Mesteren fra Møre

Den 11 Psalme: Guds Kierlighed.

Siungis som:
Herre Jesu Christ vj vil dig prise.

1.

Fryd dig min siæl,og glæd dig j Gud hiertelig,
for din Immanueldu vilde os til fromme,hid ned til jorden komme,og giøre mod os vel.

2.

Wort kiød og blod,hand paa sig tog, som visßelig,
i største fare stod,os at hand frj kund’ giøreog salighed tilførefor os sit lif hand lod.

3.

Af kierlighedGud ofver os forbarmed sig,
og giorde miskundhed,hand teedde os den æreat vj og skulle værehans børn i ævighed.

4.

Du konge stor,som ofver alle kronen bær
vældig i engle-chordu vilde ej foragteos fattige forsagte,som her paa jorden boer.

5.

Men hafuer digtrolofved os saa inderlig,
Ja u-oppløseligsaa ingen os skal skille,vort venschab og forspildenu meer evindelig.

6.

Ureenlighedsom fuldte os af moders lif,
ja ofverflødighed,har Jesus self allene,med naadelig fødsel reeneluttred i hærlighed.

7.

Vor synd og faldsom førte os Guds vrede paa,
og ondt i haabetal,har Jesus paa sig tagetog der for blefven slaget,i denne jammerdall.

8.

Nu kand vj vistforsickre os om Herrens gunst
formedelst Jesum Christ,for os hand hafver bødetvor synd og døden ødetsin magt har Satan mist.

9.

Stor fryd og fredforkyndis alle syndere,
med ond samvittighed,de tør nu iche grue,om lofven dem vil true,med Guds retfærdighed.

10.

I Gud forsand,jeg fryder mig saa glædelig,
for saadan frelsermand,som Gud mig gifved hafverog med ham all slagst gafverjeg meer ej grue kand.

11.

Jeg derfor dig,O Hellige Trefoldighed,
siunger ydmygeligfor mig beviste ære,udj min Jesu kiære,pris u-afladelig.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mesteren fra Møre

Mesteren fra Møre er skrevet omkring 1670 av en anonym forfatter. Muligens dreier det seg om Frederik Jørgenssøn Marstrand, som var kapellan og sogneprest i Tingvoll. Det er også mulig at forfatteren er en kvinne fra samme miljø. I innledningen til salmesamlingen prøver utgiveren å legge et puslespill som viser mulige bidragsytere gjennom kartlegging av nettverket omkring Marstrand.

Samlingen inneholder religiøse viser, sanger og salmer som må ha blitt til omkring 1670, litt før Dorothe Engelbretsdatter utga Siælens Sang-Offer.

Tekstene i Mesteren fra Møre er forsynt med melodier, og til sammen gir samlingen et godt religiøst, litterært og ikke minst språklig tidsbilde.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.