Mesteren fra Møre

Den 13 Psalme: Jule Glædskab.

Siungis som:
Haleluja vor Herre:

1.

Min siæl giør dig nu reede
for Guds ansigt at træde,
Gud Herren lof at siungemed hierte mund og tunge.

2.

For Herrens gafver mange,
du værdig blef at fange,
men synderlig for dette,du Gud ej schal forgiette.

3.

At hand til sit nafns ære
har villed dig oplære,
og fra din ungdoms dagei hans ret at opdrage.

4.

At hand mon ene være
effter sit ordis lære,
og i guddommen trendepersoner, vj bekiende.

5.

Af disße tre, den anden,
læris at være manden
som qvinden har omfafned,saa at det os høyt gafned.

6.

Os der det skied til nytte
som vaar et rof og bytte,
som Satans fanger vareog trældoms byrde bare.

7.

Paa det vj her i lifve
forløste skulde blifve,
fra synd og Satans snarefra siæls og lifvis fare.

8.

Forgangen aars velgierning,
langt ofver vor begiering
af naade og velyndevi billig maa forkynde.

9.

Vj derfor maa tillige
lof Gud vor Herre sige
og hannem stedse dyrcheaf gandske magt og styrcke.

10.

Vi kand det lidet skiønne,
hand lod os det ei rønne
som vj mod hannem syndettil straff dog sig ej skyndet.

11.

O Gud! hvor er din lige!
om huem kand vj det sige!
Gud er saa god og naadigvor synd bær hand taalmodig.

12.

O Gud os til dig vende,
den hellig aand os sende,
at vj dig altid kundetache af hierten[s] grunde.

13.

O Gud som tæller dage,
lad det dig vel behage
nyt aar saa at begyndeat du os vel maa ynde.

14.

Wj maa nye gierning giøre
nyt mennisk saa j-føre
og med ny tunger taleja med nye klæder prale.

15.

Klæder som siælen pryder
og Jesu blod begyder
huor af de hvide blifver,og ynde hos Gud gifver.

16.

Naar vj da mon frem komme,
for voris brudgom fromme
vor bønner at andrage,da schal hand dem antage.

17.

Gud værdigis at være
hos dem dit ord skal lære,
vor øvrighed tillige,velsigne os deslige.

18.

J din fryct lad os bygge
under din vingers skygge
gif fred i vore dageog vendt fra os din plage.

19.

Forældrene bereede
af børnene en glæde
din aand dem undervisedit nafn at de maa prise.

20.

Din kierlighed forplante
blandt brødre og forvante,
naboer lige maadesamt ectefolch du raade.

21.

Encher og faderløse
som such med graad udøse
som til dig stedse raabe,breed paa dem naadsens kaabe.

22.

Dit faderlige hierte,
lad dem see, som har smerte
lad dem som korsed bærefinde: til dit nafns ære.

23.

Den fattige fornøye,
med det du mon tilføye
und hannem at formode,hos dig det høyest gode.

24.

O Fader af din throne,
pryd landet med din krone,
til os dit ansigt blidevendt hid i vore tide.

25.

Af naade os forleene
med nyt aar læber reene,
fra første til detz endedin godhed at bekiende.

26.

At naar ej tid skal meere,
for os paa jorden være,
vj da evindelige,maa lefve i Guds rige.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mesteren fra Møre

Mesteren fra Møre er skrevet omkring 1670 av en anonym forfatter. Muligens dreier det seg om Frederik Jørgenssøn Marstrand, som var kapellan og sogneprest i Tingvoll. Det er også mulig at forfatteren er en kvinne fra samme miljø. I innledningen til salmesamlingen prøver utgiveren å legge et puslespill som viser mulige bidragsytere gjennom kartlegging av nettverket omkring Marstrand.

Samlingen inneholder religiøse viser, sanger og salmer som må ha blitt til omkring 1670, litt før Dorothe Engelbretsdatter utga Siælens Sang-Offer.

Tekstene i Mesteren fra Møre er forsynt med melodier, og til sammen gir samlingen et godt religiøst, litterært og ikke minst språklig tidsbilde.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.