Mesteren fra Møre

Den 1 Psalme: Om Guds Godhed og Barmhiertighed.

Effter melodie:
Som hiorten med tørst befang.

1.

Efftersom min synd mig skiller
med min bøn og sang for Gudderfor ieg mig for ham stiller
gaaende fra Babel udmed et høyt bedrøfved mod
suchende af hierte-rod
at min Gud for sit nafvns ærevil mig synder naadig være.

2.

I det haab vil ieg fremtræde
nu paa denne salig dagfor min Gud med største glæde
hvor til ieg har god aarsagmed min suck og læbers sang
o at den maa gifve klang
til behag i Herrens øreat hand den vil gierne høre.

3.

Nu her frem min siæl og lemmer
kommer for Guds hellighed,med hver andre smugt istemmer
tacker Gud med fyrighed,som af idel kierlighed
har os sendt sin søn her ned
at hand mennisk skulle blifveder ved os i sig indlifve.

4.

Herre Jesu ieg dig priser
med min mund af hiertens grundfor alt got du mig beviser
naadelig saa mange lundfor din reen undfangelse
for din hellig fødelse
for du vilt min broder blifveog mig Himmerige gifve.

5.

Min natur var slet forlaared
ved det syndig Adams faldmen du har mig nu udkaared
og til himmelen udvald,salighed du skiencher mig
med din fødsel naadelig
der med stilled er Guds vredetil min siælis roe og glæde.

6.

Ringe maa mit vilkaar være
jeg er arm og skrøbeligmig er dog beteed den ære
Jesus har trolofved sigmin elendige natur
frem for alle creatur
derfor maa ieg med min tungeprisen din, o Jesu siunge.

7.

Jeg for synden vaar forbandet
skulde være Satans træl,men det Jesus har udstandet
og forløst mit lif og siælsaa ieg maa vel derfor glad
prise Gud i allen stad
tj for døden er mig lifvedud af naade skienct og gifved.

8.

Naar ieg reddis for Guds vrede
for jeg synder ideligstrax ieg finder trøst tilreede
i min Jesu glæde-riighand mit kiød og blod paa sig
hafver taged sandelig
der for er det mig til bade,Gud sit kiød skal iche hade.

9.

Som det baand Gud hafver bundet
mellem sin og min naturingen løse hafve kundet
iblant alle creatursaa kand ingen vor forbund
nu opløse nogenlund
ævigt venskab skal der værehvorfor Gud skie lof og ære.

10.

Dersom ieg i synden falder
og forgriber mig mod Gudmig hand strax til doms ej kalder
skyder mig ej fra sig ud,Jesus er min talsmand god
som for mig udgaf sit blod
der med synden at forsone,at Gud vilde mig forskone.

11.

Lifved vilde Jesus blifve
og et lius for verden klartat han mig vild’ lifvet gifve
og af mørkhed redde snart,at ieg saa mod ald min brøst
kunde øse krafftig trøst
udaf lifsens reene kildesom ald sorrig kand formilde.

12.

Salighed lad her af rinde
ned udj mit hiertis karat mit lif og siæl kand finde
salighed blant engle klaro min Herre Jesu Christ
der om mig forsickre vist
o min brudgom mig undfafvnemig din fødsel ævig gafne.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Mesteren fra Møre

Mesteren fra Møre er skrevet omkring 1670 av en anonym forfatter. Muligens dreier det seg om Frederik Jørgenssøn Marstrand, som var kapellan og sogneprest i Tingvoll. Det er også mulig at forfatteren er en kvinne fra samme miljø. I innledningen til salmesamlingen prøver utgiveren å legge et puslespill som viser mulige bidragsytere gjennom kartlegging av nettverket omkring Marstrand.

Samlingen inneholder religiøse viser, sanger og salmer som må ha blitt til omkring 1670, litt før Dorothe Engelbretsdatter utga Siælens Sang-Offer.

Tekstene i Mesteren fra Møre er forsynt med melodier, og til sammen gir samlingen et godt religiøst, litterært og ikke minst språklig tidsbilde.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.