Mesteren fra Møre

Den 12 Psalme: Christi Fødsels Nytte.

Siungis som:
Herre Jesu Christ min fr.

1.

Stor kierlighed og venlighed,
o Jesu dig har dragetpaa jorden ned, den jammer-sted,
i uselhedat du har mandom taged.

2.

En tienere en frelsere,
for os du vilde fødisat vj forlatt dømbt og fortaft,
ej skulde platfra Herrens arv udstødis.

3.

Der for min siæl Immanuel,
min Gud og broder fromme,nu fryder sig saa inderlig,
og hierteligfor du til os vil komme.

4.

Den høyeste til ringeste,
ald kongers konge pregtig,en huer for sig er armelig
ja skrøbeligog samtlig slet vanmegtig.

5.

Og dig med os Satan til trodtz,
j kierlighed for ene,samt og din aand og høyre haand,
imod hans baandos naadig hielp forlene.

6.

O salig tid, da du komst hid,
et menniske at blifveretfærdighed og siælens fred,
samt salighed,os syndere at gifve.

7.

J himlene ej englene
til brud du vilde hafue,men syndere misdedere,
foræderedu unde vill den gafve.

8.

Den brude-skatt din fødsell natt,
til veye monne bringemed all godhed og hellighed
samt hærlighed,for høye og de ringe.

9.

For jordiske det himmelske,
for døden lif og glædefor fattigdom, ævig rigdom,
for ald sygdomskiøn legedom tilreede.

10.

Vanhælde vech, men ære kieck,
j dig vj har erlanget,for synden leed og sinds ufred,
din kierlighedvj ogsaa har endtfanget.

11.

Nu stilled er o Jesu kier,
din faders grumme vrede,ævigt venskab tro broderskab,
og saa frendskabdu kierlig os bereede.

12.

Derfor til dig frimodelig,
vj i vor nød kand trædeog om din trøst, mod ald ulyst
j voris brøstdig hiertelig tilbede.

13.

Vort lius du est, hyrde og prest,
som vejen os kand lære,til Faderen i himmelen,
vor hulde ven,huor vj i fred skal være.

14.

O gifve Gud: naar min siæl ud
af legemet skal jile,ved Guds bistand ieg fafvne kand,
min frelsermandj ævig roe og hvile.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mesteren fra Møre

Mesteren fra Møre er skrevet omkring 1670 av en anonym forfatter. Muligens dreier det seg om Frederik Jørgenssøn Marstrand, som var kapellan og sogneprest i Tingvoll. Det er også mulig at forfatteren er en kvinne fra samme miljø. I innledningen til salmesamlingen prøver utgiveren å legge et puslespill som viser mulige bidragsytere gjennom kartlegging av nettverket omkring Marstrand.

Samlingen inneholder religiøse viser, sanger og salmer som må ha blitt til omkring 1670, litt før Dorothe Engelbretsdatter utga Siælens Sang-Offer.

Tekstene i Mesteren fra Møre er forsynt med melodier, og til sammen gir samlingen et godt religiøst, litterært og ikke minst språklig tidsbilde.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.