Mesteren fra Møre

Den 10 Psalme: Syndsens straf.

Siungis som:
Beholdt os Herre ved dit ord:

1.

O Herre Gud i himlen boer,
retfærdig og af naade stoer
din naade er usigelig,og vreden din u-lidelig.

2.

Det ene angist mig paa før
det andet dog frimodig giør
ti naar Guds vrede skiencher migGuds naade trøster merchelig.

3.

Naar ieg anseer min syndig jid,
ieg lefved jlde har min tid,
i synd det noch fremdraged er,ieg flux fortørner Gud disver.

4.

Guds villie ieg vel offte veed,
men ieg er dog saa ubereed,
at giøre som Gud biuder mig,og lefve for ham gudelig.

5.

Det onde Gud betaled har,
med got som viises aabenbar,
men ieg aflegger ondt for gotog for hans fromhed idel spott.

6.

Gud seer der til taalmodelig,
til bedring raader jdelig.
Jesus mod syndere er sødhand har ej lyst til deris død.

7.

Med naaden sin hand decker till,
den syndere, som stille vill,
sin siæl med bod at søge Gud,og lefve saa effter hans bud.

8.

Endog ieg mig nu skyldig veed,
til Guds vredis retfærdighed,
som for min synd her timeligbør straffis og evindelig.

9.

Dog ieg ej end forsage vil,
men mig til Gud snart vende til,
j siæl og aand bedrøfved gaa,til Gud at ieg kand naade faa.

10.

Guds hierte endnu rører sig,
af naade u-afladelig,
til dem, som bod og bedring giør,og saa et helligt lefned før.

11.

Jesu som mildelig ansaa,
Peder for dig bedrøfved staa
ansee mig ogsaa naadelig,min synd forlad ieg beder dig.

12.

Aftoe mit hierte med dit blod,
udrydd der af den syndig rod,
gif mig til dig en stadig troeog værdigis hos mig at boe.

13.

Din aand viib mig paa rette stj,
at vandre ret, stat du mig bj,
at ieg her maa behageligdin være og evindelig.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mesteren fra Møre

Mesteren fra Møre er skrevet omkring 1670 av en anonym forfatter. Muligens dreier det seg om Frederik Jørgenssøn Marstrand, som var kapellan og sogneprest i Tingvoll. Det er også mulig at forfatteren er en kvinne fra samme miljø. I innledningen til salmesamlingen prøver utgiveren å legge et puslespill som viser mulige bidragsytere gjennom kartlegging av nettverket omkring Marstrand.

Samlingen inneholder religiøse viser, sanger og salmer som må ha blitt til omkring 1670, litt før Dorothe Engelbretsdatter utga Siælens Sang-Offer.

Tekstene i Mesteren fra Møre er forsynt med melodier, og til sammen gir samlingen et godt religiøst, litterært og ikke minst språklig tidsbilde.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.