Mesteren fra Møre

Den 19 Psalme: Aften sang.

Siungis som:
Jeg vil mig Herren lofve.

1.

Solen gaar under lide
o solens skaber godnu kommer nattens tide,
giv hierted aand og modblif hos os Jesu kiere
hielp os og giør bistandat vj i nat maa være
frj fra den onde aand.

2.

Wj aarsag har at siunge
dig som er ene viis,med voris maal og tunge
ald ære lof og pris,for du os af din naade
har frelsed med din haand,j dag fra alskens
vaade haf tach vor frelsermand.

3.

Wj ere gandske ringe
mod ald barmhiertighedsom vj udaf dig finge,
af idel kierligheddu lods os boe og bygge
forvared med din magtj freden saare trygge
imod den ondis vagt.

4.

O Gud os ej tilregne
det onde vj har giorthuor for vj maatte blegne
og kastis fra dig bort,lad dig, o Gud, behage
for Jesu blod og dødvor synd fra os at
tage og hielpe af ald nød.

5.

Og efftersom os minder
at vj til seng schal gaanatten, som paa os rinder
og der at hvile faa,da undt i natte taage
os søfvn i sicher roeog lad vort hierte vaage
til dig i stadig troe.

6.

Lad siæll og hierte skrige
som hiorten effter vandog tancherne opstige
til bedre lifvis land,lad englene som ginge
paa stigen, Jacob saai søfvne os omringe
at os ej ondt kand naa.

7.

Naar soel igien fremtræder
og natten faar bortgaaog wj os tilbereeder
af leyen at opstaa,da undt os Gud vor dage
og tid at lefve saa,at wj foruden klage
dit ansigt skue maa.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mesteren fra Møre

Mesteren fra Møre er skrevet omkring 1670 av en anonym forfatter. Muligens dreier det seg om Frederik Jørgenssøn Marstrand, som var kapellan og sogneprest i Tingvoll. Det er også mulig at forfatteren er en kvinne fra samme miljø. I innledningen til salmesamlingen prøver utgiveren å legge et puslespill som viser mulige bidragsytere gjennom kartlegging av nettverket omkring Marstrand.

Samlingen inneholder religiøse viser, sanger og salmer som må ha blitt til omkring 1670, litt før Dorothe Engelbretsdatter utga Siælens Sang-Offer.

Tekstene i Mesteren fra Møre er forsynt med melodier, og til sammen gir samlingen et godt religiøst, litterært og ikke minst språklig tidsbilde.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.