Mesteren fra Møre

Den 18 Psalme: Morgen-Sang.

Siungis som:
Jeg vil din pris udsiunge.

1.

O Gud ald werdens skaber,
o Fader mild og blid,min mund ieg nu oplader,
og tacher dig med flid,for ald din hielp og magtdu vilde mig tilføye
med dit aarvaaged
øye j nest for gangne natt.

2.

O Jesu morgenstierne,
som est det sandelius, oplius min mørche hierne,
bepryd mit hiertes huus,din aand lad hos mig boe,lad dine englers skare,
mig nu i dag bevare,
fra synd og ald uroe.

3.

Din aand, o Gud, mig sende,
at ieg Gudfrycteligkand denne dag fuld ende,
og lefve christelig,o Gud regiere mig,at ieg ald synd maa hade,
og til min siælis
bade, kand undgaa Satans svig.

4.

Gud naadelig bevare,
ordet og lærerne,og megtelig forsvare,
mod alle kiætterj,bevar vor øfrighed,undt os med dem tillige,
dig lof og priis at sige
j fred og
rolighed.

5.

Bevar og voris wenner,
vor slegt ogblodsforvandt,
med alle som dig kiender,
og tiener uden tandt,gif os vor daglig brød,lychsalig giør vor gierning,
velsigne voris næring,
og hielp os i vor nød.

6.

Forleen os aand og naade
vort kors at bære saaat vj maa stadig haabe
til vj din hielp kand faahielp alle fattigeredd vel de undertrycte
som rettelig dig frycte
og giør os salige.

7.

O Gud undt os at lefve
i en sand kierlighedog lad os under træde
all usamdregtigheddin engle hos os boeat de maa os ledsage
naar endt er vore dage
jnd i en ævig roe.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mesteren fra Møre

Mesteren fra Møre er skrevet omkring 1670 av en anonym forfatter. Muligens dreier det seg om Frederik Jørgenssøn Marstrand, som var kapellan og sogneprest i Tingvoll. Det er også mulig at forfatteren er en kvinne fra samme miljø. I innledningen til salmesamlingen prøver utgiveren å legge et puslespill som viser mulige bidragsytere gjennom kartlegging av nettverket omkring Marstrand.

Samlingen inneholder religiøse viser, sanger og salmer som må ha blitt til omkring 1670, litt før Dorothe Engelbretsdatter utga Siælens Sang-Offer.

Tekstene i Mesteren fra Møre er forsynt med melodier, og til sammen gir samlingen et godt religiøst, litterært og ikke minst språklig tidsbilde.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.