kvelden skulde være den siste du var her i huset.


    PAUL  truende, på vakt:

Så det hadde du.


    EIGILL 

Det passer mig ikke.

Er det femogtyve tusen du skal ha om året når du overtar Matti?


    PAUL 

Er du overveldet?

Jeg har regnet det grundig igjennem, og jeg er snarere bekymret. Vi er to, vi skal reise, se fremmede land, dyr sol, kostbare stjerner, luksusbrenninger.

Det er i virkeligheten i knappeste laget.


    EIGILL 

Det blir ingenting av!

Når den tid kommer, må det gå an å få Matti gift med en innenfor vår egen krets som kan forsørge henne.


    PAUL 

Har du utnevnt dig til eneste barn her i huset?


    EIGILL 

Du glemmer far!

Alle vet vi at du tar ikke Matti for hennes smukke øines skyld. Men far hater dig.


    PAUL  hårdt, eftertenksomt:

Det er riktig hvad du sier om din far.


    EIGILL 

Han trenger bare et lite puff. Imorgen tidlig snakker jeg med ham. Så er det: ut! Gå tilbake dit du kom fra. Begynn på skrivingen igjen!


    PAUL  ser sig om:

Her var godt å være. Her var fred. Jeg er langt borte, når jeg er her.

Jeg har ikke noe å skrive om. Ingen har noe å skrive om! Jeg vil være her.


    EIGILL 

Du vil? Å nei. Jeg har bruk for pengene selv.


    PAUL 

Du synes her er én for mange av oss?


    EIGILL 

Ja.


    PAUL 

Om jeg syntes det samme! Kanskje jeg ikke har trang til å dele, jeg heller. Kanskje jeg har tilpasset ærgjerrigheten min efter det som har verd her! Å få mest! Jeg har vært lærvillig!


    EIGILL 

Du har trengt dig hit inn, og nå blir du lempet ut igjen. Mer er det ikke.


    PAUL 

Jeg er ikke en fremmed! Skiller jeg mig ut? Jeg har næringsvett, jeg også, – jeg har sviktet livet mitt. det vil jeg ha noe igjen for. Er jeg ikke begynt å ligne dig kanskje? Det er ansiktet ditt jeg ser, når jeg ser mig i speilet.


    EIGILL 

Da må du vel være glad!


    PAUL 

Ja! Jeg er glad!

Akkurat så glad at jeg har lyst til å knuse speilet.


    EIGILL 

Så det er sånn det føles – når man skal gå fra de pengene man forakter! Det er nå liv i pengene ennå, later det til. Be for dig, men det skal ikke nytte dig! Slikk føttene mine, for faen!


    PAUL 

Ta seltersen.

Så tar jeg flasken og glassene.

Eigill går op trappen. Paul tar sovemidlet op fra bordet, står et øieblikk og ser fremfor sig. Så følger han efter. Bertram og Celine kommer inn, selskapsklædd.

    BERTRAM 

Så du stjerneskuddet.


    CELINE 

Hvad ønsker du dig?


    BERTRAM  legger armen om henne:

Jeg har fått dét, som jeg ønsker mig.


    CELINE  går fra ham:

Det er noe jeg gjerne vil snakke med dig om.


    BERTRAM 

Jeg skal komme til dig om en halv time. Jeg har noe arbeide.


    CELINE 

Skal du inn på kontoret?


    BERTRAM  ser på henne:

Nei.

I laboratoriet.


    CELINE 

Hvad er det som foregår der nede?


    BERTRAM 

Viktige forsøk.


    CELINE 

Jeg skjønner de er viktige – og hemmelige – når du foretar dem her.

Med en ro som dirrer:

Er det så at hele driften er lagt om til krigsproduksjon?


    BERTRAM 

Ja.


    CELINE 

Men arbeiderne –


    BERTRAM 

De har bøiet sig.


    CELINE 

Men du, Bertram!


    BERTRAM 

Sett dig her, så skal jeg forklare dig alt.


    CELINE 

Nei, jeg vil ikke høre dette!


    BERTRAM 

Vil du eller vil du ikke?


    CELINE  rolig, hårdt:

Si det.


    BERTRAM 

Som du vet tilhører bedriften her et kjemisk kartell som består av en rekke fabrikker rundt om i Europa. Alle sammen er i fredstid innstillet på fabrikasjon av kvelstoffgjødning. I dette øieblikk er der behov for store mengder sprengstoff. –


    CELINE 

Og dette behovet er det du vil tilfredsstille –


    BERTRAM 

Hør nu.

Der trenges også gjødningsstoffer. I aller høieste grad! Jorden må dyrkes dobbelt intensivt, ved at så megen arbeidskraft tas bort fra landbruket.


    CELINE 

Til krigen.


    BERTRAM 

Ja til krigen!

Kvelstoffgjødning vil altså være ytterst efterspurt, og vi kan faktisk bestemme vår egen pris.


    CELINE 

Men hvorfor holder du dig ikke til det?


    BERTRAM 

Riktig! Det er problemstillingen.

Det hele er et skjønnsspørsmål, en teknisk fordeling av opgavene. Noen fabrikker må brukes til gjødning, andre til sprengstoff. Det er ikke et moralsk spørsmål. Det er grovt hykleri å anlegge den målestokken på det. Under disse omstendigheter er den produksjon som resulterer i et kornaks, ikke det spor bedre enn den som resulterer i et kors.


    CELINE 

Gå fra alt, Bertram.


    BERTRAM 

Og la en eller annen Håvind slippe til? Nei! Dessuten, Celine! Vi hører til i dette samfudet. Det er meget i det som kan fylle oss med smerte og gru. Men det er vårt. Det har gitt oss mange lykkelige ting, skjønnhet, en egen verden hvis sprog vi forstår; det har gitt mig dig. Vi får være trofaste mot det til slutten.


    CELINE 

Resignasjon! Den likegyldigste følelsen i livet. Er der ikke noe som heter kamp?


    BERTRAM 

Vil du jeg skal gå over på den andre siden?

Vemodig bittert.

Ånei, Celine.

Jeg blir her. Og kamp blir her nok gudbedre på den posten jeg står.


    CELINE 

Jeg forakter dig.


    BERTRAM 

Nei. Det gjør du ikke. Da måtte du ha foraktet mig hver dag vi har levet sammen. For det vi snakker om i natt er bare en konsekvens av mitt arbeid gjennem mange år.


    CELINE 

Jeg trodde du visste veien. At du mestret alt og alle. Og det gjør du ikke. Derfor forakter jeg dig.


    BERTRAM 

Og jeg elsker dig.

Jeg elsker det ville sinnet ditt som reagerer sånn. Nu flammer du mot mig i forakt. Men hvad betyr det mot at du flammer?


    CELINE  ser på ham:

Vær ikke så sikker.


    BERTRAM 

Skal dette fjerne oss fra hverandre, Celine.


    CELINE 

Fjerne oss?

Jeg har hatt aktelse for dig. Nu vet jeg bedre.

Går nær bort til ham.

Men det har ikke fjernet mig fra dig.


    BERTRAM 

Hvad mener du.


    CELINE 

Det er som jeg er kommet nærere til dig. Til dig, Bertram.

Aktelsen er ikke mellem oss lenger, nu er du bare min. Skamløst!

Kysser ham.

Nu er det bare oss.


    BERTRAM 

Du ville Celine!

De går sammen bortover, på vei inn selv.

    CELINE  stanser og peker på bordet, hvor askebegeret står:

Her har Paul sittet.


    BERTRAM  med kulde:

Savner du ungdommen.


    CELINE  ler.

    BERTRAM 

Du er litt betatt av Paul.


    CELINE  foran speilet:

Så dum en mann kan være.


    BERTRAM 

Jeg så dere sammen ute i parken imorges. Du tok efter hånden hans –


    CELINE 

Skal jeg si dig noe. Jeg kom fra dig. Da falt der kanskje en glans av lykke, av forelskelse! på ham også.


    BERTRAM 

Så du er forelsket i ham –


    CELINE 

Det vilde være en overdrivelse om jeg sa: Jeg føler ingenting.


    BERTRAM 

Jeg tror dig ikke.


    CELINE  løfter hånden og sverger.

    BERTRAM 

Husk du har bedratt mig engang.


    CELINE 

Det vet jeg ingenting om. Jeg husker ikke det sludderet.


    BERTRAM 

Jeg husker det.


    CELINE 

Engang trodde du mig. At det var for din skyld jeg gjorde det. Alt vilde jeg gjøre for dig, for min kjærlighet til dig! Var jeg borte fra dig, kunde jeg gå i sneen med nakne føtter tusen mil for å finne dig.


    BERTRAM 

Men dette –


    CELINE 

Ja!

Dengang jeg hadde fått Matti, elsket du mig ikke lenger. Først ammelukten, melkelukten, jeg var mor, ikke det du vilde ha. Så kom hjernebetendelsen, jeg var sykepleierske, du glemte at jeg var kjønn. Derfor var det jeg gjorde det, jeg vilde du skulde vite at jeg var elskerinne. Jeg vilde vekke lysten din.

Jeg elsker dig.


    BERTRAM 

Du. Min! Celine.

Han slukker lyset. De går. Månestrålene faller på krusifikset.

    MATTI  kommer inn. Hun setter sig for å vente på noen. Plutselig bører vi det går i trappen.

    MATTI 

Paul!


    PAUL  i et gisp:

Er det dig, Matti?


    MATTI  leende:

Blev du skremt?

Skal jeg tende lyset for dig? Du er ikke noe flink å finne frem, synes jeg.


    PAUL 

Ikke tend.


    MATTI 

Visste du ikke jeg kom?


    PAUL 

Jo.


    MATTI 

Jeg sa jeg la mig, for da tenkte jeg du blev fortere ferdig med Eigill. Sover han?


    PAUL 

Jeg vet ikke.


    MATTI 

Hyss. Hører du?


    PAUL 

Jeg hører ikke noe.


    MATTI 

Det var likesom en stønnet.


    PAUL 

Matti – skal vi gå op, og se –?


    MATTI 

Nei.

Vet du hvad jeg gjorde mens dere satt her. Jeg leste om igjen noen av artiklene dine om freden, Paul.

Jeg har fått dem skrevet av, alle sammen. Og først i natt forstod jeg hvad du mente –


    PAUL 

Hvorfor først i natt?


    MATTI 

Vet du hvad som skjer under føttene våre, Paul? Jeg hørte noen av ingeniørene snakke sammen ute i haven, de var oppe for å trekke frisk luft.

Det er en ny giftgass de eksperimenterer med.

Stillhet.

Er det ikke forferdelig?


    PAUL 

Jo.


    MATTI 

Det er som hele huset er forgiftet. Hele barndommen min, mors godhet, fars penger, alt er forgiftet! Det er du som har lært mig å forstå det –


    PAUL  begraver hodet i fanget hennes:

Å Matti –


    MATTI 

Er du redd for noe?

Lytter:

Nei. Nu er det stille ovenpå.


    PAUL 

Gå ikke fra mig.


    MATTI 

Hvad er det med dig i kveld, Paul.


    PAUL 

Ingenting. Ingenting!

Jeg lengter bare efter dig, Matti.


    MATTI 

Å, du min egen.


    PAUL  kysser henne:

Jeg elsker dig sånn.

Gi mig fred, Matti.


    MATTI 

Ja, Paul.

Teppet.


II

Neste formiddag.
Hallen. Et vell av blomster.
Bertram står, mørkklædd, ved vinduet.

    BØRS  kommer inn og trykker Bertrams hånd:

Kjære Sten. Jeg hører jeg kommer på en sorgens dag. Min inderligste deltagelse! Så plutselig. Uten forutgående sykdom?


    BERTRAM 

Eigill hadde alltid et dårlig hjerte.


    BØRS 

Tragisk!


    BERTRAM 

Kommer du sydfra –

Noe nytt?


    BØRS 

Mühlenberg var meget bekymret. Som du vet mener han at der rundt i Europa forberedes en rekke konkurrerende bedrifter, som bygger på fabrikkhemmeligheter herfra. Jeg vil ikke skjule for dig at han er meget opbragt over at det ikke er lykkes å komme spionasjen til livs.


    BERTRAM 

Det er lykkes mig.

Jeg fikk rapporten fra vårt politi for en time siden. Jeg skal slå til.

Stillhet.

Men er det verd? Jeg har tenkt over mitt liv og min stilling i disse morgentimene. Jeg har bare et eneste ønske: å gå fra alt.


    BØRS 

Jeg kan forstå dig.


    BERTRAM  ser forbauset på ham:

Kan du det?

Det var merkelig!

Hvad er det som bringer dig på disse kanter? Jeg trodde du skulde være borte dine åtte måneder.


    BØRS  beveget:

Der kommer dager da man slår en strek over de meningsløsheter og overgrep som man har vært gjenstand for. Da blir landet som en gammel mor hos hvem man vil dele onde og gode dager.


    BERTRAM 

Hvad er hendt dig?


    BØRS  dempet:

Du gjør dig ikke noen forestilling om hvordan det står til ute i Europa. Jeg var nylig i München, da et aeroplan falt ned i en av gatene. Luftbomber! skrek folk, og styrtet bortover i panikk. Like efter så jeg en nattmanøvre over Paris – dér var samme følelsen: nå bryter det ut! hver dag kan det komme! Og tenk dig – disse byene fulle av millioner mennesker som vil trampe av gårde lik rasende bøfler! Nei, da vender man hjem – til uberørtheten og ensomheten!


    BERTRAM 

Hvor vil du slå dig ned?


    BØRS 

I en norsk fjelldal! Jeg vil dyrke jorden, jeg vil kare min egen ull. Jeg vil kunne skaffe det nødvendige til mig og mine.

Og hvis det ikke går verre denne gang enn under verdenskrigen, hvis det bestående samfund ennu en gang viser sin livskraft – godt, da vender jeg tilbake, og ikke som en fattigere mann. Men hvis det verste skulde skje, er det godt håp om å overleve det i de bramfri forhold jeg akter å leve under.


    BERTRAM 

Lykke til!


    BØRS 

Som gammel venn sier jeg til dig og Celine: følg mitt eksempel! Dette anlegget blir noe av det første bombeflyene tar. Få dig en liten gård, noe å falle tilbake på.


    BERTRAM 

Takk for ditt råd –


    BØRS 

Vær sikker på at min hustru og jeg vil sende dere mange varme tanker, der vi sitter oppe i ødemarken!

Han går. Celine kommer ned trappen. Hun er sortklædd.

    CELINE  hviskende:

Jeg forstår ikke uttrykket i ansiktet hans.


    BERTRAM 

Du skal ikke sitte der oppe, time efter time.


    CELINE 

Jeg har sett døde før. Jeg husker min mor. Det var som ansiktet fikk et klart, overjordisk lys, dagene efter hun var død. Ansiktet var som et løfte. Men Eigills uttrykk, det er så bittert, så hånlig. Og det er likesom han gjennemskuet noe.


    BERTRAM 

Lov mig, Celine: ikke gå mer dit. Det river dig bare op.


    CELINE 

Nei, det løfte kan jeg ikke gi dig. For jeg synes det er som Eigill vil si noe. Og jeg vil vite hvad det er.


    BERTRAM  efter en stilhet:

Jeg ringte med hans kompagnon nettop. Eigill hadde spekulert ganske meget i det siste og hadde hatt betraktelige tap; men ikke av en ekstraordinær natur.


    CELINE 

Så lite vi vet om hverandre! Han har vist oss et rolig ansikt, han likte jo best å holde oss på avstand, men under har der vært sorger, latterlige, meningsløse sorger –


    BERTRAM 

Jeg kunde jo så lett ha hjulpet ham –


    CELINE 

Han har ikke tordet gå til oss, Bertram. Han har vært ydmyket, skamfull. Hvorfor visste vi ikke at det var slik han var.


    BERTRAM 

Vi skjønte for lite. Vi er kommet til kort, Celine.


    CELINE 

Nei!

Dette kan ikke være slutten! Igår levet han, spilte tennis, snakket, tenkte, skulde våkne imorges, komme ned til frokost, han skal ikke ligge slik, med den bitterheten, som aldri, aldri hører op. For dette er jo ikke døden! Det er en misforståelse!


    PAUL  kommer inn.

    BERTRAM 

Paul – De var den siste som var sammen med Eigill. Merket De noe usedvanlig på ham?


    PAUL 

Nei.


    BERTRAM 

Nevnte han noe for Dem at han led av søvnløshet?


    PAUL 

Ikke nu. Men jeg husker han snakket om det i England.


    BERTRAM 

Ja; det var i England sovemidlet var kjøpt.

Var Eigill bekymret for sine forretninger, vet De det?


    PAUL 

Han var kanskje ikke helt fornøiet.


    BERTRAM 

Men derfra og til –


    CELINE 

Kan De gi oss noen forklaring, Paul?


    PAUL 

Det må ha vært en plutselig, uoverveiet innskytelse. Han syntes kanskje det ikke var så skremmende å gå over grensen mellem liv og død.


    CELINE 

Mener De at Eigill trodde? Trodde på et liv efter døden?


    PAUL 

Det var kanskje et liv før døden han ikke trodde på.


    BERTRAM 

De var ikke Eigills venn!


    CELINE 

Nei, nei, Bertram! Nu gjelder det å forstå! Vi er tvert imot meget lykkelige, Paul, over at De er her. At De kan støtte Matti denne tunge tiden.


    BERTRAM 

Du har rett, Celine.

Jeg har kanskje hatt imot Dem, Paul. La det være glemt!

Det er sjelden jeg ber om hjelp, men nu gjør jeg det.

Vet De mer enn oss?

For det mest tragiske for Eigills far og mor er dette at han i siste øieblikk ikke vilde dø. Han har krøpet fra sengen og bort mot døren. Han har villet rope om hjelp, men har ikke hatt krefter til det. Hørte De ingenting?


    PAUL 

Nei.


    CELINE 

Og vi


    BERTRAM 

Selvbebreidelser kaller ikke gutten til live.


    CELINE 

Det er et billede jeg ikke får bort. Eigill døende oppe i værelset sitt – fortvilet, å så ensom! Han lå like ved den vesle bokhyllen, med alle de slitte guttebøkene, og på veggen den utstoppede tiuren – den første han skjøt! Det var hans barndom som var omkring ham, da han bestemte sig. Sa ikke den ham noe?

Nei, Bertram! Den sa ham ikke noe. Ikke noe om tillit og trygghet, ikke noe om kjærlighet. Det var kjærlighet som han ropte på, da han prøvde å komme sig bort til døren.

Han lå der og vilde leve. Men dette døde, store, forferdelige huset hørte ham ikke. Hvad hjelper rikdommen oss? Den svarte ikke Eigill, da han skulde dø, og den svarer ikke mig.

Et dumpt smell høres nede i laboratoriet.

    CELINE 

Hvad var det? Var det noe som eksploderte nede i laboratoriet?


    BERTRAM  med jernro:

Det er bare en del av eksperimentet.


    CELINE 

Er du sikker?


    BERTRAM 

Ja.


    CELINE 

Ikke mer nu.

Ikke mer.


    BERTRAM 

Jeg må gå ned, og delta i avslutningen.

Jeg skal ikke være lenge.

Han går ned gjennem døren til laboratoriet.

    CELINE  til Paul:

De får bære over med mig.

Gi mig bare noen dager!


    PAUL 

Jeg kommer til å reise idag.


    CELINE 

Skal De reise … langt?


    PAUL 

Ja. Langt og for bestandig.


    CELINE 

Hvad sier Matti?


    PAUL 

Matti forstår det.


    CELINE 

Men elsker De henne ikke?


    PAUL 

Jeg kan ikke elske. Ikke nok. Ikke varig. Det er noe som er sterkere, noe som roper på mig.


    CELINE 

Hvorhen vil De?


    PAUL 

Til krigen.


    CELINE 

Er det ikke Dem som alltid har skrevet om fred.


    PAUL 

I natt forstod jeg det. Hver gang det så fredelig ut i verden, følte jeg det som en uutholdelig byrde blev lagt på mig: du skal leve – på lang sikt! Men hver gang det mørknet til, da ropte jeg triumferende ut advarselen! Jeg, fredshisseren! Jeg hjalp med å holde angsten vedlike, for den var vissheten om at det skulde komme dager da all skam, all svik skulde gå under.

Da vilde det bli fred.

Derfor sier jeg: velsignede krig!


    CELINE 

De stakkars grusomme menneske – frykter De ikke døden?


    PAUL 

Det er bedre å styrte døden i møte, enn å bli innhentet av den.


    CELINE 

Jeg kunde kanskje forstå noe – hvis det var en sak De vilde dø for. Men De –


    PAUL 

En sak? Det er for meget. Et menneske nu kan bare opnå en eneste lykke: å vite hvilken side han skal dø på. Det privilegiet har ikke jeg fortjent.


    CELINE 

Nu gir De svaret på noe jeg spurte Dem om engang: er det håpløsheten De vil? Men jeg vil ikke!

Mot Deres tilintetgjørelse setter jeg det som jeg tror på: barmhjertigheten! Mot Deres mørke setter jeg et brennende lys: vår gode vilje.

Har De lest i avisene om rødekors-lasarettene som er blitt bombardert. Der ute i den krigen De går til, vil De treffe kvinner og menn som ikke vil øke grusomheten, men utrydde den.

Jeg har gitt noen penger, jeg har arbeidet litt, for å få ambulansene dit ut. Ingenting har jeg gjort!

Men fra denne dagen skal jeg gi alle kreftene mine til det arbeidet. Jeg skal prøve på å være blandt motstanderne Deres; bestandig skal De møte det som jeg tror på.


    PAUL 

Jeg skulde ønske jeg kunde tro på det –

Dere heiser et flagg over noen telter; og drepes et menneske der inne, roper verden op i avsky. Midt i en krig, hvor titusener blir blindet, sønderrevet, gasskvalt, blir der skapt en løgn om at et menneskeliv betyr noe. Barmhjertigheten gjør at krigen blir tålt, krigen er ikke bare ond!

Alt tjener det samme, hat og barmhjertighet, kampen for fred, kampen for krig, slenges inn på det store bålet hvor alt brenner!


    CELINE  heftig beveget:

De mener: der skal ikke være plass for godheten i verden? Er det dét De vil?

Jeg har mistet en sønn idag. Han er gått ut av livet, kanskje fordi vi ikke holdt nok av ham. Jeg vilde så gjerne gjøre noe godt igjen mot livet; er det min vilje De prøver å ta fra mig?

Han setter sig. Plutselig slår hun hendene for ansiktet.

    PAUL 

Jeg skal gi Dem en gave. Eigill tok ikke livet av sig.

Det var jeg som drepte ham.


    CELINE  har reist sig:

Dette er ikke sant –


    PAUL 

Jo. Jeg hatet ham. Jeg helte gift i glasset hans.


    CELINE 

Har De myrdet gutten min –


    PAUL 

Ja.

Det er ikke nødvendig at De går til politiet med dette. Det vil bare skaffe Dem ubehageligheter; mig kommer man, i tilfelle, ikke å få tak i.


    CELINE  vilt:

Hvad kommer Deres skjebne mig ved. Gå! Gå til krigen, til mordene – der hvor De hører hjemme.


    PAUL  går. Et lavt stønn høres fra kjelleren, det stiger, uutholdelig i sin angst og smerte, det fyller rummet, det er krigen. Så dør det langsomt bort. Celine har stått stiv og lyttet, nu går hun mot døren ned til laboratoriet. Bertram står i døråpningen. Han river gassmasken av sig. Han er likblek; går fremover og synker ned i en stol.

    CELINE 

Hvad er hendt?


    BERTRAM  med vanskelighet:

Tre drepte.

En kolbe eksploderte.

Ser henne inn i øinene.

Giftgass. Du hadde rett, Celine. Du kan anklage mig.


    CELINE 

Jeg anklager dig ikke.


    BERTRAM 

Det var to av mine beste folk, og en tredje som aldri skulde ha vært der, en sønn av Haraldsen. Det kommer ikke å gå sporløst for sig …

Fabrikksirenen høres.

    BERTRAM 

Arbeidet blir nedlagt ved fabrikken.


    CELINE 

Haraldsen har en død sønn idag, men det har vi også.


    BERTRAM 

For arbeiderne finnes der ikke noe objektivt. Ikke sorgen, ikke døden. Dessuten: vi har bare en død sønn, Haraldsen en drept.


    CELINE 

Eigill blev drept.


    BERTRAM  hviskende:

Hvad vet du om dette.


    CELINE 

Paul fortalte mig det. Han gav gutten vår gift. Han hatet ham, sa han.


    BERTRAM 

Hvor er han?


    CELINE 

Han er reist.


    BERTRAM 

Har du varslet politiet?


    CELINE 

Nei.

Bertram tar røret. Celine stanser ham.

    CELINE 

Husk på Matti. Vil du vi skal slepe henne gjennem en slik rettssak?


    BERTRAM 

Men skal denne morderen gå fri?


    CELINE 

Det var ikke til frihet han gikk. Jeg så det på ham.

Fabrikksirenen høres igjen.

    CELINE 

– Men nu er det dig. De får ikke gjøre dig noe ondt.


    BERTRAM 

Er der noe mer som kan ramme oss, Celine?


    CELINE 

Du skal kjempe.


    BERTRAM 

Var det ikke dig som vilde jeg skulde gå fra alt.


    CELINE 

Ikke nu lenger!

De vil tilintetgjøre oss.

Vi har et blindt barn, en drept sønn, men de har ikke barmhjertighet med oss. Vi vil vise vår gode vilje til å sone, men de tar ikke imot den.

De vil bare drive oss utfor stupet, men der stanser vi.


    BERTRAM  reiser sig:

Ja.


    CELINE 

Husk: hvad du gjør, står jeg ved siden av dig.


    DIREKTØR HÅVIND  kommer inn fra laboratoriet. Han går hen til Celine og trykker henne deltagende i hånden, vender sig halvt mot Bertram:

Dette var forferdelig.

Går bort til Bertram og sier dempet, med trang til å pine:

Men tillat mig et faglig spørsmål: arbeidet ikke gassen altfor hurtig? Den virket såvidt jeg forstår på mindre enn et kvarter, og den burde bruke flere timer. Dens hensikt er jo ikke utelukkende å drepe, men å terrorisere. Slik at man betenker sig på å begynne krig.


    BERTRAM  skjærende:

De har fullkommen rett. Men det kan bøtes på ved å fortynne med C02. Så vil den ta flere timer. Så vil der aldri mer bli krig.

Går fra ham.

    HÅVIND 

Arbeiderne samler sig til et demonstrasjonstog. De akter sig hit.

Jeg tenkte at De i denne tiden, som er så tung for Dem, kunde trenge en viss avløsning.


    BERTRAM 

Jeg tror ikke De kan yde mig noen hjelp, direktør Håvind, der hvor De kommer til å opholde Dem.


    HÅVIND 

Hvor, mener De?


    BERTRAM 

I fengslet.

Ringer.

De har solgt våre fabrikkhemmeligheter til utlandet.


    HÅVIND 

Løgn!

Tjeneren inn.

    BERTRAM 

La ham komme inn.


    TJENEREN  viser Eikrem inn.

    BERTRAM 

Nå?

Kjenner herrene hverandre?


    HÅVIND 

Selvsagt.

Vi har arbeidet sammen.


    BERTRAM 

Ja! Dere har arbeidet sammen.

Her ligger bevisene. Dere har sveket bedriften og landet Deres.


    HÅVIND 

Enn De? Som solgte aksjemajoriteten til utlandet? 95 procent. Derav navnet Nationalt Kjemisk Koncern.


    BERTRAM 

Vi gir ti tusen norske arbeidere et levebrød som dere to setter i fare –


    EIKREM 

De må prøve på å se saken fra min side –


    BERTRAM 

Herrene kan få lov å fortsette denne samtalen på tukthuset. Jeg er ferdig med dere.


    EIKREM 

De mener da ikke –


    BERTRAM 

Jo!


    EIKREM 

Men det var Dem, generaldirektør Sten, som drev mig til det. De tok fra mig min rett til å arbeide, til å skape noe nytt.


    BERTRAM 

De fikk betaling for det.

Går bort og stanser foran ham.

Og så kom Håvind med dette forslaget om å gå i utlandets tjeneste?


    EIKREM 

Ja.


    BERTRAM  går bortover mot Håvind:

Jeg har fulgt Deres virksomhet med adskillig interesse, Håvind. De rapporterte til hovedkontoret at den konkurrerende metoden måtte skyldes lekkasje herfra, og De antydet at bare en ny sterk ledelse kunde rydde op. Samtidig tilbød De våre konkurrenter Eikrems metode med Dem som chef. Ja, slik var det. Og nu er det slutt på Dem, Håvind.


    HÅVIND 

Jeg hadde ingen aktelse for Dem. Jeg trodde De var humanist. Jeg visste at jeg var den lederen fremtiden trenger. Derfor hadde jeg rett til å handle som jeg gjorde.


    BERTRAM 

Ytret De ikke engang et ønske om én eneste vilje på arbeidsplassen? Nu skal De få føle den.

Politiet venter på Dem.


    EIKREM 

Dette kan De ikke mene.

Det er en skam jeg ikke kommer til å overleve.


    BERTRAM 

Det vil tiden vise.


    EIKREM 

Men De, fru Sten, kan ikke De legge et barmhjertig ord inn for mig.


    CELINE 

Jeg forstår min mann fullt ut.


    BERTRAM 

Det slår mig at De har rett, Eikrem.

Det vil ikke være helt hensiktsmessig å straffe dere.


    EIKREM 

Takk!


    BERTRAM 

Det er billigere å tilintetgjøre dere.

Sett Dem, Håvind.

Håvind setter sig ved skrivebordet.

Skriv at dere begge erkjenner dere skyldige i fabrikkspionasje, har mottatt deres avskjed på dagen, og forplikter dere aldri å ta noen som helst stilling innenfor den kjemiske industri.

De får to minutter. Skriv.


    HÅVIND  begynner å skrive.

    EIKREM 

Men det er jo det eneste jeg kan.

Jeg er ikke et helt menneske hvis jeg ikke får arbeide.


    BERTRAM 

Når en rev sitter i fellen, hender det at den biter beinet av, for å komme fri.

Til Håvind:

Nå, er De ferdig?


    HÅVIND  hatefullt:

Jeg skal være ferdig straks, hvis jeg ikke blir forstyrret.


    BERTRAM 

Jeg går ut fra at De sikter til sjelelige forstyrrelser; fra min side skal De ikke bli forstyrret.


    HÅVIND  har reist sig.

    BERTRAM 

Nå De, Eikrem.


    EIKREM  skriver under.

    HÅVIND  tar en cigarett op av etuiet:

Der kan komme dager efter disse –


    CELINE 

Direktør Håvind – jeg vil sette pris på om De venter med å røke til De kommer ut.


    BERTRAM  åpner døren. Håvind og Eikrem går. Celine legger armene om halsen på Bertram. Uhyggelige, jagende bilsirener høres plutselig utenfor.

    BERTRAM  lytter:

Det er forsterkninger til politiet.

Matti kommer nedover trappen.

    CELINE  tar ham om armen:

Det er Matti!

Vi må skåne henne, Bertram. Hun må aldri få vite at det er en morder hun har vært glad i. Vi kan ikke øke byrden for henne.


    BERTRAM  går bort, omfavner Matti:

Matti, kjære dig. Jeg skjønner at på denne dagen da vi alle er så uendelig bedrøvet, har du din egen skuffelse. Men det var best slik.

Og husk: for din mor og mig er hver dag du blir hos oss en lykke.

Beveget.

Idag er det som vi eier dig. Matti, mer enn vi har gjort på lenge.


    MATTI 

Så du eier mig. Men om jeg ikke vil høre til blandt eiendelene dine?


    CELINE 

Jeg vet at du er oprevet, Matti. Vi er alle det. Men la oss glemme alle anklager, om bare den ene dagen da Eigill ligger død der oppe.


    MATTI 

Er dere begynt å holde av Eigill også?

Til faren:

Du pleide å forakte ham, i hvert fall når han kom hjem med tap. Du tålte ham når han hadde tjent godt. Har Eigill gjort sig fortjent til din sorg?


    BERTRAM 

Det er i orden. Matti, at du er bitter mot mig, men tenk på din mor.


    MATTI 

Jeg vet: jeg har vært det korset mor har fått å bære.


    CELINE 

Aldri, Matti!


    MATTI 

Men du har brukt det korset. Du har dekket dig bak det. Det har vært reist over huset her som et røde-kors-flagg: angrip oss ikke, trekk oss ikke til ansvar, vi har et blindt barn!

Dere har gått forbi lidelsen og urettferdigheten i verden – med mine blinde øine.

Nu er det slutt. Nu eier dere mig ikke lenger – ikke blindheten, ikke mig.

Jeg hørte døds-stønnene fra dem nede i laboratoriet.

Snart skal kanskje millioner stønne sånn. Alt som lever!

Jeg vet at det er mange som har skylden. Men skylden kommer herfra også. Derfor vil jeg ikke høre hjemme her.


    CELINE 

Meget av det du sier nu, har du ikke fra dig selv.


    MATTI 

Nei. Jeg har det fra det mennesket som har gitt mig mer enn noe annet.


    CELINE 

Stakkars dig.


    MATTI 

Ynker du mig fordi Paul gikk fra mig?

Det behøver du ikke.


    CELINE 

Din far og jeg vilde gjerne at du ikke skal nevne det navnet mer.


    MATTI  på vakt:

Hvorfor det?


    CELINE 

Det er noe vi føler, og vi vil be dig respektere det.


    MATTI  går like hen til moren:

Vet du noe om ham, noe som jeg ikke vet? Hvad er det du skjuler for mig.


    CELINE  kjærlig:

Ingenting, Matti.


    MATTI  vilt:

Si det!


    CELINE 

Nei, Matti.

Det er ingenting å si.


    MATTI 

Jo. Jeg kjenner dig. Du vil skåne mig. Det skal være meningen med livet ditt: å skåne mig. Men mishandl mig ikke lenger med den forferdelige godheten din.

Si det!

Jeg vil ikke være blind! Jeg vil ikke være beskyttet! Jeg vil kjenne livet, hvor grusomt det enn er.

Hun bryter sammen og synker ned i en stol.

    BERTRAM  går bort til benne og stryker henne over håret:

Livets grusomhet kan du tidsnok komme til å kjenne, Matti.

Tramp av marsjerende menn høres utenfor.

    BERTRAM 

Der kommer de.

Så mange visste jeg ikke de var.

Trampingen av tusen føtter kommer nærmere.

    BERTRAM 

Forrest av alle går Haraldsen.

Og sammen med ham går Steinbø.

Skrittene høres truende nær.

    BERTRAM 

Idag kommer de for å bente sine døde.

Men imorgen –

Musikken setter i med en sørgemarsj.
Matti reiser sig, og går famlende bortover mot den.
Et hav av røde faner slår op mot vinduet.
Teppet.

Boken er utgitt av Bergen Offentlige Bibliotek

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Men i morgen–

Handlingen i skuespillet kretser rundt en fabrikk som legger om driften fra kunstgjødsel til giftgass. Det er et politisk skuespill, og en svært tydelig kritikk av kapitalisme og rustningsindustri.

Stykket fikk blandet mottakelse. På premieren i Bergen 8. mai 1936 var det et voldsomt leven. Unge medlemmer av Nasjonal Samling holdt pipekonsert og delte ut flyveblader mot teaterstykket, resten av publikumet svarte med øredøvende applaus.

Teksten i bokselskap.no er digitalisert av Bergen Offentlige Bibliotek (BOB) som en del av prosjektet Ånd eies av alle – Nordahl Grieg digitalisert. (Epub- og mobi-filene til dette verket er også laget av BOB.)

Les mer..

Om Nordahl Grieg

I dag er nok Nordahl Grieg mest kjent som dikteren bak det berømte diktet «Til ungdommen» som fikk ny aktualitet etter 22. juli 2011. For generasjonene under og etter 2. verdenskrig var han en nasjonal folkehelt og et symbol for motstandskampen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.